Осадчук Наталія Олександрівна, завідувач центру практичної психології і соціальної роботиДата конвертації02.01.2017
Розмір445 b.


Соціально-психологічний супровід дитини з порушенням розвитку в умовах інклюзивної освіти

 • Осадчук Наталія Олександрівна,

 • завідувач центру практичної психології і соціальної роботи


Інклюзивне навчання

 • система освітніх послуг,

 • що грунтується на забезпеченні основного права дитини на освіту та права навчатися за місцем проживання,

 • що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами

 • в умовах загальноосвітнього навчального закладуІнклюзивне навчання

 • Створення позитивної атмосфери

 • Командний підхід

 • Індивідуалізація навчального процесу

 • Адаптація та модифікація

 • Підготовка педагогів

 • Ефективне залучення членів родиниІндивідуалізація навчання

 • розроблення комплексної  програми розвитку  дитини з особливими освітніми потребами

 • надання додаткових послуг та форм підтримки у процесі навчання

 • організація спостереження за динамікою розвитку учняОсновна мета

 • визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання дитини з особливими освітніми потребами; дати усім дітям можливість повноцінного соціального життя, активного включення в життєдіяльність колективу однолітків.Принципи організації психолого-педагогічного супроводу дітей у системі інклюзивної освіти:

 • пріоритет інтересів і потреб дітей та учнів;

 • неперервність супроводу;

 • мультидисциплінарність.Індивідуальна програма розвитку

 • розробляється групою фахівців з обов’язковим залученням батьків або осіб, які їх замінюють, для визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання дитини з особливими освітніми потребамиЗавдання психологічної служби:

 • підбір діагностичного інструментарію, придатного для роботи з різними категоріями дітей відповідно до наявного дефекту розвитку;

 • уточнення змісту та методів корекційної роботи з дітьми, які мають особливі потреби з урахуванням результатів психологічної діагностики;

 • розробка комплексних корекційних стратегій, які б містили, крім навчання, ще й ігрові засоби, рекомендації щодо сімейного виховання.Взаємодія:Робота з батьками об’єднує два напрямки:

 • освітньо-просвітницька робота з батьками усіх дітей;

 • психологічний супровід сімей, які виховують дітей з відхиленнями у розвитку.Психосоціальні та педагогічні заходи:

 • 1. Психодіагностичний етап:

 • діагностика рівня розвитку дітей: виявлення індивідуальних особливостей психічного, фізичного, інтелектуального розвитку; рівня розвитку психічних процесів; діагностики соціальної зрілості, інтелекту, стилю взаємодії педагогів і батьків з дитиною;

 • тестування та анкетування педагогів та батьків на предмет готовності до здійснення інклюзивного навчання;

 • вивчення особливостей сім’ї, в якій виховується дитина;

 • психолого-педагогічне спостереження за особливостями соціальної взаємодії учнів у школах з інклюзивним навчанням.Психосоціальні та педагогічні заходи:

 • 2. Оформлення документації для здійснення психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими потребами:

 • банк даних дітей відповідно до особливостей та наявних порушень;

 • картка здоров’я і розвитку дитини;

 • психологічна картка індивідуального розвитку дитини;

 • соціальний паспорта сім’ї, в якій виховується дитина;

 • щоденник спостереження за дитиною в навчальному закладі;

 • щоденник спостереження за станом здоров’я і поведінкою дитини у позаурочний час.Психосоціальні та педагогічні заходи:

 • 3. Розробка та затвердження індивідуальних програм навчання і розвитку з рекомендаціями для педагогів і батьків, розроблених за участі різних фахівців (лікаря, психолога, соціального педагога, педагога-дефектолога, учителя-логопеда).Психосоціальні та педагогічні заходи:

 • 4. Створення власної навчально-методичної та інформаційної бази:

 • банк даних навчальних і виховних програм;

 • механізм забезпечення отримання оперативної інформації про рівень здоров’я, навчання і розвиток дитини з особливими потребами.Психосоціальні та педагогічні заходи:

 • 5. Моніторинг результативності, який передбачає застосування наступних методів:

 • дидактичного – вивчення результативності різних сторін навчально-виховного процесу;

 • виховного – визначення ефективності виховного процесу, системи взаємостосунків його учасників;

 • управлінського – з′ясування характеру взаємостосунків на різних управлінських рівнях у системах: «керівник – педагогічний колектив», «керівник – діти», «керівник – батьки», «керівник – зовнішнє середовище»;

 • соціально-психологічного – спостереження за системою колективно-групових взаємовідносин, за характером психологічної атмосфери педагогічного колективу, психологічного стану дітей, батьків;

 • медичного – відстеження динаміки стану здоров’я дитини з особливими потребами. • 6. Виявлення і прогнозування можливих проблем, серед яких можуть бути наступні:

 • виникнення опору новому середовищу з боку дитини, для зняття якого потрібно включати розробку додаткових освітньо-виховних ресурсів;

 • виникнення внутрішніх і зовнішніх конфліктів між педагогом і дитиною, педагогом і батьками. • 7. Розробка шляхів корекції можливих негативних наслідків:

 • планування резерву часу для перегляду спланованих форм, методів, прийомів роботи з дітьми та їх батьками;

 • ґрунтовне пояснення батькам і педагогам переваг інклюзивної освіти;

 • реорганізація індивідуальних психолого-педагогічних програм супроводу дітей, які виявляють відповідні проблеми;

 • відстеження результативності впроваджених змін.Досліджувані властивості підлітків з особливими потребами:

 • Самооцінка, невпевненість у собі

 • Тривожність, наявність страхів

 • Мотивація

 • Міжособистісні стосунки, взаємодія

 • Психоемоційний стан

 • Депресивний стан, невротизація

 • Самосвідомість

 • Дезадаптація

 • Ціннісні орієнтації

 • Фрустрація, агресивністьОсновні методи обстеження:

 • вивчення документації;

 • метод бесіди;

 • аналіз результатів діяльності дитини;

 • метод спостереження;

 • метод експерименту;

 • метод тестування, який використовують для оцінювання рівня розвитку здібностей, можливостей, розумового розвитку дитини (з цією метою можна застосовувати методики для дослідження пізнавальних процесів, інтелектуальної, особистісної сфери, методи профдіагностики).Групова корекція поведінки та особистісних проявів дітей:

 • ТРЕНІНГИ:

 • спілкування;

 • ефективної соціальної взаємодії;

 • підвищення впевненості в собі;

 • зниження тривожності та подолання страхів;

 • розвитку навичок емоційної саморегуляції;

 • креативності;

 • асертивності;

 • самоствердження;

 • особистісного росту та ін.Індивідуальні корекційні заняття

 • проводяться індивідуально з дитиною з особливими потребами і являють собою сукупність технік та вправ, які спрямовані на корекцію поведінки та особистості дитини.Заходи психологічної служби для ефективного впровадження інклюзивної освіти:

 • системну консультативну психологічну та соціально-педагогічну допомогу батькам дітей з особливими потребами, починаючи з раннього віку;

 • Розробити схему здійснення просвітницької роботи серед батьків;

 • Створити банк даних дітей з особливими потребами;

 • Створити мультидисциплінарні команди із залученням різних фахівців;

 • Створити банк діагностичного інструментарію;

 • Провести цикл психолого-педагогічних семінарів, присвячених особливостям інклюзивного навчання;

 • Розробити реабілітаційні, розвивальні та корекційні програми роботи з дітьми.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка