Основи трудового права та трудове законодавство в охороні здоров’ЯДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
ТипЛекція


ЛЕКЦІЯ №4 ТЕМА: ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я.

 • ПЛАН

 • Вступ

 • Трудове право та його джерела.

 • Колективний та трудовий договори.

 • Порядок прийняття на роботу.

 • Робочий час і його види.

 • Порядок припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

 • Дисциплінарна відповідальність та види дисциплінарних стягнень.

 • Висновки


ЛІТЕРАТУРА:

 • 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії ВРУ 28 червня 1996 р. \\ Голос України. – 1996.

 • 2. Кодекс законів про працю України: Кодекси України у 3 кн.\\ відп. ред. В.Ф. Бойко. – К.: Юрінком Інтер, 1997.

 • 3. Про оплату праці: Закон України від 25.03.1995 р.

 • 4. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 р.

 • 5. Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992р.\\ ВВРУ. – 1992р. - №49

 • 6. Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991р.

 • 7. Про колективні договори і угоди: Закон України від 1 липня 1993р.

 • 8. Копейчиков В.В. Правознавство. Київ. Юрінком Інтер. 2002.

 • 9. Лисовський В.С. Материальная ответственность рабочих и служащих. К., 1990.

 • 10. Комаренко А. Захист трудових прав громадян у світлі Конституції України // Право України/ - 1997. - №12.Трудове право –

 • це окрема галузь права України, яка регулює відносини, що виникають в процесі реалізації особою права на працю. Воно являє собою систему діючих правових норм поведінки, які регулюють трудові, а також деякі інші, тісно зв’язані з трудовими, відносини найманих працівників.Джерела трудового права

 • Конституція України як основне джерело трудового права, в якій закріплені найважливіші трудові права людини і громадянина та гарантії їх реалізації;

 • Кодекс законів про працю (КЗпП) прийнятий 10 грудня 1971р. визначає правові засади й гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці.

 • Закони України “Про зайнятість населення”, “Про колективні договори і угоди”, “Про охорону праці”, “Про оплату праці”, “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), “Про відпустки”, “Про основні принципи соціального захисту ветеранів праці і інших громадян похилого віку в Україні”.

 • Укази і розпорядження Президента України; постанови ВРУ; постанови і розпорядження КМУ.

 • Інструкції, положення, правила, накази міністерств, відомств та ін.

 • Міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надала ВРУ. Так, Україною ратифіковано приблизно 50 конвенцій спеціалізованого органу ООН з питань праці – Міжнародної Організації Праці.

 • локальні підзаконні нормативно-правові акти, які приймають у трудових колективах для кращого регулювання трудових відносин. Це, у першу чергу, колективний договір, який укладають на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форм власності й господарювання, що використовують найману працю і мають права юридичної особи. До локальних нормативних актів можна ще віднести: Правила внутрішнього трудового розпорядку, Положення про преміювання, Режим роботи підприємства, накази і розпорядження власника та інші.Колективний договір –

 • це локальний нормативний акт, що регулює виробничі, трудові та соціально-економічні відносини на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності й господарювання. Його укладають між власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом, від імені якого виступає профспілковий комітет чи інший уповноважений трудовим колективом орган, поєднує права й обов’язки сторін.необхідних (обов’язкових) умов трудового договору належать:

 • трудова функція працівника (посада);

 • місце роботи;

 • строк дії трудового договору;

 • час початку виконання трудової функції;

 • розмір винагороди за виконану роботу.Порядок прийняття на роботу –

 • це процедура юридичного оформлення трудового договору, тобто виникнення трудових відносин між працівником і власником або уповноваженим ним органом або фізичною особою.Документи:

 • - заяву про прийняття на роботу;

 • - паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

 • - трудову книжку, а у випадках передбачених законодавством – довідку з місця проживання;

 • - військовий білет (для військовозобов’язаних).Робочий час –

 • це встановлений законом або на його основі час, протягом якого працівник повинен виконувати свої трудові обов’язки, передбачені трудовим договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку і колективним договором.Чинне трудове законодавство передбачає такі види робочого часу:

 • нормальна тривалість робочого часу, що не може перевищувати 40 годин на тиждень (ч.1 ст.50 КЗпП України);

 • скорочена тривалість робочого часу (36 годин на тиждень або 24 години), що за тривалістю менше від нормального, але з оплатою праці як за нормальну тривалість.

 • неповний робочий час (день або тиждень), встановлюється за угодою сторін трудового договору, оскільки він не закріплений у законодавстві. Оплату праці здійснюють згідно з нормами виробітку чи залежно від відпрацьованого часу; обсяг трудових прав працівників не обмежують; можна встановлювати як неповний робочий день і як неповний робочий тиждень.Чинне трудове законодавство передбачає такі види робочого часу:

 • ненормований робочий час – це особливий режим праці, який встановлюють для окремих категорій працівників (керівників підприємств, структурних підрозділів, управлінський персонал, працівники правоохоронних органів та інших державних установ). Тривалість їхньої праці не піддається точному обліку, а роботу виконують понад нормальну тривалість робочого часу без додаткової оплати й без компенсації відгулом, а лише додатковою відпусткою тривалістю до семи календарних днів;Чинне трудове законодавство передбачає такі види робочого часу:

 • надурочний робочий час – це виконання працівником обумовленої трудової функції понад установлену тривалість робочого дня (зміни) чи за інший облікований період.Каталог: data -> kafedra -> theacher -> philosophy -> pylypyshyn -> %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> %D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> %D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0
%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0 -> Основи цивільного права. Цивільні правовідносини
%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0 -> Цивільні правовідносини
%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0 -> Лекція основи теорії держави І права основні теорії походження держави І права
%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0 -> Лекція №4 тема: основи кримінального права. Кримінальна відповідальність в охороні здоров’Я. План вступ
%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0 -> Лекція №2 тема: основи адміністративного права І правові основи управління в системі охорони здоров’я україни
%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0 -> Кодекс України в Розділі 2 "Злочини проти життя та здоров’я особи"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка