Оновлення змісту освіти; оновлення змісту освітиДата конвертації26.12.2016
Розмір445 b.

оновлення змісту освіти;

 • оновлення змісту освіти;

 • розробка спеціальної національної програми перепідготовки вчителів, які працюватимуть в профільних класах;

 • розробка перспективних напрямків щодо організації профільного навчання;

 • розробка перспективних форм організації профільного навчання;налагодження моніторингового супроводу ефективності профільного навчання;

 • налагодження моніторингового супроводу ефективності профільного навчання;

 • налагодження зв’язків ЗНЗ з ВНЗ та науково-дослідними установами;

 • розробка національної інфраструктури науково-методичного забезпечення учнів і вчителівФункції адміністрації:

 • Функції адміністрації:- це прогнозоване управління, пов’язане з розробкою і концептуалізацією уявлень про напрями розвитку закладу

 • - це прогнозоване управління, пов’язане з розробкою і концептуалізацією уявлень про напрями розвитку закладу

І етап управління – розробка цілей ІІ етап – планування дій Шість стадій:

 • І етап управління – розробка цілей ІІ етап – планування дій Шість стадій:

 • визначення основних завдань і заходів, необхідних для досягнення цілей;

 • встановлення взаємозв'язків між основними видами діяльності, які мають визначальне значення;уточнення ролей і взаємозв'язків між учасниками НВП та делегування відповідних повноважень для виконання кожного виду діяльності;

 • уточнення ролей і взаємозв'язків між учасниками НВП та делегування відповідних повноважень для виконання кожного виду діяльності;

 • оцінка витрат часу для кожного етапу профільного навчання;

 • визначення ресурсів для кожного профілю навчання;

 • перевірка термінів і корегування планів дійІІІ етап – етап перевірки й оцінки; він наступає після закінчення встановленого терміну

 • ІІІ етап – етап перевірки й оцінки; він наступає після закінчення встановленого терміну

 • ІV етап процесу управління – це виконання корегуючих заходіввивчення та оволодіння нормативно-правовою базою розвитку профільного навчання;

 • вивчення та оволодіння нормативно-правовою базою розвитку профільного навчання;

 • розробка локальних нормативних документів із зазначеного питання, каталогів додаткової літератури, фахових журналів;

 • віддзеркалення чіткої системи роботи щодо впровадження допрофільної підготовки, профільного навчання в річному плані роботи з аналізом соціокультурної та виробничої інфраструктур регіону; в планах роботи ради школи, методичних об'єднань, методичної ради;визначення ступеня оптимальності обраного змісту профільного навчання: співвідношення між базовими, профільними та елективними компонентами – 50: 30: 20;

 • визначення ступеня оптимальності обраного змісту профільного навчання: співвідношення між базовими, профільними та елективними компонентами – 50: 30: 20;

 • аналіз стану керівництва та контролю з питань профільного навчання;

 • діагностика профінтересів та здібностей учнів;

 • визначення рівня компетентності спеціалістів профільної школи; • використання в повному обсязі програмного забезпечення інваріантної та варіативної складових;

 • постійна реалізація на практиці наукового супроводу навчання у старшій школі;

 • забезпечення широкомасштабної системи перепідготовки кадрів;

 • реконструкція кабінету профільного навчання у навчальну лабораторію;

 • забезпечення навчального закладу засобами навчання з профільних дисциплін;вивчення, впровадження інноваційних педагогічних технологій на основі застосування активних методів навчання, самостійної навчальної діяльності;

 • вивчення, впровадження інноваційних педагогічних технологій на основі застосування активних методів навчання, самостійної навчальної діяльності;

 • моніторинг якості освіти;

 • корекція концептуальних підходів до організації профільного навчання в різних умовахРезультативність:

 • Результативність:

 • рівень навчальних досягнень учнів з профільних дисциплін;

 • інтелектуальні досягнення;

 • зв’язок з профілем та поглибленим вивченням вибору подальшого навчання у ВНЗзабезпечити колегіальне прийняття рішення щодо формування класів з поглибленим та профільним вивченням окремих предметів шляхом обговорення цього питання на засіданнях педрад, як це регламентовано п.12 чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад та п. 2.5 Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затвердженої наказом МОН України від 23.06.2000 р. №240;

 • забезпечити колегіальне прийняття рішення щодо формування класів з поглибленим та профільним вивченням окремих предметів шляхом обговорення цього питання на засіданнях педрад, як це регламентовано п.12 чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад та п. 2.5 Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затвердженої наказом МОН України від 23.06.2000 р. №240;

 • забезпечити ефективний внутрішньошкільний контроль за організацією навчально-виховного процесу в профільних класах та класах з поглибленим вивченням окремих предметів:

 • - щорічно видавати організаційний та підсумковий накази щодо здійснення профорієнтаційної роботи;видавати накази про вивчення стану викладання та рівень навчальних досягнень учнів з профільних дисциплін (за планом) (висновки мають відповідати меті контролю, результати необхідно обґрунтовувати рівнем навчальних досягнень учнів, аналізувати позакласну роботу з предмета та роботу зі здібними учнями);

 • видавати накази про вивчення стану викладання та рівень навчальних досягнень учнів з профільних дисциплін (за планом) (висновки мають відповідати меті контролю, результати необхідно обґрунтовувати рівнем навчальних досягнень учнів, аналізувати позакласну роботу з предмета та роботу зі здібними учнями);

 • на засіданнях педагогічних, методичних рад, методичних об'єднань, нарадах при директорі підбивати проміжні підсумки роботи щодо реалізації Програми впровадження профілізації в старшій школі, приймати дієві управлінські рішення;

 • віддзеркалювати дане питання в річному плані роботи навчального закладу, планах роботи ЗДНВР, планах м/о, кафедр;систематизувати інформаційні матеріали для вчителів, учнів, батьків щодо організації роботи класів допрофільної та профільної підготовки, зосередивши їх у шкільному центрі допрофільної підготовки, профільного навчання і профорієнтації;

 • систематизувати інформаційні матеріали для вчителів, учнів, батьків щодо організації роботи класів допрофільної та профільної підготовки, зосередивши їх у шкільному центрі допрофільної підготовки, профільного навчання і профорієнтації;

 • спланувати проведення тренінгів з означеної проблеми


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка