«Подібно до того, як буває хвороба тіла, буває також хвороба життя»Дата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.
#4753


 • « Подібно до того, як буває хвороба тіла, буває також хвороба життя»

 • Демокріт
Глобальні проблеми людства (“глобальний” від франц. “global” – “загальний, “всесвітній”) – це загальні, всесвітні проблеми, які стосуються не лише однієї окремо взятої держави, а й усіх країн світу.

 • Глобальні проблеми людства (“глобальний” від франц. “global” – “загальний, “всесвітній”) – це загальні, всесвітні проблеми, які стосуються не лише однієї окремо взятої держави, а й усіх країн світу.

 • Політичні, економічні і соціальні проблеми, які стосуються інтересів усіх країн і народів, усього людства, називають глобальними.

 • Глобальні проблеми виникли на рубежі ХІХ і ХХ століть.

 • Усі глобальні проблеми можна поділити на політичні, економічні, демографічні, соціальні та екологічні.

 • Наприкінці 60-х на початку 70-х рр. ХХ ст. сформувалася нова міждисциплінарна наука – глобалістика.

Проблема збереження миру й відвернення загрози війни

 • Проблема збереження миру й відвернення загрози війни

 • За минулі 5500 років відбулося 15000 воєн, у яких загинуло понад 4 млрд. людей.

 • Перша світова війна обійшлася людству у 50 млрд. доларів, Друга світова – в 10 разів більше.

 • Щороку на військові цілі витрачається понад 1 трлн. доларів.

 • Особливу небезпеку становить ядерна зброя, яку мають 6 держав: США, Росія, Китай, Велика Британія, Франція, Індія.

 • За даними ЮНЕСКО, в галузях військово-промислового комплексу працюють 50 млн. осіб, до військових розробок залучено 1/5 науковців світу.

 • Систематично в світі виникають десятки “гарячих точок” (Палестина, Пакистан, Судан, Афганістан)

Екологічна проблема

 • Екологічна проблема

 • Це проблема взаємодії суспільства і природи, що пов’язана з господарською діяльністю людини, і супроводжується швидким руйнуванням природного довкілля та перетворенням дедалі більшої частини Землі на непридатні для життя території. Основна причина виникнення глобальних екологічних проблем – нераціональне природокористування.

 • Основні прояви екологічної проблеми:

 • глобальне потепління;

 • руйнування озонового шару;

 • скорочення площі лісів;

 • опустелювання (збільшення площ пустельних земель);

 • дефіцит прісних водних ресурсів;

 • проблема збереження зникаючих видів рослин і тварин;

 • проблема відходів.

Глобальне потепління супроводжується:

 • Глобальне потепління супроводжується:

 • - підвищенням середньої температури повітря;

 • - скороченням площі полярних

 • льодів;

 • - збільшенням кількості й

 • частоти стихійних лих;

 • - підвищенням рівня Світового

 • океануДемографічна проблема

 • Демографічна проблема

 • Ця проблема зумовлена, з одного боку, “демографічним вибухом” в країнах Азії, Африки, Латинської Америки, що розвиваються, з іншого – депопуляцією (порушенням відтворення населення та скороченням його кількості) у розвинутих країнах світу. За прогнозами експертів ООН,

 • у 2025 р. чисельність населення

 • Землі становитиме 8,2 млрд. осіб.

 • У середині ХХІ ст. кількість насе-

 • лення сягне 10 млрд. осіб, а до

 • кінця сторіччя – 12-14 млрд.Із зростанням кількості населення виникає низка проблем: забезпечення людей продуктами харчування, безробіття, задоволення соціальних

 • Із зростанням кількості населення виникає низка проблем: забезпечення людей продуктами харчування, безробіття, задоволення соціальних

 • Потреб: медичних, освітніх тощо.

 • Демографічні проблеми кожна

 • країна розв’язує, проводячи власну

 • демографічну політику.

 • В розвинутих країнах вона спрямо-

 • вана на збільшення природного

 • приросту населення. У країнах, що

 • розвиваються, демографічна політи-

 • ка передбачає зниження природно-

 • го приросту населення, покращення

 • якості життя, подолання бідності, розвиток охорони здоров’я.Проблема боротьби з небезпечними хворобами

 • Проблема боротьби з небезпечними хворобами

 • Багато сучасних хвороб (серцево-судинні, легеневі, ракові) є наслідком погіршення екологічної ситуації, малорухомого способу життя, частих психологічних стресів. Замість вже подоланих, виникають нові епідемії – СНІДу, “пташиного грипу”, “свинячого грипу”. Шляхи вирішення проблем

 • охорони здоров’я: забезпечення повно-

 • цінного харчування, покращення еко-

 • логічних умов проживання, перехід

 • до здорового способу життя і, звичай-

 • но, подальший розвиток медицини.Міжнародна злочинність

 • Міжнародна злочинність

 • Явище злочинності стало особливо небезпечним після того, як вона набрала організованих форм, сформувала і постійно розширює світовий ринок наркотиків. Сіцілійська “мафія”, американська “коза-ностра”, колумбійські наркокарателі тісно співпрацюють між собою і заробляють сотні мільйонів доларів. На боротьбу зі злочинністю витрачаються величезні кошти, матеріальні та людські ресурси.

 • Для координації зусиль ство-

 • рена міжнародна поліційна

 • служба “Інтерпол”.Міжнародний тероризм

 • Міжнародний тероризм

 • Терор (тероризм) метод досягнен-

 • ня мети, основою якого є застосуван-

 • ня (або погроза застосування) насиль-

 • ства. Міжнародний тероризм є про-

 • явом глобальної злочинності і часто

 • породжений регіональними конфлік-

 • тами. Щоб досягти своєї мети, терористи

 • вдаються до захоплення заруч-

 • ників, вибухів у літаках, потягах,

 • супермаркетах, розважальних

 • центрах та інших місцях масо-

 • вого скупчення людей.Сучасне піратство

 • Сучасне піратство

 • Піратство, морський розбій

 • напад у відкритому морі на

 • судна з метою захоплення, по-

 • грабування або потоплення їх.

 • Найбільш небезпечними є води

 • Південної та Центральної Америки, західне та східне

 • узбережжя Африки, райони Південно-Східної Азії.

Висновок

 • Висновок

 • Глобальність проблем потребує таких же глобальних, загальних дій. Жодна проблема не може бути розв’язана індивідуально, бо всі проблеми взаємопов’язані між собою: енергетична й сировинна з екологічною, демографічна з продовольчою та проблемою подолання економічної відсталості та ін. Зменшення витрат на гонку озброєнь дасть змогу розв’язати соціальні, екологічні та інші проблеми. Зменшення матеріало- та енергомісткості продукції сприятиме вирішенню не лише економічних, а й екологічних проблем.

Каталог: attachments
attachments -> Робота з епіграфом
attachments -> Водичка, водяний, підводний водичка, водяний, підводний
attachments -> Поглибити і узагальнити знання учнів про додаток; формувати вміння ставити запитання до другорядних членів речення, визначати способи вираження додатку
attachments -> Поглибити знання учнів про другорядні члени речення; формувати навички розпізнавання їх у реченні, дати поняття про поширені і непоширені речення
attachments -> Рід невідмінюваних іменників визначається так
attachments -> 1. Дано одне речення. Скласти програму, яка визначає з якої букви починається друге слово в реченні
attachments -> 1. Роль козацтва в захисті південних кордонів українських земель
attachments -> Урок до нас прийшов за розкладом сьогодні


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка