Основною особливістю нового Державного стандарту єДата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.

МЕТА: Активізація роботи педагогічного колективу навчального закладу на визначення проблем та шляхів щодо успішного впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти як головного нормативного документу, який регулює роботу навчального закладу, державні вимоги до освіченості учнів.

 • МЕТА: Активізація роботи педагогічного колективу навчального закладу на визначення проблем та шляхів щодо успішного впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти як головного нормативного документу, який регулює роботу навчального закладу, державні вимоги до освіченості учнів.Основною особливістю нового Державного стандарту є

 • Основною особливістю нового Державного стандарту є

 • орієнтація вимог до рівня підготовки випускників на досягнення компетентностей. Причому, якщо в Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти 2004 року було подано лише перелік деяких компетентностей (формування соціальної, комунікативної, комп’ютерної та інших видів компетентностей учнів), то в новому стандарті 2011 року дається більш ґрунтовний перелік і визначення основних понять компетентнісно орієнтованого підходу, який визначається одним із основних підходів до навчання, разом із діяльнісним та особистісно-орієнтованим.Новий Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти виконує функцію інструменту модернізації освіти:

 • Новий Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти виконує функцію інструменту модернізації освіти:

 • забезпечує створення єдиного освітнього простору;

 • посилює регламентуючу роль школи в системі неперервної освіти;

 • забезпечує еквівалентність здобуття загальної середньої освіти у різних формах;

 • приводить зміст шкільної освіти у відповідність з потребами часу, завданнями розвитку країни;

 • створює умови для диференційованого навчанняПозитивними ознаками Стандарту є те, що:

 • Позитивними ознаками Стандарту є те, що:

 • в ньому передбачено наступність змісту семи освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти: «Мови і літератури», «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Математика», «Природознавство», «Технології», «Здоров’я і фізична культура»;

 • задекларовано перехід до компетентісного підходу, до формування змісту освіти та особистісно зорієнтованого навчального процесу;

 • збережено чітке структурування, закладене в чинному Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти;

 • удосконалено Базовий навчальний план;

 • Стандарт складається з обов’язкового змісту освіти певної галузі знань та державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. • 1. Модернізація змісту освіти.

 • 2. Переорієнтація освіти зі знаннєвої парадигми на діяльнісну.

 • 3. Особистісна орієнтація освіти, забезпечення варіативності і свободи вибору в змісті освіти старшої школи.

 • 4. Орієнтація на компетентісний підхід до змісту освіти, формування готовності школярів застосовувати набуті знання, уміння навички та способи діяльності у практичному житті.Державний стандарт ґрунтується на

 • Державний стандарт ґрунтується на

 • засадах особистісно-зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту базової і повної загальної середньої освіти. При цьому особистісно зорієнтований підхід до навчання забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів. Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей.громадянська компетентність

 • громадянська компетентність

 • діяльнісний підхід

 • загальнокультурна компетентність

 • здоров’язбережувальна компетентність

 • інформаційно-комунікаційна компетентність

 • ключова компетентність

 • ключова компетенція

 • компетентнісний підхід

 • компетентність

 • компетенціяНовий Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти складається із:

 • Новий Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти складається із:

 • загальної характеристики складових змісту освіти;

 • Базового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів II—III ступеня згідно з додатком 1

 • державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів згідно з додатком 2.Діяльнісний підхід - спрямованість навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, професійну самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти;

 • Діяльнісний підхід - спрямованість навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, професійну самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти;

Новий Державний стандарт включає такі освітні галузі, як:

 • Новий Державний стандарт включає такі освітні галузі, як:

 • Мови і літератури”,

 • Суспільствознавство”,

 • Мистецтво”,

 • Математика”,

 • Природознавство”,

 • Технології”,

 • Здоров’я і фізична культура

 • зміст яких послідовно взаємозв’язаний із змістом відповідних освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти.Основною особливістю нового Державного стандарту є орієнтація вимог до рівня підготовки випускників на досягнення компетентностей.

 • Основною особливістю нового Державного стандарту є орієнтація вимог до рівня підготовки випускників на досягнення компетентностей. • Компетентність - набута у процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці

До ключових компетентностей належить:

 • До ключових компетентностей належить:

 • уміння вчитися;

 • спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами;

 • математична ;

 • базові компетентності в галузі природознавства і техніки;

 • інформаційно-комунікаційна;

 • соціальна;

 • громадянська;

 • загальнокультурна;

 • підприємницька;

 • здоров’язбережувальна.До предметних компетентностей належить:

 • До предметних компетентностей належить:

 • комунікативна,

 • літературна,

 • мистецька,

 • міжпредметна естетична,

 • природничо-наукова

 • математична,

 • проектно-технологічна

 • інформаційно-комунікаційна,

 • суспільствознавча,

 • історична

 • здоров’язбережувальна

Орієнтація на досягнення компетентностей задає принципово іншу логіку організації загальної освіти, а саме логіку вирішення завдань і проблем, причому не тільки і не стільки індивідуального, скільки групового, парного, колективного характеру. Відповідно перед учителем, якщо він хоче в якості освітнього результату мати компетентність учнів, постає завдання не примушувати, а мотивувати їх до тієї чи іншої діяльності, формувати потребу у виконанні тих чи інших завдань, сприяти отриманню досвіду творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до знань і до процесу їх отримання.

 • Орієнтація на досягнення компетентностей задає принципово іншу логіку організації загальної освіти, а саме логіку вирішення завдань і проблем, причому не тільки і не стільки індивідуального, скільки групового, парного, колективного характеру. Відповідно перед учителем, якщо він хоче в якості освітнього результату мати компетентність учнів, постає завдання не примушувати, а мотивувати їх до тієї чи іншої діяльності, формувати потребу у виконанні тих чи інших завдань, сприяти отриманню досвіду творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до знань і до процесу їх отримання.

 • Учителям слід звернути увагу ще на одну проблему. Адаптація освіти до потреб сучасного суспільства зумовлює пошук інноваційних методів отримання надійних оцінок навчальних досягнень. Учитель сьогодні повинен уміти конструювати нові педагогічні ситуації, нові завдання, спрямовані на використання узагальнених способів діяльності та створення учнями власних продуктів в освоєнні знань.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка