Перший рівень – директор школи. Цей рівень визначає стратегічні напрями розвитку школиДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.
#5298Перший рівень директор школи. Цей рівень визначає стратегічні напрями розвитку школи.

 • Перший рівень директор школи. Цей рівень визначає стратегічні напрями розвитку школи.

 • Другий рівень заступники директора школи, шкільний психолог, соціальний педагог, а також органи і об'єднання, що беруть участь у громасько-державному управлінні школою.

 • Третій рівень – вчителі, вихователі, класні керівники. Всі вони виконують управлінські функції по відношенню до учня.

 • Четвертий рівень – учні, органи класного і загальношкільного самоврядування. • В психологічному словнику

 • поняття “професіоналізм” трактується як

 • інтегральна характеристика людини, що передбачає наявність високого рівня здійснення його професійної діяльності та життєву зрілість його особистості  • Професіоналізм

 • можна розглядати як вершину майстерності в професії, як творчу самореалізацію спеціаліста.Здатність працювати самостійно без постійного керівництва.

 • Здатність працювати самостійно без постійного керівництва.

 • Здатність брати на себе відповідальність за власною ініціативою.

 • Здатність проявляти ініціативу.

 • Готовність помічати проблеми та шукати шляхи їх вирішення.

 • Уміння аналізувати нові ситуації

 • Здатність безконфліктно працювати з іншими людьми

 • Здатність опановувати нові знання за власною ініціативою

 • Уміння приймати рішення на основі правильних суджень

 • Дж. Равен • Сорочан Т.М. визначає професіоналізм управлінської діяльності керівника навчального закладу як

 • сукупність компетенцій, які дозволяють суб'єкту (керівнику закладу ) професійно здійснювати управлінську діяльність у сучасних соціально-економічних умовах з урахуванням особливостей об'єкту управління, пов'язаних із вирішенням педагогічних завдань

 • (вихованням і розвитком особистості дітей)функціональна компетенція, яка полягає у відтворенні традиційного управлінського циклу та володіння вміннями здійснювати управлінські функції;

 • функціональна компетенція, яка полягає у відтворенні традиційного управлінського циклу та володіння вміннями здійснювати управлінські функції;

 • соціально-педагогічна компетенція, яка полягає в управлінні навчальним закладом як соціальною системою;

 • інноваційна компетенціяспрямованість на розвиток педагогічної і виховної системи навчального закладу шляхом опанування інновацій;

 • фасилітативна компетенціяспрямування творчої діяльності педагогів на створення оригінальної освітньої практики в закладіЗдатність мислити комплексно (управляти взаємодією)

 • Здатність мислити комплексно (управляти взаємодією)

 • Особистісна цілісність (перш, ніж керувати іншими, треба вміти керувати та управляти собою)

 • Передбачуваність

 • Здатність витримувати стреси

 • Уміння передавати інформацію

 • Ефективне управління часом

 • Оптимізм

 • Вміння бути політикомСистема управлінських дій заступника директора з навчально-виховної роботи

 • Система управлінських дій заступника директора з навчально-виховної роботи

 • Організовує і контролює процес навчання школярів, їх загальноосвітню і трудову підготовку, всебічний розвиток і поведінку.

 • Контролює виконання навчальних планів і програм, якість знань, умінь і навичок учнів; контролює стан викладання шкільних предметів

 • Здійснює керівництво методичною роботою з учителями школи.

 • Складає і контролює розклад уроків, графіки факультативних і гурткових занять, контрольних, проведення лабораторних робіт,навчальних екскурсій.

 • Відповідає за звітність із питань навчально-виховного процесу.

 • Організовує методичну роботу предметних комісій та методичних об'єднань, діяльність шкіл ефективного досвіду кращих педагогів.

 • Контролює роботу шкільної бібліотеки, роботу психологічної служби школиПростір як інформаційне поле – реалізація управлінських функцій обмежена законами, постановами, стандартами.

 • Простір як інформаційне поле – реалізація управлінських функцій обмежена законами, постановами, стандартами.

 • Простір як поле професійної взаємодії – система професійної взаємодії з позицій суб’єкт-суб’єктного підходу в педагогічному колективі.

 • Простір як сукупність матеріальних ресурсів – можливість оцінити наявність або брак необхідних ресурсів; пошук або проектування нових.Розуміння компетентності у відповідності з Національною рамкою кваліфікацій

 • Розуміння компетентності у відповідності з Національною рамкою кваліфікацій

  • здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості;
  • Компетентність є результатом
  • набуття компетенцій


Знання основ науки про управління, володіння технологіями управління соціальними системами; уміння проектувати цілі, планувати, організовувати, коректувати, аналізувати результати освітнього процесу в системах різного рівня: учитель-учень; учитель-учитель; учитель-заступник директора; учитель-предметне м/о.

 • Знання основ науки про управління, володіння технологіями управління соціальними системами; уміння проектувати цілі, планувати, організовувати, коректувати, аналізувати результати освітнього процесу в системах різного рівня: учитель-учень; учитель-учитель; учитель-заступник директора; учитель-предметне м/о.

 • Орієнтація у загальних питання методології навчання; знання сучасних технологій навчання і виховання, уміння застосовувати ці знання у проектуванні реального освітнього середовища.

 • Теоретичні знання в області психології та психофізіології пізнавальних процесів учнів, уміння використовувати ці знання у конструюванні освітнього простору.4. Уміння працювати з інформацією; володіння навичками роботи з медіатехнологіями.

 • 4. Уміння працювати з інформацією; володіння навичками роботи з медіатехнологіями.

 • 5. Теоретичні знання в сфері проектування здоров’язберегаючого освітнього середовища.

 • Володіння прийомами ефективного спілкування, здатність аналізувати і коректувати різні види взаємодії між учасниками освітнього процесу; здатність навчити прийомам ефективного спілкування.

 • Уміння транслювати й організовувати трансляцію ефективного досвіду вчителів. Уміння узагальнювати свою роботу у вигляді звітів, виступів, статей тощо.

 • Уміння планувати, організовувати, проводити й аналізувати мікродослідження, педагогічний пілотний експеримент.

 • Володіння навичками постійного професійного самовдосконалення; уміння підтримувати процес саморозвитку і самовизначення всіх суб'єктів освітнього простору.Відповідно до Національної рамки кваліфікацій

 • Відповідно до Національної рамки кваліфікацій

 • у системі підвищення кваліфікації виділяють такі компетентності заступника директора з навчально-виховної роботи:

 • нормативно-правова компетентність

 • управлінська компетентність

 • дидактична компетентність

 • психологічна компетентність

 • комунікативна компетентність

 • інформаційна компетентність

 • лідерська компетентністьОрганізує роботу навчального закладу

 • Організує роботу навчального закладу

 • Створює умови для продуктивної праці педагогів і учнів

 • Контролю роботу всіх підрозділів навчального закладу

 • Створює та поповнює матеріальну базу навчального закладу

 • Формує імідж та організаційну культуру навчального закладу • це комплексна характеристика управлінця-професіонала, яка включає і знання, і вміння, і психологічні характеристики, і певні особистісні якості.Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка