Пакту 2020. Serv (Соціально-економічна рада Фландрії)Дата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.SERV (Соціально-економічна рада Фландрії) → зосередження на цілях як результатах, котрі повинні бути досягнуті у 2020 році, що призвело до утворення ПАКТУ 2020.

 • SERV (Соціально-економічна рада Фландрії) → зосередження на цілях як результатах, котрі повинні бути досягнуті у 2020 році, що призвело до утворення ПАКТУ 2020.

 • За участю широкого кола об'єднань: екологічного руху, соціально-культурних, домогосподарств, інвалідів

 • → широка підтримка

 • “Фландрія в дії” = ViA (скорочення назви нідерландською мовою “Vlaanderen in Actie”)

 • Активна мозкова атака щодо майбутнього (економічного) Фландрії: ViA-семінар щодо талантів ViA-семінар щодо логістики ViA-семінар щодо інтернаціоналізації ViA-семінар щодо інновацій

 • Під проводом політиків і суспільних діячів (лідерів бізнесу, лідерів трудового руху, науковців) Синтез у 5 “проривних” програмах Доповнено рекомендаціями Комісії з питань ефективності та дієвості УрядуПідвищення рівня добробуту та достатку

 • Підвищення рівня добробуту та достатку

 • Конкурентоспроможний та сталий провідний регіон

  • У п'ятірці провідних “регіонів знань” за рівнем добробуту
  • У п'ятірці лідерів за інвестиціями
 • Солідарний та відкритий регіон

  • У п'ятірці лідерів за соціальним капіталом (добровільною роботою, участю в соціальних організаціях…)
  • У п'ятірці лідерів за рівнем довіри
  • У п'ятірці лідерів за толерантністю та відсутністю дискримінації


Конкурентоспроможна і стала економіка

 • Конкурентоспроможна і стала економіка

 • Інтернаціоналізація

  • Знов оволодіти частками на ринку, втраченими за останні 10 років.
  • Збільшити обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ).
  • Подвоїти кількість МСП-експортерів.
  • Зростання частки – експорт економіки Фландрії збільшується до 10%.


Конкурентоспроможна і стала економіка

 • Конкурентоспроможна і стала економіка

 • Інноваційна діяльність

  • Інвестиції у дослідження та розробки = 3% ВВП у 2014 р., з наступним подальшим збільшенням
  • Подвоїти обіг за рахунок нових товарів і послуг
  • Зосередження на стратегічних кластерах:
   • ІКТ, охорона здоров’я, біологічні науки
   • логістика
   • “розумні електромережі” (енергетика)


Конкурентоспроможна і стала економіка

 • Конкурентоспроможна і стала економіка

 • Підприємництво

  • Розширити підприємництво та сформувати більш позитивне ставлення до підприємців.
  • Зростання кількості компаній (увійти у провідну п'ятірку)
  • Збільшити кількість нових компаній.
  • Підвищити темпи зростання фламандських компаній в міжнародному масштабі.
  • Гарантувати місце для промислових об'єктів при плануванні та районуванні.
 • Логістика та інфраструктура

  • Покращити доступ усіх видів транспорту до економічних транспортних вузлів, зменшити втрати часу через затори до 5%.
  • Забезпечити відновлення відсутніх ланок.


Конкурентоспроможна і стала економіка

 • Конкурентоспроможна і стала економіка

 • Енергетика

  • Стабільний доступ з гарантованим постачанням і за конкурентоспроможною ціною.
  • Підвищення енергоефективності, скорочення викидів CO2 (вуглецю), інвестиції у відновлювані джерела енергії згідно з угодою ЄС (т.зв. 20-20-20).
  • Нарощування виробничих потужностей із збільшенням кількості виробників.
  • Розвиток “розумних електромереж”.


Конкурентоспроможна і стала економіка

 • Конкурентоспроможна і стала економіка

 • Екологічна ефективність

  • Відокремлення економічного зростання та забруднення.
  • Підвищення ефективності використання матеріалів та енергії в усіх сферах діяльності.
  • Зобов'язання з енергоефективності для нових будинків.


Більше зайнятих, на придатних роботах і з тривалішою кар'єрою

 • Більше зайнятих, на придатних роботах і з тривалішою кар'єрою

 • Рівень зайнятості

  • Підвищення принаймні на 70% (щорічне підвищення на 0,5%).
  • Для конкретних груп – щорічне підвищення на 1% (особи віком 50 років і старше, інваліди, іммігранти).
  • Підвищення рівня зайнятості осіб віком 55 років і старше до середнього по ЄС (50%) (триваліша кар'єра).
 • Придатні роботи

  • Щорічне зростання показника “придатності” на 0,5%.
  • Сфери: добробут, можливості навчання, баланс між роботою та приватним життям, психологічна втома.


Більше зайнятих, на придатних роботах і з тривалішою кар'єрою

 • Більше зайнятих, на придатних роботах і з тривалішою кар'єрою

 • Здібності

  • Зменшити вдвічі кількість малокваліфікованих осіб
  •  більше випускників із середньою освітою;
  •  більше випускників із вищою освітою;
  •  більше осіб, охоплених навчанням протягом усього життя.
  • Зменшити вдвічі кількість випускників шкіл без кваліфікації.
  • Посилити політику компаній, спрямовану на розвиток компетенцій.


Високий рівень якості життя

 • Високий рівень якості життя

 • Догляд

  • Послуги з лікування й догляду повинні надаватися з високою якістю та бути доступними для всіх.
  • Інтеграція профілактики, лікування й догляду.
  • Зміцнення загальної медичної практики та догляду вдома.
  • Догляд мінімум за 50% дітьми до 3 років.


Високий рівень якості життя

 • Високий рівень якості життя

 • Бідність

  • Нижча, ніж у найкращих за цим показником країнах ЄС-27.
  • Вимірювані результати
  • → зменшити вдвічі кількість дітей, народжених у бідності
  • → обмежити частку малограмотних до 3%
  • → + 43000 одиниці соціального житла


Високий рівень якості життя

 • Високий рівень якості життя

 • Довкілля

  • Якість води, повітря та ґрунту й шумове забруднення – на тому ж рівні, що в інших провідних економічних регіонах.
  • Скоротити викиди парникових газів згідно з угодами ЄС.
  • Зменшити шумове забруднення у дорожньому русі на 15%.


Високий рівень якості життя

 • Високий рівень якості життя

 • Природа

  • Досягти 70% цілей ЄС щодо збереження середовищ проживання (біорізноманітності).
 • Мобільність

  • Принцип STOP: пішки, велосипед, громадський транспорт, приватний транспорт.
  • 40% руху пішки, велосипедом або громадським транспортом.
  • Зменшення нещасних випадків із смертельним результатом на 20%.


Високий рівень якості життя

 • Високий рівень якості життя

 • Підвищення рівня здоров’я та добробуту

  • Найвищий рівень щастя та задоволеності у Європі.
  • Зменшення кількості самогубств.


Ефективне державне управління

 • Ефективне державне управління

 • Урядування/адміністрація

  • Ефективність і якість – на рівні провідного регіону з аналогічними державними послугами.
  • Показники результатів для вимірювання продуктивності.
 • Соціальна відповідальність і участь громадянського суспільства

  • Посилення соціального діалогу.
  • Кожний соціальний партнер бере на себе соціальну відповідальність.
 • Бюджет

  • Зміцнення нульової боргової позиції 2008 року.
  • Бюджет, орієнтований на результати.


Оцінка

 • Оцінка

 • Сильні амбіції, сформовані безпосередньо перед тим, як криза вразила економіку.

 • Деякі цілі важко відстежувати (відсутність кількісного виміру та показників).

 • Екологічні цілі щільно вбудовані у відповідну базу ЄС.

 • Широка підтримка: уряд і громадянське суспільство.

 • Вплив на програму коаліції, новий уряд сформований у липні 2009 р.

 • 20 цілей = об'єктивний результат (бажаний ефект)

 • ЯК??? Треба обговорити!

 • Короткостроковий план дій: угода щодо програми робіт та інвестицій

 • (WIP), кінець 2009 р.Бачення та стратегія забезпечення економічного зростання та створення робочих місць як інструмент досягнення цілей “Пакту 2020”.

 • Бачення та стратегія забезпечення економічного зростання та створення робочих місць як інструмент досягнення цілей “Пакту 2020”.

 • 1. П'ять проривних програм

 • 2. Підтримка з боку ефективного та дієвого урядуВідкритий підприємець

 • Відкритий підприємець

 • Суспільство, що вчиться

 • Медичний центр ФландріїЗелені міста

 • Зелені міста

 • Інтелектуальний європейський вузолЦілі

 • Цілі

 • Якість державної адміністрації – найвища в Європі

 • Посилення відповідальності політиків і державних службовців

 • Спрощення рівнів урядування

 • Діалог і партнерства

 • Ефективні інструменти політики та адміністрації (наприклад, фіскальна політика)

 • Електронний уряд

 • Новаторський уряд, що вчитьсяЦілі інтеграції “Пакту 2020” та стратегії/дій ViA

 • Цілі інтеграції “Пакту 2020” та стратегії/дій ViA

 • Показники розвитку для моніторингу

 • Розробка конкретних планів дій уряду й соціальних партнерів із метою досягнення поставлених цілей та опрацювання стратегії

 • Щорічні перегляди

 • Рекомендації щодо федеральної політики та делегування певних соціально-економічних повноважень регіонам

 • Розширення прав і можливостей громадянського суспільства

 • Управління процесами

 • Бюджет

 • Керівний комітет сформовано навесні 2010 рокуСфера дії ЄС-2020

 • Сфера дії ЄС-2020

 • Розумне зростання

 • розвиток економіки на основі знань та інновацій

 • Зелене зростання

 • сприяння сталій та конкурентоспроможній економіці

 • Інклюзивне зростання

 • сприяння економіці з високим рівнем зайнятості, що забезпечує соціальну згуртованістьКількісно визначені цілі ЄС-2020

 • Кількісно визначені цілі ЄС-2020

 • Рівень зайнятості

 • 75% у віковій групі 20-64 роки

 • Дослідження, розробки та інновації

 • обсяг інвестицій – 3% ВВП / показник інновацій підлягає розробці

 • Зелене зростання

 • скорочення на 20% викидів парникових газів

 • збільшення до 20% частки відновлюваних джерел енергії

 • підвищення на 20% енергоефективності

 • Підвищення освітнього рівня

 • цілі та показники (підлягають розробці) кількості осіб, що припинили навчання, участь у вищій освіті

 • Скорочення бідності

 • ціль та показник підлягають розробціСтратегічні програми ЄС-2020: флагмани

 • Стратегічні програми ЄС-2020: флагмани

 • Інноваційний союз

 • Молодь у русі

 • Цифровий порядок денний для Європи

 • Маловуглецева, ресурсоефективна Європа

 • Чиста та ефективна енергетика

 • Промислова політика для сфери глобалізації

 • Програма створення нових робочих місць

 • Нові навички для нових робочих місць

 • Європейська платформа проти бідностіІнтеграція “Пакту 2020” та ЄС-2020: висхідна, регіональні цілі та показники, моніторинг веде ЄС

 • Інтеграція “Пакту 2020” та ЄС-2020: висхідна, регіональні цілі та показники, моніторинг веде ЄС

 • ЄС-2020 у деяких аспектах менш амбітний, ніж “Пакт 2020”

 • наприклад, щодо рівня зайнятості та рівня бідності

 • В ЄС-2020 немає відповідних цілей

 • наприклад, результату інноваційної діяльності

 • ЄС-2020 має реалізуватися, головним чином, за допомогою політики на національному та регіональному рівні: як можна підсилити вплив ЄС?Каталог: assets -> files
files -> Медичне (здравоохоронне) право як комплексна галузь права
files -> Закон України «Про ветеринарну медицину»; Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»
files -> Поняття міжнародного комунікативного процесу. Поняття міжнародного комунікативного процесу
files -> Необхідно виконати завдання, які визначені у Керівництві для студентів до тренінгу, що знаходиться на офіційному сайті кнеу за адресою
files -> Торгово-промисловій палаті України притаманна ієрархічно-кланова корпоративна культура, оскільки ієрархічна культура становить 34,125%, а кланова 29,5625%


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка