Основні елементи інфраструктури обігу вуглецевих одиниць єс принцип розподілу квот через аукціонні продажіДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.
#5748


Основні вимоги законодавства ЄС до інфраструктури обігу вуглецевих одиниць Основні підходи до впровадження інфраструктури обігу вуглецевих одиниць національної схеми торгівлі квотами на викиди парникових газів України

 • Київ, 20-21 липня 2015 року


Основні елементи інфраструктури обігу вуглецевих одиниць ЄС

 • Принцип розподілу квот через аукціонні продажі

 • Основні вимоги до нагляду та прозорості функціонування вуглецевого ринку

 • Програмне та технічне забезпечення функціонування вуглецевого ринку

 • Основні підходи до впровадження інфраструктури обігу вуглецевих одиниць національної схеми торгівлі квотами на викиди парникових газів УкраїниПринцип розподілу квот через аукціонні продажі

 • Стаття 10 Директиви 2003/87/ЄС передбачає, що квоти мають бути розподілені лише за двома принципами:

 • безоплатно для операторів установок, які мають право на отримання безоплатних квот;

 • шляхом проведення аукціонних продажів квот.

 • У ІІІ фазі (2013-2020 рр.) схеми торгівлі квотами на викиди парникових газів ЄС принцип аукціонного продажу квот визначається як основний принцип розподілу

 • Так приблизно 50% від загальної кількості квот у ІІІ фазі розподіляються за принципом продажу на аукціоні, у порівнянні із 10% для ІІ фази (2008-2012 рр.) та 5% для І фази (2005-2007).Принцип розподілу квот через аукціонні продажі

 • Основним нормативним документом, що регулює процес розподілу квот методом аукціону є Регламент 1031/2010 про визначення строків, адміністрування та інші аспекти продажу з аукціону квот на викиди парникових газів відповідно до Директиви 2003/87/ЄC Європейського Парламенту та Ради, яка впроваджує схему аукціону квот на викиди парникових газів у Співтоваристві (Регламент з проведення аукціонних продажів одиниць схеми торгівлі квотами на викиди парникових газів ЄС (квот))

 • Головною метою цього Регламенту є створення спільних правил проведення аукціонних продажів квот та гармонізація процесу між державами-членами ЄС, оскільки принцип аукціонного продажу визначено головним щодо розподілу квот у ІІІ фазі дії схеми торгівлі квотамиПринцип розподілу квот через аукціонні продажі

 • Аукціонні продажі мають ґрунтуватися на принципі передбачуваності, шляхом інформування про розклад (календар) проведення аукціонів, а також має бути забезпечено рівний доступ для малих та середніх підприємств, які включені до схеми торгівлі квотами ЄС

 • Графік проведення аукціонних торгів квотами має бути регулярним та аукціонні продажі мають здійснюватись щонайменше раз на тиждень, якщо обрана спільна аукціонна платформа для декількох країн-членів ЄС.

 • У випадку, якщо використовується інша торгова платформа ніж спільна, періодичність проведення аукціонних продажів квот може бути менш інтенсивною.Принцип розподілу квот через аукціонні продажі

 • Регламент закликає держави-члени ЄС обирати спільну аукціонну платформу для проведення процесу первинного розподілу квот через аукціон

 • У випадку, якщо країна-член ЄС обирає свою аукціонну платформу, така платформа має бути відображена у Додатку до цього Регламенту

 • Вимоги до аукціонної платформи (спільної або індивідуальної) стосуються прозорого визначення платформи через процедуру відкритих торгів, в яких необхідно врахувати наступні критерії:

 • наявність програмних рішень для забезпечення економічно обґрунтованої, повної, справедливої та рівної участі малих та середніх підприємств;

 • чіткий механізм врегулювання спорівПринцип розподілу квот через аукціонні продажі

 • Для проведення аукціонних продажів має бути призначений контролер аукціону, який, серед іншого, має здійснювати аналіз впливу аукціонної платформи на вторинний ринок продажу квот

 • Інші функції, що покладаються на контролера це: забезпечення рівного та прозорого доступу, контроль над формуванням ціни, технічні та операційні аспекти, а також щорічне звітування перед ЄК

 • Витрати, пов’язані із призначенням контролера, віднімаються від надходжень з продажу квот

 • Вимагається, щоб контролер аукціону був досвідчений та неупередженийПринцип розподілу квот через аукціонні продажі

 • Для мінімізації можливих негативних наслідків щодо конкурентоспроможності учасників, а також з метою досягнення більш вільного доступу до торгів, аукціонні продажі мають здійснюватися на умовах перерахування квот у термін не більш ніж 5 днів

 • Регламент встановлює, що первинні квоти мають продаватися лише на умовах 2-х денних спотових контрактів, або 5-и денних ф’ючерсів

 • Вибір з цих двох варіантів має бути здійснений безпосередньо аукціонною платформою, з урахуванням того, що у законодавстві ЄС 2-х денні спотові контракти не є фінансовим інструментом на відміну від 5-и денних ф’ючерсівПринцип розподілу квот через аукціонні продажі

 • Аукціонні продажі мають здійснюватися на будь-якій платформі за єдиними правилами:

 • одно-етапними

 • закритими торгами

 • з єдиною кліринговою ціною

 • Клірингова ціна має бути наближена до ціни квоти, яка склалася на вторинному ринку

 • Результати аукціону скасовуються, якщо клірингова ціна суттєво нижча за ціну, яка склалась на вторинному ринку або рівень попиту нижчий за рівень аукціонної пропозиції

 • Держави-члени, окрім повідомлення графіку проведення аукціонних продажів на рік вперед, мають визначити рівні частини обсягів квот, що продаватимуться на кожному аукціоніПринцип розподілу квот через аукціонні продажі

 • Участі в аукціонних продажах має бути відкритою для наступних категорій учасників:

 • оператори установок;

 • регульовані фінансові установи;

 • об’єднання операторів установок;

 • існуючі посередники, які стандартно надають товари/послуги операторам установок (як то поставка електроенергії або інших енергоресурсів).

 • Відбір учасників має здійснюватися за мінімальним набором критеріїв, які є економічно обґрунтованими та не звужують коло потенційних учасниківПринцип розподілу квот через аукціонні продажі

 • Регламент встановлює обов’язки щодо визначення розмірів лотів, можливості відкликання або модифікації заявки на участь, а також умови щодо валюти платежу.

 • Держава-член має визначити аукціонера

 • Аукціонер має здійснювати свою діяльність незалежно для кожної окремої держави-членаПринцип розподілу квот через аукціонні продажі

 • Регламент чітко визначає, що аукціонні платформи вважаються регульованими ринками.

 • Відповідно до аукціонних платформ у повній мірі мають застосовуються вимоги регульованих ринків щодо інсайдерських операцій, ринкових зловживань та ін.

 • Визнання аукціонних платформ в якості регульованих ринків дозволяє застосовувати типову організаційну інфраструктуру, обов’язкові операційні ринкові правила та механізми вирішення спорів.

 • Аукціонна платформа має інформувати компетентні національні органи про будь-які випадки порушення законодавства у томи числі ринкові зловживання, відмивання коштів, фінансування тероризму, інсайдерські операції, тощоПринцип розподілу квот через аукціонні продажі

 • Єдиним забезпеченням з боку держави-члена, яка виставляє квоти на аукціонний продаж, має бути передача безпосередньо одиниць квот на ескроу-рахунок. Однак, з боку учасника аукціонних продажів, необхідне надання фінансового забезпечення для своєї участі

 • Перерахування квот на рахунок покупця здійснюється лише після повної оплати

 • Кошти, отримані від аукціонних продажів квот, спрямовуються та витрачаються державами-членами за їх рішеннямПринцип розподілу квот через аукціонні продажі

 • Дозволяється здійснювати подальший продаж ф’ючерсів до фізичного перерахування одиниць квот на рахунок набувача квот. Проте при здійсненні купівлі квот на спотових умовах, не дозволяється подальший продаж квот до моменту їх надходження на рахунок покупця.

 • Регламент дозволяє встановлювати максимальну долю від загального лоту квот або у визначений період часу на яку може подавати заявку один учасник

 • Визначається, що мінімальний лот має бути або 500 одиниць або 500-1000 одиницьПринцип розподілу квот через аукціонні продажі

 • Приклад аукціонної площадки «EEX»Принцип розподілу квот через аукціонні продажі

 • Приклад платформи “ICE”Основні вимоги до нагляду та прозорості функціонування вуглецевого ринку (MiFID-2)

 • Директива Європейського Парламенту і Ради 2014/65/ЄС про ринки фінансових інструментів - MiFID-2

 • У зв’язку із численними випадками проведення шахрайських операцій на вторинному спотовому ринку квот було запроваджено низку заходів, у тому числі, встановлені додаткові вимоги до відкриття рахунків, а також включення квот до сфери дії цієї Директиви шляхом класифікації квот як фінансового інструменту.

 • Директива встановлює вимоги відносно наступного:

 • (a) уповноваження та умови діяльності інвестиційних підприємств;

 • (b) надання фінансових послуг та діяльності підприємств третіх країн, що заснували підприємство-резидента ЄС або філію;

 • (c) уповноваження та діяльності регульованих ринків;

 • (d) уповноваження та діяльності організацій із надання послуг щодо оприлюднення звітної інформації; та

 • (e) нагляду, співпраці та примусового забезпечення виконання з боку уповноважених державних установ.Основні вимоги до нагляду та прозорості функціонування вуглецевого ринку (MiFID-2. Продовження)

 • Таким чином ця Директива охоплює підприємства, основною діяльністю яких є надання фінансових та інвестиційних послуг. Відповідно, сфера дії цієї Директиви не включає будь-які іншу суб'єкти, чия основна діяльність відрізняється від фінансових та інвестиційних послуг. Тобто, оператори установок, які включені в схему торгівлі квотами на викиди парникових газів, при здійсненні операцій із спотовими контрактами по квотам не є об’єктом регулювання цієї Директиви. Однак, існують обмеження щодо алгоритму здійснення діяльності. Так, при застосуванні алгоритму торгівлі із високою інтенсивністю, оператори установок також мають бути об’єктами регулювання цієї Директиви і, відповідно звернутися за отриманням уповноваження (дозволу).

 • Таким чином, виключення із сфери застосування цієї Директиви стосується лише операторів установок, які здійснюють операції із квотами у власних інтересах із стандартною періодичністю, не в комерційних цілях та безпосередньо по спотовим контрактам. Операції із квотами у будь-якій іншій формі, окрім спотових контрактів, не дають права виключення з сфери дії Директиви. Слід зазначити, що торгові операції, які здійснюються у спекулятивних цілях операторами установок, не дають права бути виключеним із сфери дії цієї Директиви, так як у цьому випадку основною метою операції є отримання прибутку (а не хеджування ризиків), та така діяльність вимагатиме отримання, відповідно до MiFIDу, уповноваження (дозволу).Основні вимоги до нагляду та прозорості функціонування вуглецевого ринку (MiFID-2. Продовження)

 • У випадку якщо інвестиційна організація або оператор установки підпадають під дію цієї Директиви, то такі суб'єкти, окрім отримання відповідного дозволу та виконання інших вимог Директиви, мають подавати щоденну інформацію щодо позицій із деталізацією по фінансових інструментах та позабіржовими контрактам, а також інформацію щодо своїх клієнтів у цілях яких здійснюються операції з фінансовими інструментами або позабіржовими контрактами.

 • Інформація щодо клієнтів має відображати весь ланцюг зацікавлених сторін таким чином, щоб було чітко вказаний кінцевий клієнт, в інтересах якого здійснюються операції.

 • Директива вступає в силу в ЄС у червні 2016 року.Основні вимоги до нагляду та прозорості функціонування вуглецевого ринку (MiFIR )

 • Регламент 600/2014 Європейського Парламенту і Ради про ринки фінансових інструментів – MiFIR

 • Цей Регламент визначає вимоги з наступного:

 • (a) публічне розкриття інформації з торгових операцій;

 • (b) звітування з проведених операцій перед уповноваженим державним органом;

 • (c) торгові операцій з деривативами на організованих площадках;

 • (d) надання недискримінаційного доступу до клірингових систем;

 • (e) повноваження державних органів щодо інтервенцій на ринку фінансових інструментів;

 • (f) надання фінансових та інвестиційних послуг.

 • Регламент встановлює зобов’язання інвестиційних організацій або організаторів торгівлі фінансовими інструментами, які здійснюють управління торговими площадками з обігу, окрім іншого, квотами та похідними від них інструментами, публічного розкриття інформації щодо здійснених торгів у частині надання інформації по ціні, обсягах та даті здійснення операцій. Розкриття такої інформації має здійснюватись якомога швидше.Основні вимоги до нагляду та прозорості функціонування вуглецевого ринку (MiFIR. Продовження)

 • Існує можливість отримання дозволу щодо більш пізнього розкриття інформації за умови якщо уповноважений державний орган надає такій дозвіл.

 • Також уповноважений державний орган може надати дозвіл на тимчасове виключення із зобов’язання щодо розкриття інформації у випадку, якщо ліквідність по цьому класу фінансового інструменту опускається нижче граничного значення, яке обчислюється у відповідності до затвердженої методології. Інформація про тимчасове виключення із зобов’язання щодо розкриття інформації має бути опублікована уповноваженим державним органом. Таке тимчасове виключення має охоплювати період до 3 місяців, а також може бути продовжено на наступний період якщо існує достатньо підстав вважати, що граничний рівень ліквідності по фінансовому інструменту не було досягнуто.

 • Регламент вступає в силу в ЄС з першого кварталу 2017 року.Основні вимоги до нагляду та прозорості функціонування вуглецевого ринку (MAR)

 • Регламент 596/2014 Європейського парламенту і Ради ЄС щодо ринкових зловживань – MAR

 • Цей Регламент застосовуються до будь-якого фінансового інструменту, а також спотових торгів, базовим активом яких є квоти.

 • Регламент слугуватиме для забезпечення наступного:

 • Застосування спільних стандартів участі до всіх учасників ринкових відносин, які забороняють застосування практики поширення чуток та неправдивої інформації;

 • Великі підприємства, які входять до схеми торгівлі квотами на викиди парникових газів, не зможуть отримувати надлишкову вигоду шляхом застосування інсайдерської інформації та таким чином отримувати надлишкову вигоду за рахунок інших учасників ринку;

 • Має застосовуватись краща практика щодо прозорості та доступу до інформації (тобто інформації щодо кількості та ціни на вуглецеві одиниці), а також така інформація має бути доступна для всіх учасників ринку;

 • Мають застосуватись заходи протидії відмиванню грошей (шляхом надання детальнішої інформації щодо торгового партнера) для всіх видів інструментів на ринку вуглецевих одиниць.Основні вимоги до нагляду та прозорості функціонування вуглецевого ринку (MAR. Продовження)

 • Відповідно до MAR учасники ринку квот мають розкривати інформацію щодо кількості квот, яка є у наявності для потреб безпосередньо підприємства. Також підприємство має звітувати про рівень наявних виробничих потужностей, а також ступень їх використання.

 • Публічне розкриття інформації для цілей цього Регламенту має створити основу для формування ціни як на первинні квоти, так й на їх похідні фінансові інструменти. Оскільки операції малих та середніх підприємств не мають суттєвого впливу на формування ціни, Регламент вводить деякі виключення щодо обов’язку із публічного розкриття інформації. Виключення застосовуються до підприємств, які у попередньому році не перевищували викиди парникових газів у обсязі 6 млн.т/рік або у випадку установок, що спалюють викопне паливо, коли їх потужності не перевищують 2430 МВт (у цьому випадку значення застосовується не до установки, а до підприємства, яке може об’єднувати декілька установок).

 • Положення цього Регламенту вступають у дію в ЄС з червня 2016 року щодо учасників торгівлі фінансовими інструментами, похідними від квот, та з січня 2017 року щодо учасників торгівлі безпосередньо квотами або аукціонними продуктами, похідними від квот.Основні вимоги до нагляду та прозорості функціонування вуглецевого ринку (CSMAD )

 • Директива 2014/57/ЄС Європейського Парламенту і Ради про кримінальні санкції за зловживання на ринку – CSMAD.

 • Директива встановлює мінімальні правила для впровадження санкцій за інсайдерські операції, розкриття інсайдерської інформації, а також ринкового маніпулювання.

 • Ця Директива розповсюджується на наступне:

 • фінансові інструменти, які знаходяться в обігу на регульованих ринках;

 • фінансові інструменти, які знаходяться в обігу на багатосторонніх торгових площадках;

 • фінансові інструменти, які знаходяться в обігу в організованих торгових системах;

 • фінансові інструменти, які не знаходяться в обігу на вищезазначених площадках та системах, проте вартість яких залежить від торгів на таких площадках та системах.Основні вимоги до нагляду та прозорості функціонування вуглецевого ринку (CSMAD. Продовження )

 • Інсайдерські операції стосуються тих випадків, коли особа має доступ до інсайдерської інформації та використовує її для власних інтересів або в інтересах третіх осіб.

 • Розкриття інсайдерської інформації стосується випадків коли здійснюється розкриття інсайдерської інформації будь-якій третій особі.

 • Ринкові маніпуляції стосується випадків коли подаються оманливі сигнали щодо пропозиції або попиту щодо фінансових інструментів або спотових товарів, а також стримування ціни на будь-який фінансовий інструмент або пов’язані спотові товари на необгрунтованному рівні.

 • Регламент передбачає максимальне 4 річне ув’язнення за випадки, які відносяться до інсайдерських операцій або ринкових маніпуляцій, а також мінімальний термін у 2 роки за розкриття інсайдерської інформації.

 • Санкції, що застосовуються до юридичних осіб включають:

 • обмеження доступу до публічної державної допомоги;

 • тимчасове або постійне виключення підприємства з комерційної діяльності;

 • юридичне розслідування;

 • тимчасове або постійне закриття підприємства.Основні вимоги до нагляду та прозорості функціонування вуглецевого ринку (EMIR)

 • Регламент No 648/2012 щодо регулювання позабіржових похідних фінансових інструментів (деривативів), центральних контрагентів та торгових репозитаріїв – EMIR.

 • У 2012 році лідери країн G20 домовились, що сторони усіх стандартизованих позабіржових похідних контрактів до кінця 2012 року мають здійснювати взаєморозрахунки за допомогою центральних контрагентів (CCP), дотримуватись спільних правил щодо наявності необхідного фінансового забезпечення для здійснення операцій, а також щоб інформація щодо усіх позабіржових похідних контрактів надавалася торговим репозитаріям.

 • Європейська комісія має налагодити взаємодію із уповноваженими державними органами третіх країн з метою встановлення спільних правил між цим Регламентом та законодавством третіх країн. Також необхідно взяти до уваги, що не всі позабіржові похідні контракти, які здійснюють взаєморозрахунки через центрального контрагента підпадають під обов’язок здійснювати розрахунки через центрального контрагента.

 • Позабіржові контракти та позабіржові похідні контракти означають похідні контракти, виконання яких здійснюється поза межами регульованого ринку або у третіх країнах на площадках, які є тотожними до визначення регульованого ринку.Основні вимоги до нагляду та прозорості функціонування вуглецевого ринку (EMIR. Продовження)

 • Торгові репозитарії – організації, засновані спеціально для здійснення функцій із збору, оброки, аналізу та подальшої передачі інформації до уповноважених державних органів щодо операцій із похідними фінансовими інструментами

 • Учасники позабіржових операцій із деривативами, а також центральний контрагент через якого здійснюються взаєморозрахунку за позабіржовими контрактами забезпечують, щоб інформація щодо укладених контрактів протягом наступного дня передавалась торговим репозитаріям. Інформація, які надається торговому репозитарію, має містити принаймні наступну інформацію: детальну інформацію щодо торгового партнера за встановленою формою, а також інформацію щодо укладеного контракту за встановленою формою

 • Установи, які є частиною однієї групи можуть запросити бути виключеним із обов’язку щодо наявності необхідного забезпечення для здійснення операцій з похідними фінансовими інструментами, які перевищують визначене граничне значення, а також від обов’язку здійснювати взаєморозрахунки через центрального контрагентаПрограмне та технічне забезпечення функціонування вуглецевого ринку

 • Регламент 389/2013 є основним нормативним документом щодо створення Реєстру Європейського Союзу для цілей виконання Директиви 2003/87/ЄС

 • Реєстри – стандартизовані та захищені електронні бази даних, які включають загальні елементи, які дозволяють відстежувати випуск, утримання, передачу та списання відповідних одиниць, а також надавати доступ для здійснення відповідних операцій та збереження конфіденційної інформації

 • Реєстри також мають здійснювати функцію перевірки відповідності операцій нормативним вимогам

 • Центральний адміністратор Реєстру ЄС за відповідним наказом Європейської комісії має здійснити випуск загального обсягу квот, який визначний у відповідному Рішенні, а також має присвоїти кожній квоті свій унікальній ідентифікаційний кодПрограмне та технічне забезпечення функціонування вуглецевого ринку (продовження)

 • Регламент вимагає, щоб усі квоти, що випускаються після 2013 року надходили до спільного Реєстр ЄС на рахунки, які управляються державами-членами ЄС

 • Одиниці Кіотського протоколу, а також квоти зберігаються у спільному Реєстрі ЄС. Операції з одиницями Кіотського протоколу здійснюються із використанням міжнародного журналу трансакцій РКЗК (ITL), операції з квотами здійснюються з використанням європейського журналу трансакцій (EUTL)

 • Одиниці Кіотського протоколу та квоти існують лише у нематеріальній формі, тому право власності може бути підтверджено лише їх наявністю на рахунку у Реєстрі ЄС. Відповідно, запис на рахунку про наявність квот має слугувати підтвердженням права власностіПрограмне та технічне забезпечення функціонування вуглецевого ринку (продовження)

 • Реєстр ЄС управляється центральним адміністратором, основною функцією якого є як управління так й утримання Реєстру ЄС та Європейського журналу трансакцій

 • Центральний адміністратор має забезпечити зв'язок між Реєстром ЄС та реєстром одиниць Кіотського протоколу для здійснення операцій з Кіотськими одиницями

 • Національний адміністратор має здійснювати функції контактної особи для власників рахунків у Реєстрі з метою здійснення операцій з відкриття, призупинення та закриття рахунків.

 • Національний адміністратор може ініціювати відкриття рахунку національної адміністративної платформи у Реєстрі ЄС

 • Аукціонер, призначений кожною державою-членом ЄС, має ініціювати у національного адміністратора відкриття рахунку аукціонних продажів

 • Оператор установки або державний уповноважений орган має ініціювати у національного адміністратора відкриття поточного рахунку оператора. Також національний адміністратор має право відкривати торговий рахунок за відповідним зверненням майбутнього власника торгового рахунку

 • Національний адміністратор також може здійснити відкриття рахунку верифікаторів за умови їх звернення для цілей виконання своїх професійних функційПрограмне та технічне забезпечення функціонування вуглецевого ринку (продовження)

 • Національний адміністратор, державний уповноважений орган, або власник рахунку чи верифікатор мають заповнити інформацію щодо фактичних викидів установки до 31 березня наступного року. Затвердити данні щорічних фактичних викидів парникових газів має або верифікатор або компетентний державний орган

 • У випадку якщо оператор установки не надав щорічного звіту про фактичні викиди парникових газів, які підтверджені верифікатором, або такий звіт визнано невірним, інше значення, яке обраховується незалежно від оператора установки, має бути внесено до Реєстру ЄС як фактичні викиди парникових газів

 • Центральний адміністратор перераховує кількість квот, яка призначена для продажу на аукціоні, на рахунок аукціонера відповідної держави-члена ЄС у визначений термінПрограмне та технічне забезпечення функціонування вуглецевого ринку (продовження)

 • Держава-член ЄС має надати свою таблицю національного безоплатного розподілу квот. Центральний адміністратор має внести таку таблицю у Реєстр ЄС та вносити відповідні зміни до таблиці на вимогу держави-члена ЄС. Таблиця національного безоплатного розподілу квот має містити інформацію щодо кожного окремого оператора. Передача квот на рахунок оператора має здійснюватись автоматично щороку відповідно до таблиці

 • Кожна держава-член ЄС має надати таблицю використання міжнародних вуглецевих одиниць, в якій має зазначатися кількість міжнародних вуглецевих одиниць, використаних на цьому етапі, а також кількість невикористаного обсягу із загального дозволенного обсягу. Центральний адміністратор має встановити кількість невикористаного обсягу міжнародних вуглецевих одиниць кожного оператора, беручи до уваги кількість таких одиниць використаних за попередній термін

 • Центральний адміністратор може створювати рахунки, а також здійснювати інші операції щодо схеми торгівлі квотами на викиди парникових газів, яка злінкована із схемою ЄС у відповідності до ст.25 (1b) Директиви 2003/87/ЄС

 • Також Національний адміністратор має забезпечити відкриття особового рахунку у Реєстрі Кіотського протоколу на вимогу майбутнього власника такого рахункуІнфраструктура функціонування вуглецевого ринку в Україні сьогодні

 • Принцип розподілу квот через аукціонні продажі.

 • Основні вимоги до нагляду та прозорості функціонування вуглецевого ринку.

 • Програмне та технічне забезпечення функціонування вуглецевого ринку.

 • Наступні крокиОсновні підходи до впровадження інфраструктури обігу вуглецевих одиниць національної схеми торгівлі квотами на викиди парникових газів України

 • Принцип розподілу квот через аукціонні продажі

 • З урахуванням передбачених термінів імплементації Директиви, УСТВ повинна повноцінно функціонувати на третій рік з моменту тимчасового застосування положень Угоди.

 • Починаючи з 2017 року жодна діяльність, вказана в додатку 1 до Директиви, не повинна здійснюватися без отримання спеціального (екологічного) дозволу на викиди парникових газів.

 • Відповідно, правова транспозиція положень Директиви повинна бути здійснена не пізніше 2015 року, а 2016 рік повинен стати роком імплементації в частині видачі спеціальних (екологічних) дозволів.

 • Оскільки положеннями Директиви передбачається, що частина квот буде розподілена за принципом проведення аукціонних продажів, необхідно забезпечити наявність необхідної інфраструктури обігу квот.Основні підходи до впровадження інфраструктури обігу вуглецевих одиниць національної схеми торгівлі квотами на викиди парникових газів України

 • Принцип розподілу квот через аукціонні продажі

 • Директива 2003/87/ЄС має бути імплментована в Україні у редакції, яка відноситься до ІІ фази

 • ІІ фаза діяльності Європейської схеми торгівлі квотами на викиди парникових газів передбачала, що 90% від загальної кількості квот має бути безоплатно розподілено між операторами установок і лише 10% має бути розподілено за принципом проведення аукціонного продажу

 • Тому в УСТВ протягом 2017-2020 років доцільно дотримуватись рівня 10 % продажу квот через аукціон, 90% - безоплатно.

 • Національний план (НПР) повинен містити резерв квот для нових установок. Квоти із вказаного резерву розподіляються за правилами розрахунків, встановленими для діючих установок.Основні підходи до впровадження інфраструктури обігу вуглецевих одиниць національної схеми торгівлі квотами на викиди парникових газів України

 • Принцип розподілу квот через аукціонні продажі

 • Хоча принцип розподілу квот через аукціон не є базовим для національної схеми торгівлі, яка має бути запроваджена в Україні, значна частина із загального обсягу все ж таки має бути продана через аукціон

 • Необхідно забезпечити імплементацію положень Регламенту ЄК № 1031/2010 у тій частині, яка стосується правил проведення аукціонних продажів та може бути застосовано в Україні, яка не є членом ЄС

 • Кошти, отримані від аукціону квот, підлягають зарахуванню в державний бюджет України.Основні підходи до впровадження інфраструктури обігу вуглецевих одиниць національної схеми торгівлі квотами на викиди парникових газів України

 • Основні вимоги до нагляду та прозорості функціонування вуглецевого ринку

 • Необхідно забезпечити імплементацію положень Директив та Регламентів ЄС, які спрямовані на створення необхідного нагляду та прозорості функціонування вуглецевого ринку. Оскільки деякі із запропонованих законодавчих актів наразі ще не вступили в силу в ЄС, пропонується їх невідкладна імплементація в Українське законодавство із відстроченням введення їх в дію паралельно до введення їх в дії на території ЄС.

 • Перелік Директив та Регламентів ЄС, який необхідно імплементувати у національне законодавство України для забезпечення нагляду та прозорості на ринку вуглецевих одиниць, а також графік їх введення в дію:

 • Директива Європейського Парламенту і Ради 2014/65/ЄС про ринки фінансових інструментів (MiFID-2): 2016 рік.

 • Регламент 600/2014 Європейського парламенту і Ради про ринки фінансових інструментів (MiFIR): 2017 рік.

 • Регламент 596/2014 Європейського парламенту і Ради ЄС щодо ринкових зловживань (MAR) – строк введення в дію: 2016 рік.

 • Директива 2014/57/ЄС Європейського Парламенту і Ради про кримінальні санкції за зловживання на ринку (CSMAD): 2016 рік.

 • Регламент 648/2012 щодо врегулювання позабіржових похідних фінансових інструментів (деривативів), центральних контрагентів та торгових репозитаріїв (EMIR): 2016 рік.Основні підходи до впровадження інфраструктури обігу вуглецевих одиниць національної схеми торгівлі квотами на викиди парникових газів України

 • Програмне та технічне забезпечення функціонування вуглецевого ринку

 • Доцільно імплементувати нормативні документи ЄС (Регламент 389/2013 та інші акти законодавства ЄС) щодо реєстрів вуглецевих одиниць та правил ведення рахунків та трансакцій квотами.

 • Слід проаналізувати можливість та доцільність використання можливостей Єдиного реєстру для потреб Української СТВ.

 • Необхідно прийняти Постанову Кабінету Міністрів про затвердження Правил обігу вуглецевих одиниць в Україні та вимог до Реєстру вуглецевих одиниць.

 • У законодавстві України необхідно врегулювати також наступні аспекти операцій з квотами та іншими вуглецевими одиницями, а саме визначити наступні аспекти:

  • Правова природа вуглецевих одиниць:
  • вуглецева одиниця як об’єкт цивільних прав;
  • обмеження використання вуглецевих одиниць;
  • вуглецева одиниця як особливий об’єкт зобов’язального права (особливості застосування зобов’язального права до правочинів з вуглецевими одиницями) та спадкового права.


Основні підходи до впровадження інфраструктури обігу вуглецевих одиниць національної схеми торгівлі квотами на викиди парникових газів України

 • Наступні кроки

 • Розділ ІІ Плану імплементації Директиви 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради про встановлення схеми торгівлі викидами парникових газів у рамках Співтовариства та внесення змін і доповнень до Директиви Ради 96/61/ЄС із змінами і доповненнями, внесеними Директивою 2004/101/ЄС, схвалений Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 371 необхідно доповнити заходами із забезпечення нагляду та прозорості функціонування вуглецевого ринку, шляхом імплементації відповідних Директив та Регламентів ЄС. • Дякую за увагу!

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка