Організаторська планування і координація всієї виховної роботи з класом; організаторська планування і координація всієї виховної роботи з класомДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.організаторська - планування і координація всієї виховної роботи з класом;

 • організаторська - планування і координація всієї виховної роботи з класом;

 • аналітико-узагальнююча - на основі вивчення і врахування індивідуальних психологічних особливостей учнів класний керівник сприяє їх розвитку;

 • координаційно-інформаційна - передбачає забезпечення узгодженості в роботі трьох провідних колективів (учнівського, вчительського, батьківського);

 • психогігієнічна - встановлення довірливого контакту з учнями, необхідність знаття психічних напружень в учнівському колективі;

 • стимулюючо-гальмуюча - забезпечує можливість активізувати чи гальмувати учнівську діяльність.вивчення учнів;

 • вивчення учнів;

 • організація і виховання класного колективу, правова культура;

 • зміцнення дисципліни;

 • організація позакласної правової роботи;

 • координація виховної діяльності вчителів-предметників;

 • профілактика шкідливих звичок;

 • робота з батьками;

 • підвищення власного рівня правових знаньНе варто виносити на загальний огляд погану поведінку, причини якої – негаразди в сім'ї дитини, особливо загострення стосунків між батьками; негідну поведінку або окремі вчинки, якщо причина їх криється в душевному надломі дитини, яка страждає від того, що в неї немає батька або він нерідний; необачні, непродумані вчинки, що об'єктивно є протестом дитини проти грубощів, сваволі або помилок батьків чи вихователя; відставання дитини у навчанні лише у тому випадку, коли вона хоче, але не може впоратися із завданням; вчинки, пояснення яких вимагає розповіді про глибокі особисті стосунки дитини із своїм другом

 • Не варто виносити на загальний огляд погану поведінку, причини якої – негаразди в сім'ї дитини, особливо загострення стосунків між батьками; негідну поведінку або окремі вчинки, якщо причина їх криється в душевному надломі дитини, яка страждає від того, що в неї немає батька або він нерідний; необачні, непродумані вчинки, що об'єктивно є протестом дитини проти грубощів, сваволі або помилок батьків чи вихователя; відставання дитини у навчанні лише у тому випадку, коли вона хоче, але не може впоратися із завданням; вчинки, пояснення яких вимагає розповіді про глибокі особисті стосунки дитини із своїм другомважливо давати не тільки знання закону, але й формувати переконаність у справедливості та доцільності його вимог, готовність у повсякденному його дотриманні;

 • важливо давати не тільки знання закону, але й формувати переконаність у справедливості та доцільності його вимог, готовність у повсякденному його дотриманні;

 • не можна переносити центр уваги правової інформації на заборони та санкції;

 • центр ваги правової інформації має бути спрямований на конституційні принципи суспільства і держави, права та обов’язки громадянина;

 • необхідно послідовно проводити тезу про зв’язок прав та обов’язків громадянина, про особисту відповідальність за протиправний вчинок.

Створення сімейного мікроклімату в колективі.

 • Створення сімейного мікроклімату в колективі.

 • Спостереження за вихованістю, культурою і стилем спілкування, особистісними якостями кожного.

 • Виявлення схильності до шкідливих звичок;

 • Розширення контактів з батьками і спостереження за стилем сімейного виховання.

 • Формування правового досвіду та правосвідомості.

 • Виховання відповідальності та свідомої дисципліни.

 • Систематизація та узагальнення результатів роботи класного керівника з правового виховання.

 • Демократизація особистих стосунків.Жоден вихователь не має права працювати один. У класі повинен діяти колектив педагогів з єдиними вимогами до учнів, з індивідуальним підходом до них.

 • Жоден вихователь не має права працювати один. У класі повинен діяти колектив педагогів з єдиними вимогами до учнів, з індивідуальним підходом до них.Профілактична робота з колективом класу.

 • Профілактична робота з колективом класу.

 • Первинна профілактична робота з окремими учнями.

 • Поглиблена профілактична робота з окремими учнями з залученням зовнішніх важелів впливу.батьківські збори; 

 • батьківські збори; 

 • педагогічне керівництво діяльністю батьківського комітету; 

 • психолого-педагогічна освіта батьків;

 •  індивідуальна робота з батьками.ознайомлення з умовами життя родини, її психологічним кліматом, особливостями поведінки дитини в родині;

 • ознайомлення з умовами життя родини, її психологічним кліматом, особливостями поведінки дитини в родині;

 • визначення рівня педагогічної культури батьків, виявлення труднощів, які відчувають батьки;

 • виявлення позитивного досвіду родинного виховання з метою його поширення .Інформаційно масові:дискусії, диспути, конференції, ринги, вечори.

 • Інформаційно масові:дискусії, диспути, конференції, ринги, вечори.

 • Діяльнісно - практичні групові:творчі групи, екскурсії, свята, ярмарки, огляди.

 • Інтегративні: КВК, фестивалі, клуб інтелектуалів, гуртки, секції.

 • Індивідуальні: доручення, творче завдання, звіти, індивідуальна робота.

 • Діалогічні: бесіда, міжрольове спілкування.

 • Наочні: виставки, стенди.В щоденниках поведінки всіх учнів і особливо "проблемних" відмічати все те позитивне, що було в їх поведінці за кожний тиждень.

 • В щоденниках поведінки всіх учнів і особливо "проблемних" відмічати все те позитивне, що було в їх поведінці за кожний тиждень.

 • Проводити консультативні дні для батьків.

 • Проводити зустрічі батьківського комітету класу із заступниками директора.Контролювати та систематично корегувати роботу з дітьми, що мають фізичні вади, затримку у розумовому розвитку, з дітьми з неблагополучних сімей, малозабезпечених сімей, з «проблемними», дітьми підвищеної педагогічної уваги та дітьми батьків-активістів. В разі, коли поведінка батьків чи учня не піддається корекції, ставити питання про вплив на них відповідними організаціями, а у випадку зразкового виконання батьківських обов'язків — максимально заохочувати.

 • Контролювати та систематично корегувати роботу з дітьми, що мають фізичні вади, затримку у розумовому розвитку, з дітьми з неблагополучних сімей, малозабезпечених сімей, з «проблемними», дітьми підвищеної педагогічної уваги та дітьми батьків-активістів. В разі, коли поведінка батьків чи учня не піддається корекції, ставити питання про вплив на них відповідними організаціями, а у випадку зразкового виконання батьківських обов'язків — максимально заохочувати.

 • Забезпечити відвідування школи, вчителів батьками "проблемних" дітей.

 • Проводити вчительські телефонні рейди у родини класу з метою:

 • а)перевірки дотримання учнями рекомендованого режиму дня;

 • б)виявлення та допомоги батькам, які не забезпечують правильного сімейного виховання дітей, організації роботи з ними.

 • Домогтися 100% явки учнів школи в шкільній формі, в одязі, що відповідає роду учбової діяльності.Організувати вчителям-предметникам особисті зустрічі з батьками невстигаючих учнів.

 • Організувати вчителям-предметникам особисті зустрічі з батьками невстигаючих учнів.

 • Вносити пропозиції адміністрації щодо паралельного переводу учнів із класу в клас.

 • Проводити інструктажі з техніки безпеки. Змістом відповідного учбового матеріалу сприяти проведенню тижнів здоров'я, попередження травматизму, правопорушень. Зміст проведеного записувати в журнал.

 • Проводити моніторинг вихованості серед учнів та батьків, з подальшим заповненням табеля здоров'я.

 • Залучати батьків до проведення тижнів здоров’я, тижнів попередження правопорушень.

 • Організувати вивчення і проводити перевірку знань учнями шкільних нормативних документів.Проводити рейди-перевірки зайнятості учнів вдома

 • Проводити рейди-перевірки зайнятості учнів вдома

 • Практикувати організацію спільного відпочинку батьків, учнів та вчителів.Працювати над виконанням державних , міських, обласних та шкільних правовиховних програм.

 • Працювати над виконанням державних , міських, обласних та шкільних правовиховних програм.Інформ - дайджест. Це вид виховної години, який прийшов на зміну політінформації. Це жвава, зацікавлена розповідь про події, вона сприятиме поглибленню знань учнів про політику, економіку, культуру. Головна мета - ознайомити учнів з подіями в різних сферах життя і діяльності людини, сприяти формуванню школярів активної життєвої позиції (тривалістю 20 хвилин).

 • Інформ - дайджест. Це вид виховної години, який прийшов на зміну політінформації. Це жвава, зацікавлена розповідь про події, вона сприятиме поглибленню знань учнів про політику, економіку, культуру. Головна мета - ознайомити учнів з подіями в різних сферах життя і діяльності людини, сприяти формуванню школярів активної життєвої позиції (тривалістю 20 хвилин).

 • Години спілкування - виховні години морально-естетичної спрямованості. Це роздум діалог про людину, людське життя. Мета - навчити учнів мистецтву жити, розмірковувати про себе, життя, духовні цінності буття ( тривалість 30-45 хвилин).

 • Класні години - вирішення питань організації життєдіяльності учнівського колективу ( взаємини, доручення, навчання, дисципліна). Мета - сприяти згуртуванню колективу, стимулювати доброзичливі взаємини, формувати потреби брати участь у громадському житті класу, школи ( тривалістю -30 хвилин).

 • Уроки громадянськості - зміст цих виховних спрямований на формування національної свідомості, патріотичних почуттів, громадянської позиції, виховання поваги до культури та історії українського народу ( 30-40 хвилин).Діалог - обмін думками або кількох співбесідників, які мають різні погляди на проблему;

 • Діалог - обмін думками або кількох співбесідників, які мають різні погляди на проблему;

 • Дискусія - учасники заздалегідь поділяються на групи, які мають різні точки зору;

 • Диспут - форма колективного обговорення, зіткнення багатьох точок зору;

 • Круглий стіл - форма вільного обміну думок з будь-якої проблеми;

 • Прес-конференція - містить елементи ігрової діяльності. Учасники прес-конференції виступають у певних ролях: ''поліглоти'', ''учені'', ''дипломати'', ''історики'' .

 • Етичні діалоги - інформування учнів про моральні цінності, культуру поведінки, обговорення морально-етичних проблем.

 • Рольова гра - у ролях програються моделі вигаданих життєвих ситуацій (наприклад гра '' Суд над наркоманією'' )

 • Ділова гра - моделювання реальних життєвих ситуацій ( наприклад ''Плануємо життя класу '' ).

 • Практикум - форма, що являє собою комплекс вправ, ігор, тренінгів, що сприяють розвиток практичних умінь і навичок.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка