Особливості обдарованості учнів 5-9 класів інтенсивне формування особистостіДата конвертації28.05.2016
Розмір445 b.


СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТА НАВЧАННЯ АКАДЕМІЧНО ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ


Особливості обдарованості учнів 5-9 класів

 • інтенсивне формування особистості;

 • Значне зростання моральних та інтелектуальних сил;

 • Прагнення до самостійності, найраціональнішого способу вирішення проблеми;

 • Послідовне, обґрунтоване мислення;

 • Розвиток просторових уявлень;

 • Формування стійкого інтересу до окремих предметів;

 • Усвідомлення своїх почуттів та вміння їх висловитиОсобливості обдарованості учнів 10-12 класів

 • Наявність інтересу до парадоксів;

 • Критичність мислення;

 • Аналітична оцінка подій і явищ;

 • Творче застосування навчальних умінь і навичок під час різних видів діяльності;

 • Проектування власної діяльності та прогнозування її наслідків;

 • Прагнення до самоосвіти та саморозвитку, цілеспрямованістьСкладові творчої активності особистості

 • Стійка потреба в знаннях, в оволодінні новими способами діяльності, цікавість розуму, прагнення глибше пізнати те, що знову спостерігається чи аналізується, а також у постановці питань.

 • Почуття захопленості, емоційний підйом, радість відкриття.

 • Бажання особистості щонайкраще виконати творче завдання, у новій ситуації не зупинитися на досягнутому, а йти далі.Складові творчої активності особистості

 • Прагнення до лідерства, ініціативність, бажання виконувати роль керівника (організувати, розподілити обов'язки, надати допомогу).

 • Прагнення до одержання високої оцінки власної роботи, до визнання успіху в творчій діяльності, значущість високої оцінки результату.

 • Почуття обов'язку, відповідальності під час виконання творчих завдань.Складові творчої активності особистості

 • Спрямованість учня, його установки, місце творчої діяльності в системі ціннісних орієнтацій.

 • Прагнення до самоосвіти, саморозвитку творчих здібностей, здатність до цілеспрямованої, самокерованої діяльностіЗавдання роботи з обдарованими дітьми

 • залучення до винахідництва й дослідницької роботи: розвиток навичок аналізу, самоаналізу;

 • впровадження проблемних методів навчання;

 • залучення до аналізу проблемних ситуацій висунення гіпотез, їх аргументації, наукової перевірки і формування обґрунтованих висновків;

 • різнорівнева диференціація;

 • навчання орієнтації в інформаційному просторі;

 • розвиток навичок комунікативних взаємин.Розвиток здібностей учнівКомунікативний напрямокЛітературний напрямокДраматургічний напрямокФорми роботи з обдарованими дітьми

 • тематичні, творчі індивідуальні завдання, спрямовані на розширення, поглиблення знань;

 • індивідуальні консультації;

 • спортивні та інтелектуальні ігри (шахи, шашки, головоломки, шаради тощо);

 • турніри, конкурси, читацькі конференції, олімпіади, інтернет-олімпіади;

 • зустрічі з майстрами, провідними фахівцями (письменниками, журналістами, економістами, науковцями тощо);

 • виставки робіт;

 • спецкурси і факультативи, гурткова робота.Технології розвитку мовно-літературних здібностей

 • “7 здібностей” (7 способів мислення):

 • 1) мовний;

 • 2) логіко-математичний;

 • 3) візуально-предметний;

 • 4) моторний (кінестетичний);

 • 5) музичний;

 • 6) інтерперсональний;

 • 7) метапізнавальний.Методика застосування

 • 1. Педагог обирає тему, спільну для всіх учнів.

 • 2. Діти об'єднуються у 5-7 груп відповідно до способів мислення.

 • 3. Кожна група за допомогою запропонованих їй засобів, інструментів здібності (способу мислення, яку вона презентує) має розкрити зміст теми.

 • 4. На роботу в міні-групах дається 10-15 хвилин.

 • 5. Кожна група презентує свій результат.

 • 6. Підводяться підсумки роботи.Завдання щодо розвитку кожної здібності

 • Мовна:

 • скласти вірш,

 • придумати акровірш, скоромовку, загадку,

 • Творчо переказати епізод книги;

 • Написати лист авторові (читачу наступного століття), анотацію до книги;

 • Написати уявну автобіографі героя книги;

 • Взяти інтерв'ю у головного героя;

 • Придумайте нове закінчення книги;

 • Напишіть статтю до шкільної стінгазети про улюблену книгу;

 • Створіть уявний щоденник, який міг би вести герой книги;

 • Напишіть назву книги по вертикалі і продовжить кожну реченням, яке стосується змісту твору;

 • Напишіть есе “Найрозумніший твір, який я прочитав (прочитала)”Логіко-математична

 • Поставте 5 запитань, на які можна відповісти, лише прочитавши твір;

 • Вигадайте і проілюструйте 5 загадок, пов'язаних з твором, життям автора;

 • Напишіть зашифроване повідомлення, пов'язане з прочитаним твором. Використовуйте закодований алфавіт;

 • Назвіть, у який день місяця народився кожний учасник групи. Відкрийте книгу на тих сторінках і випишіть перші слова, з яких починаються ці сторінки. Придумайте з ними невелике оповідання.

 • Придумайте кросворд, ребус, алгоритм, формулу.Візуально-предметна

 • Намалюйте плакат, шарж, карикатуру, ілюстрації до книги;

 • Намалюйте карту місць, про які йшлося в книзі;

 • Намалюйте карту подорожей героя;

 • Зробіть ілюстрований хронологічний графік важливих подій;

 • Створіть діафільм (слайди).Музична

 • Перекажіть твір під музичний супровід;

 • Придумайте пісню-характеристику головним героям;

 • Відстукайте ритм вірша;

 • Придумайте музику для поетичного твору та заспівайте його.Моторна

 • За допомогою міміки та жестів передайте зміст улюбленого уривку книги;

 • Поставте міні-виставу за епізодом твору;

 • Створіть образ героя, не використовуючи слів;

 • Створіть живий пам'ятник, який розкриває ідею твору, характеризує головних героїв тощо.Інтерперсональна

 • Створіть кіносценарій (кінострічку до епізоду) за твором;

 • Зробіть фігурки героїв (з паперу, мила...), покажіть міні-виставу лялькового театру;

 • Проведіть опитування, щоб визначити ставлення однокласників, учнів школи, дорослих до творчості письменника (конкретного твору), підготуйте аналітичну довідку;

 • Зберіть колекцію рекламних матеріалів, вирізок, поштових листівок, речей, які б ілюстрували твір (особливості авторських образів-символів, стилю).Метапізнавальна:

 • Напишіть сценарій телевізійного рекламного кліпу про книгу;

 • Доберіть колекцію віршів, творів образотворчого мистецтва до теми;

 • Виготовте примірник літературного часопису;

 • Зробіть порівняльне дослідження творчості письменників певного періоду (творів письменника) та графічно зобразьте рівень їх популярностіМатрицяКінострічка образів

 • Учням пропонується 5-6 слів (конкретні назви), використовуючи які вони повинні створити сценарій кінострічки. Вимога: кожне речення передбачає можливість добрати до нього зорові образи.

 • Наприклад: хлопець, вікно, хліб, літак, церква, подарунок.Вірш “Я”

 • Пишеться від імені предметів навколишнього середовища або героя літературного твору, художнього фільму, спектаклю тощо

 • Кожний непарний рядок починається словом “Я”.

 • Вірш має розкривати сутнісні риси, якості, характеристики обраного для опису об'єкта.Вірш за метафорою

 • Складається з 6-ти характеристик, розташованих у такій послідовності:

 • колір;

 • смак;

 • запах;

 • зовнішність;

 • звук;

 • якість переживань.

 • Перше слово кожного рядка – назва.Приклад:

 • Весна – зеленокоса вербичка.

 • Весна – смачненька пасочка,

 • Весна – ароматна травичка,

 • Весна – безжурне дівча,

 • Весна – тьохкання солов'я,

 • Весна – оновлені почуття.Фішбоун

 • У “голові” – проблема, що розглядається в тексті

 • На верхніх кісточках – причини виникнення проблеми.

 • На нижніх – факти, що підтверджують наявність названих причин.

 • У “хвості” – шляхи розв'язання проблеми.

 • Записи мають бути короткими (слова, ключові фрази) і відбивати суть, факти.Правило “5 П” (робота з текстом)

 • П1 – прочитай текст.

 • П2 – придумай до нього запитання.

 • П3 – познач олівцем найважливіші місця.

 • П4 – перекажи текст за ключовими словами.

 • П5 – переглянь текст повторно.Ціннісна дискусіяКритерійний покер

 • Критерійний покер – це

 • дидактична гра, яка є однією з форм проведення дискусії: дає навички ефективного спілкування - слухання, аргументації, представлення доказів і презентації власної позиції.1. Клас ділиться на чотири групи: дві групи будуть розглядати переваги розв'язання проблеми, дві зосередяться на недоліках (наприклад, вступу України до Європейського Союзу).

 • 1. Клас ділиться на чотири групи: дві групи будуть розглядати переваги розв'язання проблеми, дві зосередяться на недоліках (наприклад, вступу України до Європейського Союзу).

 • 2. Кожна група отримує комплект карт і планшет - аркуш, на якому намальовано два прямокутники.

 • 3. На зовнішньому полі треба покласти карти, на яких записані такі аргументи, які на думку гравців найменш суттєві.

 • 4. На середньому полі - важливі аргументи, але їх не може бути більше, ніж сім.

 • 5. У центрі можна покласти тільки п'ять карт – це місце для найбільш значущих, першочергових аргументів. У цьому полі номер місця має істотне значення.6. Перший учасник гри відкриває свою першу карту, голосно читає записаний аргумент і кладе на планшет, на місце, яке обере сам. Після цього інші учасники гри по черзі відкривають свої карти і кладуть їх на ті поля, які вони самі виберуть. Якщо хтось із учасників гри бажає покласти карту на місце, яке вже зайняте, він повинен провести переговори з власником карти щодо того, який з аргументів більш значний і чому. Для того, щоб змінити розклад карт, потрібно проводити переговори і використовувати переконливі аргументи. Якщо двоє учасників не можуть дійти згоди і жоден з них не хоче поступитися, решта групи повинна прийняти остаточне рішення.

 • 6. Перший учасник гри відкриває свою першу карту, голосно читає записаний аргумент і кладе на планшет, на місце, яке обере сам. Після цього інші учасники гри по черзі відкривають свої карти і кладуть їх на ті поля, які вони самі виберуть. Якщо хтось із учасників гри бажає покласти карту на місце, яке вже зайняте, він повинен провести переговори з власником карти щодо того, який з аргументів більш значний і чому. Для того, щоб змінити розклад карт, потрібно проводити переговори і використовувати переконливі аргументи. Якщо двоє учасників не можуть дійти згоди і жоден з них не хоче поступитися, решта групи повинна прийняти остаточне рішення.7. Перший тур гри завершується тоді, коли всі учасники доходять згоди щодо місцерозташування карт на планшеті. Кожна з груп, яка викладає карти на планшеті, може розміщувати аргументи по-своєму.

 • 7. Перший тур гри завершується тоді, коли всі учасники доходять згоди щодо місцерозташування карт на планшеті. Кожна з груп, яка викладає карти на планшеті, може розміщувати аргументи по-своєму.

 • 8. Далі треба записати на дошці першочергові аргументи кожної групи й порівняти їх між собою, підкреслити подібні аргументи та звернути увагу, на якому вони місці.9. Другий тур гри - це групові переговори. Групи, які проводили оцінку переваг, домовляються між собою стосовно записаних на дошці аргументів, відносно яких розійшлася їхня думка. Також треба спільно визначити місце даних аргументів. Ту саму вправу виконують дві інші групи, які досліджували недоліки (пов'язані зі вступом України до ЄС).

 • 9. Другий тур гри - це групові переговори. Групи, які проводили оцінку переваг, домовляються між собою стосовно записаних на дошці аргументів, відносно яких розійшлася їхня думка. Також треба спільно визначити місце даних аргументів. Ту саму вправу виконують дві інші групи, які досліджували недоліки (пов'язані зі вступом України до ЄС).

 • 10. Гра закінчується, коли групи приймуть спільне рішення про порядок першочергових аргументів. Після цього аргументи слід записати в зошит.Планшети для гри в критерійний покерПозиція вчителя

 • доброзичливе й обережне оцінювання всіх видів діяльності учня;

 • підтримка прагнення подальшого розвитку;

 • захист формування доброзичливого ставлення з боку дорослих до дітей;

 • віра в можливості й здібності учня;

 • стиль стосунків учителя й учнів: не забороняти, а спрямовувати; не керувати, а скеровувати; не примушувати, а переконувати; не командувати, а організовувати; не обмежувати, а надавати свободу виборуСпецифічні якості педагога:

 • доброзичливість і чуйність;

 • уміння розбиратися в особливостях психології обдарованих дітей, відчувати їхні потреби й інтереси;

 • високий рівень інтелектуального розвитку, широке коло інтересів і умінь, живий і активний характер, почуття гумору;

 • гнучкість, готовність до перегляду своїх поглядів і постійного самовдосконаленняЗдатності: - розробляти гнучкі, індивідуалізовані програми, - створювати теплу, емоційно безпечну атмосферу в класі, - використовувати різні стратегії навчання.- сприяти формуванню позитивної самооцінки учня, - поважати його цінності, - заохочувати творчість і уявлення, - стимулювати розвиток розумових процесів вищого рівня, - проявляти повагу до індивідуальності учняМентор - наставник, порадник, той, ким учень захоплюється, кого прагне наслідувати, хто впливає на його життя

 • Менторство:

 • періодично залучаються до роботи з групою чи окремими обдарованими учнями, щоб збагатити їхні знання про світ, професії, спеціальності, види діяльності;

 • систематично працюють з малою групою чи одним учнем над проектом протягом якогось часу.Дякую за увагу!

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка