Перспективи розвитку суспільства, доля людства залежить від життєвої компетентності особистості, життя і діяльність якої проходять в цьому світіДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b. • Перспективи розвитку суспільства, доля людства залежить від життєвої компетентності особистості, життя і діяльність якої проходять в цьому світі.Більш “знаю як”, ніж “знаю що”

 • Більш “знаю як”, ніж “знаю що”1. поруч вживаються поняття «компетенція» та «компетентність», причому як характеристики одного й того ж педагогічного явища, а за визначенням А.Дахіна, А.Хуторського це відмінні речі

 • 1. поруч вживаються поняття «компетенція» та «компетентність», причому як характеристики одного й того ж педагогічного явища, а за визначенням А.Дахіна, А.Хуторського це відмінні речі

 • 2. різні дослідники по-різному трактують, тобто визначають це явище (Бондар, Дахін, Маркова, Овчарук, Пометун, Хуторський та ін.)

 • 3. за умови об’єктивно складної структури компетентності запропоновано підходи до виокремлення певних груп компетентностей.«… базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях»

 • «… базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях»

 • «… не зводиться тільки до знань і навичок, а належить до сфери складних умінь і якостей особистості»

 • «…вміння – це компетенція в дії», логічно дійти висновку, що компетентність – складне утворення і має складну структуру.Компетентність

 • КомпетентністьМета. Мета навчання нині має виступати як формування життєвої компетентності учня.

 • Мета. Мета навчання нині має виступати як формування життєвої компетентності учня.

 • Компетентність «формується передусім на основі опанування змістом загальної середньої освітиМетод проектів, портфоліо, освітні технології «Дебати» та «Розвиток критичного мислення через читання та письмо»

 • Метод проектів, портфоліо, освітні технології «Дебати» та «Розвиток критичного мислення через читання та письмо»

 • Частково-пошукові та дослідницькі методи навчання, які передбачають самостійну активну діяльність учнів, задія та розвиток їх творчого потенціалу, уміння самостійного опрацювання додаткових джерел, комунікативні (особливо за умови роботи в групі) та організаційні уміння.

 • Інтерактивні методи здатні забезпечити безпосереднє спілкування учнів, що сприяє формування комунікативної компетентності.Групові,

 • Групові,

 • Індивідуальні,

 • Фронтальні.

 • Недоліки фронтальної (відсутність диференціації) та індивідуальної форми (відсутність спілкування та контактів між учнями) можуть бути компенсованими завдяки груповій формі організації навчальної діяльності.Формування інформаційної компетентності передбачає обов’язкове використання в навчальному процесі комп’ютерної техніки й медіа-засобів та забезпечення оволодіння учнями прийомами опрацювання інформації.

 • Формування інформаційної компетентності передбачає обов’язкове використання в навчальному процесі комп’ютерної техніки й медіа-засобів та забезпечення оволодіння учнями прийомами опрацювання інформації.«Як би активно не прагнув учитель викладати свій предмет, якщо при цьому він не забезпечив активну діяльність учнів, її мотивацію й організацію, процес навчання фактично не функціонує в зв’язку з відсутністю дидактичної взаємодії між носієм інформації (учителем) та її споживачем (учнем)”

 • «Як би активно не прагнув учитель викладати свій предмет, якщо при цьому він не забезпечив активну діяльність учнів, її мотивацію й організацію, процес навчання фактично не функціонує в зв’язку з відсутністю дидактичної взаємодії між носієм інформації (учителем) та її споживачем (учнем)”

 • Отже, закономірною є зміна акцентів і в учнівській діяльності – вона має бути активною, передбачити самостійну та самоосвітню роботу. «Чим різноманітнішою є навчальна діяльність, тим більшою розвивальною функцією наповнюється учіння». Тільки за таких умов можна досягти компетентності учнів як інтегрованого результату навчання.

Метод проектів – основна технологія в формуванні ключових компетенцій, поєднання технології створення освітніх ситуацій з технологією супровіду самостійної діяльності учня; дозволяє формування весь набір ком. учня, орієнтований на самостійну діяльність учня (індивідуальну, парну, групові)

 • Метод проектів – основна технологія в формуванні ключових компетенцій, поєднання технології створення освітніх ситуацій з технологією супровіду самостійної діяльності учня; дозволяє формування весь набір ком. учня, орієнтований на самостійну діяльність учня (індивідуальну, парну, групові)

 • Умова спільної організації внутрішніх ресурсів суб’єктаСтворення портфоліо – форма роботи, процес організації та технологія роботи з продуктами навчально-пізнавальної діяльності учнів, які призначені для демонстрації, аналізу, оцінки; розвитку рефлексії.

 • Створення портфоліо – форма роботи, процес організації та технологія роботи з продуктами навчально-пізнавальної діяльності учнів, які призначені для демонстрації, аналізу, оцінки; розвитку рефлексії.

 • Забезпечує досвід рефлексії.Розвиток критичного мислення - універсальна, над предметна технологія, яка дозволяє отримати такі освітні результати, як уміння працювати з інформаційним потоком, висловлювати власні думки чітко, коректно, уміння формувати власну точку зору, думку на основі осмислення різноманітного досвіду і т.д.

 • Розвиток критичного мислення - універсальна, над предметна технологія, яка дозволяє отримати такі освітні результати, як уміння працювати з інформаційним потоком, висловлювати власні думки чітко, коректно, уміння формувати власну точку зору, думку на основі осмислення різноманітного досвіду і т.д.

 • Формують внутрішні ресурси суб’єкта.Дебати - як освітня технологія спрямована на досягнення таких результатів:

 • Дебати - як освітня технологія спрямована на досягнення таких результатів:

 • уміння використовувати різні способи інтегрування інформації;

 • ставити запитання, самостійно формулювати гіпотезу;

 • критично осмислювати надану інформацію;

 • аргументувати власну точку зору, презентувати її;

 • враховувати точку зору інших;

 • працювати в команді, здатність до участі у спільному прийнятті рішень,

 • здатність брати на себе відповідальність та приймати рішення в експериментальній ситуації.

 • Формують внутрішні ресурси суб’єкта.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка