Ознайомлення з історією виникнення, розвитку тестових технологій та їх сучасним станомДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.ознайомлення з історією виникнення, розвитку тестових технологій та їх сучасним станом

 • ознайомлення з історією виникнення, розвитку тестових технологій та їх сучасним станом

Як відомо, все у світі має свою історію.

 • Як відомо, все у світі має свою історію.

 • ЗАПИТАННЯ ДО АУДИТОРІЇ:

 • Хто з вас згадає ім’я видатного історика античності, прозваного «батьком історії»?Ми з’ясували, що таким

 • Ми з’ясували, що таким

 • істориком був

 • Геродо́т Галікарн́аський (грец. Ἡρόδοτος),

 • (між 490 і 480 до н. е. — бл.425 до н. е.) — давньогрецький історик, названий Цицероном «батьком історії». Один з перших географів і вчених-мандрівників.Якщо все у світі має свою історію, то

 • Якщо все у світі має свою історію, то

 • яка наука вважається зародком майже всіх існуючих нині наук?

Кого з найвидатніших українських філософів XVIII ст. ви знаєте?

 • Кого з найвидатніших українських філософів XVIII ст. ви знаєте? • Таким філософом, дійсно, був

 • Григорій Сковорода,

 • який позначав філософію словом «любомудріє»۩ бурхливий розвиток гуманітарних і природничих наук є характерною особливістю еліністичної епохи;

 • ۩ бурхливий розвиток гуманітарних і природничих наук є характерною особливістю еліністичної епохи;

 • ۩ правителі фінансували наукові колективи заради подальшого практичного використання науки у військовому ділі, будівництві, мореплавстві тощо;

 • ۩ саме тому особливістю елліністичної науки є її практична спрямованість;

 • ۩ швидкий розвиток науки і її практичне використання сприяли відокремленню науки від філософії;

 • ۩ спостерігається диференціація і спеціалізація наукових дисциплін.

Виділення астрономії своїми працями передбачили видатні

 • Виділення астрономії своїми працями передбачили видатні

 • вчені-астрономи Аристрах, Ератосфен та Гіппарх,

 • а засновником науки про рослини вважається Феофраст. • А хто з відомих греків стояв у витоків сучасної медицини та чиїм ім’ям названа клятва студентів, яких посвячують сьогодні у медики? • Дійсно, це так. Ім’я Гіппократа пов’язано з розвитком медицини. І саме його ім’ям названа клятва медиків – «Клятва Гіппократа»Виокремлення від філософії певних галузей знання продовжувався навіть у XX ст., які інституціалізувалися (утвердилися) в окремі наукові дисципліни (психологія, соціологія, політологія).

 • Виокремлення від філософії певних галузей знання продовжувався навіть у XX ст., які інституціалізувалися (утвердилися) в окремі наукові дисципліни (психологія, соціологія, політологія).

 • Таке відокремлення стосується й педагогіки. Вперше педагогіка була вичленена з системи філософських знань на початку XVII ст. англійським філософом і природознавцем Френсісом Беконом та закріплена як наука в працях чешського педагога Яна Амоса Коменського.

 • Слово «педагогіка» походить від грецького παιδαγωγική, що означає «дітоведення». У Давній Греції «педагог» — раб, який спостерігає за дитиною і відповідає за відвідування нею школи.

 • Педагогічна думка розвивалася в давньогрецькій, давньосхідній і середньовічній теології і філософії.

Сучасну, науково обгрунтовану педагогіку неможливо уявити без активного використання інструментарію об'єктивних методів вимірювання та оцінювання якісних характеристик, притаманних людині, до яких належить і рівень знань. Такий інструментарій створювався протягом останніх ста років, вдосконалюється й тепер.

 • Сучасну, науково обгрунтовану педагогіку неможливо уявити без активного використання інструментарію об'єктивних методів вимірювання та оцінювання якісних характеристик, притаманних людині, до яких належить і рівень знань. Такий інструментарій створювався протягом останніх ста років, вдосконалюється й тепер.

 • Мова йде про тестологію – галузь наукових досліджень, що займається вимірюванням та оцінюванням здібностей людини, яка, виділившись з педагогіки, закономірно перетворилася у самостійну дисципліну.

 • Слово «тест» походить від англійського test і означає «випробовування», а коріння тестування (тобто перевірки на пригодність до певних функцій) губляться в глибині тисячоліть.Чому у природі постійно виникає проблема визначення найсильнішого, найрозумнішого, наймудрішого …?

 • Чому у природі постійно виникає проблема визначення найсильнішого, найрозумнішого, наймудрішого …?Якщо відповісти стисло, то відповіддю на це питання може бути: боротьба́ за існува́ння — поняття, запроваджене в біологічну науку Чарльзом Дарвіном.

 • Якщо відповісти стисло, то відповіддю на це питання може бути: боротьба́ за існува́ння — поняття, запроваджене в біологічну науку Чарльзом Дарвіном.

 • Внаслідок боротьби за існування, яка в багатьох випадках виникає у зв'язку з невідповідністю між засобами існування (кількість їжі, води, світла, місця та ін.) і швидким збільшенням кількості особин рослинного і тваринного світу, відбувається природний добір. З вчення Дарвіна про природний добір випливає, що в природі виживають найбільш пристосовані [організм]и, але не обов'язково з найскладнішою будовою. Так, за підрахунками Дарвіна, за умови виживання і розмноження всіх дитинчат, що з'явилися на світ, пара слонів — один з видів ссавців, що повільно розмножуються, — через 750 років залишила б 19 млн. нащадківАле були намагання й іншими способами влаштувати організацію суспільства.

 • Але були намагання й іншими способами влаштувати організацію суспільства.

 • Три тисячі років тому в Китаї існували системи прийому на службу до армії. Через кожні три роки усі КИТАЙСЬКІ чиновники мали особисто скласти іспит з шести видів “мистецтв”: музики; стрільби з луку; верхової їзди; вміння писати; вміння рахувати; знання ритуалів і церемоній.

 • Також оцінювалася поведінка чиновника у побуті.

 • Ті, хто краще за інших справлявся із завданнями (а таких набиралося не більше 5% від загальної кількості абітурієнтів, що побічно свідчить про складність конкурсних завдань), удостоювалися першого вченого ступеня та отримували право складати іспити на другий, а потім третій ступінь. Таким чином, лише незначна частина абітурієнтів, які склали всі три іспити, могла розраховувати на отримання державної посади. При цьому вони починали свою кар’єру з самого низького рівня, провінційного рівня. Конкурсний спосіб комплектації апарата державних службовців склався в Китаї в середині минулого тисячоліття і у незмінному вигляді проіснував до початку ХХ століття.У стародавньому Вавилоні застосовувалися різноманітні випробовування, що дозволяли перевіряти здібності людей і отримані ними знання щодо оволодіння професією писаря. Ця професія вимагала певних знань не лише з граматики, а й з арифметики, кваліметрії (англ. qualimetry, нім. Qualimetrie) — наука про вимірювання якості об'єктів, вивчає та реалізує методи і засоби кількісної оцінки якості продукції).

 • У стародавньому Вавилоні застосовувалися різноманітні випробовування, що дозволяли перевіряти здібності людей і отримані ними знання щодо оволодіння професією писаря. Ця професія вимагала певних знань не лише з граматики, а й з арифметики, кваліметрії (англ. qualimetry, нім. Qualimetrie) — наука про вимірювання якості об'єктів, вивчає та реалізує методи і засоби кількісної оцінки якості продукції).

З появою освітніх навчальних закладів виникла необхідність визначення рівня знань тих, хто навчається і навчає.

 • З появою освітніх навчальних закладів виникла необхідність визначення рівня знань тих, хто навчається і навчає.

 • У XII ст. виникають нові освітні заклади – університети (universitas — сукупність, об'єднання) — співтовариство тих, хто вчить і хто вчиться, були відкриті для всіх бажаючих. У перекладі з латинської ця назва означає корпорація. Учні називалися студентами, що з латинської означає старанно вчитися.

 • Серед перших були засновані університети в Болоньї (1158 р., Італія), Оксфорді (1168 р., Англія), Кембриджі (1209 р., Англiя), Парижі (1253 р., Франція), Празі (1348 р., Чехія), Кракові (1364 р., Польща) та iн. На 1500-й р. у Європі нараховувалося уже 65 університетів. В часи Середньовіччя європейські університети ввели системи іспитів.

Система оцінки знань і поведінки учнів у балах веде свій початок від єзуїтських шкіл XVI-XVII століть.

 • Система оцінки знань і поведінки учнів у балах веде свій початок від єзуїтських шкіл XVI-XVII століть.

 • Перша така система оцінок виникла в Німеччині. Вона складалася з трьох балів, кожен з яких означав розряд.

 • Всі учні розподілялися за розрядами, що позначилися цифрами.

 • Відповідно до цих розрядів учні ділилися на кращих, середніх і гірших.

 • Одиниця мала значення вищої оцінки.

 • І нині в школах Угорщини, Німеччини зберігається відлік балів від одиниці – найвищого балу.

Тестування (від англійського «testing» - випробування) вперше почало використовуватися Джорджем Фішером для перевірки рівня знань учнів за допомогою оригінильних спеціальних книг («scale books»), які з'явилися ще у 1864 році у Великобританії. Ці книги можна вважати першими зразками шкільних тестів успішності.

 • Тестування (від англійського «testing» - випробування) вперше почало використовуватися Джорджем Фішером для перевірки рівня знань учнів за допомогою оригінильних спеціальних книг («scale books»), які з'явилися ще у 1864 році у Великобританії. Ці книги можна вважати першими зразками шкільних тестів успішності.уведено в науку термін «тест» (Дж. М. Кеттел);

 • уведено в науку термін «тест» (Дж. М. Кеттел);

 • розроблено комплекс вимог щодо проведення експерименту з використання тестових завдань;

 • поява нового напряму в тестовому руслі – педагогічного;

 • розпочато масове тестування в школах;

 • розроблено таблиці з перевірки знань, умінь і навичок з орфографії (1894 р. американець Дж.Райс);

 • розроблено серію арифметичних тестів (М. Стоун у 1908 р. надрукував перший тест з арифметики);

 • підготовлено письмовий тест з мови (1902 р.);

 • розроблено перші зразки шкільних тестів успішності .розроблено інструментарій для вимірювання освітянських продуктів

 • розроблено інструментарій для вимірювання освітянських продуктів

 • (Е. Торндайк «школа почерку», (1909 р.);

 • сприяння розвитку тестування у двох напрямках:

 • створення та використання тестів інтелектуального розвитку;

 • створення та використання педагогічних тестів, призначених для оцінки академічних здібностей та знань учнів.

 • створення перших стандартизованих педагогічних тестів, призначених для оцінювання академічних знань (1904 р. Колумбійський університет);

 • визначено основні цілі тестування; диференційовано тести на індивідуальні та групові (Дж. Орлеанс, Г. Сілі, «Об’єктивні тести», 1905 р.);

 • розроблено перші групові тести (В. Пайл, Р. Пінтер);розроблено й опубліковано тести з усіх навчальних предметів (1915 р.);

 • розроблено й опубліковано тести з усіх навчальних предметів (1915 р.);

 • затверджено тестування як об’єктивний метод оцінювання навчальних досягнень учнів в освіті США (1914 р.);

 • запропоновано класифікацію тестів:

  • мовні тести;
  • немовні тести;
  • комбіновані науково-педагогічні тести (Р. Пінтер «Тестування за певним рівнем розумового розвитку. Методи та результати», 1925 р.);
 • відбувається розвиток прогностичного тестування (Т. Келлей,

 • П. Сімондза «Педагогічне керівництво»);

 • на Міжнародній комісії з психотехнічної термінології (1932 р.) запроваджено термін «валідність»;розроблено метод факторного аналізу для виявлення й установлення взаємозв’язку поведінки та здібностей індивіда (Ч. Спірмен);

 • розроблено метод факторного аналізу для виявлення й установлення взаємозв’язку поведінки та здібностей індивіда (Ч. Спірмен);

 • заснування центрів тестування:

  • Служба тестування в освіті (Educational Testing Service – ETS) у 1947 р., метою якої є визначення вербальних і математичних здібностей випускників шкіл, яка працює над розробкою тестових завдань для SAT I (Reasoning Tests) – «Тест роздумів» і SAT II (Subject Tests) – «Тест предметний» та корпорації для тестування абітурієнтів;
  • АСТ (American Collage Testing Program) у 1959 р. для визначення рівня навченості із загальноосвітніх дисциплін та GRE (Graduate Record Examination) – вступні іспити до аспірантури;
 • розвиток міжнародних програм тестування, метою яких є відбір студентів з різних країн світу для навчання в коледжах і вищих навчальних закладах СШАУ передових зарубіжних країнах прижилася рейтингова система контролю знань школярів і студентів. Це своєрідне продовжене і поглиблене тестування, збільшення мотиваційних можливостей і об'єктивності оцінки знань.

 • У передових зарубіжних країнах прижилася рейтингова система контролю знань школярів і студентів. Це своєрідне продовжене і поглиблене тестування, збільшення мотиваційних можливостей і об'єктивності оцінки знань.На сучасному етапі розвитку комп'ютерної техніки найпоширенішими формами тестування вважаються комп'ютерне анкетування та комп'ютерне тестування. Але проблема вдосконалення форм тестування є актуальною і у США, де, як вже визначалося, національний комітет контролю знань проводить роботи з переходу від комп'ютерного анкетування до комп'ютерного тестування .

 • На сучасному етапі розвитку комп'ютерної техніки найпоширенішими формами тестування вважаються комп'ютерне анкетування та комп'ютерне тестування. Але проблема вдосконалення форм тестування є актуальною і у США, де, як вже визначалося, національний комітет контролю знань проводить роботи з переходу від комп'ютерного анкетування до комп'ютерного тестування .В останні роки тестування починає широко використовуватися також і в європейських країнах (Німеччина, Швеція, Норвегія, Великобританія та інші).

 • В останні роки тестування починає широко використовуватися також і в європейських країнах (Німеччина, Швеція, Норвегія, Великобританія та інші).Міжнародна асоціація з оцінки шкільної успішності (ІЕА)

 • Міжнародна асоціація з оцінки шкільної успішності (ІЕА)

 • Компанія PROMETRIC надає послуги у галузі автоматизованого тестування і керує роботою понад 3500 центрів тестування, що розташовані у 140 країнах світу.

 • Компанія Virtual University Enterprises (VUE, створена в 1997 р.) має 2500 центрів тестування в 110 країнах світу.У 1925 році при педологічному відділі Інституту методів шкільної роботи була створена спеціальна тестова комісія.

 • У 1925 році при педологічному відділі Інституту методів шкільної роботи була створена спеціальна тестова комісія.

 • Навесні 1926 року вона створила стандартизовані тести з природознавства, суспільствознавства, рахунку, розв’язання задач, знання географічної карти, на розуміння читання і правопису. В основу були покладені американські зразки тестів. До цих тестів додавались інструкції і особова картка для обліку прогресу учня.

Розроблення і використання тестів головним чином відбувалося в дослідницьких цілях на обмежених контингентах учнів, як правило, з використанням зарубіжних зразків і в основному в сфері психологічних досліджень

 • Розроблення і використання тестів головним чином відбувалося в дослідницьких цілях на обмежених контингентах учнів, як правило, з використанням зарубіжних зразків і в основному в сфері психологічних дослідженьТестування як метод вимірювання знань почав використовуватися у військових училищах Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ та інших спеціальних навчальних закладах.

 • Тестування як метод вимірювання знань почав використовуватися у військових училищах Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ та інших спеціальних навчальних закладах.

 • У 90-ті роки радянська система освіти починає прилучатися до міжнародних моніторингових досліджень, зокрема включається в обстеження природничо-математичної освіти за програмою ТIMSS.

 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23 серпня 2012 року № 943

 • «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2013 році»

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка