Органи державної податкової служби України; Органи державної податкової служби УкраїниДата конвертації27.05.2016
Розмір445 b.

Органи державної податкової служби України;

 • Органи державної податкової служби України;

 • Державна санітарно-епідеміологічна служба Міністерства охорони здоров'я України;

 • Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду;

 • Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики;

 • Державний департамент пожежної безпеки МЧС України;

 • Державна інспекція захисту рослин;

 • Українська державна квітково-декоративна насіннєва інспекція;

 • Державна служба з охорони прав на сорти рослин;

 • Головна державна племінна інспекція;

 • Українська державна насіннєва інспекція;

 • Служба держгеологконтролю за веденням робіт з геологічного вивчення (видобутку корисних копалин тощо) надр;

 • Митні органи (крім контролю, що здійснюється на кордоні);

 • Українська державна помологічно-ампелографічна інспекція;

 • Фонд державного майна України;

 • Інспекція державного портового нагляду;

 • Державна інспекція навчальних закладів Міністерства освіти України;

 • Інспекція держгеодезнагляду Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України;

 • Державна інспекція з нагляду за ядерною безпекою;

 • Служби державної охорони природно-заповідного фонду України;

 • Державна лісова охорона;

 • Державний департамент страхового фонду документації

 • Державна технічна інспекція Державного департаменту страхового фонду документації;

 • Державна служба експортного контролю України;

 • Органи державної експертизи умов праці;

 • Державна інспекція зв'язку;

 • Державні воєнізовані аварійно-рятувальні служби (формування);Книжкова палата України;

 • Книжкова палата України;

 • Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення;

 • Медико-соціальні експертні комісії;

 • Державна інспекція з енергозбереження;

 • Державний комітет ветеринарної медицини України;

 • Держінспекція з енергонагляду за режимами споживання електро- та теплової енергії Мінпалива та енергетики;

 • Державна екологічна інспекція Міністерства охорони навколишнього природного середовища України;

 • Держінспекція цивільного захисту та техногенної безпеки МЧС України

 • Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України;

 • Державна служба з карантину рослин України Міністерства аграрної політики України;

 • Державна архітектурно-будівельна інспекція Міністерства регіонального розвитку та будівництва України;

 • Головна державна інспекція на автомобільному транспорті Міністерства транспорту та зв'язку України;

 • Державна авіаційна адміністрація Міністерства транспорту та зв'язку України;

 • Державна інспекція з контролю за використанням і охороною земель Державного комітету із земельних ресурсів;

 • Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України;

 • Кримінально-виконавча інспекція;

 • Інспекція по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення;

 • Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України;

 • Українська державна лісонасіннєва інспекція;

 • Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж;

 • Національна комісія з регулювання електроенергетики України;

 • Органи державного пробірного контролю;

 • Держдепартамент нагляду за додержанням законодавства про працю Мініпраці та соціальної політики України;

 • Комітет з контролю за наркотиками Міністерства охорони здоров'я України;

 • Національна комісія з питань регулювання зв'язку;

 • Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України;

 • Державна інспекція з контролю за цінами Міністерство економіки України;

 • Пенсійний фонд України;

 • Органи місцевого самоврядування

 • Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

 • Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України;

 • Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

 • Фонд соціального захисту інвалідів

заходи державного нагляду (контролю) - планові та позапланові заходи, які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій;

 • заходи державного нагляду (контролю) - планові та позапланові заходи, які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій;

 • прийнятний ризик - соціально, економічно, технічно і політично обґрунтований ризик, який не перевищує гранично допустимого рівня;

 • ризик - кількісна міра небезпеки, що враховує ймовірність виникнення негативних наслідків від здійснення господарської діяльності та можливий розмір втрат від них;

 • треті особи - юридичні та фізичні особи (адвокати, аудитори, члени громадських організацій та інші), які залучаються суб'єктами господарювання або органами державного нагляду (контролю) в ході здійснення заходів державного нагляду (контролю)Дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

 • Дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

 • Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів валютного контролю, митного контролю, контролю за дотриманням бюджетного законодавства, податкового законодавства, контролю за дотриманням порядку проведення розрахунків, за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, використанням державного та комунального майна, банківського і страхового нагляду, інших видів спеціального державного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання на ринку фінансових послуг, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, під час проведення процедур, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також оперативно-розшукової діяльності, дізнання, прокурорського нагляду, досудового слідства і правосуддя. • неприпустимості дублювання повноважень органів державного нагляду (контролю);

 • невтручання органу державного нагляду (контролю) у статутну діяльність суб'єкта господарювання, якщо вона здійснюється в межах законуОрган державного нагляду (контролю) не може здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо не уповноважує такий орган на здійснення державного нагляду (контролю) у певній сфері господарської діяльності та не визначає повноваження такого органу під час здійснення державного нагляду (контролю) 

 • Орган державного нагляду (контролю) не може здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо не уповноважує такий орган на здійснення державного нагляду (контролю) у певній сфері господарської діяльності та не визначає повноваження такого органу під час здійснення державного нагляду (контролю) 

 • У разі якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого відповідно до закону, припускає неоднозначне тлумачення прав і обов'язків суб'єкта господарювання або органу державного нагляду (контролю) та його посадових осіб, рішення приймається на користь суб'єкта господарюванняЗ урахуванням значення прийнятного ризику для життєдіяльності всі суб'єкти господарювання, що підлягають нагляду (контролю), відносяться до одного з трьох ступенів ризику: з високим, середнім та незначним

 • З урахуванням значення прийнятного ризику для життєдіяльності всі суб'єкти господарювання, що підлягають нагляду (контролю), відносяться до одного з трьох ступенів ризику: з високим, середнім та незначним

 • Залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

 • Органи державного нагляду (контролю) здійснюють планові заходи з державного нагляду (контролю) за умови письмового повідомлення суб'єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу

Строк здійснення планового заходу не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом

 • Строк здійснення планового заходу не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом

 • Продовження строку здійснення планового заходу не допускається!!!Під час проведення позапланового заходу з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення державного нагляду (контролю)

 • Під час проведення позапланового заходу з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення державного нагляду (контролю)

 • Проведення позапланових заходів з інших підстав забороняється!!!Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва – двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом

 • Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва – двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом

 • Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається!!! • Посвідченнія (направлення) на проведення заходу має містити:

 • найменування органу державного нагляду (контролю), що здійснює захід;

 • найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;

 • місцезнаходження суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється захід;

 • номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється захід;

 • перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням їх посади, прізвища, ім'я та по батькові;

 • дата початку та дата закінчення заходу;

 • тип заходу (плановий або позаплановий);

 • вид заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інспектування тощо);

 • підстави для здійснення заходу;

 • предмет здійснення заходу;

 • інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення)

Органи державного нагляду (контролю) та їх посадові особи під час здійсненнязаходів державного нагляду (контролю) зобов'язані:

 • Органи державного нагляду (контролю) та їх посадові особи під час здійсненнязаходів державного нагляду (контролю) зобов'язані:

 • дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами господарювання;

 • не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності;

 • надавати суб'єкту господарювання консультаційну допомогу щодо здійснення державного нагляду (контролю) • Збитки, завдані суб'єкту господарювання неправомірними діями посадових осіб органів державного нагляду (контролю),

 • підлягають відшкодуванню!!!Суб'єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо:

 • Суб'єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо:

 • він здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності проведення заходів державного нагляду (контролю), передбачених законом;

 • посадова особа органу державного нагляду (контролю) не надала копії документів, передбачених цим Законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам цього Закону • Відбір зразків продукції здійснюється в кількості не менш як два екземпляри, один (контрольний) з яких залишається у суб'єкта господарювання • Витрати, пов'язані з відбором, доставкою та проведенням експертизи (випробування) зразків продукції, фінансуються за рахунок органу державного нагляду (контролю), крім випадків підтвердження результатами експертизи (випробування) факту порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства • Громадські організації мають право здійснювати захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання

 • Суб'єкти господарювання можуть залучати третіх осіб з метою захисту своїх прав та законних інтересів у ході здійснення заходів державного нагляду (контролю)Каталог: archives -> 685 -> images
images -> В системі органів виконавчої влади
archives -> Станом на сьогодні є всі підстави стверджувати, що населення України забезпечене широким асортиментом лікарських засобів українського та іноземного виробництва
archives -> Проф., д фарм н. Немченко А. С. доц., д фарм н. Котвіцька А. А
archives -> Головою Міжвідомчої робочої групи призначено заступника Голови Служби безпеки України Скляра Олега Васильовича
archives -> Необхідність реформування : Необхідність реформування
images -> Цілями попереднього оцінювання є


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка