Після вивчення цієї теми Ви зможете: Після вивчення цієї теми Ви зможетеДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.


Після вивчення цієї теми Ви зможете:

 • Після вивчення цієї теми Ви зможете:

 • визначити сутність, структуру та особливості прояву грошового ринку

 • засвоїти особливості формування та чинники зміни попиту на гроші та пропозиції грошей

 • побудувати інституційну модель грошового ринку та засвоїти його структуру

 • побудувати графічну модель ринку грошей та зрозуміти механізм його урівноваження

 • зрозуміти механізм впливу змін у попиті та пропозиції грошей на динаміку рівня процента


Сутність та особливості функціонування грошового ринку

 • Сутність та особливості функціонування грошового ринку

 • Інституційна модель грошового ринку

 • Структура грошового ринку

 • Попит на гроші

 • Пропозиція грошей

 • Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку та процент

 • Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку (сам. вивч.)Рекомендована література для вивчення теми

 • Савлук М.І. Гроші та кредит ст.105-142

 • http://readbookz.com/books/108.html

 • http://enbv.narod.ru/text/Econom/savluk/index.html

 • Б.С. Івасів Гроші та кредит, ст. 96-125Грошовим ринком звичайно називають особливий сектор ринку, на якому здійснюється купівля та продаж грошей як специфічного товару, формуються попит, пропозиція та ціна на цей товар.

 • Грошовим ринком звичайно називають особливий сектор ринку, на якому здійснюється купівля та продаж грошей як специфічного товару, формуються попит, пропозиція та ціна на цей товар.ПРОДАЖ ГРОШЕЙ виступає у формі передання цих грошей їх власниками своїм контрагентам у тимчасове користування в обмін на такі інструменти, які надають їм можливість зберегти право власності на ці гроші, відновити право розпорядження ними та одержати процентний дохід.

 • ПРОДАЖ ГРОШЕЙ виступає у формі передання цих грошей їх власниками своїм контрагентам у тимчасове користування в обмін на такі інструменти, які надають їм можливість зберегти право власності на ці гроші, відновити право розпорядження ними та одержати процентний дохід.НЕБОРГОВІ

 • НЕБОРГОВІДЕПОЗИТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, за якими продавці передають гроші у повне розпорядження покупцям за умови їх повернення (з визначенням чи без визначення його терміну) і сплати (чи без сплати) процентного доходу. Вони мають форму угод на відкриття поточних та строкових рахунків, угод депозитних та ощадних вкладів (сертифікатів), трастових вкладів тощо.

 • ДЕПОЗИТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, за якими продавці передають гроші у повне розпорядження покупцям за умови їх повернення (з визначенням чи без визначення його терміну) і сплати (чи без сплати) процентного доходу. Вони мають форму угод на відкриття поточних та строкових рахунків, угод депозитних та ощадних вкладів (сертифікатів), трастових вкладів тощо.

 • ПОЗИЧКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, за якими продавці, передаючи гроші покупцям, вносять певні обмеження в права останніх розпоряджатися цими грошима: визначають, на які цілі вони можуть бути використані, вимагають особливих гарантій їх повернення, визначають ступінь ефективності (окупності) витрат чи проектів, що фінансуються за рахунок позичених коштів. Такі зобов’язання мають форму кредитних угод, облігацій, бондів, векселів тощо.Суб'єктами грошового ринку є юридичні та фізичні особи, які здійснюють операції купівлі-продажу грошей.

 • Суб'єктами грошового ринку є юридичні та фізичні особи, які здійснюють операції купівлі-продажу грошей.

 • Усі ці операції можна розділити на три групи:

 • з продажу грошей

 • з купівлі грошей

 • посередницькі.  Грошовий ринок — це особливий сектор ринку, на якому здійснюються купівля та продаж грошей як специфічного товару, формуються попит, пропозиція і ціна на цей товар.

 •   Грошовий ринок — це особливий сектор ринку, на якому здійснюються купівля та продаж грошей як специфічного товару, формуються попит, пропозиція і ціна на цей товар.

 • Визначальний вплив зміни попиту та пропозиції грошей на ставку процента як їх ціну є свідченням підпорядкованості грошового ринку загальним закономірностям функціонування ринку взагалі.сектор прямого

 • сектор прямого

 • фінансуванняЯкщо такий запас грошей розглядати як елемент багатства, котрим володіють економічні суб’єкти, то попит на гроші можна трактувати як їхнє бажання мати певну частину свого портфеля активів (багатства) в ліквідній формі. Якщо власники портфелів активів віддають перевагу ліквідній формі, то це означатиме зростання попиту на гроші, і навпаки. Такий (портфельний) підхід до вивчення попиту на гроші був застосований Дж. М. Кейнсом, котрий назвав своє трактування попиту на гроші теорією переваги ліквідності.

 • Якщо такий запас грошей розглядати як елемент багатства, котрим володіють економічні суб’єкти, то попит на гроші можна трактувати як їхнє бажання мати певну частину свого портфеля активів (багатства) в ліквідній формі. Якщо власники портфелів активів віддають перевагу ліквідній формі, то це означатиме зростання попиту на гроші, і навпаки. Такий (портфельний) підхід до вивчення попиту на гроші був застосований Дж. М. Кейнсом, котрий назвав своє трактування попиту на гроші теорією переваги ліквідності.Попит на гроші тісно пов’язаний зі швидкістю обігу грошей обернено пропорційною залежністю:

 • Попит на гроші тісно пов’язаний зі швидкістю обігу грошей обернено пропорційною залежністю:

 • у міру зростання попиту на гроші кожна грошова одиниця, що є в обороті, довше перебуватиме у розпорядженні окремого економічного суб’єкта, повільнішим буде її обіг, і навпаки.оскільки попит на гроші — явище динамічне, то і швидкість обігу грошей не може бути постійною;

 • оскільки попит на гроші — явище динамічне, то і швидкість обігу грошей не може бути постійною;

 • зростання швидкості обігу грошей унаслідок падіння попиту на гроші може компенсувати дефіцит платіжних засобів при зниженні рівня монетизації валового внутрішнього продукту і послабити кризу неплатежів;

 • падіння швидкості обігу грошей через зростання попиту на них послаблює вплив збільшення маси грошей в обороті на кон’юнктуру ринків, гальмує його інфляційні наслідки;

 • у парі «попит — швидкість» визначальним є попит на гроші, а похідним — швидкість їх обігуПравильна відповідь на це питання створює базу для визначення економічних чинників, які впливають на обсяг і динаміку попиту на гроші, а також для формування механізму його регулювання.

 • Правильна відповідь на це питання створює базу для визначення економічних чинників, які впливають на обсяг і динаміку попиту на гроші, а також для формування механізму його регулювання.Задля яких цілей економічні суб’єкти накопичують гроші?

 • Задля яких цілей економічні суб’єкти накопичують гроші?

 • Які мотиви спонукають їх до цього?Трансакційний мотив полягає в тому, що економічні суб’єкти постійно відчувають потребу в певному запасі грошей для здійснення поточних платежів, щоб підтримати на належному рівні своє особисте та виробниче споживання.

 • Трансакційний мотив полягає в тому, що економічні суб’єкти постійно відчувають потребу в певному запасі грошей для здійснення поточних платежів, щоб підтримати на належному рівні своє особисте та виробниче споживання.

 • Мотив завбачливості зводиться до того, що юридичні і фізичні особи бажають мати запас грошей як ресурс купівельної спроможності, з тим щоб у будь-який час мати можливість задовольнити свої непередбачувані потреби чи скористатися перевагами несподіваних можливостей.

 • Спекулятивний мотив попиту на гроші полягає в тому, що економічні суб’єкти бажають мати у своєму розпорядженні певний запас грошей, з тим щоб за сприятливих умов перетворити їх у високодохідні фінансові інструменти, а при погіршенні цих умов і появі загрози зниження дохідності та ризику збитковості наявних фінансових інструментів перетворити їх у грошову форму, яка хоч і малодохідна, але безризикова.Очікуваний дохід за фінансовими активами забезпечується процентами та дивідендами, а очікуваний дохід за товарними активами — рівнем інфляції. Якщо очікувана зміна їх співвідношення буде на користь грошей, то попит на гроші зростатиме, а якщо на користь негрошових активів — то скорочуватиметься

 • Очікуваний дохід за фінансовими активами забезпечується процентами та дивідендами, а очікуваний дохід за товарними активами — рівнем інфляції. Якщо очікувана зміна їх співвідношення буде на користь грошей, то попит на гроші зростатиме, а якщо на користь негрошових активів — то скорочуватиметьсязміна обсягів виробництва (або обсягів національного доходу)

 • зміна обсягів виробництва (або обсягів національного доходу)

 • абсолютного рівня цін та реального обсягу виробництва

 • чинник зміни норми процента

 • чинник накопичення багатства

 • чинник інфляції

Визначальну роль у механізмі ринку грошей відіграє попит на гроші, під яким слід розуміти бажання економічних суб’єктів мати у своєму розпорядженні певний запас грошей на певний момент. Це явище залишку і має об’єктивний характер, оскільки визначається під впливом факторів, що діють у реальній економіці — зміни обсягу ВНП, рівня цін, швидкості обігу грошей, рівня процента тощо.

 • Визначальну роль у механізмі ринку грошей відіграє попит на гроші, під яким слід розуміти бажання економічних суб’єктів мати у своєму розпорядженні певний запас грошей на певний момент. Це явище залишку і має об’єктивний характер, оскільки визначається під впливом факторів, що діють у реальній економіці — зміни обсягу ВНП, рівня цін, швидкості обігу грошей, рівня процента тощо.Пропозиція грошей — друга сила, що у взаємодії з попитом визначає кон’юнктуру грошового ринку.

 • Пропозиція грошей — друга сила, що у взаємодії з попитом визначає кон’юнктуру грошового ринку.

Щоб спростити аналіз чинників, запишемо пропозицію грошей у вигляді такої формули:

 • Щоб спростити аналіз чинників, запишемо пропозицію грошей у вигляді такої формули:

 • де М1 — пропозиція грошей у вигляді готівки поза банками та депозитів на поточних рахунках;

 • m — коефіцієнт грошово-кредитного мультиплікатора;

 • Мб — грошова база.

 • Зміна пропозиції грошей (М1) може бути викликана дією чинників, які впливають на обсяг грошової бази та на коефіцієнт мультиплікатора.операцій на відкритому ринку,

 • операцій на відкритому ринку,

 • рефінансування комерційних банків,

 • валютної інтервенції

1 Зміна норми обов’язкового резервування

 • 1 Зміна норми обов’язкового резервування

 • викликає протилежну за

 • напрямом зміну коефіцієнта (m)

 • мультиплікації грошової маси,

 • оскільки він визначається за

 • формулою , де r — норма

 • обов’язкового резервування.

 • Тому чим нижчою буде норма (r),

 • тим вищим буде коефіцієнт

 • мультипликації, а отже більшим

 • загальний обсяг грошової

 • пропозиції, і навпаки.

3 Зміни типової ринкової процентної ставки впливають на пропозицію грошей у кількох напрямах.

 • 3 Зміни типової ринкової процентної ставки впливають на пропозицію грошей у кількох напрямах.

 • Зокрема, при зростанні процентної ставки за позичками у комерційних банків розширюються можливості одержувати позички рефінансування навіть при зростанні облікової ставки, унаслідок чого зростають грошова база, банківські резерви і коефіцієнт мультиплікації, що сприяє розширенню пропозиції грошей.

 • Водночас у цій ситуації можуть зменшуватися попит на банківські позички, зростати надлишкові резерви і скорочуватися мультиплікація депозитних грошей.Чим бідніші економічні суб’єкти, тим більшу частину своїх грошей вони тримають у формі готівки, і навпаки. Але оскільки депозитна складова зумовлює мультиплікативний процес, а готівкова — ні, то зміна їх співвідношення приводить до зміни загального обсягу пропозиції грошей.

 • Чим бідніші економічні суб’єкти, тим більшу частину своїх грошей вони тримають у формі готівки, і навпаки. Але оскільки депозитна складова зумовлює мультиплікативний процес, а готівкова — ні, то зміна їх співвідношення приводить до зміни загального обсягу пропозиції грошей.

 • Так, при зростанні багатства депозитна складова грошової маси зросте швидше, ніж готівкова, що посилить мультиплікаційний ефект і збільшить пропозицію грошей.

 • Зменшення багатства матиме протилежний вплив на пропозицію грошей.Це послаблює мультиплікативне збільшення депозитів, оскільки готівка виходить з банківського обороту і не використовується для цілей кредитування. Падіння рівня мультиплікації зменшує пропозицію грошей у депозитній формі значно більше, ніж зростає готівкова маса. Тому загальна грошова пропозиція скорочується в міру зростання тінізації економіки.

 • Це послаблює мультиплікативне збільшення депозитів, оскільки готівка виходить з банківського обороту і не використовується для цілей кредитування. Падіння рівня мультиплікації зменшує пропозицію грошей у депозитній формі значно більше, ніж зростає готівкова маса. Тому загальна грошова пропозиція скорочується в міру зростання тінізації економіки.

сприяє залученню банками готівки на поточні вклади і розширенню процесу мультиплікації депозитів, унаслідок чого зростає пропозиція грошей.

 • сприяє залученню банками готівки на поточні вклади і розширенню процесу мультиплікації депозитів, унаслідок чого зростає пропозиція грошей.Аналіз факторів впливу на пропозицію грошей свідчить, що остаточний обсяг пропозиції грошей формується зусиллями чотирьох груп суб’єктів: центрального банку, комерційних банків, а також банківських вкладників та позичальників.

 • Аналіз факторів впливу на пропозицію грошей свідчить, що остаточний обсяг пропозиції грошей формується зусиллями чотирьох груп суб’єктів: центрального банку, комерційних банків, а також банківських вкладників та позичальників.Рис. 3.5. Крива пропозиції грошей при орієнтації монетарної політики на підтримання маси грошей в обороті на незмінному рівні

 • Рис. 3.5. Крива пропозиції грошей при орієнтації монетарної політики на підтримання маси грошей в обороті на незмінному рівніПропозиція грошей полягає в тому запасі грошей, який економічні суб’єкти готові надати в тимчасове користування позичальникам. Це більш екзогенне явище, ніж попит на гроші. Вона формується на базі наявної маси грошей в обороті й емісійної діяльності банків. Тому банки, регулюючи пропозицію грошей, повинні орієнтуватися на зміну попиту на гроші, а не навпаки.

 • Пропозиція грошей полягає в тому запасі грошей, який економічні суб’єкти готові надати в тимчасове користування позичальникам. Це більш екзогенне явище, ніж попит на гроші. Вона формується на базі наявної маси грошей в обороті й емісійної діяльності банків. Тому банки, регулюючи пропозицію грошей, повинні орієнтуватися на зміну попиту на гроші, а не навпаки.1. Заощадження сімейних господарств є єдиним джерелом чистих інвестицій у закритій економічній системі.

 • 1. Заощадження сімейних господарств є єдиним джерелом чистих інвестицій у закритій економічній системі.

 • 2. Зростання обсягу заощаджень створює верхню межу нарощування інвестицій у секторі «фірми».

 • 3. Заощадження населення, що надійшли на грошовий ринок і не мобілізовані урядом для своїх потреб, мають бути позичені сектором «фірми» для інвестування • Ір — інвестиційні ресурси, що надходять у розпорядження фірм;

 • З — загальна маса заощаджень, що надійшла на грошовий ринок;

 • Дп — сума приросту державних позик, розміщених на грошовому ринку.

 • Дотримання цієї рівності є необхідною передумовою збереження рівноваги на грошовому ринку, а отже — передумовою збалансованості грошового обороту, нормального функціонування банків та інших фінансових посередників, оскільки формування кредитних ресурсів буде відповідати попиту на кредит.

 • По-перше, банківська система у своїй грошово-кредитній політиці має виходити з того, що економічні межі її кредитно-інвестиційної діяльності визначаються національними заощадженнями (сімейні заощадження, заощадження фірм та бюджетної системи.)Порушення цієї межі загрожує порушенням економічної рівноваги та інфляцією.

 • По-друге, у своїй економічній і соціальній політиці держава повинна виходити з того, що нарощування інвестицій, має вирішуватися в нерозривній єдності з нарощуванням заощаджень. Щоб інвестиційний процес в економіці країни розвивався успішно, так само активно й успішно повинні формуватися заощадження. Політика сприяння заощадженням стає одним із пріоритетних напрямів економічної політики в цілому і політики доходів зокрема.

 • По-третє, взаємозв’язок «інвестиції — заощадження» повинен враховуватися в бюджетно-фіскальній політиці держави. При розподілі національного доходу вилучення податків передує формуванню заощаджень, тому зміни в оподаткуванні викликають зрушення в заощадженнях, а отже — впливають на інвестиції

Нажити багато грошей – хоробрість, зберегти їх – мудрість, а вміло витрачати – мистецтво.  Б.Авербах

 • Нажити багато грошей – хоробрість, зберегти їх – мудрість, а вміло витрачати – мистецтво.  Б.АвербахКаталог: attachments
attachments -> Робота з епіграфом
attachments -> Водичка, водяний, підводний водичка, водяний, підводний
attachments -> Поглибити і узагальнити знання учнів про додаток; формувати вміння ставити запитання до другорядних членів речення, визначати способи вираження додатку
attachments -> Поглибити знання учнів про другорядні члени речення; формувати навички розпізнавання їх у реченні, дати поняття про поширені і непоширені речення
attachments -> Рід невідмінюваних іменників визначається так
attachments -> 1. Дано одне речення. Скласти програму, яка визначає з якої букви починається друге слово в реченні
attachments -> 1. Роль козацтва в захисті південних кордонів українських земель
attachments -> Урок до нас прийшов за розкладом сьогодні


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка