Покращання міжбюджетних стосунків та політики видатків в системі охорони громадського здоров’я та освіти: вибрані питанняДата конвертації15.06.2016
Розмір668 b.


Покращання міжбюджетних стосунків та політики видатків в системі охорони громадського здоров’я та освіти: вибрані питання


Чому потрібні реформи у сфері фінансування органів місцевого самоврядування та надання послуг?

 • Тому що якість послуг погана

 • Тому що низька якість послуг заважає майбутньому зростанню

 • Тому що місцеві органи влади несуть відповідальність за надання послуг, але не мають засобів і стимулів для їх надання

 • Тому що зростатиме тиск витрат (затримка інвестицій в модернізацію, демографічний тиск, ЄВРО 2012, …)

 • Тому що мобілізація додаткових податків не вирішує проблему

 • АЛЕ, що найважливіше: тому що існує величезний потенціал для підвищення ефективності та перерозподілу ресурсів для досягнення вищої якості!Що кажуть люди: громадські послуги погіршуються!Основні сфери докладання зусиль

 • 1. Передати автономію, спонуки та ресурси на місцевий рівень, де фактично надаються послуги

 • 2. Реформувати технологію планування, бюджетування та виконання державних капіталовкладень

 • 3. Реформувати механізми фінансування у сфері охорони здоров’я та освіти, зосередивши увагу на одержанні якісних результатів, а не на докладанні кількісних зусиль.

  • Оптимізація шкільної мережі – це єдиний, гідний довіри, спосіб покращання якості освіти для дітей в сільській місцевості і в межах країни.
  • Оптимізація мережі закладів охорони здоров’я – це єдиний спосіб забезпечення ресурсів, необхідних для покращання стану здоров’я та добробуту українських громадян.


Міжбюджетні стосунки Повноваження щодо видатків

 • Залишається певне дублювання функцій та зростання кількості недостатньо фінансованих програм

 • Органи місцевого самоврядування на рівні, нижчому від районного, надто малі, щоб здійснювати управління та планування послуг, зокрема медичних та освітніх

 • Чи вирішує проблему створення громад на рівні, нижчому від районного, яким надано широкі повноваження? Ми так не вважаємо (високі початкові та поточні витрати, масштаби/неефективність, слабкі адміністративні можливості)Вибрані рекомендації

 • Посилити рівень районів та міст як базовий рівень місцевого самоврядування (правильний розмір для України)

 • Перенести медичні та освітні функції на рівень районів і міст

 • Впорядкувати виконання міськими (маленькі міста), сільськими та селищними радами інших поточних місцевих функцій та їх політичне представництво на даний момент

 • Сприяти консолідації третього рівня місцевих органів влади шляхом створення спонук, а не в директивному порядку

 • Уникати створення нових місцевих органів самоврядування нижче районного рівня із широкими повноваження щодо видатківГалузеві “нормативи” є однією з найбільших перешкод для підвищення ефективності послугНаслідки Рекомендації

 • Поточні витрати поглинають більшу частину бюджету, залишаючи капіталовкладення недофінансованими

 • Бідніші місцеві органи самоврядування платять більше за неефективність, залишаючи ще менше коштів для інвестування в інфраструктуру

 • Сектору бракує гнучкості для модернізаціїПроблеми призначення доходів та рекомендації

 • Доходи знижуються внаслідок змін в податковій політиці, яка не має належним чином сформованого компенсаційного механізму (зміни в ставках, базах, звільненнях тощо) Впровадити компенсаційний механізм.

 • Відсутність податку на майно (основний місцевий податок) Законодавчо оформити та впровадити майновий податок з належним фіскальним кадастром.

 • Адміністративні витрати, пов’язані зі справлянням деяких місцевих податків, напевне перевищують податкові надходження Скасувати податки з низьким рівнем податкових надходжень.

 • Для кількох місцевих податків складно визначити податкові зобов’язання Зростання адміністративних витрат та витрат на дотримання податкового законодавства (наприклад, комунальний податок, ринковий збір) Визначити механізм спрощеного підрахунку податкових зобов’язань за місцевими податками.Трансферт вирівнювання має розумну вирівнювальну спроможність, але також має кілька проблем: непотрібна складність (відсутність прозорості), непрогнозованість та деякі хибні спонуки.Рекомендації

 • Спростити формулу, в тому числі шляхом вилучення непотрібних/неправильно розроблених спонук та спонук до фінансування певних програм.

 • Щодо видатків неодмінно забезпечити таке: кожна складова (наприклад, охорона здоров’я, освіта, культура і спорт тощо) повинна містити не більше 4-5 коефіцієнтів, причому усі вони мають бути зумовлені попитом.

 • Розробити відповідний стандарт для кожної послуги, включивши у формулу собівартість кожної послуги (вдосконалений коефіцієнт “ОЗ” (охорони здоров’я).

 • Зберігати стабільний механізм розрахунку надходжень.

 • Посилити механізм “фіскальних заходів”.Капітальні трансферти є нестабільними

 • Немає системи розподілу капітальних трансфертів/субвенцій на основі стабільних критеріїв.

 • Зумовленість політичними домовленостями

 • Помітна різницяНедоліки в складанні бюджету капітальних видатків на місцевому рівні віддзеркалюють аналогічні явища на загальнодержавному рівні

 • Відсутність прогнозованості щодо субвенцій/розподілу незадовільне планування відсутність багаторічного планування

 • Новим проектам надається перевага порівняно з чинними проектами

 • Слабка оцінка та визначення проектів

 • Вимоги до співфінасування підсилюють регіональні відмінності у витрачанні капітальних коштів

 • Проблеми недовиконання (крім слабкого планування у сфері використання — погіршення умов для активів)

 • Цільові програми створюють негнучкістьРекомендації

 • Визначити в бюджетному кодексі, що капітальні трансферти/субвенції повинні спиратися на критерії, які мають бути стабільними у часі, включаючи нормативну базу.

 • Розглянути дворівневу систему:

  • Перше, мінімальна субвенція, яка покриває базові потреби в модернізації областей та районів і міст з простою формулою виключно на основі потреб населення.
  • Друге, трансферти (потенційно більші, ніж перші), що надаються для найважливіших чинних та нових проектів на конкурентних засадах (потрібно також визначити конкретні критерії щодо конкуренції та відбору)
  • До речі: ЄВРО 2012 – гарна можливість започаткування цього підходу.


Запозичення місцевих органів влади: проблеми та рекомендації

 • Рефінансування не визнається легітимною транзакцією залучення позичкових коштів. Внести зміни до законодавства, щоб уможливити його реалізацію як засобу покращання структури/погашення боргу для кращого фінансування інфраструктури.

 • Немає нормативної бази банкрутства створити базу, щоб уникнути моральних ризиків у сфері кредитування/запозичення.

 • Існують адекватні засоби контролю за запозиченнями, але в нормативних документах є певні прогалини (банківський рахунок місцевої влади може використовуватися для застави доходів) дозволити віддавати в заставу лише місцеві “власні” податки. Зрештою, для того щоб система розвивалась належним чином, потрібно переглянути засоби контролю.

 • Крім того, міжбюджетні позички перешкоджають розвитку ринку місцевих запозичень, зменшують жорсткі бюджетні обмеження та погіршують прозорість.Україна виділяє великий обсяг бюджетних ресурсів на освіту….Але в надто неефективний спосіб. Руйнівні наслідки освітніх “нормативів” очевидніКрім того …

 • Рівень робочого навантаження вчителів (в годинах) в Україні низький порівняно з іншими країнами світу (на основі неефективних “нормативів”)

 • Відношення працівників, які не займаються викладанням, до викладачів відповідає показникам, які є одними найвищих в світі (також зумовлені “нормативами”)

 • Ситуація з часом погіршуватиметься, якщо не вжити негайних заходів.Неефективність також посилюється за рахунок інших чинників …

 • Позитивний ефект “природного” зносу компенсується поновленням на роботі вчителів, які вийшли на пенсію

 • Постанова ВР про заборону закриття закладів освіти

 • Як наслідок:

  • Низький рівень витрачання коштів на фінансування видатків, які дають підвищення якості (інвестиції, ІТ та зв’язок, лабораторії, засоби навчання, підвищення кваліфікації вчителів) погана якість
  • Низький рівень відповідності вимогам ринку праці, що змінюються
  • Відсутність гнучкості, необхідної для модернізації.


Рекомендації: Почати реформи негайно…..

 • Переглянути та скасувати нормативи, які сприяють жорсткому формуванню бюджету на рівні закладів та місцевих бюджетів

 • Оптимізувати шкільну мережу і надати районам та містам автономію у сфері перерозподілу кадрів та ресурсів

 • Уможливити природний знос (Припинити поновлення на роботі працівників, які вийшли на пенсію. Обмежити наймання відповідністю вимогам щодо задоволення нових потреб/ рівня кваліфікації)

 • Реалізація цих заходів дасть змогу заощадити до 1 % ВВП (див. докладну інформацію в звіті)

 • Запровадити адресну плату за навчання та стипендії в системі вищої освіти

 • Вдосконалити засоби контролю за ООП

 • Активізувати роботу з населенням, щоб забезпечити підтримку та пом’якшити наслідки реструктуризації для населення.Рівень витрат на охорону здоров’я в Україні є розумним, АЛЕ результати викликають занепокоєнняНеефективність є гострою (Україна – ЄС-10; лікарняних ліжок на 100,000 населення; лікарів на 100,000 населення; медсестер на 100,000 населення)Крім того ……..

 • Середня тривалість перебування хворого в лікарні в Україні вища, ніж в середньому в СНД і майже вдвічі перевищує відповідний показник в країнах-членах ЄС (в середньому)

 • Недовикористання потужностей є більш гострою проблемою на рівні, нижчому від районного (наприклад, сільські заклади)

 • Українській системі охорони здоров’я притаманне непродуктивне прагнення до спеціалізації надання медичних послуг (надмірна кількість спеціалістів)

 • Як наслідок:

  • Низький рівень інвестицій, що підвищують якість (в обладнання, підвищення кваліфікації, сучасні заклади)=> низька якість для громадян
  • Система не відповідає вимогам сучасного попиту
  • Високий рівень власних витрат населення (ВВН), який істотно погіршує ситуацію для бідних
  • В цих умовах успішне вирішення демографічних проблем малоймовірне


Чи вирішує проблему медичне страхування в Україні?

 • НІ…

  • Ця реформа ймовірно створить додатковий податковий тягар. Це нежиттєздатний підхід з фіскальної точки зору.
  • Рівень фінансування не є проблемою
  • Реформа у сфері страхування не вирішить глибинних проблем ефективності та несправедливості
  • Але вона могла б загострити ці проблеми


Рекомендації

 • Переглянути та скасувати нормативи, передбачені Наказом 33 Міністерства охорони здоров’я, для формування бюджету на рівні медичних закладів, щоб уможливити гнучкість бюджету

 • Надати районам та містам повноваження щодо раціоналізації мережі (шляхом “злиття” закладів) та укомплектування персоналом

 •  Фіскальні заощадження могли б сягнути 0,6% ВВП для фінансування в тому самому секторі інвестицій в покращання якості

 • Створити спонуки до фінансування, щоб спрямувати лікарів у сектор первинної медичної допомоги та комплексної сімейної медицини

 • Цільова допомога бідним шляхом збільшення витрат на фінансування районних лікарень та спрямування ресурсів на забезпечення ліками цих лікарень за рахунок фіскальних заощаджень

 • Активна робота з громадськістю для залучення підтримки та пом’якшення наслідків реформування для населення.Насамкінець….

 • Покращання громадських послуг може бути ключовим механізмом для відновлення довіри населення до уряду

 • Оптимізацію потрібно розглядати не як закриття шкіл або медичних закладів, а як стратегію, спрямовану на забезпечення якісних освітніх послуг для дітей, за рахунок висококваліфікованих викладачів, сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій та модернізації закладів й покращання стану здоров’я і добробуту всіх громадян.

 • Фахівців у сфері освіти та охорони здоров’я потрібно вважати союзниками => вчителі хочуть гарно навчати, а лікарі і медсестри – лікувати.

 • Підхід згори-вниз не матиме успіху. Орієнтиром має бути робота з громадськістю та підзвітність місцевих органів влади.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка