Передумов. По-перше, що соціальні інститутиДата конвертації01.06.2016
Розмір444 b.Неоінституціоналізм (“новий інституціоналізм”) виходить з двох фундаментальних передумов. По-перше, що соціальні інститути мають значення, і, по-друге, що вони піддаються аналізу за допомогою стандартних інструментів економічної теорії.

 • Неоінституціоналізм (“новий інституціоналізм”) виходить з двох фундаментальних передумов. По-перше, що соціальні інститути мають значення, і, по-друге, що вони піддаються аналізу за допомогою стандартних інструментів економічної теорії.

 • Завдяки принципу "методологічного індивідуалізму", що послідовно проводиться, в центрі уваги нової інституційної теорії опиняються відносини, що складаються усередині економічних організацій.

 • Стандартна неокласична теорія знала два види обмежень: фізичні, породжувані рідкістю ресурсів, і технічні, що відображають рівень знань і практичної майстерності економічних агентів. Неоінституціоналісти вводять ще один клас обмежень, обумовлених інституційною структурою суспільства, що звужує поле економічного вибору. Це знаходить свій вираз в двох найважливіших поведінкових передумовах нової інституційної теорії - обмеженої раціональності і опортуністичної поведінки.

 • Неоінституціоналізм ґрунтується на припущенні про екзогенність смаків і технології.Провідним теоретиком неоінституціоналізму є Дж. К. Гелбрейт. Одна з найвідоміших праць – „Нове індустріальне суспільство” вийшла в 1961році.

 • Провідним теоретиком неоінституціоналізму є Дж. К. Гелбрейт. Одна з найвідоміших праць – „Нове індустріальне суспільство” вийшла в 1961році.

 • В центрі концепції Гелбрейта стоїть поняття „техноструктури”. Під нею він розуміє суспільну групу, яка включає вчених, конструкторів, фахівців по керівництву, фінансам, технологіям і інші, які необхідні для нормального функціонування великої корпорації.

 • Гелбрейт виходить з того, що обличчя сучасного світу визначають крупні корпорації, які випускають складну техніку.

 • Формування нової моделі продукту кожний раз потребує нових наукових досліджень. Від їх початку до випуску перших зразків зазвичай проходять роки. Тому необхідне не тільки вивчення ринка (маркетинг), але також прогнозування цін, попиту і пропозиції та інших чинників. Все це – результат колективної праці фахівців.До загальних положень нової інституційної теорії належить "теорема Коуза", викладена у його статті "Проблема соціальних витрат" (1960 р.).

 • До загальних положень нової інституційної теорії належить "теорема Коуза", викладена у його статті "Проблема соціальних витрат" (1960 р.).

 • Теорема присвячена проблемі зовнішніх ефектів (екстерналій). Так називаються побічні результати будь-якої діяльності, які стосуються не безпосередніх її учасників, а третіх осіб.

 • Існування екстерналій приводить до розбіжності між приватними і соціальними витратами (по формулі - соціальні витрати рівні сумі приватних і екстернальних, які покладаються на третіх осіб).

 • У разі негативних зовнішніх ефектів приватні витрати виявляються нижче соціальних, у разі позитивних зовнішніх ефектів - соціальні витрати нижче приватних.

 • Теорема Коуза - якщо права власності чітко визначені і трансакційні витрати рівні нулю, то аллокація ресурсів (структура виробництва) залишатиметься незмінною і ефективною незалежно від змін в розподілі прав власності.

 • Таким чином, за відсутності витрат по укладанню угод структура виробництва залишається тією ж самою незалежно від того, хто яким ресурсом володіє.Розробка теорії трансакційних витрат в першу чергу пов'язана з іменами двох економістів Р. Коуза і О. Уільямсона. Базовою одиницею аналізу в теорії трансакційних витрат признається акт економічної взаємодії, операція, трансакція.

 • Розробка теорії трансакційних витрат в першу чергу пов'язана з іменами двох економістів Р. Коуза і О. Уільямсона. Базовою одиницею аналізу в теорії трансакційних витрат признається акт економічної взаємодії, операція, трансакція.

 • Категорія трансакції розуміється гранично широко і використовується для позначення обміну як товарами, так і юридичними зобов'язаннями, операцій як короткострокового, так і довгострокового характеру, що вимагають детального документального оформлення й припускають просте взаєморозуміння сторін. Витрати і втрати, якими може супроводжуватися така взаємодія, одержали назву трансакційних витрат.

 • Ключове значення для роботи економічної системи трансакційних витрат було усвідомлено завдяки статті Р. Коуза "Природа фірми" (1937 р.). Він показав, що при кожній операції необхідно проводити переговори, здійснювати нагляд, встановлювати взаємозв'язки, усувати розбіжності.Основне завдання теорії прав власності, полягає в аналізі взаємодії між економічними і правовими системами.

 • Основне завдання теорії прав власності, полягає в аналізі взаємодії між економічними і правовими системами.

 • Фундаментальні положення теорії прав власності: 1) права власності визначають, які витрати і винагороди можуть чекати агенти за свої дії; 2) переструктуризація прав власності веде до зрушень в системі економічних стимулів; 3) реакцією на ці зрушення буде зміна поведінки економічних агентів.

 • Перерозподіл прав відповідно до відносних переваг, які має кожний з учасників господарського процесу в якомусь виді діяльності, підвищує загальну ефективність функціонування економіки.

 • У протилежність цьому односторонній і примусовий характер обмеження прав власності державою не дає ніяких гарантій його відповідності критеріям ефективності.Джеймс Мак-Джілл Бьюкенен одним з перших здійснив економічний аналіз політичного життя суспільства. На його думку суспільний вибір - це погляд на політику, який виникає унаслідок розповсюдження застосування інструментів і методів економіста на колективні або неринкові рішення. У зв'язку з цим теорія суспільного вибору має сьогодні і іншу назву - нова політична економія.

 • Джеймс Мак-Джілл Бьюкенен одним з перших здійснив економічний аналіз політичного життя суспільства. На його думку суспільний вибір - це погляд на політику, який виникає унаслідок розповсюдження застосування інструментів і методів економіста на колективні або неринкові рішення. У зв'язку з цим теорія суспільного вибору має сьогодні і іншу назву - нова політична економія.

 • Ідеальний суспільний устрій, по Бьюкенену, будується на принципах контракціонізму:

 • 1. Рівний підхід до всіх індивідів на конституційній стадії, при цьому правило одноголосності служить для захисту індивідуальних прав і тим самим гарантує, що утілювані в конституції правила і інститути також відноситимуться до індивідів неупереджено, як до рівних.

 • 2. Дії на другій стадії політичного процесу ефективно обмежені правилами, виробленими на першій, конституційній стадії, і це справедливо не тільки для окремих громадян, але і для вибраних представників, бюрократії і юристів, що здійснюють правосуддя.

 • 3. Принципова відмінність між діями, зробленими в рамках конституційних правил, і змінами самих цих правил.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка