Педагогічна система К. Д. УшинськогоДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.
ТипЛекція


ЛЕКЦІЯ № 12


Тема: Педагогічна система К.Д. УшинськогоПЛАН

 • 1 Життя і педагогічна діяльність К.Ушинського. Світогляд вченого.

 • 2 Ідея гармонійного розвитку людини.

 • 3 К.Ушинський про значення праці у вихованні людини.

 • 4 Ідея національного виховання К.Ушинського.

 • 5 Дидактика й методика початкового навчання К.Ушинського.

 • 6 К.Ушинський про підготовку вчителя.Література:

 • Ушинський К.Д. Про народність у громадському вихованні. - -Т.2. – С. 69-167

 • Ушинський К.Д. Праця в її психічному і виховному значенні. – Т.2. – С. 333-362.

 • Ушинський К.Д. Рідне слово. – Т.2. – С. 554-575.

 • Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання. – Т.8. – С. 11-61, 267-281.

 • Ушинський К.Д. Педагогічна подорож по Швейцарії. – Т.3. – С. 87-104.

 • Левківський М.В. Історія педагогіки. – Житомир, 2002.

 • Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки: Курс лекцій. – Тернопіль, 1994.

 • Історія педагогіки /за ред. М.В.Левківського, О.А.Дубасенюк/. – Житомир,1999.

 • Любар О.О. та ін. Історія української педагогіки /за ред. М.Г.Стельмаховича. – К.: ІЗМН,2000.ЖИТТЯ ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ К.Д.УШИНСЬКОГО. СВІТОГЛЯД ВЧЕНОГО1824 - 1840

 • Дитячі та юнацькі роки.

 • Навчання в Новгород-Сіверській

 • гімназії.2 березня 1824 р. – народився Костянтин Дмитрович Ушинський у м.Тулі.

 • 2 березня 1824 р. – народився Костянтин Дмитрович Ушинський у м.Тулі.

 • 1836 рік – вступ до Новгород-Сіверської гімназії. На формування особистості майбутнього вченого великий вплив мала російська словесність до якої його долучав тодішній директор І.Ф.Тимковський (майбутній професор і ректор Харківського університету).1840 - 1844

 • Навчання у Московському університеті1840 рік - вступ до Московського університету на юридичний факультет.

 • 1840 рік - вступ до Московського університету на юридичний факультет.

 • 1844 рік - 21-річним юнаком, Ушинський блискуче закінчує університет і отримує запрошення посісти місце професора у Демидівському ліцеї м.Ярославля.

 • Перед тим, як приступити до виконання своїх професорських обов’язків, К.Ушинський два роки провів у Московському університеті, готуючись до магістерського екзамену.1846 - 18491846 рік - К.Ушинський яскраво працює в Ярославському ліцеї професором камеральних наук.

 • 1846 рік - К.Ушинський яскраво працює в Ярославському ліцеї професором камеральних наук.

 • Захопленість Ушинського передається слухачам, і вони всі, разом із своїм лектором, не чують дзвоника, не помічають, що вже настав кінець лекції, що вже давно біля дверей стоїть інший професор, чекаючи своєї черги, - і тільки коли терпіння цього останнього остаточно вичерпається і він звернеться до Ушинського із заявою, що час кінчати, а то він, професор, піде, - Ушинський відразу ж спустившись з хмар своєї полум’яної фантазії, страшенно бентежиться, просить вибачення і летить стрімголов з аудиторії під грім аплодисментів зачарованих його промовою студентів.1850 - 1854

 • Служба в Міністерстві внутрішніх справ

 • Робота К.Д.Ушинського на посаді помічника столоначальника департаменту іноземних віросповідань Міністерства внутрішніх справ Росії не задовольняла його ні морально, ні матеріально.1854 - 1859

 • К.Д. Ушинський – викладач і інспектор Гатчинського сирітського інституту1954 рік - К.Ушинський дістає посаду викладача російської мови та інспектора класів у Гатчинському сирітському інституті, де працював до січня 1859 р. Тут широко проявилися його організаторські і педагогічні здібності.

 • 1954 рік - К.Ушинський дістає посаду викладача російської мови та інспектора класів у Гатчинському сирітському інституті, де працював до січня 1859 р. Тут широко проявилися його організаторські і педагогічні здібності.

 • Діяльність усякого навчального закладу, коли він має будь-яку виховну мету, складається з трьох елементів, представниками яких є: адміністратори закладу, його вихователі і його вчителі.1857-1858 рр. в “Журнале для воспитания” К.Ушинський опублікував статті “Про користь педагогічної літератури”, “Три елементи школи”, “Про народність у суспільному вихованні”, “Шкільна реформа в Північній Америці” та ін.

 • 1857-1858 рр. в “Журнале для воспитания” К.Ушинський опублікував статті “Про користь педагогічної літератури”, “Три елементи школи”, “Про народність у суспільному вихованні”, “Шкільна реформа в Північній Америці” та ін.

 • 1858 рік – стаття М.І. Пирогова “Вопросы жизни”. Ушинський бере участь у обговоренні цієї статті, дає високу оцінку діяльності Пирогова.1859 - 1862

 • К.Д. Ушинський – інспектор класів Смольного інститутуУшинський уже був відомий як визначний педагог-реформатор і тому його запрошують на посаду інспектора Смольного інституту шляхетних дівчат.

 • Ушинський уже був відомий як визначний педагог-реформатор і тому його запрошують на посаду інспектора Смольного інституту шляхетних дівчат.

 • Водночас він працював редактором “Журнала Министерства народного просвещения”,

 • 1860-1862 рр. – опублікував статті: “Праця в її психічному і виховному значенні”, “Недільні школи”, “ Питання про народні школи”, “Рідне слово” Проект учительської семінарії”.1862 рік - К.Ушинський змушений був залишити роботу в Смольному інституті, бо ті зміни, які він вніс у навчально-виховний процес, ускладнили його стосунки з керівництвом.

 • 1862 рік - К.Ушинський змушений був залишити роботу в Смольному інституті, бо ті зміни, які він вніс у навчально-виховний процес, ускладнили його стосунки з керівництвом.

 • - Ушинський створив нові навчальні плани і програми;

 • - запросив передових на той час педагогів для роботи в Смольному інституті;

 • - починає реалізовувати ідею, що освіта повинна бути поза релігією;

 • - відкриває учительські курси;1862 - 1867

 • Перебування за кордоном

 • Побоюючись громадського суду за погане ставлення до К.Ушинського, Міністерство освіти відрядило його за кордон для вивчення досвіду жіночої освіти.1861 та 1864 роки він написав і видав чудові підручники для початкового навчання дітей в елементарних школах та сім’ях “Дитячий світ” (1861) і “Рідне слово” (1864), а також хрестоматію і методичні посібники до них.

 • 1861 та 1864 роки він написав і видав чудові підручники для початкового навчання дітей в елементарних школах та сім’ях “Дитячий світ” (1861) і “Рідне слово” (1864), а також хрестоматію і методичні посібники до них.

 • 1867 рік Ушинський повертається на Батьківщину. Тяжка хвороба легенів обірвала плідну діяльність великого вченого, педагога.

 • 1870 рік у Одесі помер К.Д. Ушинський.1867 – 1871 Останні роки життя

 • 1867 рік Ушинський повертається на Батьківщину. Тяжка хвороба легенів обірвала плідну діяльність великого вченого, педагога.

 • 1870 рік у Одесі помер К.Д. Ушинський.ІДЕЯ ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

 • під гармонійно розвинутою особистістю К.Ушинський розумів людину, в якій поєднані розумова зрілість, моральна досконалість і фізична розвиненість.

 • - філософські погляди К.Ушинського поєднували ідеалістичні та матеріалістичні аспекти;

 • - був глибоко віруючою людиною, але наполягав на тому, що освіта повинна бути поза релігією;

 • - у своїх поглядах на природу, людину він дотримувався еволюційного вчення Ч.Дарвіна. Вважав людину частиною живої природи, (“Людина як предмет виховання”);

 • - дає оцінку праці з етико-релігійної точки зору.

 • (“Праця в її психологічному і виховному значенні”);- у протилежність метафізичним абстрактним елементам психології І.Гербарта, К.Ушинський намагався побудувати психологію на основі фізіології;

 • - у протилежність метафізичним абстрактним елементам психології І.Гербарта, К.Ушинський намагався побудувати психологію на основі фізіології;

 • - широке використання К.Ушинським даних анатомії і фізіології в ряді розділів праці “Людина як предмет виховання” свідчать про його матеріалістичний підхід до висвітлення проблеми психології пізнання;

 • - Ушинський був буржуазним демократом. Як просвітитель, він бачив в освіті основний засіб досягнення вільного та щасливого життя свого народу;УШИНСЬКИЙ ПРО ЗНАЧЕННЯ ПРАЦІ У ВИХОВАННІ ЛЮДИНИ

 • - людина формується у трудовій діяльності

 • (“Праця в її психічному і виховному значенні”);

 • - праця є основною і засобом людського існування, вона є джерелом фізичного, розумового і морального вдосконалення людини;

 • - виховання, якщо воно бажає щастя людині, повинно виховувати її не для щастя, а готувати до праці;

 • - вільна праця потрібна для розвитку почуття людської гідності;

 • - виховання повинно прищепити любов до серйозної праці, бо справжня серйозна праця завжди важка;К.Ушинський приділяв великого значення фізичній праці, вважаючи дуже корисним, що людина у своїй діяльності поєднує фізичну і розумову працю (особливо в сільських школах).

 • К.Ушинський приділяв великого значення фізичній праці, вважаючи дуже корисним, що людина у своїй діяльності поєднує фізичну і розумову працю (особливо в сільських школах).

 • Вимоги до дитячої праці: посильність, відповідність віку дітей: самостійний характер праці (все, що дитина може робити сама, повинна робити сама), чергування видів праці: праця фізична – не тільки приємний а й корисний відпочинок після розумової.У “Педагогічній антропології” (3 том) він зробив спробу обґрунтувати мету, зміст якої та форми фізичного виховання дітей, виходячи з основ анатомії та фізіології людини, медицини, санітарії та гігієни, приділивши велику увагу зміцненню нервової системи учнів і вихованню у них волі різними способами фізичного загартування.

 • У “Педагогічній антропології” (3 том) він зробив спробу обґрунтувати мету, зміст якої та форми фізичного виховання дітей, виходячи з основ анатомії та фізіології людини, медицини, санітарії та гігієни, приділивши велику увагу зміцненню нервової системи учнів і вихованню у них волі різними способами фізичного загартування.ІДЕЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ К.УШИНСЬКОГО

 • В основі педагогічної системи К.Ушинського лежить ідея народності. “Всяка жива історична народність є найпрекраснішим створенням Господа на землі, і вихованню залишається тільки черпати з цього багатого і чистого джерела”, - писав він у статті “Про народність в громадському вихованні”.

 • Народність - своєрідність кожного народу, зумовлена його історичними та географічними умовами.

 • Характерною рисою народності за К.Ушинським є громадськість.Народна освіта повинна знаходитись в руках народу, а навчання дітей здійснюватися рідною мовою, яка має найяскравішим виявом народності. Навчання дітей рідною мовою, на думку К.Ушинського, має на меті: розвиток “природженої душевної здібності, яку називають даром слова”, введення дітей у свідоме володіння скарбами рідної мови, поясненням їм логіки цієї мови, тобто граматичних законів у її логічній системі.

 • Народна освіта повинна знаходитись в руках народу, а навчання дітей здійснюватися рідною мовою, яка має найяскравішим виявом народності. Навчання дітей рідною мовою, на думку К.Ушинського, має на меті: розвиток “природженої душевної здібності, яку називають даром слова”, введення дітей у свідоме володіння скарбами рідної мови, поясненням їм логіки цієї мови, тобто граматичних законів у її логічній системі.

 • Загальна оцінка ролі та значення мови в громадському житті дана К.Ушинським в його статті “Рідне слово”. Мова народу – найкращий цвіт усього його духовного життя, який ніколи не в’яне”.ДИДАКТИКА Й МЕТОДИКА ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ К.УШИНСЬКОГО

 • К.Ушинський був видатним дидактом і педагогом-методистом.К.Ушинський вважав, що для забезпечення оптимізації навчального процесу треба добре знати основні закономірності і принципи дидактики, індивідуальні та психологічні особливості розвитку дітей, які він виводив із закономірностей процесу пізнавання, добре розуміючи відмінності між процесом наукового пізнання і учіння.

 • К.Ушинський вважав, що для забезпечення оптимізації навчального процесу треба добре знати основні закономірності і принципи дидактики, індивідуальні та психологічні особливості розвитку дітей, які він виводив із закономірностей процесу пізнавання, добре розуміючи відмінності між процесом наукового пізнання і учіння.

Він зробив спробу встановити критерії відбору змісту навчального матеріалу для школи:

 • Він зробив спробу встановити критерії відбору змісту навчального матеріалу для школи:

 • відповідність змісту рівню розвитку науки;

 • важливість і значення для життя людини кожного знання, що дається в школі;

 • врахування вікових особливостей і можливостей дітей при побудові навчального курсу;

 • народність, тобто вивчення здобутків народної культури в усіх навчальних дисциплінах.У навчанні треба передбачати зміст і характер навчального матеріалу, посильність його для учнів, міцність засвоєння знань, зв’язок з життям, наочність, емоційність, виховуючи навчання тощо. Усі ці педагогічно-дидактичні принципи навчання детально розробляються в його творах, хоча самого терміну “принцип” в дидактиці Ушинського ще немає. Він називає їх як “необхідні умови будь-якого викладання”.

 • У навчанні треба передбачати зміст і характер навчального матеріалу, посильність його для учнів, міцність засвоєння знань, зв’язок з життям, наочність, емоційність, виховуючи навчання тощо. Усі ці педагогічно-дидактичні принципи навчання детально розробляються в його творах, хоча самого терміну “принцип” в дидактиці Ушинського ще немає. Він називає їх як “необхідні умови будь-якого викладання”.

 • Дидактичні принципи Ушинський розглядав у тісному зв’язку з формами та методами навчання.

 • К.Ушинський у своїй педагогічній системі багато уваги приділяв уроку. Необхідною умовою успішної організації навчальних занять мають бути заняття з постійним складом учнів, сталим розкладом, з поєднанням фронтальних та індивідуальних форм при умові провідної ролі вчителя.У дидактичній системі К.Ушинського особливе місце займають проблеми початкової народної школи. Право на виховання педагог розглядав як природне право кожної людини. В запровадженні загального обов’язкового початкового навчання К.Ушинський бачив могутній фактор прогресу народу і країни.

 • У дидактичній системі К.Ушинського особливе місце займають проблеми початкової народної школи. Право на виховання педагог розглядав як природне право кожної людини. В запровадженні загального обов’язкового початкового навчання К.Ушинський бачив могутній фактор прогресу народу і країни.

 • К.Ушинський запропонував навчальний план народної школи в складі двох циклів – елементарного (пропедевтичного) і власне початкового (систематичного) навчання. Він був прихильником єдиної системи загальної освіти, народна школа виступала першою ланкою в усій системі освіти.Кожен урок повинен мати цільову установку, бути закінченим і носити виховуючий характер.

 • Кожен урок повинен мати цільову установку, бути закінченим і носити виховуючий характер.

 • К.Ушинський був одним з прихильників такої школи, яка забезпечувала б учнів різнобічними гуманітарними і реальними знаннями. Він стверджував, що у зв’язку з індустріальним розвитком суспільства виникає необхідність ознайомлення дітей з науками про природу і людину, оскільки вони розвивають вміння спостерігати життя, сприяють логічному мисленню і мають велике практичне значення.УШИНСЬКИЙ ПРО ПІДГОТОВКУ ВЧИТЕЛЯ

 • “Якщо медикам ми довіряємо своє здоров’я, то вихователям ввіряємо моральність і розум наших дітей, ввіряємо їхню душу, а разом з тим і майбутнє нашої Вітчизни”. Так визначав К.Ушинський роль і значення професії вчителя.

 • Учитель повинен стати живою ланкою між минулим і майбутнім. І тому його справа – одна з найважливіших справ історії.

 • Відводячи вчителеві відповідальну роль у суспільстві, К.Ушинський розробив певну систему його підготовки, зокрема у педагогічних семінаріях.

 • Учитель має добре знати психологію дітей і чітко визначати мету своєї діяльності.Учитель має володіти педагогічним тактом, знати свою справу і завжди займатися самовдосконаленням та підвищенням власної професійної майстерності.

 • Учитель має володіти педагогічним тактом, знати свою справу і завжди займатися самовдосконаленням та підвищенням власної професійної майстерності.

 • Для підготовки народних вчителів він пропонував створювати учительські семінарії.

 • К.Ушинський вважав необхідним вихованням у майбутніх учителів потягу до знань, до самоосвіти.ДИДАКТИЧНА СИСТЕМА К.Д. УШИНСЬКОГО

 • МЕТА ОСВІТИ

 • Поєднання формальної та матеріальної цілей освіти:

 • - забезпечення оптимальних шляхів засвоєння різноманітних знань про природу суспільство, необхідних для вдосконалення суспільного життя;

 • - формування світогляду людиниЗМІСТ ОСВІТИ

 • Народна школа:

 • рідна мова як провідний предмет навчання, засіб морального та розумового розвитку дитини;

 • арифметика, Закон Божий, елементи природознавства, основи вітчизняної історії;

 • основи ремесла.

 • Середня школа:

 • гуманізація освіти (рідна мова і література, історія, географія, математика, природничі науки, сучасні іноземні мови);

 • давні мови (лише для окремих спеціалістів);

 • поєднання класичної і реальної освіти.ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ

 • Принципи:

 • наочність навчання; природо відповідність навчання; виховуючий характер навчання; зв’язок навчання з життям; свідомість і активність навчання; послідовність та систематичність навчання; міцність засвоєння знань.

 • Методи:

 • синтетичний (індуктивний); аналітичний (дедуктивний)Питання до обговорення

 • 1. Життя, педагогічна діяльність і світогляд К.Д. Ушинського.

 • 2. Трактування К.Д. Ушинським принципу народності виховання.

 • 3. Ушинський про роль праці у вихованні.

 • 4. Дидактика початкового навчання.Тестові запитання

 • 1.Джерело пізнання за К.Д. Ушинським, це:

 • а) наслідування та вигадка;

 • б) сприйняття;

 • в) зовнішні почуття;

 • 2. Редактором якого видання був Ушинський з 1860 по 1861 рік?

 • а) “Современник”;

 • б) “Журнал Министерства народного просвещения”;

 • в) Журнал для воспитания;

 • 3. Що викладав Ушинський у Гатчинському сирітському інституті?

 • а) економіку;

 • б) право;

 • в) російську словесність;4. Засоби етичного виховання за Ушинським:

 • 4. Засоби етичного виховання за Ушинським:

 • а) навчання;

 • б) виховання;

 • в) особистий приклад вчителя;

 • г) переконання;

 • д) заохочення і стягнення;

 • 5. Яка книга вийшла в світ у 1861р.?

 • а) “Рідне слово”.

 • б) “Людина як предмет виховання”

 • в) “Дитячий світ”Каталог: joomla -> presentation
presentation -> 1. Розвиток церковної культури
presentation -> Педагогічні ідеї та освіта східних слов’ян. Виховання, навчання І педагогічна думка в Київській Україні –Русі (до ХIV ст.)
presentation -> 1. Виховання дітей в архаїчній Греції IX-VII ст до н е.
presentation -> Зародження виховання у первісному суспільстві
presentation -> Костантинов Н., Медынский Е., Шабаева М. История педагогики
presentation -> Педагогічні ідеї та діяльність Й. Г. Песталоцці
presentation -> Лекція Педагогічні думки діячів ХІХ –хх століття План Педагогічні погляди І. Франка
presentation -> Національна освіта І становлення педагогічної думки (XIV-XVII ст.) Загальний погляд на основні школи в Україні


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка