«Підготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників розглядається … як важлива передумова, що забезпечує проведення модернізації освіти на основі осмислення національного і зарубіжного досвіду.»Дата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.«Підготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників розглядається … як важлива передумова, що забезпечує проведення модернізації освіти на основі осмислення національного і зарубіжного досвіду.»

 • «Підготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників розглядається … як важлива передумова, що забезпечує проведення модернізації освіти на основі осмислення національного і зарубіжного досвіду.»

 • Галузева концепція розвитку

 • неперервної педагогічної освіти (затверджено наказом МОН України

 • від 14.08.2013 № 1176)Низька ефективність роботи Р(М)МО педагогічних працівників ДНЗ

 • Низька ефективність роботи Р(М)МО педагогічних працівників ДНЗ

 • Недостатній рівень професійної компетентності педагогічних працівників ДНЗ

 • Якість освітнього процесу в ДНЗ не завжди відповідає вимогам сучасностіПроаналізувати склад Р(М)МО

 • Проаналізувати склад Р(М)МО

 • Диференційовано планувати роботу на основі результатів аналізу якісного складу членів Р(М)МО – за рівнем їх професійної підготовки та професійної майстерності

 • Переглянути підходи до підготовки та проведення різних форм роботи з членами Р(М)МО • У межах кожного методичного об’єднання виділити 4 групи педагогічних працівників – учасників Р(М)МО

 • за рівнем їх професійної підготовки

 • та майстерності, результативності роботиСекційні засідання

 • Секційні засідання

 • Методичні студії

 • Семінари (науково-практичні, семінари-практикуми, ін.)

 • Школа молодого педагога

 • Майстер-класи

 • Педагогічні майстерні

 • Тимчасові творчі колективи

 • Тощодинамічне об’єднання педагогічних працівників за певним напрямом діяльності (темою) з метою підготовки (розробки) конкретних матеріалів, творчих ідей тощо (методичні рекомендації, планування освітнього процесу чи методичної роботи, ознайомлення з новими програмами, інноваційними педагогічними технологіями тощо)

 • динамічне об’єднання педагогічних працівників за певним напрямом діяльності (темою) з метою підготовки (розробки) конкретних матеріалів, творчих ідей тощо (методичні рекомендації, планування освітнього процесу чи методичної роботи, ознайомлення з новими програмами, інноваційними педагогічними технологіями тощо)Мета: забезпечити науково-методичний супровід співпраці педагогів дошкільної та початкової ланок освіти, батьків щодо підготовки дітей до школи за Базовою програмою «Я у Світі», програмою «Впевнений старт», розробити методичні рекомендації щодо наступності в роботі педагогів ДНЗ, початкової школи та батьків.

 • Мета: забезпечити науково-методичний супровід співпраці педагогів дошкільної та початкової ланок освіти, батьків щодо підготовки дітей до школи за Базовою програмою «Я у Світі», програмою «Впевнений старт», розробити методичні рекомендації щодо наступності в роботі педагогів ДНЗ, початкової школи та батьків.Педагогічні працівники ДНЗ Зміївського, Золочівського районів, м. Ізюма та м. Куп’янська, Орджонікідзевського та Фрунзенського районів м. Харкова

 • Педагогічні працівники ДНЗ Зміївського, Золочівського районів, м. Ізюма та м. Куп’янська, Орджонікідзевського та Фрунзенського районів м. Харковаздійснити теоретичний аналіз науково-методичних джерел щодо взаємодії дошкільного навчального закладу, школи та сім’ї щодо гармонійного розвитку особистості дитини;

 • здійснити теоретичний аналіз науково-методичних джерел щодо взаємодії дошкільного навчального закладу, школи та сім’ї щодо гармонійного розвитку особистості дитини;

 • розглянути сучасні підходи до організації різних форм співпраці вихователів ДНЗ та вчителів початкової школи, інноваційних форм роботи з батьками;

 • розробити модель роботи з батьками майбутніх першокласників та змістовно її наповнити;

 • розробити методичні рекомендації щодо підвищення якості взаємодії двох перших ланок освіти та батьків щодо організації роботи зі старшими дошкільниками.один з найголовніших психолого-дидактичних принципів, який передбачає встановлення взаємозв’язків між дошкільною ланкою освіти та початковою школою за напрямами:

 • один з найголовніших психолого-дидактичних принципів, який передбачає встановлення взаємозв’язків між дошкільною ланкою освіти та початковою школою за напрямами:

 • психофізичного розвитку дітей;

 • завдань формування особистості;

 • змісту освіти;

 • методів навчання і виховання.всебічний розвиток дітей, спираючись на який учитель зможе краще розв’язувати поставлені перед ним завдання.

 • всебічний розвиток дітей, спираючись на який учитель зможе краще розв’язувати поставлені перед ним завдання.

 • О.П. Усова«Турбота про те, щоб дитина засвоїла певний обсяг знань – лише один бік справи. Друге, можливо ще більш важливе завдання, полягає в тому, щоб одночасно із засвоєнням знань розвивався розум, тобто дитина ставала все розумнішою, все більш розвинутою».

 • «Турбота про те, щоб дитина засвоїла певний обсяг знань – лише один бік справи. Друге, можливо ще більш важливе завдання, полягає в тому, щоб одночасно із засвоєнням знань розвивався розум, тобто дитина ставала все розумнішою, все більш розвинутою».

 • В. СухомлинськийЗакон України «Про дошкільну освіту»

 • Закон України «Про дошкільну освіту»

 • (п.1 ст.4)

 • Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»Листи Міністерства освіти і науки України:

 • Листи Міністерства освіти і науки України:

 • від 07.05.2007р. № 1/9-263 "Про організацію обліку дітей дошкільного віку“

 • від 04.10.2007 р. № 1/9-583 “Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади”

 • Від 27.09.2010 р. № 1/9-666 “Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку”

Наказ МОНУ від 07.04.2005 р. № 204 “Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів”

 • Наказ МОНУ від 07.04.2005 р. № 204 “Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів”

 • Інструкція про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) (затверджена наказом МОН України від 19.06.2003 N 389)

 • Інструктивно-методичний лист МОН України від 14.02.2015 № 1/9-71 щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів

 •  Цільова – узгодження мети і завдань виховання і навчання дітей на різних етапах розвитку

 • Цільова – узгодження мети і завдань виховання і навчання дітей на різних етапах розвитку

 • Змістовна – наступність змісту навчальних програм і курсів у ДНЗ і початковій школі

 • Технологічна – наступність засобів, форм, прийомів і методів виховання і навчання

 • Психологічна – урахування вікових особливостей, подолання психологічних труднощів, що виникають у перехідний період

 • Управлінська – наявність загального керівництвазалучення дітей до цінностей здорового способу життя

 • залучення дітей до цінностей здорового способу життя

 • забезпечення емоційного благополуччя кожної дитини, його позитивного самовідчуття

 • розвиток ініціативності, допитливості, здатності до творчого самовираження

 • розширення знань про навколишній світ, стимулювання комунікативної, пізнавальної, ігрової та інших видів діяльностіосмислене прийняття дитиною цінностей здорового способу життя і регулювання поведінки у відповідності до нього

 • осмислене прийняття дитиною цінностей здорового способу життя і регулювання поведінки у відповідності до нього

 • готовність до активної емоційної, інтелектуальної, комунікативної, ділової взаємодії з навколишнім світом

 • бажання і уміння вчитися, готовність до навчання в школі та самоосвіти

 • розвиток ініціативності, самостійності, навичок співпраці у різних видах діяльності

 • розвиток і удосконалення особистих якостей дитини, сформованих у дошкільному дитинстві

Інформаційно-просвітницький аспект

 • Інформаційно-просвітницький аспект

 • Практичний аспект

 • Методичний аспектфонетичний аналіз

 • фонетичний аналіз

 • орфографічна грамотність

 • читання (техніка, осмисленість, виразність, бажання)

 • монологічне та діалогічне мовлення

 • встановлення причинно-наслідкових зв’язків

 • пошук різних шляхів вирішення проблеми (задачі)

 • опанування складом числа та арифметичними операціями«За півтора ( а якщо можна, й за два) роки до початку занять у 1 класі я раджу вам, майбутньому вчителеві першокласників, зібрати батьків – дуже важливо, щоб прийшли і тата, й матері, - і поговорити з ними про взаємини в сім’ї, які сприяють формуванню здорової нервової системи, а в зв’язку з цим і позитивних морально-психологічних якостей»

 • «За півтора ( а якщо можна, й за два) роки до початку занять у 1 класі я раджу вам, майбутньому вчителеві першокласників, зібрати батьків – дуже важливо, щоб прийшли і тата, й матері, - і поговорити з ними про взаємини в сім’ї, які сприяють формуванню здорової нервової системи, а в зв’язку з цим і позитивних морально-психологічних якостей»Забезпечення взаємодії дошкільного навчального закладу зі школою та сім’єю: методичні рекомендації / за загальною редакцією Л.Д. Покроєвої.

 • Забезпечення взаємодії дошкільного навчального закладу зі школою та сім’єю: методичні рекомендації / за загальною редакцією Л.Д. Покроєвої.

 • Автори-укладачі: А.С. Остапенко, М.В. Коченгіна, Н.Ф. Кугуєнко, Н.С. Ярмонова, члени ТТК.Листопад – грудень 2014 року  оперативно створений ТТК за темою «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку»

 • Листопад – грудень 2014 року  оперативно створений ТТК за темою «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку»КВНЗ “Харківська академія неперервної освіти”

 • КВНЗ “Харківська академія неперервної освіти”

 • Центр громадянського виховання,

 • т. 731-69-06

 • http://edu-post-diploma.kharkov.ua

 • alla0102@ukr.net

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка