ПедагогічнаДата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.Педагогічна тема:

 • Педагогічна тема:

 • Створення умов для розвитку і самореалізації особистості, формування покоління, здатного вчитися все життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства.

 • Методична тема:

 • Створення умов для якісної освіти за рахунок сучасного науково-методичного забезпечення обґрунтованої системи компетентнісно-зорієнтованого навчання.Педагогічна тема:

 • Педагогічна тема:

 • Створення умов для розвитку і самореалізації особистості під час навчально-виховного процесу.

 • Методична тема:

 • Упровадження системи компетентнісно зорієнтованого навчання з метою створення умов для якісної освіти.- суб’єкт-суб’єктне гуманне співробітництво всіх учасників навчально виховного процесу; - діагностично-стимуляційний спосіб організації навчального пізнання;

 • - суб’єкт-суб’єктне гуманне співробітництво всіх учасників навчально виховного процесу; - діагностично-стимуляційний спосіб організації навчального пізнання;

 • - діяльнісно-комунікативна активність учнів; - проектування вчителем (а пізніше й учнями) індивідуальних досягнень учнів в усіх видах діяльності, сенситивних їх розвитку; -  врахування в змісті, методиках, системі оцінювання широкого діапазону особистісних потреб і можливостей дітей у здобутті якісної освіти.Головне завдання сучасної системи освіти - створення умов для якісної освіти, впровадження компетентнісного підходу - це найважливіша умова, що працює на підвищення якості освіти.

 • Головне завдання сучасної системи освіти - створення умов для якісної освіти, впровадження компетентнісного підходу - це найважливіша умова, що працює на підвищення якості освіти.

 • Під поняттям «компетентнісний підхід» розуміється спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетентностей особистості.уточнення мети (цілей) навчання;

 • уточнення мети (цілей) навчання;

 • удосконалення змісту навчання;

 • оновлення навчально-методичного забезпечення навчального процесу

 • добір ефективних методів, прийомів навчання і форм організації навчальної діяльності;

 • підготовка вчителя до реалізації компетентнісного підходу в навчанні.Компетенція – це суспільна норма, вимога, яка включає знання, уміння, навички, способи діяльності, певний досвід.

 • Компетенція – це суспільна норма, вимога, яка включає знання, уміння, навички, способи діяльності, певний досвід.

 • Компетентність - здатність успішно задовольняти індивідуальні й соціальні потреби, діяти й виконувати поставлені завдання.

Компетентність складається з трьох складових:

 • Компетентність складається з трьох складових:

 • Знаннєва (когнітивна)

 • Емоційно-ціннісна складова

 • Діяльнісна складова • Кожна компетентність побудована на поєднанні:

 • знань і вмінь,

 • ставлень,

 • цінностей, емоцій,

 • поведінкових компонентів, тобто всього того, що можна мобілізувати для активної дії.Зміни у змісті освіти, а саме:

 • Зміни у змісті освіти, а саме:

 • зміни в методиці викладання предметів;

 • широке впровадження в практику навчання таких альтернативних форм, як проектна та дослідницька діяльність;

 • посилення діяльнісного характеру освіти.Компетентнісно-діяльнісний урок (КДУ) - гнучка цілісна динамічна система взаємопов’язаних компонентів, змістових ліній, компетенцій і педагогічних ситуацій.

 • Компетентнісно-діяльнісний урок (КДУ) - гнучка цілісна динамічна система взаємопов’язаних компонентів, змістових ліній, компетенцій і педагогічних ситуацій.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка