Основи інформаційної культури. Ч бібліотечно-бібліографічні знання слайди для студентів 1-го курсу усіх форм навчання усіх спеціальностейДата конвертації29.05.2016
Розмір445 b.


ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ. Ч.1. БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНІ ЗНАННЯ

 • Слайди для студентів 1-го курсу усіх форм навчання усіх спеціальностей


ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ АПАРАТ БІБЛІОТЕКИ

 • 1. Алфавітний каталог

 • 2. Систематичний каталог

 • 3. Алфавітно-предметний покажчикАлфавітний каталог

 • Алфавітний каталог розкриває фонд бібліотеки за авторською ознакою і забезпечує пошук відомих читачу видань по прізвищу автора або назві книги.

 • Алфавітний каталог відповідає на питання:

 • які книги того або іншого автора є в даній бібліотеці;

 • Чи є в бібліотеці певна книга, автор і назва якої відомі.Правила розміщення карток в алфавітному каталозі

 • картки розставляються по першому слову опису (автор книги або перше слово назви);

 • при збігу перших слів, картки розставляються по другому слову, при збігу других слів - по третьому і т.д.;

 • картки однофамільців розміщуються за алфавітом їх ініціалів;

 • картки на різні видання однієї і тієї ж книги розміщуються у зворотно хронологічному порядку;

 • скорочену форму (абревіатуру) розглядають як слово і ставлять у порядку алфавіту букв абревіатури;

 • картки з описами книг українській мовою розставляються загалом алфавітному порядку;

 • картки з описами книг на іноземних мовах розставляються за тими ж правилами, тільки в основі організації алфавітного каталогу іноземної літератури використовується латинський алфавіт.Методика пошуку літератури. Пошук за алфавітним каталогом

 • Щоб дізнатися, чи є в бібліотеці потрібна книга або твори певного автора (і які саме), уточнити прізвище автора (або псевдонім), назву книги, рік видання або інші вихідні дані, скільки видань книги було і які можна знайти в бібліотеці, необхідно звернутися до алфавітного каталогу:

 • якщо відомий автор(автори), картку треба шукати на прізвище автора;

 • якщо книга має більше трьох авторів або видана без вказівки прізвищ авторів на титульному листі, картку треба шукати на перше слово назви;

 • якщо книга видана без прізвищ авторів, а на титульному листі приводиться прізвище редактора (укладача), картку можна шукати і на прізвище редактора (укладача), і на перше слово назви книги.Систематичний каталог

 • Систематичним каталог називається тому, що картки з описами в ньому розташовані в логічній послідовності відповідно до існуючої системи наук.

 • Систематичний каталог відповідає на питання:

 • по яких галузях знання

 • і які саме книги є в бібліотеці.Правила розміщення карток в систематичному каталозі

 • всі картки в систематичному каталозі розставлені відповідно до схеми класифікації - по галузях знань;

 • галузевий відділ ділиться на розділи, рубрики;

 • послідовність розташування основних відділів всього каталогу і розділів усередині кожного відділу встановлюється схемою бібліотечної класифікації;

 • у відділах картки розставляються в алфавітному порядку;

 • для організації і розстановки карток в систематичному каталозі і книг у фонді, бібліотеки використовують дві класифікації:

 • - УДК (універсальна десяткова класифікація) для літератури по природних науках, техніці, медицині, сільському господарству;

 • - ББK (бібліотечно-бібліографічна класифікація) для літератури по соціально-гуманітарних науках.Универсальна десяткова класифікація (УДК)

 • Десятковою називається із-за десяткового принципу, покладеного в основу її структури і оформлення;

 • Вся сукупність знань і діяльності людини умовно розділена на 10 класів:

 • 0 - Загальний відділ

 • 1 - Філософія. Психологія

 • 2 - Релігія. Теологія

 • 3 – Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка.

 • 4 – Вільний відділ

 • 5 - Математика та природничі науки

 • 6 – Прикладні науки. Медицина. Техніка.

 • 7 - Мистецтво. Спорт

 • 8 - Мовознавство. Філологія. Художня література

 • 9 - Географія. Краєзнавство. Історія

 • Кожний з цих класів ділиться на 10 відділів, кожний з яких в свою чергу на 10 розділів і т.д., наприклад

 • 5 Математика і природничі науки

 • 50 Загальні відомості про математику і estesstvennykh науки

 • 51 Математика…….. Тощо

 • 510 Фундаментальні і загальні питання математики

 • 511 Теорія чисел……….. Тощо

 • Для полегшення читання і кращої наочності в індексі після кожного третього знаку ставиться крапка.Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК)

 • ББK заснована на певній системі логічних принципів і побудована за ознакою ієрархії (підпорядкування). Індексація змішана. Як основні знаки прийняті прописні і малі літери російського та українського алфавіту й арабські цифри. Основний ряд ББK складається з 21 відділу. В даний час в систематичному каталозі бібліотеки використовують наступні відділи:

 • С Суспільні науки в цілому

 • Т Історія. Історичні науки

 • У Економіка. Економічні науки.

 • Ф Політика. Політичні науки.

 • Х Держава і право. Юридичні науки.

 • Ц Військова справа. Військові науки.

 • Ч Культура. Наука. Освіта.

 • Ш Філологічні науки. Художня література.

 • Щ Мистецтво. Мистецтвознавство

 • Э Релігія. Містика. Вільнодумство

 • Ю Філософія. Психологія

 • Я Література універсального змістуАлфавітно-предметний покажчик («ключ» до систематичного каталогу)

 • Алфавітно-предметний покажчик визначає шлях пошуку необхідної інформації і сприяє його оперативної повноті.

 • Алфавітно-предметний покажчик - це перелік предметних рубрик (на картках), що розкривають зміст відбитих в систематичному каталозі творів друку і інших документів з вказівкою відповідних класифікації індексів.

 • Картки з вказівкою рубрик розташовуються в алфавітно-предметному покажчику за алфавітом перших слів за правилами розстановки алфавітного каталога, наприклад:

 • Электричні вимірювання 537

 • Электричні коливання 538

 • Электричні лампи 621.32

 • Электрика 537Пошук за систематичним каталогом

 • Визначити тему пошуку;

 • З назви теми виділити ключове слово (одночасно воно може бути наочною рубрикою);

 • Знайти його в алфавітно-предметному покажчику і виписати індекс, відповідний даній рубриці;

 • Потім продовжити пошук літератури по темі в систематичному каталозі;

 • При цьому потрібно завжди пам'ятати:

 • рубрика (ключове слово) буде присутня в алфавітно-предметному покажчику, якщо в каталозі на дану тему є декілька книг і виділений розділ або рубрика. Якщо потрібне слово відсутнє в алфавітно-предметному покажчику, треба зрадити формулювання теми, уточнити предмет пошуку і виділить нове слово.Заповнення бланка читацької вимоги

 • Установивши по каталогах наявність необхідного видання або підібравши літературу за визначеною темою, слід точно і розбірливо заповнити бланк читацької вимоги на кожне вибране Вами видання, наприклад:Бібліографичний список посилань на використані джерела інформації

 • до реферату

 • до курсової работи

 • до дипломної работи • ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання

 • ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила»

 • ДСТУ 3582-2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила»

 • ГОСТ 7.11-2004 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках»Схема бібліографічного опису документа з умовними розділовими знаками (знак передує елементам опису)

 • Область заголовку і відомостепро відповідальність

 • Основний заголовок

 • [ ] Загальне позначення матеріалу

 • = Паралельний заголовок

 • : Відомості щодо назви

 • Відомості про відповідальність

 • / Перші відомості про відповідальність

 • ; Наступні відомості

 • Область видання

 • .- Відомості про видання

 • = Паралельні відомості про видання

 • Відомості про відповідальність, що ствляться до видання

 • / Перші відомості

 • ; Наступні відомості

 • , Додаткові відомості про виданняСхема бібліографічного опису документа з умовними розділовими знаками (продовження)

 • Область фізичної характеристики

 • .- обсяг

 • : Інші відомості про фізичну характеристику

 • ; Розміри

 • + Відомості про супровідний матеріал

 • Область серії

 • .- (Основний заголовок серії або підсерії)

 • = Паралельний заголовок серії

 • : Відомості, що ставляться до серії або підсерії

 • Відомості про відповідальність, що ставляться до серії або підсерії

 • / Перші відомості

 • ; Наступні відомостіВиди бібліографічних описів:

 • Монографічне

 • Зведене

 • АналітичнеПриклади бібліографічного опису 1. Монографічне описання

 • Книга одного автора:

 • Воробьев, Г. Г. Документ : информационный анализ [Текст] / Г. Г. Воробьев. - Москва : Наука, 2001. – 247 с.

 • Книга двох авторів:

 • Ильюшенко, М. П. Документоведение. Документ и системы документации [Текст] / М. П. Ильюшенко, Т. В. Кузнецова. - Москва : МГИАИ, 2002. - 132 с.

 • Книга трьох авторів:

 • Зиновьева, Н. Б. Документ в коммуникации и восприятии: лекции по курсу «Документоведение» [Текст] / Н. Б. Зиновьева, И. А. Саяпина, И. И. Пашнина. – Москва : Наука, 2001. – 58 с. • Книга чотирьох авторів:

 • Елементи інформатики [Текст] : довідник / В. С. Височанський, А. І. Кардаш, В. С. Костєв, В. В. Черняхівський. – Київ : Наук. думка, 2002. – 192 с.

 • Книга п’яті авторів і більше:

 • Программное обеспечение персональных ЭВМ [Текст] : справ. пособие / А. А. Стогний, С. А. Ананьевский, Я. И. Барсук и др. – Киев : Наук. думка, 2002. – 361 с.

 • Монографія:

 • Романенко, М. І. Освіта, як об`єкт соціально-філософського аналізу [Текст] : наук. моногр. / М. І. Романенко. – Донецьк: Промінь, 2001. – 131 с.

 • Переводне видання:

 • Нойманн, Э. Происхождение и развитие сознания [Текст] : пер с англ. / Э. Нойман. – Киев : Ваклер; М. : Реал-бук, 2003. – 462 с.Багатотомне видання (окремий том):

 • Багатотомне видання (окремий том):

 • Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. Ч. 2. Детские болезни / В. Д. Казьмин. – Москва : АСТ : Астрель, 2002. – 503 с. : ил.

 • Продовжуване серіальне видання:

 • Управление динамическими системами [Текст] / гл. ред. В. И. Зубов. – Москва : Изд-во МГУ, 1999. – 198 с. : ил. - (Вопросы механики и процессов управления ; Вып. 7)

 • Препринт:

 • Прийменко, С. Д. Импедансный линейный вибратор при наличии кругового цилиндрического экрана [Текст] / С. Д. Прийменко, Н. А. Хижняк. – Харьков : ХФТИ, 1992. – 15 с. - (Препр. / Харьк. физ.-техн. ин-т (ХФТИ); 92-48.

 • Автореферат дисертації:

 • Яблонський, В. М. Директорія УНР : формування засад української державності в 1918-1920 рр. : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / В. М. Яблонський ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 20 с. • Закон України „Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту” [Текст] : (За станом на 20 листоп. 1999.) / Верховна Рада України. – Київ : Парламент. вид-во, 1999. – 70 с. – (Серія ”Закони України”).

 • Про інформацію : закон України // Відом. Верховної Ради України. – 1992. - № 48. – С. 1447 – 1462.

 • Положення про державний моніторінг вод : затв. Постановою Каб. Міністрів України від 20 лип. 1996 р., № 815. – Київ, 1996. – 20 с.Розрахунок надійності варіантів комплексу засобів автоматизації [Текст] : Звіт про НДР (проміжний) / НАН України; кер. роботи Б. І. Воскобойников. - Київ, 1997. – 105 с. - № ГР 709136. - Інв. № 148581.

 • Розрахунок надійності варіантів комплексу засобів автоматизації [Текст] : Звіт про НДР (проміжний) / НАН України; кер. роботи Б. І. Воскобойников. - Київ, 1997. – 105 с. - № ГР 709136. - Інв. № 148581.

 • Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях неопределенности [Текст] : дис. … канд. экон. наук : 08.00.13 : защищена 12.02.02 : утв. 24.06.02 / И. В. Вишняков. – М., 2002. – 234 с. – Библиогр. : с. 220–230. – 04200204433.

 • Маторин, С. И. Методология объективного определения сущности системы [Текст] / С. И. Маторин. – Харьков, 1995. – 27 с. - Деп. в ГПНТБ Украины 20. 02. 95, № 487–Ук95.Гомілковостопний вузол : пат. 643 Україна : МКВ А 61 F2/66 / Дорохов Г. В. - № 4703483/ SU ; заявл. 08. 06. 89 ; опубл. 15. 12. 93, Бюл. № 2. – 2 с.

 • Гомілковостопний вузол : пат. 643 Україна : МКВ А 61 F2/66 / Дорохов Г. В. - № 4703483/ SU ; заявл. 08. 06. 89 ; опубл. 15. 12. 93, Бюл. № 2. – 2 с.

 • Приемопередающее устройство [Текст] : пат. 2187888 Рос. Федерация : МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00 / Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-ислед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18. 12. 00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. : ил.

 • А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов [Текст] / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с. : ил.

 • Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення : ДСТУ 2395-94. - Чинний від 01.01.1998. - Київ : Держстандарт України, 1994. - 10 с.Приклади бібліографічного опису 2. зведене описання

 • Багатотомне видання:

 • Куліш, П. О. Твори [Текст] : В 2 т. / П.О. Куліш ; вступ. ст. упоряд. і прим. Є К. Нахліка. – 2-ге вид. – Київ : Наук. Думка, 1998. – (Бібліотека укр. літ).

 • Т.1 : Прозові твори. – 1998. – 749 с.

 • Т.2 : Поеми ; Драматичні твори. – 1998. – 746 с.

 • Продовжуване видання:

 • Вопросы механики и процессов управления. - Москва : Изд-во МГУ, 1994

 • Вып. 7 : Управление динамическими системами/ гл. ред. В. И. Зубов. – 198 с. : ил.

 • Вып.8 : .......

 • ( Для каталога)Приклади бібліографічного опису 3. аналітичний опис. Статті з періодичного, продовжуваного видання.

 • Новый комплекс аппаратуры для сличения эталонов времени и частоты по метеорному радиоканалу / Б. С. Дудник, Б. Л. Кащеев, Ю. А. Коваль и др. // Измер. техника. – 1996. - №4. – С. 15-16.

 • Бианки, В. Л. Взаимодействие эндогенной и экзогенной ассиметрии / В. Л. Бианки, Е. Б.Филлипова // Вест. Ленингр. ун-та. – 1992. - №3. – С. 52-61.

 • Резонаторный метод измерения удельного сопротивления и толщины эпитаксальных пленок/ Г. Н. Данилин, М. В. Детинок, Ю. В. Медведев, А. Д. Свирякина // Електрон. техника. Сер. Электроника СВЧ. – 1982. – Вып 6. – С. 15-16.

 • Симонов, И. Д. Музыкальные инструменты и человеческий голос [Текст] // Труды / Всесоюзн. науч.-исслед. ин-т телевидения и радиовещания (ВНИИТР). – 1992. - №2(21). – С. 18-70.

 • Милютченко, И. А. Структурная избирательность радиолокационной системы измерения радиантов метеоров [Текст] // Метеорные частицы в атмосфере земли : тез. докл. Междунар. конф. - Харьков, 1996. - С. 28-30.Оформлення бібліографичного списку посилань на використані джерела інформації

 • Алфавітний

 • Хронологічний

 • Систематичний

 • Нумераційний (розташування бібліографічного опису джерел у порядку появи посилань на них в основному тексті роботи. Рекомендується ВAK України).

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка