«pisa – це той еталон, яким міряють якість освіти всіх країн. Тепер можна буде побачити, як освіта України позиціонується у порівнянні з іншими країнами»Дата конвертації05.01.2017
Розмір445 b.
#18279 • «PISA – це той еталон, яким міряють якість освіти всіх країн.Тепер можна буде побачити, як освіта України позиціонується у порівнянні з іншими країнами»

 • Павло Хобзей • PISA – це унікальний проект, оскільки він дає змогу оцінити безпосередньо не пов’язані зі шкільними програмами компетенції учнів із читання, математики та природничих дисциплін. Головне завдання – оцінити, наскільки учень може застосувати свої знання в реальних життєвих ситуаціях і готовий до повноцінної участі в житті суспільства.У 2018 році Україна вперше візьме участь у Програмі міжнародного оцінювання учнів - PISA, що проводиться під егідою Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Ми 79 країна, що долучилася до цього дослідження. Для нас дуже важлива участь у PISA, щоб побачити своє місце серед багатьох країн світу, об’єктивно оцінити якість української освіти.

 • У 2018 році Україна вперше візьме участь у Програмі міжнародного оцінювання учнів - PISA, що проводиться під егідою Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Ми 79 країна, що долучилася до цього дослідження. Для нас дуже важлива участь у PISA, щоб побачити своє місце серед багатьох країн світу, об’єктивно оцінити якість української освіти.розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2016 року №72-р «Деякі питання участі України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA -2018»

 • розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2016 року №72-р «Деякі питання участі України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA -2018»

 • наказ Міністерства освіти і науки України від 23 лютого 2016 року № 149 «Про організацію та проведення міжнародного дослідження якості освіти PISA -2018 в Україні»30 червня 2016 року відбулася нарада, присвячена приєднанню України до Програми міжнародного оцінювання учнів PISA-2018, за участю Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич, представників Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), національного та регіональних координаторів проекту PISA в Україні.

 • 30 червня 2016 року відбулася нарада, присвячена приєднанню України до Програми міжнародного оцінювання учнів PISA-2018, за участю Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич, представників Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), національного та регіональних координаторів проекту PISA в Україні.

 • Під час заходу міжнародні експерти поінформували про основні етапи підготовки та проведення проекту, а також наголосили на необхідності використання результатів під час ухвалення управлінських рішень у сфері освіти.Відповідальність за організацію та проведення PISA-2018 в Україні покладено на Український центр оцінювання якості освіти

 • Відповідальність за організацію та проведення PISA-2018 в Україні покладено на Український центр оцінювання якості освіти

 • Національним координатором проекту є Тетяна Вакуленко, начальник відділу досліджень та аналітики УЦОЯО

 • Регіональним координатором проекту у Херсонській області є Світлана Одайник, проректор з питань зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

 • За підготовку вибірки та написання звіту відповідає Інститут освітньої аналітики • Проведення пілотного дослідження PISA. • Дослідження PISA проводиться кожні три роки.

 • У ньому беруть участь 15-річні учні, які проходять тестування з математики, природничих наук і читання, а також відповідають на запитання під час анкетувань.

 • Для країн-учасниць є дві форми участі – комп’ютерна або паперова. Україна буде брати участь у паперовій версії.

 • Дослідження не перевіряє знань програмового матеріалу.

 • Офіційний сайт програми www.oecd.org/pisaЧитацька грамотність. Здатність особи до роботи з текстами (розуміння, використання, здійснення власних умовиводів на його основі, зацікавлення змістом тексту) з метою досягнення власної мети, використання і вдосконалення власного потенціалу, активної участі в суспільстві.

 • Читацька грамотність. Здатність особи до роботи з текстами (розуміння, використання, здійснення власних умовиводів на його основі, зацікавлення змістом тексту) з метою досягнення власної мети, використання і вдосконалення власного потенціалу, активної участі в суспільстві.

 • Математична грамотність. Здатність особи до визначення і усвідомлення ролі, що відіграє математика у сучасному світі; надання добре обґрунтованих суджень; використання математики для свого життя і активної участі в суспільстві.

 • Природнича грамотність. Наявність у особи наукових знань, та її здатність визначати певну проблему, отримувати нові знання, пояснювати певні наукові явища, робити обґрунтовані висновки про певні наукові явища, розуміти основні характеристики науки як частини системи людського знання, усвідомлювати як наука і технології змінюють наше матеріальне, інтелектуальне та культурне середовище, прагнути залучитися до галузей, пов’язаних із наукою, бути активним членом суспільства.

 •  Учнів, їхні сім’ї, включаючи їхні економічні, соціальні та культурні надбання.

 • Учнів, їхні сім’ї, включаючи їхні економічні, соціальні та культурні надбання.

 • Ставлення учнів до навчання, їхні звички у школі та поза нею, атмосферу в сім’ї.

 • Якість матеріальних і нематеріальних ресурсів школи, громадський чи приватний контроль і фінансування школи, процес ухвалення рішень, особливості відбору персоналу школи, пріоритетні сфери у навчальних програмах, доступність гуртків.

 • Структуру і тип школи, кількість і наповнюваність класів, мікроклімат в школі та класі, різні види діяльності, пов’язані з читанням у класі.

 • Особливості процесу навчання читанню, включаючи інтерес учнів, їхню вмотивованість, активність у класі.Країнам-учасницям пропонується також ще три анкети на вибір:

 • Країнам-учасницям пропонується також ще три анкети на вибір:

 • Анкета обізнаності учасників у комп’ютерних технологіях, що має на меті зібрати інформацію про здатність учасників використовувати комп’ютер, їхнє ставлення до комп’ютерних технологій.

 • Анкета про розриви процесу навчання, зміни у системі школи, очікувані результати навчання, заняття із репетиторами поза школою.

 • Анкета для батьків, у якій містяться питання щодо власного досвіду батьків стосовно читання, доступності книг вдома, про залучення батьків до шкільного життя дитини.

 • Дані обов’язкових і додаткових анкетувань збираються і аналізуються. Це дає змогу розробити індикатори, які описують загальну структуру системи освіти, вплив цих індикаторів на економічну систему країни.У більшості країн тестування триває 2 години, упродовж яких учні працюють з одним із 13 тестових зошитів. Кожний тестовий зошит надається великій кількості учасників тестування для того, щоб можна було здійснити порівняльний аналіз результатів тестування як у межах однієї країни, так і для всіх країн. Здійснюється також порівняння результатів соціально-значущих груп населення (порівняння за статтю, за матеріальним становищем тощо).

 • У більшості країн тестування триває 2 години, упродовж яких учні працюють з одним із 13 тестових зошитів. Кожний тестовий зошит надається великій кількості учасників тестування для того, щоб можна було здійснити порівняльний аналіз результатів тестування як у межах однієї країни, так і для всіх країн. Здійснюється також порівняння результатів соціально-значущих груп населення (порівняння за статтю, за матеріальним становищем тощо).

 • Тестові завдання представлені у декількох форматах: вибір одного з варіантів відповіді, надання короткої і розгорнутої відповіді. У тестуванні надається стимул (текст або уривок з тексту, який представляє реальну життєву ситуацію або розкриває зміст певної проблеми), а потім декілька тестових запитань до цього стимулу. Учасники отримують різні варіанти тестових зошитів, у яких комбінуються наявні тестові завдання.Розробники тесту впевнені, що при виконанні субтесту з математики калькулятори непотрібні, проте країнам-учасницям можна визначати, чи надавати можливість учасникам користуватися калькулятором.

 • Розробники тесту впевнені, що при виконанні субтесту з математики калькулятори непотрібні, проте країнам-учасницям можна визначати, чи надавати можливість учасникам користуватися калькулятором.

 • Учні також отримують анкету, в якій вони надають інформацію про себе, про свої оселі, спосіб життя тощо.

 • Окрім підлітків, анкету отримують адміністратори школи. Питання анкети стосуються умов, у яких навчаються учні; варіативних компонентів, що пропонує школа; кваліфікації персоналу тощо.

 •  Результати учасників тестування шкалюються за допомогою модифікованої моделі Раша. Результати тестування повідомляються за 1000-бальною шкалою (з серединою 500 балів і стандартним відхиленням 100 балів) за кожною з визначених предметних галузей.

 • Результати учасників тестування шкалюються за допомогою модифікованої моделі Раша. Результати тестування повідомляються за 1000-бальною шкалою (з серединою 500 балів і стандартним відхиленням 100 балів) за кожною з визначених предметних галузей.

 • Кожна з галузей (читання, математика, природничі науки) містить певні змістовні частини, за якими також надаються результати.Результати тестування окремих учнів та шкіл не будуть відображатися у національному звіті.

 • Результати тестування окремих учнів та шкіл не будуть відображатися у національному звіті.

 • Україна отримає дані про успішність різних категорій учнів, зокрема жителів міста/села, учнів різних типів навчальних закладів, регіонів.

 • Інформація з опитувальників допоможе країнам-учасницям простежити зв’язок між тим, як учні виконують завдання PISA і різними факторами їхнього життя (міграційні процеси, гендерна політика, соціально-економічне становище, ставлення учнів до школи, різні підходи до навчання).

 • Рішення, що будуть ухвалюватися за результатами тестування, будуть стосуватися не окремих учасників проекту, а освітньої політики взагалі. • Участь в PISA-2018 дасть змогу громадянам України, зокрема, спеціалістам у галузі освіти, об’єктивно оцінити стан середньої освіти в країні, усвідомити значущість поступових перетворень у цій сфері, політикам – ухвалювати рішення про необхідність змін. • Дякую за увагу!

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка