Підвищення загальної освіченості громадянина України; підвищення загальної освіченості громадянина УкраїниДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.підвищення загальної освіченості громадянина України;

 • підвищення загальної освіченості громадянина України;

 • сприяння всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню й самореалізації людини в сучасному світі;

 • виховання національно свідомого громадянина України;

 • формування й утвердження гуманістичного світогляду особистості, національних і загальнолюдських цінностей.(відповідно до Державного стандарту, ґрунтуються на емоційно-ціннісній, літературознавчій, загальнокультурній, компаративній змістових лініях):

 • (відповідно до Державного стандарту, ґрунтуються на емоційно-ціннісній, літературознавчій, загальнокультурній, компаративній змістових лініях):

 • 1. Зацікавлення учнів художнім твором як явищем мистецтва слова, прищеплення і стійкого утримання бажання читати.

 • 2. Розвиток уміння сприймати літературний твір як явище мистецтва слова.

 • 3. Підняття рівня загальної освіченості учнів: набуття ними базових знань з української літератури, необхідних для повноцінної інтеграції в суспільство на різних рівнях. Ознайомлення з найвизначнішими і найпоказовішими взірцями української народної творчості та художньої літератури.4. Формування загальної читацької культури учнів, розвиток естетичного смаку, вміння розрізняти явища класичної (як високого мистецтва) і популярної (як низькопробної) культури.

 • 4. Формування загальної читацької культури учнів, розвиток естетичного смаку, вміння розрізняти явища класичної (як високого мистецтва) і популярної (як низькопробної) культури.

 • 5. Формування стійкого інтересу до української літератури як вагомого духовного спадку народу, повноцінного оригінального мистецтва.

 • 6. Виховання майбутнього читача й шанувальника української літератури.

 • 7. Формування гуманістичного світогляду, принципів патріотизму й толерантності, розвиток духовного світу, утвердження загальнолюдських морально-етичних орієнтирів і цінностей.

 • 8.Сприяння національному самоусвідомленню і стійкому відчуттю приналежності до культурної світової спільноти.9.Вивчення української літератури в національному і світовому культурологічному контекстах.

 • 9.Вивчення української літератури в національному і світовому культурологічному контекстах.

 • 10.Розвиток творчих і комунікативних здібностей учнів, їхнього самостійного і критичного мислення, культури полеміки, уміння аргументовано доводити власну думку.

 • 11.Вироблення вміння компетентно і цілеспрямовано орієнтуватися в інформаційному і комунікативному сучасному просторі.

 • 12. Вироблення вміння застосовувати здобуті на уроках літератури знання, навички у практичному житті.

 • 13. Розвиток навичок самоосвіти, бажання і спроможності постійно вчитися.− соціальні компетентності (активна участь у суспільному житті; здатність знайти, зберегти і розвинути себе як особистість; розвиток комунікативних якостей; здатність розв’язувати проблеми; формування світоглядних і загальнолюдських ціннісних орієнтирів);

 • − соціальні компетентності (активна участь у суспільному житті; здатність знайти, зберегти і розвинути себе як особистість; розвиток комунікативних якостей; здатність розв’язувати проблеми; формування світоглядних і загальнолюдських ціннісних орієнтирів);

 • − мотиваційні компетентності (розвиток творчих здібностей, здатності до навчання, самостійності мислення);

 • − функціональні компетентності: естетична, культурологічна, мовна, комунікативна (вміння оперувати набутими знаннями, сформованими навичками, використовувати їх у практичному житті).«Світ фантазії, мудрості»

 • «Світ фантазії, мудрості»

 • (27 годин) – (було 22 години),

 • «Історичне минуле нашого народу»,

 • (5 годин) – (було 12 годин)

 • «Рідна Україна. Світ природи»

 • (18 годин) - (було 15 годин)

 • Література рідного краю (упродовж року) (4 години) – (було 2 години)Усього — 70 год. На тиждень — 2 год.

 • Усього — 70 год. На тиждень — 2 год.

 • Текстуальне вивчення творів — 51 год.

 • Повторення та узагальнення — 2 год.

 • Література рідного краю  4 год.

 • Позакласне читання — 4 год.

 • Розвиток мовлення – 4 год. (у межах годин на текстуальне вивчення).

 • Виразне читання — 2 год.

 • Резервний час — 7 год.Міфи і легенди українців: «Про зоряний Віз», «Чому пес живе коло людини?», «Берегиня», «Дажбог», «Неопалима купина», «Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі»

 • Міфи і легенди українців: «Про зоряний Віз», «Чому пес живе коло людини?», «Берегиня», «Дажбог», «Неопалима купина», «Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі»

 • Народні перекази: «Білгородський кисіль», «Прийом у запорожців», «Ой Морозе-Морозенку»

 • Народні казки: «Про правду і кривду», «Ох», «Мудра дівчина», «Летючий корабель»

 • І. Франко. «Фарбований Лис»Василь Королів-Старий.

 • Василь Королів-Старий.

 • «Хуха-Моховинка»

 • Василь Симоненко.

 • «Цар Плаксій та Лоскотон»

 • Галина Малик.

 • «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»  

 • Із народної мудрості. Загадки

 • Прислів’я та приказки

 • Леонід Глібов. «Химерний, маленький...», «Що за птиця?», «Хто вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?»Літописні оповіді: «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь», «Святослав укладає мир з греками і повертається до Києва. Смерть Святослава», «Володимир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам»

 • Літописні оповіді: «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь», «Святослав укладає мир з греками і повертається до Києва. Смерть Святослава», «Володимир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам»

 • Олександр Олесь. «Ярослав Мудрий» (із кн. «Княжа Україна»), «Микита Кожум’яка»Тарас Шевченко. «За сонцем хмаронька пливе...», «Садок вишневий коло хати...»

 • Тарас Шевченко. «За сонцем хмаронька пливе...», «Садок вишневий коло хати...»

 • С. Васильченко. «В бур’янах»

 • Павло Тичина. «Не бував ти у наших краях!», «Гаї шумлять...», «Блакить мою душу обвіяла...»

 • Євген Гуцало. «Лось», «Зірка», «Чарівники», «Журавлі високі пролітають…»Максим Рильський. «Дощ» («Благодатний, довгожданий…»), «Осінь-маляр із палітрою пишною…», «Люби природу не як символ…»

 • Максим Рильський. «Дощ» («Благодатний, довгожданий…»), «Осінь-маляр із палітрою пишною…», «Люби природу не як символ…»

 • Григір Тютюнник. «Дивак»

 • Микола Вінграновський. «Перша колискова», «Бабунин дощ», «Сама собою річка ця тече...», «Сіроманець»«Мудра дівчина»

 • «Мудра дівчина»

 • І. Франко. «Фарбований Лис»

 • Загадки. Прислів’я та приказки

 • Тарас Шевченко

 • Павло Тичина

 • Євген Гуцало. «Лось»

 • Василь Симоненко

До «літератури рідного краю» пропонуємо включати також художню творчість ровесників учнів, їхніх земляків.

 • До «літератури рідного краю» пропонуємо включати також художню творчість ровесників учнів, їхніх земляків.

 • Запропонована кількість часу на вивчення кожного розділу, теми є орієнтовною, учитель може її змінювати (в межах 70 год.).

 • Резервний час може використовуватися для уроків розвитку мовлення, контрольного оцінювання, різних видів творчих та інших робіт (екскурсій, диспутів, семінарів тощо) − на вибір учителя.Теорія літератури у шкільному вивченні означає лише початкові, доступні дітям знання про художні засоби, жанри, літературознавчі поняття тощо, необхідні при розгляді того чи того твору як явища мистецтва слова. До того ж кожне з них зазначається лише один раз, надалі вони лише повторюються, закріплюються − відповідно до вибору й фахової компетентності вчителя.

 • Теорія літератури у шкільному вивченні означає лише початкові, доступні дітям знання про художні засоби, жанри, літературознавчі поняття тощо, необхідні при розгляді того чи того твору як явища мистецтва слова. До того ж кожне з них зазначається лише один раз, надалі вони лише повторюються, закріплюються − відповідно до вибору й фахової компетентності вчителя.

 • Рубрика «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів» містить перелік основних усвідомлених знань (у тому числі і творів для вивчення напам’ять), умінь, навичок, передбачених кожною конкретною темою. Завдання цієї рубрики запропоновано диференційовано, з наростаючою складністю, що зручно й необхідно для особистісно зорієнтованого навчання, при врахуванні рівня підготовленості учнів, а також для оцінювання.

 • Особливий акцент зроблено на вимогах емоційно-ціннісної сфери (вони виділені курсивом). Їх необхідно обов’язково враховувати під час розгляду конкретних художніх текстів.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка