Педагогічні ідеї та освіта східних слов’ян. Виховання, навчання І педагогічна думка в Київській Україні –Русі (до ХIV ст.)Дата конвертації28.05.2016
Розмір445 b.Педагогічні ідеї та освіта східних слов’ян. Виховання, навчання і педагогічна думка в Київській Україні –Русі (до ХIV ст.)

 • Педагогічні ідеї та освіта східних слов’ян. Виховання, навчання і педагогічна думка в Київській Україні –Русі (до ХIV ст.)

 • 1.Виникнення слов’янських племен: історичний екскурс.

 • 2.Освіта і виховання у східних слов’ян.

 • 3.Становлення освіти в Київській Русі.

 • 4.Перші паростки педагогічної думки.

 • 5.Формування освітньої політики у козацьку добу (ХІІІ - перша половина ХVІІІ ст.)Література:

 • 1. Медвідь М.А. “Історія національної освіти і педагогічної думки України”: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2003. – 335 с.

 • 2. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х – поч..ХХ ст.): Нариси/ Редколегія: М.Д.Ярмаченко, Н.Калініченко. – К.: Рад. шк., 1991. – 384 с.

 • 3. Левківський М.В., Микитюк О.М. “Історія педагогіки: Навчальний посібник”. – Харків: “ОВС”, 2002. – 240 с.Водночас з арабським вторгненням з Півночі в 7 ст. в Візантійську імперію проникають слов’янські народи Балканського півострова.

 • Водночас з арабським вторгненням з Півночі в 7 ст. в Візантійську імперію проникають слов’янські народи Балканського півострова.

 • У 9-12 ст. відбувається становлення слов'янської писемності, яка була створена на основі грецького уставного письма візантійцями Кирилом і Мефодієм.

 • У 863 році ними була заснована слов'янська церква і при ній перша школа з викладанням слов'янською мовою. В 865 році після прийняття християнства в Болгарії послідовники Кирила і Мефодія створили мережу слов'янських шкіл. Найпопулярніші з них: Охрідська і Преславська.

 • У 1018-1185 рр. за часів Візантійської імперії, коли в болгарських школах нав'язувалась грецька мова, вчителі слов'янської книжності переселились до Київської Русі.Історичне та генетичне формування давньоруської народності пов'язане з характером виховання у давніх слов'ян.

 • Історичне та генетичне формування давньоруської народності пов'язане з характером виховання у давніх слов'ян.

 • Мета і завдання виховання східних слов'ян:

 • прищепити практичні вміння та навички;

 • прищепити риси характеру, які б робили їх спроможними до трудової діяльності (навчали землеробській справі, володіти зброєю, полюванню на звіра, риболовству, пізніше – ремеслам).

 • Засоби виховання східних слов'ян:

 • залучення дітей до посильної участі в праці;

 • приклад;

 • показ;

 • усні повчання;

 • покарання, навіть і тілесні (за лінощі, непокору, брехню).Ази народної педагогіки:

 • Ази народної педагогіки:

 • Виховання дітей - життєво важлива функція батьків.

 • Мета виховання - підготовка дітей до практичної участі в суспільному житті.

 • Своє відображення народна педагогіка отримала в усній народній творчості: прислів'я, приказки, билини, казки, пісні.

 • “Вчити – розум точити”.

 • Педагогіка народу була трудовою.

 • У 6-9 ст. у східних слов'ян сформувались 4 соціальні верстви:

 • общинники – землероби;

 • ремісники;

 • племенна феодалізуюча знать;

 • язичеські жреці.Від народження і до 3-4 років дитина знаходилась під опікунством матері. Історично значення слова “дите”- означає “кормити груддю”.

 • Від народження і до 3-4 років дитина знаходилась під опікунством матері. Історично значення слова “дите”- означає “кормити груддю”.

 • З 7 років переходили в групу “отроків”.

 • З 14 років – дитина – рівноправний член сім’ї.

 • Для дітей знаті характерним було виховання поза сім'єю – “аталичествоПрокопій Кесарійський (6 ст.) виділив такі риси слов'ян, які відображали особливості виховання:

 • Прокопій Кесарійський (6 ст.) виділив такі риси слов'ян, які відображали особливості виховання:

 • загострене почуття общинності та справедливості;

 • релігійність;

 • стійка віра у Верховного Бога;

 • віра в магію;

 • моральність;

 • військова підготовка;

 • Візантієць Маврикій відмітив такі якості:

 • свободолюбство;

 • мужність;

 • загартованість;

 • легко переносять спеку, холод, дощ, недостачу їжі.З'являються слова, на позначення вікових груп:

 • З'являються слова, на позначення вікових груп:

 • “дитя” – той, що годується груддю;

 • “молодий” – дитина 3-6 років;

 • “чадо” – дитина 7-12 років, що починає навчатися;

 • “отрок” – підліток 12-15 років, що проходить навчання перед посвятою у дорослі члени роду.

 • Велика роль приділялася матері, звідси і значення слова “материй”- вихований матір'ю.

 • Отже, педагогіка східних слов'ян зародилася на стику двох культур - язичеської та християнської.У ІХ ст. н.е. стародавні племена слов'ян об'єднались і утворили державу – Київську Русь.

 • У ІХ ст. н.е. стародавні племена слов'ян об'єднались і утворили державу – Київську Русь.

 • Існує чимало теорії походження слов’ян. Дослідженням давніх часів в Україні займався М.Грушевський

 • Слов’яни увійшли в історію як народ енергійний, мудрий, мужній.

 • Назви племен:

 • Анти (lll-Vlll ст. н.е.). Держава – Оратанія, столиця – Київ. Поєднувались автократія та демократія. Писемність: буквиця, старогрецька та латинь.

 • Венеди (Геродот,Поділля).

 • Сармати (кочові скотарські племена). У родині головувала жінка. Головне – фізичне виховання.

 • Скіфи (Маврікій, Свідомість). Племена схожі за способом життя, мораллю, любов’ю до свободи.Періоди виховання:

 • Періоди виховання:

 • 1 період – баяння – вік (1,5 – 2 роки) – вихователь: мати, колискові, спілкування з немовлям.

 • 2 період – пестування – вік (3 – 7 років) – вихователь: мати, пестунки, усна народна творчість, забавлянки, знайомство з видами трудової діяльності, ігри.

 • 3 період – отрок – вік (7років) – хлопчики – пострижені. Дівчата – заплетена коса.

 • В епоху матріархату дітей 5-6 років виховувала мати.

 • Жінки з малолітніми жили в окремій частині, де іноді утримували домашніх тварин. Цю частину називали дитинець. У літописах Київської русі – це внутрішня фортеця.

 • Спочатку це місце громадського виховання, потім резиденція князів.

 • Методи виховання: пояснення, переконання, заохочення.

 • Жили в гармонії з природою. Починали навчання дітей з розуміння природознавства.

 • Міфи займали почесне місце у вихованні, відбивали ідеали українського народу, охоплювали всі сфери життя.Ознайомлення дітей з:

 • Ознайомлення дітей з:

 • - уявленням про будову світу,

 • - звичаями, обрядами, ритуалами, реліквіями,

 • - вчили лікувати хвороби, замовляти рани, звертатися до персоніфікованих сил природи.

 • Поклонялися: сонцю, зорям, місяцю і вогню, деревам, воді.

 • Слов’яни мали мовну педагогічну термінологію:

 • Місце навчання – вчитель, научитель(ка).

 • Навчальні заклади навчали міфології, лічбі, сільськогосподарському календарю, ремеслу, мистецтву.

 • Виховання здійснювалося в процесі виробничої діяльності (дородове), потім у результаті вдосконалення знарядь праці і ускладнення трудової діяльності (родова громада) відокремилось від загального процесу трудової діяльності .Утворення Київської Русі датується ІХ ст. і пов’язане з епохою становлення та розвитку феодального суспільства.

 • Утворення Київської Русі датується ІХ ст. і пов’язане з епохою становлення та розвитку феодального суспільства.

 • Київ був центром міжнародної торгівлі. Систематичний і поступовий розвиток пов’язують з іменами видатних діячів: Аскольда, Діра, Олега, Ігоря, Святослава, Володимира, Ярослава та інших, а також двох княгинь – Ольги та Анни Ярославни, королеви Франції.

 • Вважається, що писемність виникла після прийняття християнства, але існують свідчення існування писемності до 988 року у вигляді договорів з греками у 912, 945, 971 роках.

 • Перший паросток вищої школи в Україні - двірцеві школи. Досить популярними були школи грамоти, ремісницькі школи.Перша двірцева школа була відкрита князем Володимиром у 988 р.

 • Перша двірцева школа була відкрита князем Володимиром у 988 р.

 • Основою змісту освіти були сім вільних мистецтв (наук): граматика, риторика, діалектика, арифметика, геометрія, астрономія і музика.

 • У літописі ці школи мали назву школи книжкового вчення.

 • У стінах Софії Київської (1037 р.) було засновано велику бібліотеку, майстерню - скрипторій, де перекладали та переписували книжки.

 • Історію та географію вивчали на основі “Повісті минулих літ”, юриспруденцію – за “Правдою Руською”, посібником з граматики служила “Книга Осьмичастинна” (про частини мови).

 • За рівнем освіти двірцеві школи наближалися до освітніх установ Візантійської імперії.Головну роль серед монастирів займала Києво–Печерська обитель.

 • Головну роль серед монастирів займала Києво–Печерська обитель.

 • Головне завдання монастирських шкіл - суворе аскетичне вихованні підростаючого покоління.

 • Основний зміст освіти: покора, терпіння, відмова від радощів земного життя .

 • Основні посібники :

 • - праця Іоана Дамаскіна “Джерела знань”,

 • - “Ізборник” (1073 р.), що вміщував невеликі перекладені трактати наукового змісту,

 • - “Бджола” з філософськими афоризмами від часів Сократа до матеріаліста Демокрита.

 • Учні вивчали уривки з творів Аристотеля, Платона, Епікура, Плутарха, Софокла, Геродота та інших античних авторів.Елементарна освіта здобувалась в парафіяльних школах при діючих церквах або за допомогою майстрів грамоти, які викладанням заробляли собі на життя.

 • Елементарна освіта здобувалась в парафіяльних школах при діючих церквах або за допомогою майстрів грамоти, які викладанням заробляли собі на життя.

 • Школи грамоти відкриваються наприкінці ХІ – початку ХІІ ст. і в пам’ятках давньоруської писемності з’являється поняття “навчання грамоти” (навчання дітей читати, писати, лічити, хоровому співу).

 • Навчання починалося з вивчення Буквиці (так називали буквар), потім вивчали Часослов і Псалтир.

 • Знайдені також спеціально оброблені дощечки “цери” з вирізаними на зворотній стороні 36 літерами. Такою була азбука 13-14 століття.

 • На Русі з ХІІ ст. був відомий буквоскладальний метод навчання.Процес викладу нового навчального матеріалу:

 • Процес викладу нового навчального матеріалу:

 • Учитель читав книгу та коментував окремі речення або цілі розділи. Значну увагу приділяли усному викладу у формі повчань, притч.

 • Навчання арифметики починалося з вивчення нумерації – числових символів – 27 букв грецького походження.

 • Слов’янські букви Б, Ж, Д, Ш, Щ, Ъ, Ь для позначення цифр не застосовували.

 • Методи навчання:

 • * Екзогенний метод - ґрунтувався на вірі в існування двох світів (небесного і земного).

 • * Художній метод - подавав художньо-образну характеристику видатних осіб, святих, героїв тощо. * Науковий метод - полягав в поясненні навчального матеріалу емпіричним шляхом.Патріотичне виховання:

 • Патріотичне виховання:

 • - займало чільне місце в навчально-виховному процесі;

 • - образи билинних героїв сприймалися як моральний ідеал, модель громадської поведінки, билини описували події при дворі князя Володимира Красне Сонечко; - прикладами для наслідування були: Ілля Муромець, Микола Селянинович, Добриня Микитич, Альоша Попович.

 • Естетичне виховання мало особливе значення, насамперед хоровий спів.

 • Освіта за кордоном.

 • У ХІІ ст. поширилася тенденція здобувати освіту за кордоном. Вихідці з Русі вчилися в Константинополі, у монастирській школі в Афоні.У Київській Русі була своєрідна система освіти для сиріт і дітей з відхиленнями у розвитку.

 • У Київській Русі була своєрідна система освіти для сиріт і дітей з відхиленнями у розвитку.

 • Існувало дві форми опіки дітей-сиріт: індивідуальна і громадська. Згідно з “Правдою Руською”, опікуном сиріт могли бути близькі родичі або вітчим. Опікун був зобов’язаний годувати, одягати сиріт і зберігати їхню спадщину до досягнення повноліття. Людину, яка повинна була турбуватися про сироту, як про рідну дитину, називали “печальником”. Були притулки для сиріт.

 • Народні педагогічні ідеї базувалися на усній народній творчості: обрядових піснях, легендах, загадках, прислів’ях, заклинаннях, епічних та ліричних піснях.

 • Народна педагогіка була представлена усною народною творчістю – фольклором, в якому відображалась народна ідеологія.Головна мета народної педагогіки - возвеличення простої людини – патріота рідної землі.

 • Головна мета народної педагогіки - возвеличення простої людини – патріота рідної землі.

 • Основні риси педагогіки ХІ-ХІІІ ст.:

 • - пошук нових методів і прийомів виховання,

 • - збагачення засобів впливу;

 • - трансформації міфів в епос і науку, ілюзорних уявлень про природу – в загадках;

 • - заміна звичаю жертвоприношення дітей богам на покладання вінків.

 • Значних успіхів у київській Русі досягла книжна справа.

 • У 1037 р. була відкрита перша бібліотека.Державна концепція виховання відображалась на сторінках наступних творів:

 • Державна концепція виховання відображалась на сторінках наступних творів:

 • - “Ізборнік” (1076 р.).

 • - “Повість минулих літ”.

 • - “Руська Правда”.

 • - “Повчання дітям ” Володимира Мономаха (1053-1125 рр.),

 • - “Слово о полку Ігоревім”.

 • Володимир Мономах уперше обґрунтував необхідність переходу від релігійно-аскетичного виховання до практичних завдань, пов’язаних із повсякденним життям.Козацька доба найбільш хвилююча і яскрава сторінка в історії України.

 • Козацька доба найбільш хвилююча і яскрава сторінка в історії України.

 • Козацтво – це героїка українського народу, це джерело натхнення в боротьбі за свободу і незалежність, це вершина військової майстерності, це скарбниця високої духовності наших предків. Козацтво правомірно вважається святинею українського народу.

 • “Козацтво” – з ХV-ХVІ ст. збірна назва козаків в Україні, що входила до складу Росії, з ХVІІІ ст. до 1917 р. – частина населення Лівобережжя, а також окремий військовій стан у Росії.

 • Козацтво виникло як реакція на посилення соціально-економічних і національно-релігійних утисків населення України з боку української та польської шляхти, католицької церкви.Трактування слова “Козак” в історичній літературі :

 • Трактування слова “Козак” в історичній літературі :

 • * за народною традицією слово козак проходить від слова “коза”. Козак – означає воїн, рухливий та енергійний, як ця прудка і граціозна тварина.

 • * Козак – легко озброєний вартовий воїн. Його сутність – український воїн, вільна людина, що бореться за волю, незалежність народу.

 • У межах сучасних Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської областей у ХVI-XVIIІ ст. було вісім січей.

 • Гордістю козацтва був демократичний і свободолюбивий дух.Козацька система виховання має такі ступені:

 • Козацька система виховання має такі ступені:

 • - дошкільне родинне ;

 • - родинно-шкільне виховання;

 • - вища освіта.

 • Дошкільне родинне виховання базувалося на батьківській і материнській народній козацькій педагогіці. У сім’ях панував культ Батька і Матері, Бабусі і Дідуся, Роду і Народу.

 • Козацькій сім’ї властиві:

 • - глибокий демократизм,

 • - високі духовні традиції,

 • - рівноправність чоловіка та жінки.Завдання для самоперевірки:

 • Завдання для самоперевірки:

 • 1. Поясніть назви та зміст понять:

 • гридниця –

 • аталичество –

 • ініціація –

 • 2. Де, коли і ким була створена слов’янська писемність?

 • 3. На стиці яких культур створена слов’янська педагогіка?

 • 4. Назвіть мету виховання східних слов’ян.

 • 5. Які риси слов’ян виділив Прокопій Кесарійський у VI ст. до н.е.?

 • 6. Де і коли з’явились перші школи? Хто був першими вчителями?

 • 7. Особливості початкового навчання в школах кінця ХІ – поч. ХІІ ст.Список рекомендованої літератури для студентів:

 • Список рекомендованої літератури для студентів:

 • 1) Джуринский А.Н. История педагогики. - М.: Владос, 1999. - 432 с.

 • 2) История педагогики с XVII до середины XX ст. под ред. Академика РАО А.И. Пискунова.- К.:Творческий центр, 1998. - 296 с.

 • 3) Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти / В.А. Греченко, І.В. Чорний, В.А, Кушнерук, В.А. Режко. -К.: Літера ЛТД, 2002. - 464с.

 • 4) Левківський М.В. Історія педагогіки. - К.: Вища школа, 2006. - 320с.

 • 5) Левківський М.В. Історія педагогіки. Видання 2-е, доповнене. Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 376 с.

 • 6) Левківський М.В., Микитюк О.М. Історія педагогіки: Навчальний посібник / за ред. Левківського М.М. — Харків: «ОВС», - 2002. — 240с.

 • 7) Сбруєва А. А.. Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: Навчальний посібник. - Суми: Сум. ДПУ, 2000. - 208 с.Каталог: joomla -> presentation
presentation -> 1. Розвиток церковної культури
presentation -> 1. Виховання дітей в архаїчній Греції IX-VII ст до н е.
presentation -> Зародження виховання у первісному суспільстві
presentation -> Костантинов Н., Медынский Е., Шабаева М. История педагогики
presentation -> Педагогічні ідеї та діяльність Й. Г. Песталоцці
presentation -> Лекція Педагогічні думки діячів ХІХ –хх століття План Педагогічні погляди І. Франка
presentation -> Педагогічна система К. Д. Ушинського
presentation -> Національна освіта І становлення педагогічної думки (XIV-XVII ст.) Загальний погляд на основні школи в Україні


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка