Основні документи клінічного випробування лз основними документами клінічних випробувань лз єДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
ТипПротокол


Основні документи клінічного випробування ЛЗ


 • Основними документами клінічних випробувань ЛЗ є:

  • Протокол клінічного дослідження
  • Індивідуальна реєстраційна форма пацієнта
  • Брошура дослідника


Протокол клінічного випробування

 • Протокол клінічного випробування – це документ, який описує задачі, методологію, статистичні аспекти і організацію клінічного випробування ЛЗ. Крім цього, протокол зазвичай містить отримані раніше дані і обґрунтування дослідження.

 • ICH GCP, 1996Основні вимоги до змісту і структури Протоколу

 • Основні вимоги до змісту і структури Протоколу розроблені і знайшли своє відображення в нормативних документах, що регламентують проведення клінічних випробувань ЛЗ в країнах Європи і Америки:

  • Good Clinical Trial Practice Nordic Guidelines (1989),
  • European Guidelines for GCP (1991),
  • GCP FDA (1993),
  • Technical Report Series (GCP ВООЗ, 1995) і ін.
  • У 1996 р. В результаті роботи Міжнародної конференціїз гармонізації технічних вимог до реєстрації лікарських засобів були розроблені і затверджені єдині стандарти з проведення клінічних досліджень в країнах ЄС, США, Японії – ICH GCP.


В Україні вимоги до протоколу визначаються ”Інструкцією про проведення клінічних випробувань лікарських засобів і експертизі матеріалів клінічних випробувань” (наказ №281 від 01.11.200 р.).

 • В Україні вимоги до протоколу визначаються ”Інструкцією про проведення клінічних випробувань лікарських засобів і експертизі матеріалів клінічних випробувань” (наказ №281 від 01.11.200 р.).

 • Цей документ був розроблений на основі Закону України “Про лікарські засоби” і ICH GCP.Мета і задачі Протоколу

 • Мета протоколу – забезпечити можливість отримання достовірних результатів про ефективність і безпечність досліджуваного ЛЗ і проведення дослідження у відповідності з етичними вимогами.

 • Основні задачі Протоколу:

  • документальне викладення наукових, методологічних, організаційних та етичних аспектів запланованого клінічного дослідження;
  • опис інструкцій для дослідницької групи
  • стандартизація усіх процедур клінічного дослідження


Значення Протоколу

 • Протокол – один з найважливіших документів клінічного випробування. Проведення клінічного дослідження у відповідності з Протоколом гарантує:

  • Достовірність і відтворюваність результатів
  • Обґрунтування критеріїв включення і виключення суб'єктів дослідження
  • Дотримання етичних норм
  • Своєчасне виявлення небажаних ефектів
  • Можливість коректної статистичної обробки даних і об'єктивної оцінки отриманих результатів


До початку клінічного випробування Протокол є документом, дозволяючим регуляторним інстанціям (в Україні - Державний фармакологічний центр МОЗ України) оцінити адекватність наукових цілей і методологічних підходів для отримання достовірних даних про ефективність і безпечність досліджуваного лікарського засобу, і ухвалити рішення про можливість проведення даного клінічного випробування.

 • До початку клінічного випробування Протокол є документом, дозволяючим регуляторним інстанціям (в Україні - Державний фармакологічний центр МОЗ України) оцінити адекватність наукових цілей і методологічних підходів для отримання достовірних даних про ефективність і безпечність досліджуваного лікарського засобу, і ухвалити рішення про можливість проведення даного клінічного випробування.

 • На підставі інформації, висловленої в Протоколі, Етичний комітет (в Україні - Комісія з питань етики МОЗ України) робить висновок про етичну обґрунтованість і виправданість даного дослідження.

 • В процесі випробування Протокол служить керівництвом для дослідника, оскільки в ньому детально описується послідовність, спосіб виконання і об'єм всіх процедур дослідження.

 • При проведенні моніторингу, аудиту і інспекції Протокол є документом, на підставі якого здійснюється контроль проведення клінічного випробування.

 • При великомасштабних, багатоцентрових дослідженнях Протокол дозволяє уніфікувати роботу дослідницьких центрів.

 • Після закінчення дослідження Протокол служить основою для проведення статистичного аналізу даних, отриманих в результаті дослідження і підготовки звіту.Розробка протоколу

 • Розробка Протоколу є ключовим моментом в підготовці і проведенні клінічного дослідження, оскільки якість клінічних випробувань багато в чому визначається Протоколом.

 • Розробка Протоколу - це складний і тривалий процес, в якому беруть участь фахівці різного профілю: клінічні фармакологи, лікарі, фармацевти, біостатистики, юристи.

 • Протокол великомасштабного, багатоцентрового дослідження є плодом великої (іноді 1-1,5 року) і копіткої роботи цілого наукового колективу.

 • Відповідальність за розробку Протоколу несе Спонсор клінічного дослідження.Запрошення контрактних дослідницьких організацій

 • До розробки Протоколу може притягуватися Контрактна дослідницька організація якій Спонсор передає частину своїх повноважень. КДО можуть бути залучені до досліджень на будь-якому етапі клінічної розробки лікарського засобу з метою проведення якого-небудь аспекту дослідження. Контрактна дослідницька організація може вирішувати одну або всі з перерахованих нижче задач:

  • планування дослідження;
  • розробка Протоколу;
  • розробка Індивідуальних реєстраційних форм (ІРФ);
  • вибір дослідницьких центрів;
  • набір дослідників;
  • моніторинг;
  • складання звітів по безпечності;
  • аналіз даних;
  • складання звітів за наслідками досліджень.


Стандартні операційні процедури

 • При роботі над Протоколом необхідно керуватися Стандартними операційними процедурами (СОП), розробленими Спонсором для всіх етапів клінічного випробування.

 • Стандартні операційні процедури дозволяють уніфікувати виконання різних специфічних функцій і процедур в процесі планування, підготовки документів, а також проведенні випробування.Етапи розробки Протоколу

 • Перед тим, як приступити до роботи над Протоколом, необхідно ретельно ознайомитися з планом розробки даної лікарської речовини, звітами з доклінічних і клінічних досліджень, а також етичними, регуляторними і медичними вимогами, ухваленими в тій країні, де передбачається проводити клінічне випробування.

 • Протокол розробляється відповідно до певної фази клінічного дослідження.

 • Об'єм і зміст Протоколу залежать від цілей і задач, вирішуваних на даному етапі розробки лікарського засобу. Протокол клінічного вивчення нового лікарського засобу на I фазі буде значно відрізнятися від Протоколу досліджень на II або III фазі.

 • Розробка Протоколу клінічного дослідження складається з наступних етапів:

  • визначення основних концепцій запланованого дослідження і запис інформацій відповідно до структури Протоколу;
  • розробка документів по Інформованій згоді;
  • рецензування Протоколу внутрішніми і зовнішніми експертами;
  • остаточне оформлення Протоколу з урахуванням рекомендацій експертів.


На початковому етапі розробки Протоколу необхідно сформулювати основні положення планованого дослідження і записати їх відповідно до структури Протоколу для подальшого обговорення і деталізації. Перший варіант (проект) Протоколу може бути обмежений внесенням основних параметрів дослідження, таких як:

 • На початковому етапі розробки Протоколу необхідно сформулювати основні положення планованого дослідження і записати їх відповідно до структури Протоколу для подальшого обговорення і деталізації. Перший варіант (проект) Протоколу може бути обмежений внесенням основних параметрів дослідження, таких як:

  • задачі дослідження;
  • експериментальне і контрольне лікування (доза, режим дозування, курс лікування);
  • графік дослідження (тривалість і послідовність всіх періодів дослідження);
  • критерії відбору пацієнтів;
  • кількість пацієнтів і дослідницьких центрів;
  • параметри і критерії оцінки ефективності;
  • критерії безпеки;
  • короткий опис статистичного аналізу.


Яким повинен бути добре написаний Протокол?

 • повним - містити всі необхідні положення і відповідати на всі питання, які можуть з'явитися у Дослідника в процесі випробування;

 • конкретним - містити тільки ту інформацію, яка необхідна Досліднику, Етичному комітету і офіційним інстанціям;

 • чітким - забезпечувати однозначне трактування тих або інших положень. Критерії ухвалення розв'язань повинні бути визначеними і недвозначними;

 • реально здійснимим - не повинен містити ті положення, які у принципі не можна виконати;

 • наочним - мати графіки, таблиці, діаграми, що полегшують сприйняття;

 • таким, що добре читається - використовувані терміни повинні бути чіткими і директивними.Підписання і затвердження Протоколу

 • Остаточний варіант Протоколу повинен бути підписаний уповноваженими представниками Спонсора і Дослідника. З боку Дослідника Протокол підписує Відповідальний виконавець і всі особи, що беруть безпосередню участь в клінічному дослідженні.

 • Всі доповнення/поправки до Протоколу повинні бути також підписані Спонсором і Дослідником.

 • Підписуючи Протокол, Дослідник виражає свою згоду працювати відповідно до Протоколу, GCP і чинним законодавством.

 • Остаточний варіант Протоколу клінічних випробувань повинен бути схвалений Етичним комітетом і регуляторними інстанціями.

 • В Україні Протокол клінічного випробування затверджує Науково-експертну раду Державного фармакологічного центру МОЗ України. До затвердження Протокол проходить експертизу в спеціалізованих експертних комісіях Державного фармакологічного центру, яка проводиться провідними фахівцями в області фармакології і медицини.

 • Протокол клінічного випробування повинен також отримати схвалення Комісії із питань етики МОЗ України, яка виражає «Узгоджену думку» про можливість проведення клінічного випробування за даною програмою.

 • Після того, як Протокол підписаний Спонсором і Дослідником, схвалений Етичним комітетом і регуляторними інстанціями, вносити в нього будь які зміни не дозволяється. Якщо виникає необхідність внесення яких-небудь змін або доповнень в план випробування, до Протоколу письмово робляться поправки. • Структура ПротоколуЗагальна інформація

 • Положення, які перераховані в даному розділі, рекомендується розмістити на титульному листі:

  • назва дослідження, в якій повинні бути конкретизовані цілі дослідження, а також вказані: назва і лікарська форма досліджуваного і референтного препаратів, дизайн, контингент досліджуваних (наприклад, здорові добровольці, хворі ІХС І-ІІ ФК);
  • ідентифікаційний номер Протоколу і дата (будь-яка поправка повинна мати номер і дату);
  • фаза (вид) випробування.
  • Спонсор дослідження;
  • Дослідник (назва лікувально-профілактичної установи, в якій буде проводитися дослідження).
 • На титульному листі рекомендується також:

  • указати номер версії протоколу і загальну кількість сторінок, включаючи додатки;
  • маркірувати протокол грифом «Конфіденційно»;
  • помістити підписи осіб, уповноважених підписувати Протокол з боку Виконавця і Спонсора.


Інформація про Спонсора і Дослідника

 • Інформація, що стосується Спонсора і Дослідника (дослідницьких центрів) може бути представлена на окремих сторінках Протоколу або в додатках:

 • назва, адреса і телефон/факс Спонсора клінічного випробування (фірми, організації, установи);

 • назва, адреса і телефон/факс координуючого центру або Контрактної дослідницької організації (якщо притягується до проведення дослідження);

 • ім'я і реквізити особи, уповноваженої Спонсором підписувати Протокол клінічного дослідження і поправки до нього;

 • ім'я і реквізити осіб, уповноважених Спонсором для вирішення яких-небудь питань, пов'язаних з випробуванням (менеджер, монітор).

 • назва, адреса, телефон/факс лікувально-профілактичної установи (або установ, якщо випробування проводиться в декількох центрах по єдиному Протоколу), в якому буде проводитися дослідження;

 • ім'я, посада, контактні телефони відповідального виконавця клінічного дослідження;

 • ім'я, посада, контактні телефони керівника лікувально-профілактичної установи, який несе відповідальність за ухвалення всіх розв'язань медичного характеру;

 • імена і реквізити інших учасників дослідження з вказанням їхньої професійної приналежності і розділів дослідження, за які вони несуть відповідальність;

 • назви, адреси і телефони філіалів або інших підрозділів (наприклад, лабораторій), які будуть брати участь в даному клінічному дослідженні.Короткий опис дослідження (резюме)

 • Скорочений виклад (звичайно 1 сторінка) основних положень планованого дослідження, таких, як:

  • повна назва дослідження;
  • вид/фаза дослідження;
  • дизайн дослідження;
  • назва, лікарська форма і виробник досліджуваного і референтного препаратів;
  • контингент випробовуваних (критерії включення/виключення);
  • кількість випробовуваних;
  • опис схеми лікування в основній і контрольній групах;
  • параметри, що вивчаються;
  • використовувані методи;
  • критерії оцінки ефективності;
  • критерії оцінки безпеки;
  • графік випробування.


Схема, зміст, обґрунтування дослідження

 • Для зручності сприйняття інформації в Протокол рекомендується включити Схему дослідження (Flow chart), в якій чітко розписуються всі процедури, що виконуються в даному дослідженні для кожного пацієнта з позначенням тимчасових точок (візитів).

 • Таку схему краще розмістити на окремій сторінці Протоколу або в додатках.

 • В змісті перераховуються назви розділів і додатків Протоколу з вказівкою сторінок.

 • В даному розділі в короткій формі розкривається суть проблеми, що вивчається, дається наукове обґрунтовування доцільності проведення даного випробування, описуються характерні особливості, пов'язані з контингентом випробовуваних і лікуванням. При описі розділу робляться посилання на літературні і інші джерела інформації, які послужили науковою основою при підготовці дослідження.Інформація про досліджуваний препарат

 • В розділі необхідно:

 • 1) Представити опис досліджуваного препарату з указанням: назви (хімічна, торгова, міжнародна), синонімів, лікарської форми, фармакологічної групи, діючої речовини, фізико-хімічних і фармацевтичних властивостей.

 • 2) Дати короткий аналіз результатів, отриманих в попередніх доклінічних і, якщо проводилися, клінічних дослідженнях препарату з приведенням даних фармакології, токсикології, фармакокінетики, фармакодинаміки, профілю побічної дії препарату. Якщо є досвід вивчення аналогічних препаратів, навести аналіз даних, отриманих в результаті цих досліджень.

 • 3)Навести відомі дані про можливий ризик і передбачувану користь для суб'єктів випробування і дати оцінку співвідношення користь/ризик.

 • 4)Дати обґрунтовування застосування використовуваного дозування,способу введення, режиму прийому препарату, тривалості лікування.

 • 5)Навести положення, яке є постійним для всіх клінічних випробувань:

 • 6) Дати характеристику досліджуваної популяції, що ураховує:

  • діагностичні критерії, з вказівкою нозологічною форми, ступеня важкості і/чи тривалості захворювання, ускладнень, результатів специфічних тестів і др.;
  • прогностичні чинники (наприклад, недостатність або успіх попередньої терапії);
  • демографічні дані (вік, стать, етнічна приналежність і др.).


Цілі і задачі дослідження

 • В Протоколі чітко позначаються цілі і задачі даного дослідження, поставлені відповідно до фази випробування.

 • При описі цілей випробування виділяються основна і другорядні. Основна ціль дослідження повинна бути гранично конкретною, а кількість другорядних - обмежена.Методологія дослідження

 • Наукова обґрунтованість дослідження і достовірність даних, отриманих в результаті випробування, багато в чому залежать від методології його проведення. Методологічні підходи до випробування, такі як:

  • визначення показників, що вивчаються, і критеріїв ефективності,
  • вибір популяції випробовуваних,
  • визначення експериментального і контрольного лікування,
  • вибір дизайну,
  • критерії безпечності і ін. - розробляються на етапі планування клінічного випробування.


Дизайн дослідження

 • В даному розділі Протоколу повинен бути описаний загальний план дослідження, який включає:

 • Позначення головного і другорядних параметрів (перемінних) оцінок, що визначаються в процесі дослідження, на підставі яких будуть робитися висновки про ефективність і безпечність досліджуваного препарату.

 • Опис дизайну випробування включає:

  • наявність контрольної групи;
  • вид контролю (плацебо, референтний препарат, відсутність лікування, доза-відповідь, історичний контроль);
  • використання «сліпого» методу і рандомізації (відкрите, просте «сліпе», подвійне «сліпе», рандомізоване);
  • план (схема) дослідження (паралельні групи, перехресне дослідження і др.).
  • Опис дизайну повинен бути коротким, але чітким, наприклад: «подвійне «сліпе», рандомізоване, плацебоконтрольоване, паралельне». При описі дизайну використовується схематичне зображення стадій і процедур дослідження.


Опис графіку дослідження

 • Опис і обґрунтовування графіка дослідження включають:

 • загальну тривалість дослідження з вказівкою термінів початку і закінчення (тривалості дослідження повинно вистачати для того, щоб оцінити ефективність і безпеку лікарського засобу, але не бути надмірною, щоб не піддавати пацієнтів зайвому ризику);

 • послідовність і тривалість всіх періодів дослідження (період набору пацієнтів, підготовчий період, період контролю початкових станів, тривалість лікування,період «відмивання», період спостереження, повторні курси лікування тощо).Опис методів дослідження

 • Опис методів, які будуть використовуватися з метою уникнення впливу суб'єктивних чинників на результати дослідження (рандомізація, метод «сліпого» дослідження).

 • В Протоколі приводиться докладний опис:

  • практичного виконання процедури розподілу пацієнтів в групи лікування;
  • процедури збереження рандомізаційного коду (у кого буде зберігатися), а також механізму його розкриття в екстрених випадках і в кінці дослідження;
  • умов, при яких може бути розкритий код (наприклад, у разі розвитку серйозного побічного явища).


Кількість пацієнтів

 • Точна кількість пацієнтів в досліджуваній і контрольній групах.

  • Коротке статистичне обґрунтовування вибрано кількості досліджуваних.
  • Якщо дослідження проводиться по одному Протоколу в декількох дослідницьких центрах, указується кількість пацієнтів в кожному центрі.


Умови дострокового припинення дослідження

 • Умови дострокового припинення дослідження для окремого пацієнта (наприклад: небажання пацієнта брати участь у випробуванні), дослідницького центру, а також умови зупинки всього дослідження в цілому або його частини (наприклад: низька ефективність досліджуваного препарату протягом певного відрізка часу, відсутність достовірного впливу випробовуваного препарату на показник, що вивчається).Досліджувані препарати: маркування, умови зберігання, обліку, повернення

 • В Протоколі повинні бути описані умови, що забезпечують гарантію надійного звертання і зберігання досліджуваних препаратів, що включають:

  • детальний опис упаковки, маркування і зовнішнього вигляду досліджуваних продуктів (досліджуваний препарат, референтний препарат, плацебо);
  • номер серії досліджуваного препарату;
  • процедури обліку досліджуваних препаратів (ведення журналів, заповнення карти обліку);
  • умови зберігання (температура, вогкість, захищеність від світла, обмеження доступу і др.):
  • порядок отримання досліджуваних препаратів (акт прийомки-здачі, розписка);
  • порядок повернення невикористаних препаратів і, якщо необхідно, способи їхньої утилізації.


Відбір і вибування суб'єктів дослідження

 • В даному розділі приводиться детальний опис критеріїв відбору, використовуваних для включення суб'єктів в клінічне дослідження, а також опис умов і процедур вибування суб'єктів з дослідження.

 • Критерії включення пацієнтів в дослідження:

  • характеристика випробовуваних (здорові добровольці, хворі);
  • точне визначення діагностичних критеріїв включення в дослідження: повний діагноз, ступінь важкості захворювання, його тривалість, особливості перебігу, дані лабораторних і інших тестів (якщо можливо, верхні і нижні межі кількісних тестів, вживаних для відбору пацієнтів) і т.д.;
  • прогностичні чинники (наприклад, наявність супутнього захворювання);
  • демографічні чинники (стать, вік, етнічна приналежність і т.д.).
 • Приводиться положення, яке є обов'язковою умовою включення пацієнтів в дослідження.

 • До включення в дослідження всі суб'єкти випробування повинні дати письмову Інформовану згоду на участь в дослідженні;

 • Критерії для невключення пацієнтів у дослідження (критерії виключення)

  • Критерії виключення можна розбити на три категорії:
  • Критерії, що є протипоказаннями для застосування одного з препаратів, що тестуються (наприклад: вагітність, ниркова і печінкова недостатність, інше лікування, супутні захворювання);
  • Критерії, пов'язані з труднощами в оцінці результатів лікування (наприклад, застосування супутніх препаратів, які можуть вплинути на результати дослідження, супутні захворювання);
  • критерії пов'язані з утрудненням при спостереженні за пацієнтами (амбулаторні пацієнти, соціально неблагополучні групи населення).
  • Критерії виключення забезпечують:
  • по-перше: безпека клінічного дослідження, завдяки виключенню тих пацієнтів, у яких дія лікарського засобу може привести до виникнення проблем, пов'язаних із здоров'ям;
  • по-друге: виключення чинників, які можуть вплинути на результати дослідження (супутня терапія, лікарська взаємодія).


Вибування суб'єктів дослідження

 • В протоколі повинно бути указано:

  • за яких обставин і яким чином потрібно достроково припиняти лікування досліджуваним препаратом;
  • які дані про суб'єктів, вибулих з випробування, і протягом якого періоду часу необхідно фіксувати;
  • яким чином проводити заміну вибулого пацієнта іншим (якщо це допустимо);
  • подальше спостереження за пацієнтами, вибулими з дослідження.


Лікування

 • В розділі приводиться докладний опис лікування суб'єктів випробування, вживаного в кожній групі на всіх етапах дослідження, а також до його початку і після його завершення.

 • В розділі повинні бути відображені наступні питання:

  • обґрунтовування і опис лікування, вживаного в контрольній групі або в контрольному періоді (наприклад: плацебо, референтний препарат, відсутність лікування, доза-відповідь, історичний контроль). Якщо для лікування в контрольній групі використовується референтний препарат, дається обґрунтовування вибору саме цього препарату.
  • визначення дози, типу дозування (наприклад: фіксований, гнучкий, титруючий), способу розрахунку використовуваною дози (наприклад, розрахунок на кг маси тіла) режиму дозування, способу і шляху введення, тривалості лікування для:
   • досліджуваного препарату;
   • референтного препарату;
   • плацебо;
  • дозволене супутнє лікування (включаючи невідкладне) в процесі дослідження;
  • заборонене лікування до початку і/чи в процесі дослідження (з урахуванням можливої лікарської взаємодії або безпосереднього впливу на результати дослідження);
 • плановане подальше лікування і/чи спостереження;

 • методи контролю за точним виконанням пацієнтом інструкцій за призначенням досліджуваних препаратів (наприклад: ведення щоденників, визначення рівнів метаболітів в крові і сечі, моніторинг «схильності до лікування»).Оцінка ефективності

 • В даному розділі необхідно відобразити наступні питання:

  • позначення і обґрунтовування вибраних параметрів (показників), ефективності);
  • позначення і обґрунтовування критеріїв оцінки ефективності;
  • опис методів вимірювання і реєстрації показників, що вивчаються, з вказівкою часу і частоти їхнього проведення;
  • опис специфічних тестів і аналізів, які будуть виконуватися в процесі клінічного випробування (фармакокінетичних, інструментальних, лабораторних).


Оцінка безпечності

 • В розділі необхідно представити:

  • опис методів вимірювання і реєстрації показників безпеки з вказівкою часу і частоти їхнього проведення (наприклад, аналіз сечі кожного тижня для контролю за виникненням несприятливих явищ при прийомі нефротоксичних препаратів);
  • визначення і обгрунтовування показників, на підставі яких буде оцінюватися переносимість і безпека досліджуваного препарату (наприклад, показники лабораторних тестів);
  • визначення тривалості оцінки і аналізу показників переносимості і безпеки досліджуваного препарату;


Реєстрація побічних явищ

 • В Протоколі повинні знайти віддзеркалення:

  • визначення побічних явищ (серйозні і несерйозні; очікувані (прогнозовані) і несподівані);
  • опис можливих побічних реакцій на досліджуваний препарат;
  • опис заходів медичного характеру, які необхідно виконати при виникненні побічної реакції у пацієнта;
  • опис методів, використовуваних для збору даних по безпечності (опит пацієнта під час кожного візиту, щоденник пацієнта);
  • опис станів або патологічних відхилень, при яких необхідно припинити прийом досліджуваного препарату і/чи вжити додаткових заходів, направлених на їхнє усунення;
  • умови і терміни спостереження за пацієнтами з небажаними явищами;
  • порядок і термін представлення звіту про побічні явища (форму звіту про побічні явища рекомендується дати як додаток до Протоколу);
  • порядок і термін інформування Спонсора, Етичний комітет і державні інстанції про виникнення серйозних побічних явищ.


Каталог: data -> kafedra -> theacher -> klinpharm -> ter samohalskyy -> %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> %D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> %D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2 -> %D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9 -> 5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Планування клінічних випробувань
%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> Гематотоксичність. Дерматотоксичність
%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> Вступ до клінічної фармації
%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> Фармацевтична опіка хворих з патологією органів дихання симптоматичне лікування риніту
%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> Вікові аспекти клінічної фармації
5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Основні принципи клінічного дослідження лікарських засобів
%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> Фармацевтична опіка хворих з патологією органів травлення Симптоматичне лікування порушень функцій шлунково-кишкового тракту
%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> Симптоматичне лікування порушеної функції шлунково­кишкового тракту. Метеоризм. Дисбактеріоз
5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Етичні і правові аспекти клінічних досліджень


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка