Основні напрямки формування та розвитку ділових відносин дітейДата конвертації04.01.2017
Розмір445 b.


Основні напрямки формування та розвитку ділових відносин дітей

 • Основні напрямки формування та розвитку ділових відносин дітей

 • Підготувала В.І.Лата, директор дитячого будинку


Колектив як основа соціальної адаптації

 • Колектив як основа соціальної адаптації

 • Функції колективу

 • Види колективу

 • Функції виховного колективу

 • Самовиховання як вищий тип виховання в колективі

 • Висновки

 • Література

Колектив є соціальною системою, яка виконує такі функції: — організаторську (полягає в об'єднанні особистостей для виконання певних завдань); — виховну (спрямована на створення оптимальних умов для всебічного виховання, психічного й соціального розвитку особистості); — стимулюючу (сприяє формуванню морально-ціннісних стимулів діяльності особистості, регулює поведінку членів колективу, впливає на формування в особистості цілеспрямованості, волі, гуманності, працьовитості, совісності, чесності, гідності тощо).

 • Колектив є соціальною системою, яка виконує такі функції: — організаторську (полягає в об'єднанні особистостей для виконання певних завдань); — виховну (спрямована на створення оптимальних умов для всебічного виховання, психічного й соціального розвитку особистості); — стимулюючу (сприяє формуванню морально-ціннісних стимулів діяльності особистості, регулює поведінку членів колективу, впливає на формування в особистості цілеспрямованості, волі, гуманності, працьовитості, совісності, чесності, гідності тощо).Первинний колектив. Об'єднує людей (школярів), згуртованих у порівняно невелику соціальну групу, учасники якої перебувають у постійних ділових, товариських, побутових стосунках.

 • Первинний колектив. Об'єднує людей (школярів), згуртованих у порівняно невелику соціальну групу, учасники якої перебувають у постійних ділових, товариських, побутових стосунках.

 • Загальношкільний колектив. Об'єднує усіх учнів і педагогічних працівників загальноосвітнього навчально-виховного закладу

 • Тимчасовий колектив. Складається з осіб, які належать до постійних колективів для виконання тимчасових завдань, задоволення своїх пізнавальних і соціальних інтересів (танцювальний колектив, хор, туристська група та ін.)

 • Сімейний колектив. Його складають члени однієї родини. Склався історично як важливе соціальне утворення суспільства.Виховний колектив відзначається розмаїттям видів, форм суспільно корисної праці та спілкування. Його сутність реалізується в різних аспектах:

 • Виховний колектив відзначається розмаїттям видів, форм суспільно корисної праці та спілкування. Його сутність реалізується в різних аспектах:

 • економічному аспекті;

 • політичному аспекті;

 • соціальному аспекті ;

 • моральному аспекті ;

 • громадсько-ціннісному аспекті;

 • культурно-естетичному аспекті;

 • юридичному аспекті ;

 • психологічному аспекті;

 • організаційному аспекті;

 • індивідуально-особистісному аспекті;

 • педагогічному аспекті .   Виховний колектив — педагогічно організована система відносин. Він має органи самоврядування й координації, що уповноважені представляти інтереси дітей і суспільства, традиції, громадську думку, об'єднує дітей спільною метою та організацією праці. Він необхідний як середовище взаємодії й ефективного впливу на дітей, формування колективістських якостей, як форма організації життя, що виховуюче впливає на всіх членів колективу й кожного зокрема. Тому організація виховного колективу в школі, класах, позашкіллі — першочергове завдання вихователів.

 •    Виховний колектив — педагогічно організована система відносин. Він має органи самоврядування й координації, що уповноважені представляти інтереси дітей і суспільства, традиції, громадську думку, об'єднує дітей спільною метою та організацією праці. Він необхідний як середовище взаємодії й ефективного впливу на дітей, формування колективістських якостей, як форма організації життя, що виховуюче впливає на всіх членів колективу й кожного зокрема. Тому організація виховного колективу в школі, класах, позашкіллі — першочергове завдання вихователів.Виховний колектив виконує такі функції: — залучення дітей до системи суспільних відносин, набуття ними досвіду таких відносин. Колектив акумулює основні риси й вимоги суспільства, передає практичний досвід використання існуючих суспільних відносин; — організація самостійної діяльності дітей: навчальної, трудової, громадської, ігрової. Колективна діяльність сприяє формуванню ділових стосунків (взаємозалежності, відповідальності, контролю, взаємодопомоги, керівництва, підлеглості, вимогливості, дружби, товариськості, симпатії). Чим міцніша організаційно-ділова структура колективу, тим кращі умови для створення у ньому високоморальної атмосфери, ділових стосунків; — формування моральної сутності особистості, її морально-естетичного ставлення до світу й самої себе. Колективістські стосунки сприяють формуванню гуманістичних якостей особистості, колективістської свідомості; — ефективного педагогічного засобу впливу на особистість, групу дітей. Завдяки цьому відбувається коригування й регулювання їх поведінки та діяльності. Сформована в колективі громадська думка є дієвим інструментом педагогічного впливу, сила якого залежить від рівня розвитку колективу.

 • Виховний колектив виконує такі функції: — залучення дітей до системи суспільних відносин, набуття ними досвіду таких відносин. Колектив акумулює основні риси й вимоги суспільства, передає практичний досвід використання існуючих суспільних відносин; — організація самостійної діяльності дітей: навчальної, трудової, громадської, ігрової. Колективна діяльність сприяє формуванню ділових стосунків (взаємозалежності, відповідальності, контролю, взаємодопомоги, керівництва, підлеглості, вимогливості, дружби, товариськості, симпатії). Чим міцніша організаційно-ділова структура колективу, тим кращі умови для створення у ньому високоморальної атмосфери, ділових стосунків; — формування моральної сутності особистості, її морально-естетичного ставлення до світу й самої себе. Колективістські стосунки сприяють формуванню гуманістичних якостей особистості, колективістської свідомості; — ефективного педагогічного засобу впливу на особистість, групу дітей. Завдяки цьому відбувається коригування й регулювання їх поведінки та діяльності. Сформована в колективі громадська думка є дієвим інструментом педагогічного впливу, сила якого залежить від рівня розвитку колективу.Кожен вихованець сприймає колективні, загальноприйняті вимоги як вимоги до себе. У дітей розвивається інтерес до самовиховання, що переходить у внутрішнє прагнення до вдосконалення особистих якостей, рис характеру. Педагог інструктує, консультує, надає методичну допомогу щодо прийомів самовиховання (самоаналізу, самонавіювання, самонаказу, самовідмови від негативного), поступово привчаючи до цього весь колектив. Допомагає дітям визначити потрібні для самовдосконалення якості, скласти індивідуальні плани самопізнання, саморозвитку

 • Кожен вихованець сприймає колективні, загальноприйняті вимоги як вимоги до себе. У дітей розвивається інтерес до самовиховання, що переходить у внутрішнє прагнення до вдосконалення особистих якостей, рис характеру. Педагог інструктує, консультує, надає методичну допомогу щодо прийомів самовиховання (самоаналізу, самонавіювання, самонаказу, самовідмови від негативного), поступово привчаючи до цього весь колектив. Допомагає дітям визначити потрібні для самовдосконалення якості, скласти індивідуальні плани самопізнання, саморозвиткуСтворення та розвиток ділових стосунків між дітьми у колективі можливі лише за таких умов:

 • Створення та розвиток ділових стосунків між дітьми у колективі можливі лише за таких умов:

 • - глибоке знання вихователями наукових психолого-педагогічних основ теорії та практики формування і розвитку колективу;

 • - забезпечення наступності та єдності у роботі педагогів з колективом;

 • - володіння технікою формування перспективних напрямів;

 • - забезпечення педагогічно доцільної роботи з активом та органами самоврядування.А.С. Макаренко наголошував: «Колектив - це соціальний живий організм, який через те і організм, що він має органи, що там є повноваження, відповідальність, співвідношення частин, взаємозалежність, а якщо нічого цього немає, то немає і колективу, а є просто юрба або зборище. Лише в колективних взаєминах створюються умови для соціально-психічного розвитку особистості. Відокремлення людини від інших людей, від соціального середовища - це соціально-психічний вакуум, який стоїть на заваді розвитку окремої людини і певної спільноти взагалі».

 • А.С. Макаренко наголошував: «Колектив - це соціальний живий організм, який через те і організм, що він має органи, що там є повноваження, відповідальність, співвідношення частин, взаємозалежність, а якщо нічого цього немає, то немає і колективу, а є просто юрба або зборище. Лише в колективних взаєминах створюються умови для соціально-психічного розвитку особистості. Відокремлення людини від інших людей, від соціального середовища - це соціально-психічний вакуум, який стоїть на заваді розвитку окремої людини і певної спільноти взагалі».1.Волкова, Н.П. Педагогіка [ Текст] :Н.П.Волкова- К.: Академія, 2002.

 • 1.Волкова, Н.П. Педагогіка [ Текст] :Н.П.Волкова- К.: Академія, 2002.

 • 2.Гончаренко, С. Український педагогічний словник [ Текст]: С.Гончаренко - К.: Либідь, 1997.

 • 3.Кузьмінський, А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка [ Текст]: підручник /А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко - К.: Знання - Прес, 2003.

 • 4.Макаренко, А.С. Методика організації виховного процесу [ Текст] :А.С.Макаренко.- Вибрані твори: В 7 т. - Т. 5. - К.: Рад. шк., 1954.

 • 5.Ягупов, В.В. Педагогіка [ Текст]:підручник/ В.В.Ягупов. - К.: Либідь, 2003.

 • 6.http://bibliofond.ru/view.aspx?id=605339

Каталог: metod robota
metod robota -> Битим шляхом через Пирятин, пішки, жадібним до знань, Григорій дістався до Києва і став одним із наполегливих і тямущих студентів
metod robota -> Уроку Закріпити набуті учнями уміння й навички про вивчені обрядові пісні; ознайомити учнів з обрядовими піснями свого селища
metod robota -> Дитячий будинок «Центр захисту дітей» засновано рішенням виконавчого комітету Славутицької міської ради №106 від 20. 02. 2002 року
metod robota -> Повідомлення «Жорстоке поводження з дітьми та його наслідки»
metod robota -> Форми правового виховання
metod robota -> Принципи створення та використання електронних посібників на заняттях інформатики та комп’ютерної техніки План виступу: 1
metod robota -> Рішення колегії Облуон від 20. 05. 08 Рішення колегії Облуон
metod robota -> Основні проблеми: Основні проблеми


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка