Основи конституційного права України план конституційне право провідна галузь національного праваДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.


Основи конституційного права України


ПЛАН

 • Конституційне право - провідна галузь національного права.

 • Територіальний устрій України.

 • Виборче право та поняття референдуму.

 • Громадянство України.

 • Конституційні права та обов'язки громадян України.

 • Загальна характеристика системи органів державної влади.ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯКонституційне право

 • Конституційно-правові норми закріплюють:

 • - устрій держави,

 • - правовий статус людини і громадянина,

 • - територіальний устрій,

 • - систему державних органів,

 • - принципи організації місцевого самоврядування в Україні.Конституція України

 • 28 червня 1996 р. було прийнято Верховною Радою України Конституцію України.

 • Цей день було проголошено державним святом українського народу, оскільки Конституція є Основним Законом держави.Ухвалення Конституції України 28 червня 1996 року.Структура Конституції

 • Конституція України складається з преамбули,

 • 15 розділів (161 стаття).

 • Конституція починається з вступної частини, яка традиційно іменується преамбулою. В ній проголошено, що Конституція приймається Верховною Радою "від імені Українського народу", що його складають "громадяни України всіх національностей", що її основою є здійснення "українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення".Структура Конституції

 • Структура Конституції

 • Преамбула

 • I Загальні засади 1 — 20

 • Права, свободи та обов'язки людини і громадянина21 — 68

 • ІІІ Вибори. Референдум69 — 74

 • IV Верховна Рада України75 — 101

 • V Президент України102 — 112

 • VI Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади113 — 120

 • VII Прокуратура121 — 123

 • VIIІ Правосуддя124 —131

 • IX Територіальний устрій України132 — 133

 • X Автономна республіка Крим134 — 139

 • XI Місцеве самоврядування140 — 146

 • ХІІ Конституційний Суд України147 — 153

 • ХІІІ Внесення змін до Конституції України154 — 159

 • XIV Прикінцеві положення160 — 161

 • XV Перехідні положенняПреамбула

 • Верховна Рада України від імені Українського народу — громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію — Основний Закон України.Територіальний устрій України

 • Систему територіального устрою України складають:

 • Автономна Республіка Крим;

 • 24 області;

 • два міста республіканського значення -

 • Київ та Севастополь.

Виборча система України

 • Вибори – це процес у результаті якого певна спільнота людей шляхом голосування формує склад державного органу або місцевого самоврядування.

 • У ході виборів громадяни здійснюють активне й пасивне виборче право.

 • Виборче право передбачає цензи - віковий та осілості.Принципи виборчого права

 • принцип загальності;

 • рівного виборчого права;

 • прямого виборчого права;

 • принцип таємності голосування;

 • гласності й відкритості;

 • рівності можливостей для всіх кандидатів у

 • проведенні виборчої кампанії;

 • неупередженості до кандидатів з боку державних органів, організацій, установ;

 • свободи агітації.Поняття референдуму.

 • Референдум - голосування населення всієї держави (загальнодержавний референдум) або певної частини її населення (місцевий референдум) з метою вирішення найважливіших питань суспільного життя.Види референдумівГромадянство України

 • Громадянство України - постійний правовий зв'язок особи з державою Україна, який знаходить своє вираження в їхніх взаємних правах та обов'язках.

 • Володіння громадянством має для особи низку правових

 • наслідків:

 • поширюється юрисдикція держави;

 • надаються у повному обсязі права та свободи;

 • покладаються обов'язки;

 • гарантується захист прав і інтересів у державі і за її межами.Набуття громадянства

 • Громадянство України набувається:

 • за народженням,

 • за походженням,

 • вступом до громадянства України,

 • внаслідок відновлення громадянства України,

 • за інших обставин, передбачених Законом,

 • за підставами, передбаченими міжнародними договорами.Громадянство втрачається

 • Якщо громадянин України добровільно набув громадянства іншої держави;

 • Внаслідок вступу особи до військової служби, в правоохоронні органи іноземних держав без згоди належних органів України;

 • У разі отримання громадянства внаслідок подання неправдивих документів;

 • Якщо особа за межами України не стала на консульський облік протягом семи років.Правовий статус

 • Конституційне право виконує специфічну роль в закріпленні правового статусу людини і громадянина. Вона закріплює основи правового статусу особи, визначне її становище у державі і в суспільстві, в той час як інші галузі права фіксують права і обов'язки в певних сферах життя: майновій, трудовій, сімейній тощо.Конституційний статус

 • Конституційний статус - основні права, свободи і обов'язки особи, закріплені в Конституції України. Конституційний статус включає невелику, але найбільш важливу частину всіх прав і свобод.

 • Правове становище - сукупність прав,

 • свобод і обов'язків, що реалізуються.Принципи конституційного статусу

 • Принципи конституційного статусу особи в демократичний державах:

 • Людина, її права і обов'язки - найвища цінність;

 • Всі громадяни мають права і свободи від народження;

 • Громадяни мають рівні права;

 • Основні права і свободи громадян є невідчужуваними;

 • Здійснення прав і свобод людини і громадянина не повинно порушувати права і свободи інших людей;

 • Основні права і свободи гарантовані державою.Структура конституційного статусу особи

 • Конституційні права - юридично визнані можливості людини обирати вид і міру своєї поведінки, які можуть бути реалізовані лише при умови виконання відповідного юридичного обов'язку держави в особі державних органів, посадових осіб.

 • Конституційні свободи - такі правомочності особистості, які можуть бути реалізовані самостійно, без вступу у правовідносини з іншими органами держави, посадовими особами та іншими суб'єктами права. Наявність конституційних свобод передбачає лише невтручання з боку інших.

 • Конституційні обов'язки - передбачені і закріплені в Конституції певні вид і міра необхідної поведінки. Обов'язок в принципі не передбачає можливість вибору, але межі вибору є.Права, свободи громадян України

 • У Конституції України визначено

 • такі групи основних прав:

 • громадянські,

 • політичні,

 • економічні,

 • соціальні,

 • екологічні,

 • культурні,

 • сімейні.Органи державної владиВерховна Рада України

 • Повноваження Верховної Ради України:

 • внесення змін до Конституції України;

 • призначення всеукраїнського референдуму;

 • прийняття законів;

 • визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики;

 • призначення виборів Президента України;

 • усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;

 • призначення Прем'єр-міністра України;

 • здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України.Будівля Верховної Ради України

Порядок роботи Верховної РадиГолова Верховної Ради

 • веде засідання Верховної Ради України;

 • організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Верховної Ради України;

 • підписує акти, прийняті Верховною Радою України;

 • організовує роботу апарату Верховної Ради України;

 • проводить засідання Ради голів фракцій і Ради голів комітетів, на яких обговорюється порядок денний сесії. Остаточно порядок денний роботи сесії затверджується на засіданні Верховної Ради.Президент України

 • Повноваження Президента України:

 • забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;

 • звертається з посланнями до народу та із щорічними й позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

 • виносить рішення про визнання іноземних держав;

 • призначає позачергові вибори до Верховної Ради;

 • припиняє повноваження Верховної Ради України, якщо протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не розпочалися;

 • наділений правом законодавчої ініціативи.Кравчук Леонід Макарович 5 грудня 1991– 19 липня 1994Кучма Леонід Данилович 19 липня 1994 – 23 січня 2005Ющенко Віктор Андрійович 23 січня 2005–Будівля Секретаріату Президента України

Кабінет Міністрів України

 • Повноваження Кабінету Міністрів:

 • забезпечує державний суверенітет та економічну самостійність України, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики;

 • вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

 • забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики, політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;

 • розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;

 • забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності.Будівля Кабінету МіністрівСудова влада

 • Судочинство в Україні здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.

 • Конституційний Суд України входить до судової влади як її самостійний суб'єкт, є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні, вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України, дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України.

 • Суди загальної юрисдикції забезпечують захист прав і свобод громадян через розгляд кримінальних, цивільних, адміністративних та інших справ. Система судів загальної юрисдикції будується за принципами територіальності й спеціалізації.Будівля Конституційного Суду УкраїниЗасідання Конституційного Суду УкраїниПовноваження Верховного Суду України

 • Верховний Суд України

 • розглядає справи, віднесені до його підсудності та справи, пов'язані з виключними обставинами;

 • переглядає, інші справи, розглянуті судами загальної юрисдикції;

 • дає роз'яснення з питань застосування законодавства;

 • розглядає звинувачення на адресу Президент України;

 • представляє Україну у відносинах з судами інших держав;ЛІТЕРАТУРА

 • Конституційне право України. / За ред. Погорілка В.Ф. - К.,1999

 • Конституційне право України / За ред. В.Я. Тація, В.Ф. Погорілка, Ю.М.Тодики. - К., 1999.

 • Конституційне право України: Підручник (2-вид.). - К., 2000.

 • Копейчиков В.В. Правознавство. – К., Юрінком Інтер, 2003.

 • Комаров О.І. Основи права України.-К., “Здоровя”,2003.

 • Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії ВРУ 28 червня 1996 р. \\ Голос України. – 1996.Каталог: data -> kafedra -> internal -> distance -> presentations -> %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> 1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE -> Основи теорії держави І права план основні теорії виникнення держави І права
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Рр. – Антоній Левенгук – першовідкривач мікроорганізмів
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Мембранні потенціали спокою і дії. Електрична ємність і опір плазматичної мембрани
%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE -> Основи сімейного права
%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE -> Спадкове право – сукупність цивільно-правових норм, що встановлюють порядок переходу прав та обов'язків померлої особи за правом спадкування
%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE -> Конституційне право Конституційно-правові норми закріплюють: устрій держави, правовий статус людини і громадянина
%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE -> Основи адміністративного права план відносини, які регулюються адміністративним правом


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка