Охорона праці Матеріали до навчаньДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.


Охорона праці

 • Матеріали до навчань


Основні поняття

 • Охорона працісистема правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності.

 • Виробнича санітарія – система організаційних, гігієнічних і санітарно-технічних заходів та засобів запобігання впливу шкідливих виробничих чинників на працівників.

 • Небезпечний (виробничий) чинникце такий чинник, вплив якого на працівника в певних умовах призводить до травм, гострого отруєння, різкого погіршення здоров’я або до смерті.

 • Шкідливий (виробничий) чинник – це такий чинник, вплив якого за певних умов може привести до захворювання, зниження працездатності і (або) негативного впливу на здоров’я нащадків.

 • Безпека – стан захищеності особи та суспільства від ризику зазнати шкоди.

 • Небезпека – потенційне джерело шкоди.

 • Безпечні умови праці; безпека працістан умов праці, за якого вплив на працівника небезпечних і шкідливих виробничих чинників усунено, або вплив шкідливих чинників не перевищує гранично допустимих значень.

 • Безпека життєдіяльності (БЖД) – наука, що вивчає проблеми безпечного перебування людини в довкіллі в процесі різних видів її діяльності. • Соціальне значення охорони праці:

 • поліпшення умов праці;

 • підвищення безпеки праці;

 • зниження виробничого травматизму і профзахворювань;

 • зменшення робочих місць, які не відповідають вимогам ОП.Причини виникнення нещасних випадків ( НВ )

 • Аналіз причин виникнення НВ показує, що з них:

 • - 70 % мають організаційний характер;

 • - 20 % припадає на технічні причини;

 • - 10 % становлять причини психофізіологічного характеру.

 • Організаційні причини:

 • - порушення трудової та виробничої дисципліни;

 • - незадовільна організація робочих місць і безпечного виконання робіт;

 • - порушення технологічної дисципліни тощо.

 • Технічні причини:

 • - незадовільний технічний стан виробничих об’єктів і засобів виробництва;

 • - недосконалість, невідповідність вимогам безпеки технологічного процесу;

 • - конструктивні недоліки ( 80 % обладнання не відповідають вимогам ОП );

 • - тощо.

 • Психофізіологічні причини:

 • - алкогольне (в Україні приблизно 700 тис. алкоголіків), наркотичне сп’яніння;

 • - токсикологічне отруєння;

 • - безвідповідальне ставлення керівників виробництва та безпосередніх ви-конавців до вимог ОП;

 • - протиправні дії інших осіб.Найважливіші конституційні права громадян України

 • - “Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю” (ст. 3);

 • - “Кожен має право на належні, безпечні й здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від назначеної законом” (ст. 43);

 • - “Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах забороняється” (ст.43);

 • - “Кожен, хто працює, має право на відпочинок” (ст. 45);

 • - “Громадяни мають право на соціальний захист” (ст.46);

 • - “Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди” (ст. 50).Законодавча база України про охорону праці

 • Кодекс законів про працю,

 • Закони "Про охорону праці",

 • "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності",

 • "Про охорону здоров’я",

 • "Про пожежну безпеку",

 • "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення",

 • "Про використання ядерної енергії та радіаційний захист",

 • "Про охорону навколишнього природного середовища",

 • "Про колективні договори і угоди",

 • "Про дорожній рух",

 • "Про поводження з радіоактивними відходами".Кодекс законів про працю (КЗпП) – головний документ, який регулює трудові відносини працівників всіх категорій і спрямований на охорону трудових прав працюючих.

 • - “Створення безпечних й нешкідливих умов праці на всіх підприємствах” (ст. 153);

 • - “Власник або уповноважений ним орган забезпечують безпечні і нешкідливі умови праці” (ст. 153);

 • - “Власник або уповноважений ним орган забезпечують систематичне проведення інструктажу (навчання) працівників з питань охорони праці, протипожежної охорони” (ст. 153);

 • - “Проектування виробничих об’єктів, розробка нових технологій, виробів виробництва та ін. повинні проводитися з урахуванням вимог щодо охорони праці” (ст. 154);

 • “Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти з охорони праці – це правила, стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи, яким надано чинність правових норм, обов’язкових для виконання” (ст. 157).Закон України "Про охорону праці" включає 9 розділів

 • перший "Загальні положення";

 • - другий "Гарантії прав громадян на охорону праці";

 • - третій "Організація охорони праці";

 • - четвертий "Стимулювання охорони праці";

 • - п’ятий "Нормативно-правові акти з охорони праці";

 • - шостий "Державне управління охороною праці";

 • - сьомий "Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці";

 • - восьмий "Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці";

 • - дев’ятий "Прикінцеві положення".Закон України "Про охорону здоров’я населення" регулює правові, організаційні, економічні та соціальні основи охорони здоров’я населення в Україні. Згідно вимог цього закону громадяни України зобов’язані:

 • - піклуватися про своє здоров’я і здоров’я своїх дітей, не шкодити здоров’ю інших громадян;

 • - проходити своєчасно профілактичні щеплення та медичні огляди. Медичні огляди працюючих підлітків повинні проводитись не рідше 1 разу на рік;

 • - надавати невідкладну допомогу іншим громадянам, які знаходяться в умовах, що загрожують їхньому життю і здоров'ю.

 • Окремо в Законі проголошено про охорону здоров’я матері та дитини, неповнолітніх.Система управління охороною праці

 • ДержгірпромнаглядНавчання та перевірка знань з ОП

 • “Положення про навчання та перевірку знань з охорони праці”

 • 1) адмістрація, педпрацівники - 3 роки

 • 2) технічні працівник - 1 рік

 • Начитка лекцій, перевірка знань, оформлення протоколів за результатами перевіркиВиди інструктажівРозслідування нещасних випадків

 • “Положення про розслідування нещасних випадків виробничого характеру в закладах системи освіти”

 • “Положення про розслідування нещасних випадків невиробничого характеру”НВ з учнями

 • Учитель повідомляє керівнику

 • Керівник організовує долікарську допомогу, виклик. швидку допомогу

 • Збереження обстановки НВ

 • Повідомити батькам

 • Довідка з лікувального закладу

 • Розслідування НВ (комісія)

 • Усунути причину НВ • І. Акт НН

 • - розслідування 3 доби

 • 5 екз. (батькам, підрозділу, архів – 55 р., відділ освіти, органи місцевого самоврядування)

 • Пояснювальні записки

 • Медичний висновок

 • Реєстрація у журналі

 • ІІ. Спецрозслідування НВ (розсл.10 днів)

 • Груповий НВ

 • Сметельний НВНВ з працівниками

 • Акт Н1, 6 екз.

 • Потерпілий

 • Роботодавець

 • Фонд соцюстрахування

 • Територ.управл.Держгірпромнагляд

 • Профспілка

 • Відділ освіти

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка