Полікарпов О. О., заступник начальника відділу з випробуваньДата конвертації24.12.2016
Розмір445 b.Полікарпов О.О., заступник начальника відділу з випробувань

 • Полікарпов О.О., заступник начальника відділу з випробувань

 • sertmedtech@rambler.ru 066 199 00 78Виробник зобов'язаний

 • Виробник зобов'язаний

 • - нанести маркування національним знаком відповідності

 • - видати декларацію про відповідність

 • Виробник має

 • подати до органу з оцінки відповідності заявку щодо оцінки системи управління якістю

 • Виробник повинен

 • мати документальне підтвердження функціонування системи якостінайменування та місцезнаходження виробника, а також усі додаткові виробничі ділянки, охоплені системою управління якістю;

 • найменування та місцезнаходження виробника, а також усі додаткові виробничі ділянки, охоплені системою управління якістю;

 • вся необхідна інформація про медичний виріб або категорію медичних виробів, що мають бути охоплені процедурою оцінювання;

 • письмове підтвердження, що така заява не подана іншому призначеному органу;документація щодо системи управління якістю ;

 • документація щодо системи управління якістю ;

 • зобов'язання виробника дотримуватись вимог, передбачених схваленою системою управління якістю ;

 • зобов'язання виробника утримувати в належному та придатному для роботи/використання стані схвалену систему управління якістю;

 • зобов'язання виробника запровадити і підтримувати в актуальному стані систематичну процедуру аналізу досвіду, отриманого під час використання медичних виробів після введення їх в обіг.Цілі виробника щодо якості ;

 • Цілі виробника щодо якості ;

 • Опис організації підприємства;

 • Опис процедур моніторингу та перевірки проектування медичних виробів, включаючи всю відповідну документацію;

 • Методу перевірки та забезпечення якості на етапі виробництва;

 • Відповідні випробування та дослідження, що будуть проводитись до, під час та після виробництва медичних виробів.ПЕРЕВІРКА ТИПУ (Додаток 3) Заявка

 • найменування і місцезнаходження виробника, а також, уразі подання заявки уповноваженим представником - найменування і місцезнаходження останнього;

 • письмове підтвердження, що така сама заявка не була подана будь-якому іншому органу з оцінки відповідності;

 • документація, необхідна для оцінки відповідності типового зразка відповідного медичного виробу;

 • типовий зразок медичного виробуПЕРЕВІРКА ТИПУ (Додаток 3) Технічна Документація

 • загальний опис типового зразка медичного виробу, в тому числі будь-які заплановані його модифікації та призначене застосування;

 • проектні креслення, передбачені методи виготовлення зазначеного медичного виробу, зокрема, методи стерилізації, а також схеми компонентів, вузлів, ланцюгів тощо;

 • описи та пояснення, необхідні для розуміння вищезазначених креслень і схем, а також такі, що необхідні для розуміння дії зазначеного медичного виробу;

 • перелік національних стандартів які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності медичних виробів вимогам Технічного регламенту, що застосовувалися в повному обсязі або частково ;ПЕРЕВІРКА ТИПУ (Додаток 3) Технічна Документація

 • результати проведених проектних розрахунків, аналізу ризиків, досліджень і технічних випробувань тощо;

 • заяву про те, чи містить зазначений медичний виріб в якості невід'ємної частини речовину або похідні крові людини;

 • заяву про те, чи виготовлений зазначений медичний виріб з використанням тканини тваринного походження;

 • рішення, які приймає виробник під час розроблення та проектування медичних виробів, для забезпечення вимог безпеки з урахуванням сучасного стану розвитку техніки;

 • результати доклінічного оцінювання медичного виробу;

 • результати клінічного оцінювання медичного виробу;

 • проект етикетки та, за необхідності, інструкції з застосування.ПЕРЕВІРКА ТИПУ (Додаток 3) Адміністративні положення

 • Виробник або його уповноважений представник протягом не менш як п' яти років, а для виробів, що імплантуються, - не менш як п' ятнадцяти років, з моменту виготовлення останнього медичного виробу, повинен зберігати разом з технічною документацією копію сертифіката перевірки типу та додатки до нього для центрального органу виконавчої влади, на який покладено функції технічного регулювання у сфері медичних виробів.ПЕРЕВІРКА ПРОДУКЦІЇ(Додаток 4) Адміністративні положення

 • Виробник або його уповноважений представник протягом не менш як п'ять років, а для медичних виробів, які імплантують, не менш як п'ятнадцять років, з моменту виготовлення останнього медичного виробу, повинен зберігати для уповноважених національних органів наступні документи:

 • декларацію про відповідність;

 • процедуру аналізу досвіду, отриманого після введення медичних виробів в обіг;

 • сертифікат відповідності на партію або на кожен медичний виріб;

 • сертифікат перевірки типуЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИРОБНИЦТВА (Додаток 5) Заявка

 • Найменування та місцезнаходження виробника;

 • всю необхідна інформація щодо медичного виробу або категорії медичних виробів, стосовно яких проводиться процедура оцінювання;

 • письмове засвідчення факту того, що заявка на ті самі медичні вироби не подавалася до іншого органу з оцінки відповідності;

 • документація щодо системи управління якістю;

 • зобов'язання виробника дотримуватись вимог, передбачених затвердженою системою управління якістю;

 • зобов'язання виробника утримувати в належному та придатному для роботи/використання стані схвалену систему управління якістю;

 • за необхідністю, технічну документацію на перевірений типовий зразок і копію сертифіката перевірки типу;

 • зобов'язання виробника розробити та підтримувати в актуальному стані систематичну процедуру аналізу досвіду, отриманого після введення медичних виробів в обіг.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИРОБНИЦТВА (Додаток 5) Адміністративні положення

 • декларація про відповідність;

 • документація щодо систем управління якістю;

 • інформація про будь-які заплановані суттєві зміни у системі управління якістю;

 • рішення та звіти органу з оцінки відповідності;

 • технічна документація на затверджені типові зразки та копії сертифікатів перевірки типу.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ (Додаток 6) ЗАЯВКА

 • Найменування та місцезнаходження виробника;

 • всю необхідна інформація про медичний виріб або категорію медичних виробів, що мають бути охоплені процедурою оцінювання;

 • письмова заява про те, що заявка щодо оцінювання відповідності системи управління якістю стосовно тих самих медичних виробів не подавалася іншому органу з оцінки відповідності;;

 • документація щодо системи управління якістю;

 • зобов'язання виробника дотримуватись вимог, передбачених схваленою системою управління якістю;

 • зобов'язання виробника утримувати в належному та придатному для роботи/використання стані схвалену систему управління якістю;

 • технічна документація на перевірені типові зразки і копії сертифікатів перевірки типу;

 • зобов'язання виробника розробити та підтримувати в актуальному стані систематичну процедуру аналізу досвіду, отриманого після введення медичних виробів в обігЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ (Додаток 6) Адміністративні положення

 • декларація про відповідність;

 • технічна документація на затверджені типові зразки та копії сертифікатів перевірки типу;

 • інформація про будь-які заплановані суттєві зміни у системі; управління якістю

 • рішення та звіти органу з оцінки відповідності.ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА Технічна документація

 • загальний опис медичного виробу, в тому числі, будь-які заплановані його модифікації, а також його передбачене застосування;

 • проектні креслення, передбачені методи виготовлення зазначеного медичного виробу, а також схеми компонентів, вузлів, ланцюгів тощо;

 • описи та пояснення, необхідні для розуміння вищезазначених креслень і схем, а також пояснення, необхідні для розуміння функціонування медичного виробу;

 • результати аналізу ризиків, інформацію про стандарти, що застосовуються повністю або частково, з переліку національних стандартів які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності медичних виробів вимогам Технічного регламенту

 • якщо медичні вироби вводяться в обіг у стерильному стані, опис методів, що застосовуються, а також звіт про валідаціюВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА Технічна документація

 • результати проведених проектних розрахунків і перевірок тощо; якщо медичний виріб, призначений для підключення до інших медичних виробів з метою використання за призначенням;

 • рішення, які приймає виробник під час розроблення та проектування медичних виробів, для забезпечення вимог безпеки з урахуванням сучасного стану розвитку техніки;

 • результати доклінічного оцінювання медичного виробу;

 • результати клінічного оцінювання медичного виробу;

 • процедура аналізу досвіду, отриманого після введення медичних виробів в обіг

 • етикетку та інструкції з застосуванняВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА медичні вироби для діагностики “in vitro”

 • звіти про випробування;

 • дані з оцінки характеристик, що демонструють властивості, заявлені виробником, і супроводжуються референтною системою вимірювань.

 • Для виробів для самоконтролю які не входять до переліку у Додатку 2 та виробів для оцінки характеристик, виробник додатково подає заявку для оцінки щодо перевірки проекту:

 • звіти про випробування, що включають, за необхідністю, результати досліджень, проведених персонами без професійної підготовки;

 • дані, що демонструють зручність використання виробу з урахуванням його призначення для самоконтролю;

 • інформацію, що надається з виробом на його етикетці або в інструкції з застосування.Особлива процедура для систем і процедурних наборів та процедур стерилізації

 • Будь-яка фізична або юридична особа, яка компонує медичні вироби з нанесеним національним знаком відповідності за їх прямим призначенням і в межах використання, зазначених їх виробниками, для того, щоб ввести їх в обіг в якості систем або процедурних наборів, має скласти декларацію, в якій має бути зазначено, що

 • фізична або юридична особа перевірила взаємну сумісність медичних виробів у відповідності з інструкціями їх виробників і здійснила всі виробничі операції у відповідності до цих інструкцій;

 • фізична або юридична особа сформувала систему або процедурний набір і надала всю відповідну інформацію для користувачів, яка включає відповідні інструкції від виробників;

 • всі виробничі операції перевірялися відповідними методам внутрішнього контролю інспектування.Етикетка медичного виробу

 • найменування або торгову марку та місцезнаходження виробника. Для медичних виробів, що імпортуються з метою введення в обіг, на етикетці, або зовнішньому пакуванні або в інструкції з застосування, додатково зазначається найменування та місцезнаходження уповноваженого представника, якщо виробник не є резидентом України;

 • дані, обов'язково необхідні для ідентифікації медичного виробу, а також вміст пакування;

 • Для стерильних виробів напис “STERILE”;

 • код партії після слова “LOT”або серійний номер;

 • де застосовно, дата, до якої гарантовано безпечне застосування медичного виробу з зазначенням року та місяця;

 • де застосовно, позначення про призначення для одноразового застосування

 • для медичних виробів, виготовлених на замовлення слова " медичний виріб виготовлено на замовлення“

 • для медичних виробів, призначених для клінічних досліджень - " виключно для клінічних досліджень"Етикетка медичного виробу

 • будь-які спеціальні умови зберігання медичного виробу та/або використання;

 • будь-які спеціальні інструкції з експлуатації;

 • будь-які запобіжні заходи та/або застереження;

 • рік виготовлення для активних медичних виробів;

 • де застосовно, метод стерилізації;

 • якщо медичний виріб містить як невід' ємну частину похідні крові людини має бути відповідне позначення, що медичний виріб містить похідні крові людини.Опис знака відповідності

 • Опис знака відповідності

 • Постанова КМУ

 • від 29 11.2001 № 1599

 • Знак має форму незамкненого

 • з правого боку основного кола,

 • усередині якого вміщено

 • стилізоване зображення трилисникаЗображення знака відповідності може бути плоским або рельєфним і виконується двома контрастними кольорами. Зображення знака відповідності може бути виконано будь-яким технологічним способом, що забезпечує його чіткість та розбірливість протягом усього терміну користування виробом. Розмір знака відповідності визначається виробником або постачальником продукції виходячи з конкретних умов та місця його нанесення, але не може бути меншим ніж 5 міліметрів

 • Зображення знака відповідності може бути плоским або рельєфним і виконується двома контрастними кольорами. Зображення знака відповідності може бути виконано будь-яким технологічним способом, що забезпечує його чіткість та розбірливість протягом усього терміну користування виробом. Розмір знака відповідності визначається виробником або постачальником продукції виходячи з конкретних умов та місця його нанесення, але не може бути меншим ніж 5 міліметрівНаціональний знак відповідності засвідчує відповідність позначеної ним продукції вимогам технічних регламентів, які поширюються на неї. Нанесення знаку відповідності є обов'язковим. У разі підтвердження відповідності продукції, призначеним органом з оцінки відповідності поряд із знаком відповідності наноситься ідентифікаційний номер цього органу

 • Національний знак відповідності засвідчує відповідність позначеної ним продукції вимогам технічних регламентів, які поширюються на неї. Нанесення знаку відповідності є обов'язковим. У разі підтвердження відповідності продукції, призначеним органом з оцінки відповідності поряд із знаком відповідності наноситься ідентифікаційний номер цього органуЗнак відповідності наноситься на продукцію безпосередньо її виробниками.

 • Знак відповідності наноситься на продукцію безпосередньо її виробниками.

 • Знак відповідності наноситься на виріб та/або на етикетку, тару, пакування, експлуатаційну та товаросупровідну документацію тощо.

 • Місце та спосіб нанесення (друкування, наклеювання, гравірування, травлення, штампування, лиття тощо) знака відповідності визначається виробником продукції.

 • Дозволяється використовувати зображення знака відповідності у рекламі позначеної ним продукції • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!

 • sertmedtech@rambler.ru 066 199 00 78

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка