Організація роботи з батьками. Батьківська радаДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.
ТипПрограма


Організація роботи з батьками. Батьківська рада.


Ви можете утвердити себе в суспільстві, засяяти красивою зіркою неповторної індивідуальності, виховавши хороших дітей, хороших громадян, трудівників, хорошого сина, дочку, хороших батьків для своїх дітей...Нормативно – правова база :

 • Конституція України

 • Закони України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про виховання”

 • Державні національні програми “Освіта”, “Про виховання дітей та молоді в системі освіти”

 • Національна доктрина розвитку освіти

 • Державні концепції: “Сімֺя і родинне виховання”, превентивного та громадянського виховання, державної сімейної політики

 • Конвенція та декларація прав дитини

 • Програма “Українська родина”Програма “Українська родина”(постанова Кабінету Міністрів № 243 від 14.03.2001р.)

 • створена з метою підвищення рівня педагогічної культури батьків через батьківський всеобуч, враховуючи їх інтереси у педагогічних знаннях і вміннях щодо виховання дітей, спираючись на їх досвід, підтримуючи активних учасників та розв'язуючи педагогічні задачі, ситуації, використовуючи різні види самостійної освіти дорослих, обмінюючись досвідом.Організація педагогічної взаємодії у контексті програми “Українська родина”

 • Популяризація наукових досліджень історії розвитку, проблем сучасної української родини

 • Поширювання ефективних, прогресивних форм відродження національних свят та обрядів

 • Підтримування традицій , спрямованих на зміцнення української родини

 • Розкриття теми підготовки молоді до сімейного життя

 • Формування високогуманного уявлення про сім’ю

 • Поширювання кращого досвіду сімейного виховання

 • Проведення тренінгів, семінарів з питань соціальної адаптації молоді

 • Пропагування утвердження здорового способу життя кожного члена родини

 • Організація фестивалів сімейної творчості, конкурсів, естафет, інформаційних блоків “Cім’ֺя і закон”, “Правові гарантії дітей - сиріт”, “Соціальний захист сімей з дітьми” та інших.Головні завдання школи у роботі з батьками:

 • Пропаганда педагогічних знань з метою підвищення педагогічної грамотності батьків

 • Організація заходів, спрямованих на оволодіння батьками системою умінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома

 • Гуманізація змісту та форм роботи з родиною і взаємовідносин “педагоги - батьки”Типи сімей та особливості педагогічної взаємодії

 • За структурою влади в родині

 • За кількістю поколінь в сім’ї- одно поколінна , багатопоколінна(розширена, велика, складна)

 • За наявністю батьків – повна, неповна(батьківська, материнська), функціонально неповна(квазінеповна)

 • За кількістю дітей в сім’ї – малодітна, середньо дітна, багатодітнаСтилі сімейного виховання

 • Потуральний стиль- повна, безконтрольна свобода дій, де дорослі зайняті собою і байдужі до потреб і запитів дітей, головний метод – батіг і пряник, такі діти мають славу бідлабузників і підлиз, вихваляються, не люблять праці, не здатні безкорисливо дружити, а батьки в конфліктних ситуаціях цілковито довіряють своїй дитині, таких батьків необхідно залучати до спілкування, на свята, заходи.

 • Змагальний стиль – вбачають в діях дитини щось видатне, заохочують активність дитини, порівнюють з іншими і дуже страждають від поразок, участь у різних гуртках, секціях, використовують методи заохочення і покарання , захищають дитину від всіх претензій з боку інших, але діти привчаються демонструвати свої досягнення, їх цікавить результат, претендуюють на лідерство, звернути увагу на формування критичного мислення, культури спілкування, слід привчати до відповідальності, умінь співчувати.

 • Розважливий стиль- повна свобода дій, особистий досвід прибдають власними спробами і помилками, батьки кричать, докоряють, бо вважають , що дитина сама вибирає діяльність по душі, атмосфера вдома тепла, добра, беруть участь у всіх заходах класу, діти шанобливо ставляться до старших,дитина усвідомлює свої помилки, ростуть допитливими, активними, вільно спілкуються з дорослими, протестують проти авторитарного стилю, необхідно інформувати про труднощі, стимулювати інтересСтилі сімейного виховання

 • Запобігливий стиль – коли дитина хворіє, або особливості характеру батьків, недовірливі, болісно реагують, бояться ініціатив з боку дитини, виховують інфантилізм, уникання від труднощів, мало уваги вихованню, діти байдужі, зраджують, прагматичні, пасивні, безвідповідальні, слід формувати в батьків культуру адекватного сприйняття власної дитини, корисним є обмін думками, тематичні консультації

 • Контролюючий стиль - коли дитина виховується в дитячому будинку чи в родині опікунів, коли тривалий час живе без батьків, в таких сім’ֺяx воля суворо регламентується, методи покарання жорстокі, діти похмурі, схильні провокувати, замкнені, часто конфліктують, тривожні, гіпер любов до себе, негативно ставляться до критики, треба демонструвати динаміку у навчанні, розвивати інтелект, обґрунтовувати вимоги

 • Співчутливий стиль – умовою є недостатній матеріальний статок родини, погані побутові умови, відсутність одного із батьків, рано розпочинає трудову діяльність, замкнені, насторожені, не бажають говорити про себе, батьки вчать пристосовуватися в житті, діти мають багатий внутрішній світ, серйозні, сумлінні, гарно дружать, досягають мети, слід виховувати ініціативу, допомагати зміцнювати своє становище в колективі

 • Гармонійний стиль дитина бажана, росте в теплій, дружній атмосфері, дотримуються традицій, спільні ігри, розважливі, чуйні, активні, безстрашні, самоконтролюються, відповідальні, простодушні, батьки з гіпер почуттям обов’язку, але діти страждають від обмеженої ініціативиШляхи сімейного вихованняПрограма вивчення родини

 • Загальні відомості про родину:

 • Структура родини, вік, професія батьків, побутові, санітарно – гігієнічні умови життя родини, матеріальне забезпечення.

 • Дані про виховання:

 • Виховна спроможність і активність родинного колективу, психологія родинних стосунків, наявність куточка школяра, дотримання дитиною режиму дня, робота батьків над формуванням загальної культури школяра, розвитком його здібностей, таланту, використання вільного часу, культура дозвілля, ставлення батьків до школи, хто з членів сім ї здійснює найбільший вплив на учня.Права і обов’язки батьків:

 • Обов’язки

 • Забов’язані утримувати дітей до повноліття

 • Відповідальність за виховання і навчання

 • Відповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти: надати умови для навчання, дбати про фізичний та психічний стан та розвиток творчих здібностей, поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, доброту, милосердя, шанобливе ставлення до родини, природи, мови, країни, національної історії, культури, цінностей, повагу до законів, прав і свобод людини.Батьківський комітет

 • Орган самоврядування, який обирається в класному колективі для утвердження і функціонування колективу батьків класу та сприяння і допомоги педагогічному колективі та класному керівникові у навчанні і вихованні дітей

 • Складається із 3-5 осіб, обирається голова , відповідальні за навчальну , культмасову та господарську роботу повинні мати авторитет, організаторські здібності, відчувати відповідальність перед суспільством, уміти зберігати відомості про особливості стану справ в окремих родинах і не робити їх предметом пересудів

 • Він є добрим помічником учителів – вихователів в організації і проведенні класних зборівПлан роботи батьківського комітету

 • Вересень-підсумки роботи за минулий рік, про впровадження шкільної форми, про звільнення дітей від плати за користування підручниками

 • Жовтень підготовка приміщень до опалюваного сезону, стан здоров’ я підлітків та шляхи його покращення, педагогіка співробітництва педагогів і батьків

 • Листопад про жорстокість і насильство в сім’ ї, підготовка до святкування дня св.Миколая, сприяння батьків у боротьбі із пропусками школи

 • Грудень – надання кваліфікованої допомоги неблагополучним сім’ֺям, підготовка до святкування Різдвяних свят

 • Січень – про стан введення шкільної форми, про роль батька у вихованні дитини, організація дозвілля школярів

 • Лютий - проблеми статевого виховання, роль батьків у формуванні адекватної поведінки школярів - підлітків

 • Березень - роль батьків у формуванні морально – етичних норм поведінки дітей, підготовка до святкування свята Великодня, про відповідальність батьків за виховання дітей

 • Квітень - участь батьків в організації виховного процесу у школі, підготовка до святкування Дня матері

 • Травень - підготовка учнів до екзаменів, організація дозвілля дітей у літній період, звіт голови за минулий навчальний рікОбов'язки та зміст роботи батьківського комітету:

 • Голова: організовує роботу, складає план, бере активну участь у зборах, є представником на раді школи

 • Відповідальний за навчальну роботу: виявляє цікавість до навчання у дітей та організовує відвідування батьками уроків, відповідає за придбання підручників, посібників, силами батьків надає допомогу відстаючим у навчанні

 • Відповідальний за господарську роботу: надає допомогу у дотриманні санітарно – гігієнічного стану класу, у ремонті та оформленні кімнати, придбанні необхідних речей

 • Відповідальний за культмасову роботу: допомагає у проведенні екскурсій, походів, заходів, культпоходів, залучення до гуртків, проведення класних годин.Схема організації роботи з батьками у рамках класуСхема організації роботи з батьками у рамках школиФорми, методи і прийоми роботи з батьками

 • Традиційні форми роботи

 • Індивідуальні відвідування сім ї, запрошення до школи, індивідуальна педагогічна бесіда, листування, дні відкритих дверей

 • Групові- зібрання батьківського активу, групові бесіди, консультації, батьківські консиліуми

 • Колективні - лекції, бесіди, науково – практичні конференції, вечори питань і відповідей, загально шкільні збори, збори – концерти, конференції з обміну досвідом, педагогічні колегіуми, зустрічи “за круглим столом”, диспути, педагогічний всеобуч, усні журналиЯк залучити батьків до школи?

 • Необхідно:

 • Підвищувати авторитет родини

 • Сприймати помилки у вихованні як створення нових можливостей для розвитку

 • Враховувати інтереси батьків

 • Спиратися на життєвий досвід батьків

 • Не загострювати увагу на недоліках родинного виховання

 • Вірити , що будь – яка родина має сильні сторониБатьківські збори як одна із головних форм взаємодії школи і сім’ї

 • Пам'ятка класному керівникові до проведення батьківських зборів:

 • Сповісти заздалегідь про батьківські збори (запрошення, запис у щоденниках), попіклуйтеся про час проведення зборів, підготуйте візитки із іменами батьків

 • Особливу увагу зверніть на розташування батьків в класі, для того, щоб всі чули один одного

 • Разом із батьками оберіть правила для учасників зборів, встановіть регламент

 • Не забудьте про свій настрій та правило починати із позитивного, а завершувати з планування майбутнього

 • Використайте групові форми організації взаємодії , ігри

 • Дотримуйтеся того, щоб на зборах були прийняті конкретні рішення

 • Якщо є новенькі в класі, розпочніть збори зі знайомства з батьками

 • Порадьтеся про ті питання , які хотіли б порушити на зборах, що хотіли б вирішити додатково

 • Розкажіть про ті завдання, які ви ставите перед собою й перед класним колективом на рік, про завдання школи

 • Ознайомте з основними справами на рік, із традиціями, планом роботи на чверть, домовтесь про допомогу

 • Розкажіть про те, які гуртки, факультативи, секції працюють в школі для цього віку дітей

 • Обговоріть на зборах організаційні питання: сніданки, можливості надання матеріальної допомоги, про форму одягу

 • Виразіть подяку всім, хто прийшов на збори і знайшов час для спілкування

 • В особистих бесідах оцінювайте успіхи дітей відносно їх потенціальних можливостейВиди батьківських зборів:

 • Організаційні, тематичні , поточні

 • Збори – диспути, збори - конференції, збори-практикуми , зустрічі поколінь, батьківські клуби

 • Збори-концерти, батьківські вечори

 • Збори-семінари, тренінги, батьківські читання

 • Педагогічні роздуми, батьківські ринги

 • Підсумкові батьківські збориОрієнтовні теми батьківських зборів

 • 1-4 класи

 • Початок навчання – важливий етап у житті

 • Виховання поваги й любові до батьків, рідної землі й історії свого народу

 • Молодший шкільний вік і його особливості

 • Хочу й повинен (профілактика правопорушень)

 • Як виявити і розвивати здібності у дітей

 • Гра і праця в житті дітей молодшого віку

 • Виховання характеру дитини у родині

 • Режим дня молодшого школяра

 • Закон, родина, дитина.

 • Батьки і діти (роль особистого прикладу батьків)

 • Сімейні прогулянки на природу як важливий фактор екологічного і фізичного виховання дітей

 • Збереження родинних традицій, родинних реліквій

 • Нове в системі національного вихованняКласному керівникові необхідно пам'ятати:

 • Не можна засуджувати присутніх на зборах за пропуск попередніх зборів

 • Порівнювати окремих учнів і різних класів

 • Надавати негативну оцінку класу в цілому

 • Переоцінювати значення окремих шкільних предметів

 • Вибирати для спілкування грубу інтонаціюЩо таке батьківський всеобуч?

 • Форма психолого – педагогічної освіти батьківської громадськості, що створена в рамках загальноосвітнього закладу освіти і спрямована на підвищення рівня педагогічної культури батьків та сприяє задоволенню власних інтересів батьків у педагогічних знаннях і вміннях щодо виховання своїх дітейТематика засідань педагогічного всеобучу для батьків

 • Проблема “батьки - діти”

 • Режим дня школяра

 • Мистецтво виховання

 • Про родинну демократію

 • Роль родини у вихованні моральних почуттів дитини

 • Права і свободи людини в Україні

 • Особливості статевого виховання дітей

 • Права і обов'язки батьків, свята в родині

 • Традиції родинного вихованняЯкі права має дитина?

 • Право на життя

 • Право на любов і піклування з боку батьків

 • Право на інформацію

 • Право на освіту, відпочинок, повноцінне харчування, медичну допомогу

 • Право на захист від непосильної примусової праці

 • Право на захист від насильства, тортур, жорстокості й покараньОрієнтовна програма клубу батьківського спілкування

 • Проблема національного виховання учнів .(лекція)

 • Наші діти, хто вони? (диспут)

 • Батькам про педагогічне родинознавство (інформація)

 • Що заважає дітям бути вихованими?(бесіда за круглим столом)

 • Чи вміємо ми, дорослі, спілкуватися з дітьми? (дискусія)

 • Що означає виховувати правильно?(диспут)

 • Дозвілля у нашій родині (сімейний портрет)

 • Традиції в українській родині (родинний вогник)

 • Про позитивні і негативні якості характеру(Зустріч із психологом)

 • Помилки родинного виховання (ділова гра)

 • Чому не завжди ми слідкуємо порадам наших педагогів(вечір запитань і відповідей)

 • Відповідальність батьків за виховання дітей (зустріч з юристом)

 • Моральність у родині. У чому вона полягає? (Особистісно – рольова програма)

 • Про співпрацю батьків, вчителів, дітей(підсумкова конференція)Виховна програма “Соціальна робота з сім’єю”

 • Сім’я як провідний компонент системи соціального формування особистості (вступна бесіда)

 • Місце і роль сім’ї в соціалізації особистості(лекція)

 • Історичний розвиток та становлення сім’ ї, родини ( перегляд відеофільму)

 • Сучасні погляди на сім’ю, типи сімей

 • Виховання в сім’ї як соціально – педагогічне середовище(лекція)Форми взаємодії школи і батьків

 • Класні години або організаційні збори з планування спільної роботи дітей і батьків на навчальний рік.Проведення спільних класних годин, зборів, вечорів, заходів

 • Загальні збори батьків і учнів “Ми – одна родина”

 • Творчі звіти “Живемо разом”, “Наша родина”

 • Заняття “Вчимося спілкуватися”, “Наше дозвілля”

 • Класні години для дітей і дорослих “Про доброту і милосердя”, “Вчимося жити разом”

 • Збори – диспути “Батьки і діти”, “Роль батьків у вихованні дітей”, “Конфлікти і їх подолання”Пам’ятка для батьків

 • Якщо дитину постійно критикують, вона вчиться ненавидіти

 • Якщо дитина живе у ворожнечі, вона вчиться агресивності

 • Якщо дитину висміюють, вона стає замкненою

 • Якщо дитина росте в докорах, вона вчиться жити з почуттям провини

 • Якщо дитину хвалять, вона вчиться бути вдячною

 • Якщо дитину підтримують, вона вчиться цінувати себе

 • Якщо дитина живе в розумінні й доброзичливості, вона вчиться знаходити любов у цьому світіЗаповіді для батьків:

 • Ніколи не займайтеся вихованням у поганому настрої

 • Чітко визначайте, чого саме ви вимагаєте від дитини

 • Надайте дитині самостійності, виховуйте, а не контролюйте кожен її крок

 • Краще не підказуйте головного рішення, а вкажіть шляхи його й час від часу аналізуйте разом з дитиною

 • Не пропустіть момент першого успіху

 • Вчасно зробіть зауваження, відразу оцініть вчинок і зробіть паузу – дайте усвідомити почуте

 • Виховання не може бути поетапним

 • Вихователь повинен бути суворим, але добрим

Список використаних джерел:

 • Л.В.Байбородова “Взаимодействие школы и семьи”, Ярославль, 2003 г.

 • Л.С.Сухарева «Родительское собрание в начальной школе», Харьков, 2007 г.

 • ”Традиції у спілкуванні з батьками учнів”, В.Л.Сухар, Харьків , Ранок, 2007р.

 • “Батьківські збори”,Харьків , Ранок, 2007 р.

 • “Організація роботи з батьками”, Тернопіль, Астон, 2002 р.

 • І.М.Рибальченко, “Вас призначили класним керівником”, Харьків, Основа, 2007 р.

 • І.М.Рибальченко “Взаємодія з батьками”, Харьків, Основа, 2007 р.

 • В.П.Сазонов. “Організація виховної роботи в класі”, Педагогічний пошук, Харьків, Ранок, 2007 р.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка