Педагогічна технологія критичного мисленняДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.


Педагогічна технологія критичного мислення

 • Фундаментальна мета сучасної освіти полягає не в наданні учням інформації, а в тому, щоб розвивати в них критичний спосіб мислення

 • Д. Дьюї

 • Мислення – це нове створення світу

 • А.Камю


Критичне мислення (КМ) – це мислення вищого порядку, яке спирається на інформацію, усвідомлене сприйняття власної інтелектуальної діяльності та діяльності інших Технологію розроблено науковцями Центру розвитку етики та виховання особистості Бостонського університетуМета технології:

 • Формувати власну точку зору

 • Впевнено вести дискусію

 • Приймати виважені рішення

 • Самостійно здобувати знання

 • Відкрито спілкуватися

 • Логічно мислити та аргументуватиПараметри КМ

 • Особистісне ставлення до об’єкта, до аргументованості висновків

 • Логічність викладу

 • Здатність змінити позицію на основі контраргументуФормуються розумові дії (мислення високого рівня)

 • Оцінювання

 • Синтез

 • Аналіз

 • Використання знань і вмінь

 • Розуміння

 • ЗнанняОсновні прийоми технології КМ

 • Мозковий штурм

 • Розширена лекція

 • Постановка учнями питань

 • Читання з позначками

 • Дискусія

 • Читання з передбаченням

 • Сенкан

 • Есе

 • Кубування

 • Гронування

 • Стратегія подвійних нотаток

 • Стратегія “Порушена послідовність” та іншіЧитання з позначкамиЧитання з передбаченням

 • ! Використовується перед першим читанням тексту

 • Учитель вибирає з тексту, що має вивчатися, 8 – 10 ключових слів і пропонує учням самостійно (або в парах) скласти оповідання, у якому використати дані словаМетод “Спрямоване читання (слухання) і міркування”

 • Алгоритм дій:

 • Розбити текст на такі частини, щоб простежувалася основна лінія дії

 • Учні мовчки читають (слухають читання вчителя), зупиняючись на вказаних учителем місцях

 • Учні відповідають на запитання на розуміння тексту, прогнозують подальший розвиток подій

 • Обговорення відповідей на запитання усім класом

 • Учні роблять припущення щодо подальшого розвитку подій з персонажами; створення “Карти персонажів”Метод “Карта персонажів”

 • Учні об’єднуються в пари

 • Обирають двох персонажів твору

 • У відповідну комірку вписують імена персонажів

 • У кола вписують характеристики даного персонажа

 • У прямокутники вписують докази за текстом розповідіКарта персонажів за твором Д.Дефо “Робінзон Крузо”Метод “Щоденник подвійних записів”

 • Алгоритм дій:

 • Учні ділять сторінку зошита навпіл

 • Під час читання заповнюють таблицю: зліва – що саме (персонаж, момент дії...) вразило, справа – чому вразило (які думки викликало, які запитання виникли...)

 • Учні читають та занотовують

 • Учні діляться своїми коментарями

 • Порівнюються результати роботи (що співпадає, що відрізняється...)Метод “Драматичні ролі”

 • ! Використовується під час аналізу твору; допомагає учням подивитися на історію з точки зору різних героїв

 • Існує три ролі і один об’єкт:

 • протагоніст (головний герой) – особа, яка спрямовує історію;

 • мета – об’єкт чи умова, якої прагне чи потребує головний

 • герой;

 • суперник - умова чи особа, яка протистоїть героєві у його

 • прагненні досягти мети;

 • помічник – особа чи якість, яка допомагає героєві досягти

 • метиМетод “Інсценізація для інтерпретування твору”

 • ! Використовується на етапі першого прочитання твору

 • Занурення учнів у твір;

 • Вибір критичного моменту для драматизації;

 • Розбір частин обраного моменту;

 • Програвання певної сцени;

 • Допомога вчителя “акторам”;

 • РефлексіяМетод “Читання (узагальнення) в парах”

 • ! Ефективний, коли текст складний для розуміння або перевантажений фактичним матеріалом

 • Доповідач:

 • - Читає текст першого абзацу вголос

 • - Узагальнює зміст (своїми словами передає основну ідею)

 • Респондент:

 • - Уважно слухає доповідача;

 • - Задає доповідачу два запитання, які прояснюють зміст прослуханого тексту

 • ! Під час подальшої роботи міняються ролямиМетод “РОФТ” (письмова діяльність)

 • Алгоритм дій:

 • Розподіл ролей, що пов’язані зі змістом уроку (герой, письменник, персонаж твору, явище природи...)

 • Вибір отримувача для свого повідомлення

 • Вибір форми, яка відповідає їхній ролі, отримувачу і темі

 • Оприлюднення повідомлень (читання, оголошення , обговорення в малій групі, публікації у газеті, лист...)Таблиця “РОФТ” за твором Д.Дефо “Робінзон Крузо”Метод ЗХД: “знаю – хочу дізнатися - дізнався”Твір – п’ятихвилинка

 • Твір без дотримання граматичних та стилістичних правил, у якому швидко фіксуються думки щодо розглянутого на уроці матеріалуМетод “Павутинка дискусії”

 • ! Взаємодія відбувається у парах і в групах із чотирьох учнів

 • Алгоритм дій:

 • Учитель готує бінарне запитання (передбачає дві відповіді: “так” або “ні”)

 • Учні продумують аргументацію та пишуть по три причини на підтримку обох сторін у дискусії

 • Створюють таблицю “павутинка дискусії”: “так“ – аргументи; “ні” – аргументи; висновок

 • Кожна пара об’єднується з іншою парою та розглядають відповіді, доповнюють свої таблиці

 • Учні обговорюють отримані результати та роблять висновки, які записують у комірку “Висновок” таблиці

 • Якщо групи зайняли різні позиції із суперечливого питання, пропонується провести дискусіюТаблиця “Павутинка дискусії” за твором Д.Дефо “Робінзон Крузо”

 • Чи правильно вчинив Робінзон, “приручивши” дикуна?Метод “Семантична карта”

 • Учні читають твір мовчки

 • Учитель обирає будь-який термін із твору

 • Учні діляться своїми знаннями щодо обраного терміну

 • Протягом трьох хвилин учитель збирає інформацію, організовує та записує ідеї у вигляді “семантичної карти”Семантична карта до слова “Робінзон” (за твором Д.Дефо “Робінзон Крузо”)Структура уроку критичного мислення

 • Фаза актуалізації

 • Фаза побудови знань (усвідомлення змісту)

 • Фаза консолідаціїФаза актуалізації

 • Актуалізація уже наявних знань з теми

 • Пробудження пізнавальної діяльності

 • Самостійне визначення учнями напрямків у вивченні нової теми: постановка питання, висування пропозиції, обговорення мети уроку

 • ! Методи: ЗХД, “семантична карта”, “читання з передбаченням” (“припущення на основі запропонованих слів”)Фаза побудови знань

 • Осмислення нової інформації, критичне читання та письмо:

 • Робота з текстом (художнім, критичним, науковим, публіцистичним);

 • Робота з підручником

 • Ідейно-художній аналіз твору

 • Лекція або бесіда

 • Перегляд відео

 • Літературні дослідження

 • Творчі роботи

 • ! Методи: “читання з маркуванням тексту”, “читання (узагальнення) в парах”, “спрямоване читання”, “подвійний щоденник”, “драматичні ролі”, “взаємне навчання”, “інсценізація для інтерпретування твору”Фаза консолідації

 • Обговорення

 • Систематизація

 • Переоцінка

 • Нове тлумачення отриманих знань

 • Проговорювання проблеми

 • ! Методи: “Павутинка дискусії”, “РОФТ”, “ЗХД”,

 • “Твір - п’ятихвилинка”Література

 • 1.  Розвиток критичного мислення в університеті Монтклер [Текст] // Управління школою. – 2005. – № 25. – С. 18-31. 2.  Бащенко, М.   Методика критичного мислення як засіб створення ситуації активно участі учнів у навчанні [Текст] : матеріали до уроків за творчістю Е.Хемінгуея / М. Бащенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 6. – С. 38-40. 3.  Бєлкіна, О. В.   Критичне мислення учнів початкових класів [Текст] / О. В. Бєлкіна // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 5. – С. 37-44. 4.  Бєлкіна-Ковальчук, О. В.   Формування критичного мислення учнів початкових класів у процесі навчання [Текст] : Автореф. дис. ... канд. пед. наук: Спец. 13.00.09 - теорія навчання / О. В. Бєлкіна-Ковальчук ; Волинський держ. ун-т ім. Л.Українки. – Луцьк, 2006. – 21 с. 5.  Буряк, В.   Формування у студентів критичного стилю мислення [Текст] / В. Буряк // Вища школа. – 2007. – № 3. – С. 21-30. – Проблеми педагогіки.Література

 • 6.  Буцька, І. В.   План-конспект уроку за технологією розвитку критичного мислення [Текст] / І. В. Буцька // Зарубіжна література в школі. – 2009. – № 18. – С. 15-17. 7.  Волковська, Т. І.   Технологія розвитку критичного мислення [Текст] / Т. І. Волковська // Управління школою. – 2008. – № 19-21. – С. 23-26. – Міжнародний фестиваль. Педагогіка XXI століття. 8.   Воронова, Н. Ф.   Технология развития критического мышления на уроках в начальной школе [Текст] / Н. Ф. Воронова // Початкове навчання та виховання. – 2006. – № 13. – С. 6-10. Геллер, Т.   Дискусія як засіб формування критичного мислення [Текст] / Т. Геллер // Історія України. Шкільний світ. – 2006. – № 5. – С. 14-18. 9. Грушко, О.   Плекаймо критичність мислення [Текст] / О. Грушко // Дошкільне виховання. – 2008. – № 11. – C. 4-6. – Школа мислення. 10. Грушко, О.   Плекаймо критичність мислення : [розвиток критичного мислення в дошкільнят] [Текст] / О. Грушко // Дошкільне виховання. – 2009. – № 3. – C. 9-11. – Школа мислення.Література

 • 11. Гущик, М. П.   Про деякі аспекти застосування стратегій критичного мислення [Текст] / М. П. Гущик // Історія України. Шкільний світ. – 2009. – № 17. – С. 16-18. 12. Дементієвська, Н.   Формування навичок критичного оцінювання ресурсів Інтернету у користувачів різного віку [Текст] / Н. Дементієвська // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : В.Кравець, В.Мадзігон, Г.Терещук та ін. – Тернопіль, 2008. – № 7. – С. 103-107. – Вивчаємо досвід. 13. Загашев, И. О.   Учим детей мыслить критически [Текст] / И. О. Загашев, С. И. Заир-Бек // Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – 2004. – №1-2. – С.20-24. 14.  Зайцева, Т.   Развитие критического мышления [Текст] / Т. Зайцева // Учитель. – 2007. – № 2. – С. 55-57. 15. Іванова, О.   Навчаємо критично мислити [Текст] / О. Іванова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2007. – № 2. – С. 8-16.Література

 • 16. Івашина, Н. В.   Формування в учнів навичок критичного мислення [Текст] : [урок хімії] / Н. В. Івашина // Хімія. – 2007. – № 23. – С. 2-8. 17. Києнко- Романюк Л.   Зарубіжна і національна практика розвитку критичного мислення в учнів і студентів [Текст] / Романюк Л. Києнко- // Вища освіта України. – 2004. – № 4. – С. 109-113. 18.  Києнко-Романюк, Л.   Розвиток критичного мислення в учнів і студентів: теорія і практика [Текст] / Л. Києнко-Романюк // Рідна школа. – 2006. – № 7. – С. 13-15. 19.  Климова, В.   За методикою критичного мислення [Текст] : матеріали до вивчення роману М.Булгакова "Майстер і Маргарита" / В. Климова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 6. – С. 35-38. 20.  Ковальова, В. І.   Формування творчих та пізнавальних здібностей учнів з використанням технології розвитку критичного мислення : компетентнісно орієнтована освіта [Текст] / В. І. Ковальова // Початкове навчання та виховання. – 2009. – № 16-18. – С. 49-53. – Досвід роботи.Література

 • 21. Ласкожевская, Е. В.   Технология развития критического мышления младших школьников [Текст] / Е. В. Ласкожевская // Начальная школа. – 2007. – № 6. – С. 68-70. 22.  Макаренко, В. М.   Технологія формування та розвитку критичного мислення [Текст] / В. М. Макаренко // Математика в школах України. – 2007. – № 26. – С. 2-10. – Методика та пошук. 23. Матвієць, С.   Розвиток критичного мислення в контексті компетентнісно орієнтованого навчання [Текст] / С. Матвієць // Історія України. Шкільний світ. – 2009. – № 10. – С. 10-13. 24.  Мірошко, О. І.   Цикл уроків читання в 3 класі з використанням методичної системи розвитку критичного мислення [Текст] / О. І. Мірошко // Початкове навчання та виховання. – 2006. – № 34. – С. 11-15. – Моя методика. 25. Міщенко, Т.   Розвиток критичного мислення у процесі вивчення художніх творів [Текст] / Т. Міщенко // Зарубіжна література. Шкільний світ. – 2008. – № 45-48. – С. 58-60. – Спецвипуск: перлини Всеукр. конкурсу "Учитель року-2008".Література

 • 26.  Наріжний, Ю.   "Філософія для дітей". Сучасна інноваційна концепція формування демократичного світогляду [Текст] / Ю. Наріжний // Історія України. Шкільний світ. – 2007. – № 4. – С. 5-9. 27.  Пугачева, Т. Н.   Урок с использованием технологии критического мышления [Текст] : [урок географії] / Т. Н. Пугачева // География в школе. – 2007. – № 7. – С. 52-55. 28. Ремех, Т.   Презентуємо посібник для творчих педагогів [Текст] : [науково-методичний посібник "Технології розвитку критичного мислення учнів"] / Т. Ремех ; Тетяна Ремех // Історія України. Шкільний світ. – 2008. – № 9. – С. 25-27. 29.  Семеркова, Л. Г.   Формування здорового способу життя [Текст] : складова соціалізації учнів на уроках основ здоров'я через використання методики розвитку критичного мислення / Л. Г. Семеркова // Виховна робота в школі. – 2009. – № 3. – С. 2-15. 30. Синюк, В. А.   Полеміка як засіб формування критичного мислення [Текст] / В. А. Синюк // Зарубіжна література в школі. – 2008. – № 17. – С. 16-17.Література

 • 31.  Токар, Н. М.   Роль критичного мислення в розвитку пізнавального інтересу учнів [Текст] / Н. М. Токар // Біологія. – 2007. – № 28. – С. 8-10. – Педагогічна майстерня. 32.  Третяк, О.   Розвиток критичного мислення молодших школярів [Текст] / О. Третяк // Школа першого ступеня: теорія і практика. – 2003. – Вип. 6. – С. 79-87. 33.  Шакирова, Д. М.   Технология формирования критического мышления старшеклассников и студентов [Текст] / Д. М. Шакирова // Педагогика. – 2006. – № 9. – С. 72-77. 34.  Шеремет, М.   Виховання критичного мислення учнів [Текст] : На думку Д.Дж.Шварца, стиль мислення, що спрямовує інтелект, є набагато важливішим, ніж власне інтелект. / М. Шеремет // Завуч. Шкільний світ. – 2006. – № 31. – С. 17-19. 35.   Шеремет, М.   До проблеми формування критичного мислення особистості [Текст] / М. Шеремет // Історія в школі. – 2006. – № 7-8. – С. 15-17. 36.   Шеремет, М.   Крититчне мислення в контексті задач підвищення професійної майстерності вчителя [Текст] / М. Шеремет // Післядипломна освіта в Україні. – 2008. – № 1. – С. 29-31.Інтернет - ресурси

 • 1. www:library.tnpu.edu.ua: класифікатори:

 • АПП; ББК; за ключовими словами

 •  2. Віртуальна бібліографічна довідка:

 • www:chl.kiev.uaКаталог: prezentacija
prezentacija -> Проблема творчого розвитку особистості в сучасному світі стоїть гостро
prezentacija -> Мандруємо заповідними куточками України
prezentacija -> Причому особистості, здатної до
prezentacija -> Запропонований матеріал дасть можливість заступникам директорів шкіл творчо використати рекомендації при визначенні змісту та виборі дієвих форм методичної роботи з вчителями-початківцями
prezentacija -> Тарас Григорович Шевченко народився 25 лютого (9 березня за н ст.) 1814р в с. Моринці Звенигородського повіту Київської губернії
prezentacija -> Практикуму директорів загальноосвітніх навчальних закладів у бродецькому навчально-виховному комплексі ! Тема семінару: Тема семінару
prezentacija -> Щиро вітаємо
prezentacija -> Розвиток творчих здібностей учнів шляхом впровадження інноваційних технологій
prezentacija -> Внутрішньошкільний контроль


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка