План. Поняття про сім’ю. Структура та функції сім’їДата конвертації27.06.2016
Розмір445 b.План.

 • Поняття про сім’ю. Структура та функції сім’ї.

 • Протиріччя в сім’ї.

 • Тенденції соціалізації та створення сім’ї.

 • Стилі виховання та типологія стосунків.

 • Форми та моделі сім’ї.

 • Поняття про стосунки влади - підлеглості.

  • Види соціальної влади.
  • Фази формування відповідальності.
  • Рівні атрибуції відповідальності.
  • Вектори розвитку відповідальності.
  • Аффіляція.
 • Класифікації сім’ї.

 • Історія походження сім’ї.Поняття про сім’ю. Структура та функції сім’ї.

 • Для людини сім’я - головний та основний компонент середовища, в якій вона живе як у коконі, першу чверть свого життя та яку вона намагається побудувати решту життя.

 • Сім’я - необхідний соціальний інститут та підлегла тим же законам, що і держава, господарство, тощо. Сім’я більше пов’язана з господарством і має незначне відношення до кохання, тобто має відношення до карикатурної любові та далекою мірою відношення до статі. Елементи рабства завжди були домінантними у сім’ї і вони не зникли і до цього часу.

 • Сім’я - ієрархічне утворення, засноване на хазяїні та підлеглих. У ній соціалізація любові означає її придушення.

 • Сім’я-структура, яка складається з відносин: домінування - підлеглість, відповідальність та емоційна близькість.

 • Проте в основі сім’ї лежить аффіляція („любов”) або вона виникає в процесі її існування.

 • Функції сім’ї (за Єлизаровим)

  • народження та виховання дітей
  • збереження розвиток та передача поколіннями цінностей та традицій суспільства, акумуляція та реалізація соціально- виховного потенціалу
  • задоволення потреб людей в психологічному комфорті та емоційній підтримці, почутті безпеки цінності та значимості свого „Я”, емоційному теплі, любові
  • створення умов для розвитку особистості усіх членів сім’ї
  • задоволення сексуально - еротичних потреб
  • задоволення потреб у спільному проведенні дозвілля
  • організація спільного ведення домашнього господарства, поділ праці, взаємодопомога
  • задоволення потреб людини у спілкуванні з близькими людьми, в налагодженні міцних комунікативних зв’язків
  • задоволення потреб в батьківстві, контактах з дітьми, їхньому вихованні, самореалізації в дітях
  • соціальний контроль за поведінкою окремих членів сім’ї
  • організація діяльності по фінансовому забезпеченні сім’ї
  • рекреативна функція – охорона здоров’я членів сім’ї, організація їхнього відпочинку, зняття стресових станів
2. Протиріччя в сім’ї.

 • Головна проблема – регуляція протиріч. Шляхи вирішення:

 • апеляція до соціальних норм, розуму, цінностей;

 • апеляція до розуму подружжя, до їх здатності зрозуміти необхідність згоди

 • Нормальною є сім’я у якій відповідальність за неї несе батько!

 • Основна причина конфліктів: незадоволення (сексуальне або пов’язана з емоційно – особистісним спілкуванням) причина в минулому. Доросла людина обирає партнера, з яким їй легше відтворити ситуацію не вирішену у дитинстві. Виникає „невротична сім’я”. Ситуації відтворюються, але проблема не вирішується.

 • Закономірність: тенденція (підсвідома) до повторення моделі стосунків своїх батьків у власній сім’ї. Явище ідентифікації: дівчинка – поведінка лінії мами, хлопчик – батька. Ймовірність гармонійного шлюбу визначається схожістю моделей сім’ї, у яких виховувалось подружжя. Особливої уваги заслуговує місце в структурі сім’ї, яке дитина займала братів та сестер. Наприклад: старший брат + молодша сестра – комплементарний шлюб – найбільш вдалий. Найгірший прогноз: діти одинаки. Шлюб за ідентичністю (2молодші діти або 2-старші діти)- добре розуміють, але погано співпрацюють. Варто працювати у різних сферах.

3. Тенденції соціалізації та створення сім’ї.

 • Діти отримують як зразок стосунків у батьківській сім’ї

 • програють ці відносини у взаємодії з старшими /молодшими братами /сестрами

 • на оцінці схожості моделей сім’ї вибирають партнера та відтворюють структуру рольових стосунків батьківської сім’ї в своїй власній.

 • Дитина інтеріоризує (переносить у свою психіку способи батьківського ставлення та управління поведінкою дитини) - механізм інтротекції (Фрейд).

 • Стратегії стосунків дитини з батьками:

 • додаткової поведінки: реагує ініціативою на свободу;

 • захисної поведінки: у відповідь на зневагу починає вести себе так, немов її люблять, запрошуючи батьків змінити до неї ставлення.4.Стилі виховання та типологія стосунків

 • Стилі виховання (Є. Лічко, Е. Ейдеміллер):

 • гіпопротекція – недостатня опіка та недостатній контроль

 • домінуюча гіперпротекція – загострена увага

 • спотворена гіперпротекція – „кумир сім’ї”

 • емоційне відторгнення – дитиною тяготяться

 • жорстокі взаємовідносини: відкриті та закриті – емоційний холод

 • підвищена моральна відповідальність – не враховується вік дитини. Висока вимогливість до виконання етичних норм

 • Інтерес з т. з. Психології виникає до стосунків МАТИ – ДИТИНА.

 • С. Броді. Типологія стосунків:

 • підтримуюча, дозволяючи поведінка (формується почуття впевненості)

 • почуття обов’язку та відсутність інтересу (відсутність тепла та емоційної спонтанності, жорстокий контроль, особливо за охайністю)

 • непослідовна поведінка (формується почуття невпевненості)

5. Форми та моделі сім’ї.

 • Основні форми сім’ї:

 • Нуклеарна сім’я (об’ єднує два покоління).

 • Розширена нуклеарна сім’я (нуклеарна + родичі)

 • Повна (відповідає нуклеарній при наявності батька, матері, дітей).

 • Неповна (відсутність одного з батьків).

 • Велика (група кровних родичів різних поколінь, що проживають в одному місці).

 • Сім’я- двір (характерна для аграрних спільнот минулого).

 • Моделі сім’ї:

 • 1.Реальна сім’я – конкретна сім’я як соціальна група, об’ єкт обстеження.

 • 2.Ідеальна сім’я – нормативна модель сім’ї, яка приймається суспільством, відображається в колективних уявленнях та культурі суспільства.

 • 3.Типова – найбільш розповсюджений в даному суспільстві варіант моделі сім’ї.

 • 4.Елементарна - сім’я, що складається із трьох осіб (чоловік, жінка, дитина), закріплюється стосунками влади - підлеглості та взаємовідповідальності.Нуклеарна сім’яВиди соціальної влади

 • Влада винагороди( нагорода за вчинок, який соціально схвалюється і навпаки).

 • Влада примушення( жорсткий контроль за поведінкою, кожен незначний проступок карається)

 • Влада експерта( заснована на більшій компетентності батьків(соціальній чи професіональній))

 • Влада авторитету( повага одного з батьків, що є взірцем, носієм соціально- схвальної поведінки)

 • Влада закону( єдина форма не особистісної влади, проте носієм та розтлумачувачем закону, правил поведінки для дитини є дорослі, зокрема, батьки).Фази формування відповідальності

 • автономна суб’єктивна відповідальність;

 • відповідальність як соціальний обов’язок;

 • відповідальність, заснована на принципах моралі.Рівні атрибуції відповідальності

 • асоціація(відповідальність за результат, який якось пов’язаний з людиною);

 • причинність( людина відповідальна навіть тоді, коли не може передбачити результат);

 • передбачуваність - відповідальність за будь - який передбачуваний наслідок дій;

 • намагання - відповідальність лише за те, що людина намагалася зробити;

 • виправдання - відповідальність за дії людини поділяється з оточуючими.Аффіляція

 • Аффіляція- певний клас соціальних взаємодій, що мають повсякденний і в той же час фундаментальний характер.

 • Зміст їх заключається у спілкуванні з іншими людьми та така його підтримка, яка приносить задоволення, захоплює та збагачує обидві сторони.

 • Аффіляція протилежна владі: любов підштовхує людину на вчинки, які вона хоче зробити, а страх влади примушує до таких дій, які людина не зробила б по своїй волі.Класифікації сім’ї

 • Класифікація сім’ї

 • за принципом відповідальності.

 • Нормальна сім’я- відповідальність несе чоловік.

 • Аномальна сім’я - батько не несе відповідальності.

 • Псевдосім’я- відповідальність не несуть обоє батьків.

 • Класифікація сім’ї

 • за принципом домінантністі:

 • Патріархальна сім’я – батько.

 • Матріархальна сім’я - мати.

 • Дітоцентрична сім’я -дитина.

 • Егалітарна сім’я - розподіл владних функцій - постійний грунт для конфлікту - конфліктна сім’я.Дітоцентрична сім’яСхема аналізу сім’ї (Є. Лічко)

 • структурний склад:

  • повна
  • неповна
  • деформована (мачуха, вітчим)
 • функціональні особливості:

 • гармонійна

 • дисгармонійна (відсутність партнерства)

 • деструктивна

 • на межі розпаду (конфліктна)

 • ригідна (домінування одного члена родини)Каталог: images -> stories -> Departaments -> idpmo -> DOCUMENTS
DOCUMENTS -> 1. Педагогічна діагностика як наука, її виникнення та становлення
DOCUMENTS -> 1. Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи
DOCUMENTS -> 1. Діагностика особистості учня початкової школи
DOCUMENTS -> Лекція розпорядчі документи, їх види та правила оформлення план
DOCUMENTS -> Лекція 3 Тема лекції: "Методи педагогічної діагностики" План
DOCUMENTS -> Основи діловодства в дошкільному навчальному закладі Лекції – 16 год
DOCUMENTS -> Змістовий модуль І
DOCUMENTS -> Тема поняття дошкільної освіти, завдання, принципи її організації в україні
DOCUMENTS -> Організація контролю в дошкільному навчальному закладі Коваленко Олена Володимирівна
DOCUMENTS -> Організація методичної роботи в дошкільному навчальному закладі коваленко Олена Володимирівна


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка