Педагогічний портрет учителяДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.Педагогічний портрет учителя

 • Педагогічний портрет учителя

 • Никифорова Валерія Васильовича

 • Рік народження – 23 березня 1983 року.

 • Фахвчитель трудового навчання, фізики, креслення та основ здоров'я.

 • Кваліфікаційна категорія – спеціаліст І кваліфікаційної категорії.

 • Педагогічний стаж роботи – 8 років.

 • Свою трудову діяльність розпочав в Жучковецькій ЗОШ І-ІІ ст. у 2006 році. З вересня 2006 року і до сьогодні, працюю в Жучковецькій ЗОШ на посаді вчителя трудового навчання і фізичного виховання.

 • Сертифікати:

 • Про успішне завершення 64-годинного курсу за програмою Іntel «Програма для майбутнього» (2011 р.).

 • Про підвищення кваліфікації за категорією «Вчителі трудового навчання» (2010 р.), ХОІППО.

 • Сертифікат про успішне завершення 16-годинного курсу за програмою «Сходинки до інформатики у початковій школі» (2014 р.).

 • Участь у конкурсах, виставках-ярмарках:

 • Учасник Конкурсу «Вчитель року – 2013» у номінації «Трудове навчання» (2013 р.).

 • Активний учасник у виставках-ярмарках педагогічних ідей: «Формування пізнавального інтересу учнів на уроках трудового навчання» (2012 р.), «Естетичне виховання учнів на уроках трудового навчання» (2015 р.), «Волейбол» (розробка модуля) (2015 р.).

 • І місце (районний етап) у виставці педагогічних ідей з фізичного виховання «Волейбол» (розробка модуля) (2015 р.), ІІ місце – «Естетичне виховання учнів на уроках трудового навчання» (2015 р.).

 • Участь у конференціях, семінарах, громадська робота:

 • Керівник шкільного методичного об'єднання класних керівників (з 2012 р.).

 • Керівник шкільного спортивного гуртка «Юні волейболісти» (з 2012 р – на громадських засадах, з 2014 р. – на платній основі).

 • Учасник семінару-практикуму вчителів трудового навчання та фізичного виховання.

 • Успіхи учнів:

 • 2014 р., 2010 р. – ІІІ загальнокомандне місце в Спартакіаді школярів Хмельницького району серед ЗНЗ І-ІІ ст.

 • 2014 р. – ІІ місце в районних змаганнях з міні-футболу за призи кубку «Шкіряний м'яч» серед ЗНЗ І-ІІст.

 • 2014 р., 2011 р. – І місце в районному фізкультурно-патріотичному фестивалі «Козацький гарт - 2014» серед ЗНЗ І-ІІ ст.

 • 2012 р. – І місце в рятувально-прикладній дистанції за програмою «Школа безпеки».

 • 2011 р., 2010 р. – ІІІ місце у районній Спартакіаді школярів з волейболу серед юнаків.

 • 2013 р., 2011 р. – ІІІ місце у районній Спартакіаді школярів з настільного тенісу серед юнаків і дівчат серед ЗНЗ І-ІІ ст.

 • «Естетичне виховання учнів на уроках трудового навчання»

 • З досвіду роботи

 • вчителя трудового навчання

 • першої кваліфікаційної категорії

 • Никифорова Валерія Васильовича

 • 2015ОПИС ЗМІСТУ ДОСВІДУ

 • ОПИС ЗМІСТУ ДОСВІДУ

 • Естетичне виховання - це процес формування цілісного сприйняття і правильного розуміння прекрасного у мистецтві та дійсності; здатність до творчого самовиявлення притаманна людині. Однак ця здатність вимагає свідомого, цілеспрямованого, планомірного і систематичного розвитку.

 • Основою, на якій здійснюється естетичне виховання е певний рівень художньо-естетичної культури особистості, її здатності до естетичного освоєння дійсності. Цей рівень виявляється як у розвитку всіх компонентів естетичної свідомості (почуттів, поглядів, переживань, оцінок, смаків, потреб та ідеалів), так і в розвитку умінь і навичок активної перетворюючої діяльності у мистецтві, праці, побуті людських взаєминах. Формування у школярів певної системи художніх уявлень, поглядів, які зможуть допомогти їм виробити в собі дійові критерії естетичних цінностей, готовність та уміння вносити елементи прекрасного у своє життя, починається із сприймання оточуючого.

 • Завданням естетичного виховання е не тільки розширення художнього сприймання, списку прочитаних книг, почутих музичних творів, а й організація людських почуттів, духовного росту особистості, регуляція і корекція поведінки.

 • Естетичне виховання проникає в усі сфери дитячого життя, воно забезпечується всіма ланками виховання і використовує багатство і різноманітність його засобів. Усе це дає право вважати головним принципом естетичного виховання принцип все загальності естетичного виховання і художньої освіти.

 • Система естетичного виховання будується з урахуванням принципу творчої самодіяльності учнів. Це виявляється у здатності школярів переносити вироблені творчі навички на виконання будь-якої справи.

 • Таким чином, функціонування системи естетичного виховання ефективно здійснюється тоді, коли вона діє не ізольовано, а включається у комплекс усієї навчальне-виховної роботи і здійснюється з допомогою цілеспрямованого педагогічного керівництва.ОСНОВНА ЧАСТИНА

 • ОСНОВНА ЧАСТИНА

 • ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ СМАКІВ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАЧАННЯ

 • Працюючи над проблемою «Естетичне виховання учнів на уроках трудового навчання», я намагаюсь на своїх уроках формувати естетичні смаки школярів, що має специфічні особливості, які визначаються змістом та умовами їхньої навчальної діяльності. На уроках трудового навчання виникає можливість розкрити і показати їм взаємовідношення між виробництвом, технікою і мистецтвом. І це цілком закономірно, адже сприйняття і розуміння людиною прекрасного виникло, головним чином, у процесі трудової діяльності. У праці людина діставала задоволення від успішних творчих, фізичних і розумових зусиль, від корисності вдосконалення особисто виготовлених предметів, перетворення довкілля.

 • Ще здавна, створюючи різні утилітарні предмети, людина намагалася надати їм красивого вигляду. Відчуття і розуміння людиною прекрасного виникло в результаті праці. У праці людина отримує насолоду від результатів успішних творчих зусиль, від досконалості форм виготовлених нею предметів. Але праця може бути і надмірно важкою, погано організованою, яка викликає в людини неприязнь, відразу.

 • Відчуття й усвідомлення праці як чогось високого, прекрасного, так само як і сприймання її як явища огидного — різні сторони естетичного ставлення до праці. Щоб показати повною мірою красу праці, необхідно її педагогічно правильно організувати. Така організація повинна бути системною і обов'язково передбачити такі елементи: мету, зміст і процес праці, результат праці, відносини, які виникають в результаті праці.

 • Кожний елемент педагогічної системи повинен нести естетичне навантаження в тісному взаємозв'язку з іншими елементами системи: мета праці — з її процесом, процес — з результатом, результат — з особистими відносинами, відносини — з якостями особистості. Ідеальна сторона процесу праці полягає в тому, що, виконуючи будь-яку роботу, школярі повинні мати в своїй уяві ідеальний образ виробу. Праця виховує естетично не тоді, коли дитина просто щось робить, а коли ця діяльність спрямована на відтворення ідеалу. Не лише прибирання приміщення, а й розстановка меблів, оздоблення інтер'єру — важливі складові успіху праці.

 • У будь-якій праці учні мають вчитися творчості, творчому підходу в організації практичної діяльності, в конструюванні, в дизайні, у створенні нових композицій, форм, кольорових та інших рішень відповідно до законів естетики, що сприяє розвитку естетичних смаків. Але, як відомо, праця буває не завжди легкою, іноді це напружений і стомлюючий процес. Та творчість у ній, вираження учня в практичній діяльності творчою особистістю, є тим самим естетичним моментом, який породжує відчуття краси і робить працю прекрасною.Розпочинаючи практичну роботу, я налаштовую своїх учнів на перспективу і даю установку на красу: не лише хто швидше, а й хто краще виконає, зі смаком оформить результат праці, швидше приведе в порядок своє робоче місце. Адже, якщо трудова діяльність у колективі організовується як змагання, тоді одним з важливих показників оцінювання повинен бути естетичний вигляд роботи. Це сприяє формуванню й подальшому розвитку естетичних смаків.

 • Розпочинаючи практичну роботу, я налаштовую своїх учнів на перспективу і даю установку на красу: не лише хто швидше, а й хто краще виконає, зі смаком оформить результат праці, швидше приведе в порядок своє робоче місце. Адже, якщо трудова діяльність у колективі організовується як змагання, тоді одним з важливих показників оцінювання повинен бути естетичний вигляд роботи. Це сприяє формуванню й подальшому розвитку естетичних смаків.

 • Що б людина не робила, вона завжди прагне до краси. Саме це я пояснюю учням під час своїх занять, і тоді, оформлюючи результат праці, вони думають не тільки про зручність конкретного виробу, а й про зовнішній вигляд. Продумуючи виготовлення об'єкта праці за законами краси, намагаючись зробити його естетичним, учень відкидає усе зайве, шукає найдосконаліші форми.

 • Сам процес праці може бути нелегким і потребувати багато вольових зусиль. І тоді, як стимул діяльності може виступити прагнення до творчості, образ прекрасного, який необхідно втілити в життя. Тобто, крім того, що учень повинен виготовити корисний, безпечний і зручний виріб, відповідно до його призначення, він повинен бути ще й гарним, викликати задоволення своїм зовнішнім виглядом. Така практична діяльність збагачує естетичну культуру дитини, відображає закономірності розвитку її естетичних смаків.

 • Щоб виріб був гарний, у ньому насамперед має найповніше відбитися та мета, яку учень ставить під час його виготовлення. Крім цього, задум предмета, його призначення повинні бути виражені в оптимальній формі: якщо в формі предмета найбільш повно виражені мета і зміст речі, то така форма сприймається як гарна.

 • На уроках трудового навчання я розвиваю у школярів відчуття форми, вміння гармонійно поєднувати кольори, оцінювати композицію, гармонію, симетрію. Закон єдності і краси простежується в їх органічному поєднанні. Практикую, щоб в оцінюванні виробів брали участь учні. Це спонукає їх не лише до самокритики, критики, а й вчить всебічно розкривати естетичність даного виробу і виявляти власні естетичні смаки. Це я враховую для виявлення й подальшого розвитку естетичних смаків учнів.

 • Формуючи естетичні смаки учнів на уроках трудового навчання, я завжди звертаю увагу на спецодяг вихованців. Адже учні на уроках праці обов'язково повинні бути в спецодязі. Цього навчального року ми вирішили з учнями виготовити свій власний спецодяг та оздобити його відповідним чином, тим самим створивши власну емблему кожного класу. В такому одязі учні з великим задоволенням працюватимуть, адже він не лише захищатиме їх від забруднення, а й прикрашатиме, тобто виконуватиме естетичну функцію, що сприятиме формуванню естетичних смаків учнів, розвитку їхнього творчого потенціалу. Навіть така дрібничка в поєднанні з іншими складовими не лише розвиває смаки, а й сприяє розвитку особистості.Отже, естетичні смаки учнів на уроках трудового навчання формуються під впливом відчуття краси в процесі праці, які виникають у дитини тоді, коли вона бачить цінність праці для суспільства; коли зміст і характер праці відповідають її нахилам і здібностям; коли трудова діяльність відбувається в естетичних умовах; коли праця сама по собі цікава, складна, різноманітна; коли в дитини є певні трудові навички, необхідні для виконання певної трудової діяльності. Звідси випливає висновок: формування естетичних смаків учнів у процесі трудової діяльності, отримання естетичного задоволення від праці багато залежить від виду праці, умов та інших чинників, але ще більше — від самих учнів, від їх уміння насолоджуватися працею, яке повинен розвивати вчитель трудового навчання.

 • Отже, естетичні смаки учнів на уроках трудового навчання формуються під впливом відчуття краси в процесі праці, які виникають у дитини тоді, коли вона бачить цінність праці для суспільства; коли зміст і характер праці відповідають її нахилам і здібностям; коли трудова діяльність відбувається в естетичних умовах; коли праця сама по собі цікава, складна, різноманітна; коли в дитини є певні трудові навички, необхідні для виконання певної трудової діяльності. Звідси випливає висновок: формування естетичних смаків учнів у процесі трудової діяльності, отримання естетичного задоволення від праці багато залежить від виду праці, умов та інших чинників, але ще більше — від самих учнів, від їх уміння насолоджуватися працею, яке повинен розвивати вчитель трудового навчання.

 • Вплив на особистість навколишнього середовища в процесі трудової діяльності, створеного за законами естетики, якоюсь мірою подібний до впливу творів мистецтва, але має одну важливу особливість. До зустрічі з творами мистецтва ми зазвичай готуємось. Наш мозок ніби наперед програмує цю подію, настроюється на спілкування з прекрасним. До того ж це спілкування обмежене в часі. А виробниче середовище діє на учнів постійно, кожен день, у процесі їхньої трудової діяльності. Його вплив непомітний. Людина працює, виготовляє певні вироби, а її мозок паралельно фіксує образи оточуючої її обстановки, оцінює її і по «цеглині» будує фундамент естетичного смаку. При цьому слід відзначити, що один і той самий інтер'єр різні люди сприймають по-різному. Тут відображаються особисті естетичні смаки.

 • Естетична організація виробничого середовища учнів включає ряд елементів. Сюди належать архітектура будівлі, зокрема школи, інтер'єр навчальних приміщень, колір, освітлення, чистота класу, раціональна організація робочих місць, наочні стенди, спецодяг, озеленення і навіть музичний супровід під час практичної роботи. Тільки на основі комплексного врахування усіх цих елементів досягається повноцінний позитивний вплив середовища на особистість і на формування її естетичних смаків.

 • Однією з проблем трудового навчання є недостатній рівень оснащення майстерень. Зважаючи на роль уроків трудового навчання в розвитку дітей, цій проблемі слід приділяти більше уваги. Перша і необхідна умова — просторий, світлий клас. У такому приміщенні учні з великим задоволенням будуть працювати. Якщо робоче місце добре освітлене, — менше втомлюються очі, помітно підвищується активність школяра, його успіхи в трудовій діяльності. Щоб вирішити проблему освітлення, недостатньо поставити певну кількість світильників або мати в класі великі вікна. Важливо досягти рівномірності і м'якості освітлення (різке світло не менше втомлює, ніж слабке).

 • Піклуючись про гарне освітлення, не можна забувати про колір; посилюють чи послаблюють освітлення в приміщенні пофарбовані стіни, меблі. Так, наприклад, біла поверхня відбиває 80 % світла, яке падає на неї. Крім того, кожен колір здійснює психофізіологічний і емоційний вплив на людину. Одні кольори заспокоюють, інші збуджують. Позитивно впливає на людину гармонія кольорів, негативно — грубе поєднання кольорів.Усе це слід враховувати, фарбуючи класну кімнату, майстерню. Раціональне кольорове рішення класного приміщення забезпечить одну з важливих умов трудової діяльності, один із суттєвих факторів естетичного впливу на школяра, через який учитель виховує естетичні смаки кожного учня.

 • Усе це слід враховувати, фарбуючи класну кімнату, майстерню. Раціональне кольорове рішення класного приміщення забезпечить одну з важливих умов трудової діяльності, один із суттєвих факторів естетичного впливу на школяра, через який учитель виховує естетичні смаки кожного учня.

 • У створенні естетичних умов праці не меншу роль відіграє краса і зручність інструментів та обладнання. Крім того, потрібно вміти культурно з ними працювати, так, щоб на парті був порядок, щоб усе було під руками і нічого не заважало, тобто приділяти увагу правильній організації робочого місця.

 • На мою думку, також трудове навчання школярів неможливе без урахування рекомендацій наукової організації праці. Взаємодія краси праці і культури на уроках трудового навчання сприяє формуванню естетичних смаків через моральне задоволення, естетичні відчуття, які отримують учні в процесі праці. Однак для формування повноцінних естетичних смаків слід враховувати й умови праці (методичні, санітарно-гігієнічні, психофізіологічні та ергономічні).

 • Методичні умови праці визначаються чинниками, пов'язаними з принципами і методами трудового навчання, вивченням і раціоналізацією трудових прийомів, а також застосуванням знань під час виконання практичних завдань. На практиці це означає, що там, де вчитель трудового навчання має належну теоретичну і методичну підготовку, вміє раціонально організувати трудову діяльність школярів, створюються сприятливі умови для формування в учнів не лише якісних знань, практичних умінь і навичок, а й повноцінних естетичних смаків.

 • Таким чином, з усього вище сказаного можна зробити наступний висновок: з метою підвищення ефективності процесу формування естетичного смаку учнів доцільно звернути увагу на вирішення таких завдань у навчально-виховному процесі як збагачення рівня загальної культури учнів; формування естетичного ідеалу; ознайомлення учнів з критеріями краси, які існують у суспільстві; розвиток естетичних почуттів, духовно-естетичних потреб учнів; розвиток умінь сприймати і оцінювати красу; розвиток бажання створювати красу власними руками.

 • І тільки тоді, на мою думку, коли ми, вчителі трудового навчання, будемо дотримуватися усіх вище зазначених норм і критеріїв, зможемо виховати в наших учнів відчуття краси і насолоди від виконуваної праці та сприяти їх естетичному вихованню на уроках.ВИСНОВКИ

 • ВИСНОВКИ

 • Вивчення питання «Естетичне виховання учнів на уроках трудового навчання» дозволило сформулювати такі висновки:

 • 1. Важливою складовою всебічного гармонійного розвитку особистості є естетичне виховання. Ми з’ясували, що функціонування системи естетичного виховання ефективно здійснюється тоді, коли вона діє не ізольовано, а включається у комплекс усієї навчальне-виховної роботи і здійснюється з допомогою цілеспрямованого педагогічного керівництва.

 • 2. Прогрес усієї системи освіти залежить від якісних змін у підготовці вчителя, який є носієм культурного потенціалу народу. Без кваліфікованого, грамотного, культурного вчителя неможливий всебічний розвиток дитини, який передбачає розвиток її талантів; розумових, фізичних та естетичних здібностей; пізнавальних можливостей та якостей особистості, тому професійна підготовка вчителя і, зокрема, вчителя трудового навчання так актуальна на сьогодення.

 • 3. Належна підготовка вчителів трудового навчання до естетичного виховання учнів буде ефективнішою, якщо процес підготовки педагогічних кадрів обумовити педагогічно конкретизованою метою та науково обґрунтованим змістом навчання, спрямованого на формування в учнів спеціальних та методичних знань і вмінь.

 • 4. Уроки трудового навчання повинні проводитися таким чином, щоб вони ґрунтувалося на розвитку в учнів розуміння специфіки народного декоративно-прикладного мистецтва, зокрема — розуміння принципу залежності характеру орнаментального вирішення від форми, матеріалу і утилітарного призначення виробу. Набувши перших необхідних навичок, учні повинні переходити до роботи над цілісними виробами, спочатку простими, потім — складними.

 • 5. Не всі школярі в подальшому пов'яжуть свою трудову діяльність з художньою обробкою деревини, але одержані в процесі занять художня культура, інтерес до національного народного мистецтва збагатить їх духовно. Не пройде безслідно і досвід творчих пошуків на заняттях, що дають відчуття великого задоволення, і це неминуче проявиться у будь-якій трудовій діяльності, в якій братимуть участь випускники школи.

 • РЕКОМЕНДАЦІЇ

 •  Досвідом роботи щодо естетичного виховання учнів на уроках трудового навчання ділюся з колегами на засіданнях шкільних методичних об’єднань, виступаю на педагогічних радах. З метою впровадження досвіду роботи проводжу відкриті уроки для вчителів школи і району. Беру активну участь у проведенні шкільних тижнів трудового навчання, конкурсів, виховних заходів. Увесь комплекс урочної та позаурочної роботи дає досить позитивні результати. Мої вихованці уміють творчо мислити, наполегливі, працьовиті, відповідальні, уміють відстоювати свої погляди і переконання.

 • Досвід рекомендується впроваджувати в навчально-виховний процес вивчення шкільного курсу біології.ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

 • ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Разумна Г.І. Знання, вміння та навички як компоненти готовності майбутнього вчителя до естетичного виховання учнів. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. - Вип. 6. – Херсон: ХДПУ, 1998. – С.67-72.

 • 2. Разумна Г.І. Творчі начала у підготовці майбутніх вчителів до естетичного виховання учнів. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Бюлетень ВАК України 1999р., №4.- Вип. 12. – Херсон: ХДПУ, 2000. – С.92-97.

 • 3. Разумна Г.І. Естетичне виховання вчителя в процесі професійної підготовки. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. - Вип. 18. – Херсон: ХДПУ, 2000. – С.126-132.

 • 4. Гедвилло О.І., Разумна Г.І. Формування готовності майбутнього вчителя обслуговуючої праці до естетичного виховання. Трудова підготовка в закладах освіти. – 1999. – №2. – С.11-16.

 • 5. Разумна Г.І. Організація самостійної роботи студентів в процесі вивчення курсу “Технологія приготування їжі”. Молодежь, труд, профессия: Материалы международной научно-практической конференции в г. Херсоне (13 – 18 сентября 1993г.). – Херсон, 1994. – С.66-68.

 • 6. Разумна Г.І. Особливості естетичного виховання у процесі трудового навчання. Науково-методичне забезпечення діяльності сучасної професійної школи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (11-14 травня 1994р., м. Львів). Ч.2. – Київ, 1994. – С.153.

 • 7. Разумна Г.І. Формування естетичної культури студентів. Проблеми наступності та інтеграції змісту навчання у системі “школа – ПТУ - ВНЗ”. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Вінниця, травень 1996р.). – Вінниця, 1996. – С.235-236.

 • 8. Гедвилло А.И., Разумная Г.И. Программы педагогических институтов. Технология приготовления пищи. Для специальности 03.02.03. “Труд и профессиональное обучение”. – Херсон: ХГПИ, 1996. – 20с.

 • 9. Гедвілло О.І., Разумна Г.І. Методичні рекомендації по виконанню лабораторних робіт з курсу “Технологія приготування їжі”. Розділ “Естетичне виховання студентів”. – Херсон: ХДПУ, 2001. – 48с.Каталог: 200000142-aac1eabbe0


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка