Основні розділи Загальна характеристика пакету Microsoft OfficeДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.Основні розділи

 • Загальна характеристика пакету Microsoft Office.

 • Використання текстового редактора Microsoft Word

 • Електронні таблиці. Табличний процесор1.Загальна характеристика пакету Microsoft Office

 • Поняття документу.

 • Складні документи.

 • Обмін даними між Windows-додатками.

 • Характеристика пакету Microsoft Office.1.1.Поняття документу

 • Документ - набір згрупованих даних (текст, графіка), які несуть певний зміст і є важливим засобом діловодства.

 • В ОС Windows документом називається будь-який файл, створений при допомозі Windows-додатків.

 • Згідно концепції документів фірми Microsoft документ - набір об’єктів, створених у різних Windows-додатках для представлення центральної теми.1.2.Складний документ

 • У складному документі відбувається поєднання об’єктів (тексту, графіки і т.п.). В ньому вони поєдунються і зберігаються. Кожен об’єкт складного документа має зв’язок із Windows-додатком, у якому був створений.

 • Для забезпечення зв’язків між об‘єктами складних документів використовуються різні технології, перш за все OLE (Object Linking And Embedding - зв’язок і впровадження об’єктів).1.3.Поняття про технологію обміну даними OLE

 • Технологія OLE забезпечує дві основних можливості:

 • зв’язування об’єктів в одному документі – шляхом встановлення зв’язків з файлами документів різного типу.

 • впровадження об’єктів – дані одних Windows-додатків безпосередньо поміщаються у інший. Для редагування впровадженого об’єкту використовується базовий додаток (додаток-сервер).1.4.Характеристика пакету Microsoft Office 2000/XP

 • Microsoft Office – універсальний програмний пакет призначений для автоматизації діловодства вдома, в невеликому офісі, в рамках корпорації.

 • Основні редакції пакету відрізняються переліком окремих програм та, відповідно, ціною:

 • Standart – текстовий редактор Word, табличний процесор Excel, персональний менеджер Outlook, редактор презентацій PowerPoint.

 • Professional – редактор веб-сторінок, СУРБД.

 • Small Buisnes – СУРБД, комплект бізнес-утиліт.1.4.Характеристика пакету Microsoft Office 2000/XP

 • Інші особливості даного пакету:

 • Взаємодоповнення – компоненти пакету органічно доповнюють функції один одного.

 • Полегшений обмін даними між компонентами пакету

 • Стандартний інтерфейс користувача – всі програми пакету мають максимально подібний вигляд, оформлення, принципи керування.

 • Повна сумісність з попередніми версіями.2.Використання текстового редактора Microsoft Word

 • Інтерфейс текстового редактора.

 • Налаштування програми.

 • Створення та збереження документів.

 • Оформлення тексту документу.2.1.Інтерфейс Microsoft Word

 • Miсrosoft Word 2000 – текстовий редактор, програма для створення й редагування текстових документів .

 • Базується на концепції WYSIWYG (англ. “What You See Is What You Get”) - дозволяє переглядати на дисплеї готовий до друку документ. Відформатовані символи відображаються на екрані так, як вони будуть виглядати після друку .2.1.1.Запуск Microsoft Word

 • Двічі клацнути ЛКМ на піктограмці Microsoft Word на робочому столі:

 • Команда головного меню:

 • Пуск -> Программы -> Microsoft Word

 • Команда головного меню:

 • Пуск -> Создать документ Office

 • Створити в довільній папці на диску файл - документ Microsoft Word2.1.2.Вікно Microsoft Word2.1.3.Меню програми

 • Файл – операції з файлами документів: створення, відкривання, збереження, друк.

 • Правка – команди роботи з буфером обміну, пошуку і заміни текстових фрагментів.

 • Вид – команди налаштування інтерфейсу програми.

 • Вставка – вставка різноманітних об’єктів в документ – малюнків, графіків, і т.д.

 • Формат – команди форматування елементів документу – символів, абзаців, об’єктів.

 • Сервис – сервісні команди – перевірка орфографії, виправлення, налаштування.

 • Таблица – команди створення та оформлення таблиць в документі.2.1.4.Панелі інструментів (ПІ)

 • Складаються з кнопок (команд) з малюнками (значення команди). Дублюють найбільш часто вживані команди в меню.

 • Звичайно відображається дві ПІ – Стандартная і Форматирование.

 • Щоб вивести або забрати ПІ - в меню Вид вибрати пункт Панели инструментов, - натиснути на ім’я потрібної панелі.2.2.Налаштування програми

 • Налаштування режиму відображення документу.

 • Маштабування зображення.

 • Налаштування видимості ПІ.

 • Добавлення кнопок на ПІ.

 • Загальні налаштування програми2.2.1.Режим відображення

 • Встановлюється командами меню Вид або кнопоками, що розташовані ліворуч від горизонтальної смуги прокручування:

 • Обычный – найбільш зручний для виконання більшості операцій набору тексту.

 • Web-документ - відображає документ у вигляді Web-сторінки.

 • Разметка страниц – відображає документ так, як він буде виведений на друк; з усіма елементами оформлення.

 • Структура – призначений для роботи з електронними документами, дозволяє створювати та працювати з піддокументами.2.2.2.Маштаб зображення

 • Випадаючий список на ПІ Стандартная

 • Команда меню Вид ->Маштаб (відкриває діалогове вікно).2.2.3.Відображення ПІ

 • В меню Вид вибрати пункт Панели инструментов - натиснути на ім’я потрібної панелі.

 • В меню Сервис вибрати пункт Настройка -> Панели инструментов встановити відмітку біля ім’я потрібної панелі.2.2.4.Відображення кнопок ПІ

 • Натиснувши кнопку Добавить или удалить кнопки - викликаємо меню, в якому можна вивести або забрати кнопку з панелі .

 • В меню Сервис вибрати пункт Настройка -> Команды вибрати категорію, перетягнути потрібну кнопку з списку на ПІ.2.2.5.Загальні налаштування

 • В меню Сервис вибрати пункт Параметры вибрати категорію, встановити необхідні параметри:2.3.Створення і збереження документів

 • Створення документів.

 • Відкриття документів.

 • Збереження документів.2.3.1.Створення документів

 • Команди виводять діалогове вікно вибору типу документу:

 • Меню Файл, пункт Создать.

 • Команда головного меню: Пуск -> Создать документ Office

 • Команди створення документу з параметрами по замовчуванню:

 • Кнопка Создать на ПІ

 • Створити в довільній папці на диску файл - документ Microsoft Word2.3.2.Відкриття документів

 • В меню Файл вибрати команду Открыть.

 • натиснути кнопку Открыть на ПІ.

 • Відкриється діалогове вікно Открытие документа. У списку Папка слід вибрати диск, у списку внизу вибрати папку з документом і сам документ.2.3.3.Збереження документів

 • В меню Файл вибрати команду Сохранить.

 • натиснути кнопку Сохранить на ПІ:

 • Для збереження файлу під новим ім’ям слід в меню Файл вибрати команду Сохранить как...

 • При першому збереженні з'являється діалогове вікно Сохранение документа. У списку Папка слід вибрати диск, у списку внизу вибрати папку з документом і вказати ім’я файлу документу.2.4.Оформлення тексту

 • Способи виділення тексту

 • Встановлення параметрів сторінки.

 • Форматування шрифту тексту.

 • Форматування параметрів абзацу.

 • Вставка символів та об’єктів.2.4.1.Виділення тексту2.4.2.Параметри сторінки

 • В меню Файл вибрати команду Параметры страницы.

 • Встановлюємо необхідні поля та розмір сторінки.2.4.3.Форматування шрифту

 • В меню Формат вибрати команду Шрифт.

 • На ПІ Форматирование можна використати елементи управлніння Стиль, Шрифт, Размер, Полужирный, Курсив, Подчеркнутый, Цвет шрифта.2.4.5.Вставка символів

 • В меню Вставка вибрати команду Символ.

 • В діалоговому вікні, що розкрилося, вибрати вкладку Символы.

 • у полі переліку Шрифт вибрати необхідний шрифт.

 • натиснути мишею потрібний символ.

 • натиснути кнопку Вставить для завершення роботи - кнопку Закрыть.2.4.6.Вставка об’єктів

 • В меню Вставка вибрати команди:

 • Файл – добавлення іншого документу

 • Рисунок – для добавлення різного типу малюнків.

 • Обьект – дані з інших додатків.Висновки

 • У даній лекції висвітлено такі питання:

 • Загальна характеристика пакету Microsoft Office.

 • Використання текстового редактора Microsoft Word.Джерела додаткової інформації

 • Електронний посібник на локальній веб-сторінці кафедри:

 • ауд. № 28: http://mainserver/

 • ауд. № 1 : http://granch2/

 • Microsoft Office 2000. Шаг за шагом: Практ пособие. / Пер. с англ. – М.: Изд-во ЭКОМ.

 • Пасько В. Word 2000 (руссифицированная версия):. – К.: Изд- группа BHV.Загальні відомості про табличний процесор

 • Загальні відомості про табличний процесор

 • Копіювання даних і автозаповнення

 • Форматування даних, клітинок і діапазонів клітинок

 • Використання формул в електронних таблицях

 • Створення діаграм

Запуск табличного процесора.

 • Запуск табличного процесора.

 • Відкриття й збереження документа.

 • Огляд інтерфейсу табличного процесора.

 • Поняття про книги, аркуші, рядки, стовпці, клітинки.

 • Навігація аркушем і книгою.

 • Виділення елементів книги й аркушу.

 • Введення даних до клітинок і редагування їх вмісту.Основні функції програми:

 • Основні функції програми:

 • Зберігання даних у вигляді таблиць;

 • Опрацювання даних за формулами;

 • Побудова діаграм і графіків.Засновниками електронних таблиць вважають Дена Брікліна і Боба Френкстона, які у 1979 році розробили програму VisiCalc для комп'ютера Apple II.

 • Засновниками електронних таблиць вважають Дена Брікліна і Боба Френкстона, які у 1979 році розробили програму VisiCalc для комп'ютера Apple II.

 • Надалі вони стали засновниками фірми LOTUS.Перша версія електронних таблиць від компанії Microsoft була випущена в 1985 році.

 • Перша версія електронних таблиць від компанії Microsoft була випущена в 1985 році.

 • Назва Excel походить від Executable Cells -- обчислювальні клітинки.

 • А англійське слово “Excel” значить “перевершувати, перевищувати” або “відрізнятися, виділятися”.

 • Назва дуже точна охарактеризувала суть електронних таблиць.

 • Це чудовий незамінний засіб для розрахунків.За допомогою ярлика

 • За допомогою ярлика

 • З існуючого файлу

 • Пуск – Усі програми – Microsoft Office – Microsoft Office Excel

 • Контекстне меню – Створити –

 • Лист Microsoft Excel

В клітинки можна вводити такі дані:

 • В клітинки можна вводити такі дані:

 • текст

 • число

 • дату

 • формулуЕлектронна таблиця складається

 • Електронна таблиця складається

 • із стовпчиків, які позначаються латинськими літерами A, B, …, IV (їх 256)

 • і рядків, які нумеруються арабськими цифрами від 1 до 65536.

 • На перетині рядка і стовпчика знаходиться клітинка

 • Клітинка має адресу, що складається з назви стовпчика і номера рядка. Наприклад, А1, Н234

Копіювання, переміщення та вилучення клітинок

 • Копіювання, переміщення та вилучення клітинок

 • Автозаповнення клітинок для прискорення введення даних

 • Створення списків для автозаповненняДля копіювання, переміщення та вилучення клітинок можна скористатися буфером обміну, або способом перетягування мишею.

 • Для копіювання, переміщення та вилучення клітинок можна скористатися буфером обміну, або способом перетягування мишею.

 • Вказівки буферу обміну можна знайти в меню "Правка", на панелі інструментів “Стандартна” або в контекстному меню.

 • Найзручнішим способом є використання контекстного меню.

 • Досить зручно копіювати або переміщати способом перетягування мишею. • Маркер заповнення -- маленький чорний хрестик справа унизу клітинки -- дозволяє швидко заповнювати клітинки даними арифметичної прогресії, списками

 • Якщо в клітинку ввести Школа 11, заповнити за допомогою маркера інші клітинки, то список продовжиться: далі буде Школа 12, …Можна створити свій список

 • Можна створити свій список

 • Для цього слід вибрати пункт меню "Сервіс",

 • а в ньому вказівку "Параметри...".

 • Відкриється вікно "Параметри", в якому слід відкрити вкладку "Списки

 • В полі "Елементи списку" наберіть ваш список у стовпчик

 • натисніть кнопку "Додати".

 • Новий список добавиться у полі "Списки".

 • Після цього він готовий до автозаповнення.

Формати даних: числовий, грошовий, текстовий, відсотковий, експоненційний, дробовий, формат дати і часу

 • Формати даних: числовий, грошовий, текстовий, відсотковий, експоненційний, дробовий, формат дати і часу

 • Форматування вмісту клітинок

 • Форматування геометричних елементів клітинок

 • Зміна формату клітинки

 • Панель інструментів “Форматування”В клітинку електронної таблиці можна вводити: текст, число, дату або формулу.

 • В клітинку електронної таблиці можна вводити: текст, число, дату або формулу.

 • Якщо дані містять букви, то це текст;

 • Якщо дані складаються із цифр, коми, то це число;

 • Якщо число записали з крапкою, то це дата;

 • Якщо дані починаються зі знака “дорівнює”, то це формула.Для форматування клітинок та діапазонів клітинок використовують

 • Для форматування клітинок та діапазонів клітинок використовують

 • пункт меню "Формат“, діалогове вікно "Формат клітинок"

 • панель інструментів “ФорматуванняФормат даних визначає спосіб їх відображення у клітинці

 • Формат даних визначає спосіб їх відображення у клітинціЧисловий формат дозволяє при виведенні числа

 • Числовий формат дозволяє при виведенні числа

 • задати кількість десяткових розрядів після коми

 • розділення цілої частини числа на групи по три цифри.Відсотковий формат відображає число помножене на 100 зі знаком %

 • Відсотковий формат відображає число помножене на 100 зі знаком %

Запис 2,5E-01 означає 2,5·10-1 або 0,25

 • Запис 2,5E-01 означає 2,5·10-1 або 0,25Викликати контекстне меню клітинки -- Формат клітинок

 • Викликати контекстне меню клітинки -- Формат клітинок

 • Вкладка “Число

 • Вибрати потрібний форматПанель інструментів "Форматування" дозволяє швидко змінити форматування виділених клітинок

 • Панель інструментів "Форматування" дозволяє швидко змінити форматування виділених клітинокВкладка Вирівнювання дозволяє

 • Вкладка Вирівнювання дозволяє

 • вирівняти вміст клітинки

 • змінити орієнтацію

 • напрямок

 • переносити по словах

 • об’єднувати клітинкиВкладка "Шрифт" дозволяє задавати

 • Вкладка "Шрифт" дозволяє задавати

 • гарнітуру шрифту

 • накреслення

 • розмір

 • колір

 • підкреслення

 • нижній індекс,

 • верхній індексФормула починається зі знаку = (дорівнює);

 • Формула починається зі знаку = (дорівнює);

 • Адреси комірок чи діапазони комірок пишуться латинськими літерами;

 • Десяткові дроби пишуться через , (кому);

 • Після введення формули у комірці таблиці буде видно результат, а в рядку формул – саму формулу, за допомогою якої був отриманий результат.Виділяємо діапазон А2:В8

 • Виділяємо діапазон А2:В8

 • Викликаємо Майстра діаграм

 • Вибираємо тип - кругова діаграма

 • Вигляд - об'ємна.Крок 2. Уточнюємо вихідні дані:

 • Крок 2. Уточнюємо вихідні дані:Крок 3. Задаємо параметри: заголовок, розміщення легенди, підписи даних

 • Крок 3. Задаємо параметри: заголовок, розміщення легенди, підписи даних

Для побудови діаграм застосовується Майстер діаграм, який викликається або через пункт меню Вставка/Діаграма, або з допомогою кнопки на панелі інструментів.

 • Для побудови діаграм застосовується Майстер діаграм, який викликається або через пункт меню Вставка/Діаграма, або з допомогою кнопки на панелі інструментів.

 • Перед викликом майстра діаграм потрібно виділити дані, за якими будемо створювати графік або діаграму.

 • Майстер діаграм будує діаграму за чотири крокиКаталог: data -> kafedra -> internal -> informatika -> presentations
presentations -> лат. «informatio» відомості, повідомлення) сукупність даних про обєкти,процеси, явища, що їх можна одержувати, передавати, переробляти, зберігати, використовувати. «Інформація»
presentations -> Визначеність
presentations -> Інформаційні системи. Інформаційні системи
presentations -> лат. «informatio» відомості, повідомлення) сукупність даних про обєкти,процеси, явища, що їх можна одержувати, передавати, переробляти, зберігати, використовувати. «Інформація»
presentations -> Нехай F(x) функція розподілу змінної X. Тоді: Нехай F(x) функція розподілу змінної X. Тоді
presentations -> Основні поняття про мережеві технології. Основні поняття про мережеві технології
presentations -> Основні розділи Загальна характеристика пакету Microsoft Office
presentations -> Лекція №4 Проектування інформаційної моделі бази даних Основні розділи лекції
presentations -> Переваги використання мереж


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка