Положення про цивільний захист. Повноваження голів районних, селищних, сільських рад у сфері цивільного захистуДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.
ТипПоложення


Навчання з головами районних, селищних, сільських рад по вивченню їх повноважень у сфері цивільного захисту

 • м. Кіровоград

 • 2016


Навчальні питання:

 • Загальні положення про цивільний захист.

 • Повноваження голів районних, селищних, сільських рад у сфері цивільного захисту.

 • Обов’язки та повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення пожежної безпеки.

 • Вимоги стосовно здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.Загальні положення про цивільний захистОсновні нормативно-правові акти з питань цивільного захисту

 • Конституція України.

 • Кодекс цивільного захисту України.

 • Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 • Закон України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”.

 • Закон України “Про правовий режим воєнного стану”.

 • Закон України “Про правовий режим надзвичайного стану”.Постанови Кабінету Міністрів України

 • від 26.06.2013 №443 “Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту“.

 • від 26.06.2013 №444 “Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях“.

 • від 17.07.2013 №564 “Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони“.

 • від 21.08.2013 №616 “Про затвердження Положення про добровільні формування цивільного захисту“.Постанови Кабінету Міністрів України

 • від 23.10.2013 №819 “Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту”.

 • від 09.01.2014 №11 “Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту”.

 • від 11.03.2015 №101 “Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту”.Накази МВС України

 • від 11.09.2014 №934 “Про затвердження Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту”.

 • від 30.12.2014 №1417 “Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”.

 • від 31.01.2015 №113 “Про затвердження Примірного положення про формування цивільного захисту”.Накази ДСНС України

 • від 06.06.2014 №310 (у редакції наказу ДСНС України 08.08.2014 №458) “Про затвердження Програми загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях”.

 • від 23.03.2015 №167 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки населення до дій в умовах загрози або вчинення терористичного акту”.

 • від 19.02.2016 №83 “Про затвердження Організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях”.Розпорядження голови Кіровоградської ОДА

 • від 25.11.2014 №475-р “Про здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях”.

 • від 28.01.2015 №28-р “Про переведення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у режим підвищеної готовності”.

 • від 06.08.2015 №309-р “Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту області”.

 • від 06.10.2015 №403-р “Про Положення про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту Кіровоградської області”.

 • від 06.11.2015 №433-р “Про обласні формування служб цивільного захисту”.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 • Територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.Система місцевого самоврядування включає:Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста.

 • Посадова особа місцевого самоврядування - особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.від 2 жовтня 2012р. № 5403-VI. Введений у дію з 1 липня 2013р.Класифікація надзвичайних ситуацій:

 • техногенного характеру.

 • природного характеру.

 • соціальні.

 • воєнні.

 • державний.

 • регіональний.

 • місцевий.

 • об’єктовий.Функціональні підсистеми ЄДС ЦЗ

 • створюються у відповідних сферах суспільного життя центральними органами виконавчої влади з метою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, забезпечення готовності підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.Територіальні підсистеми ЄДС ЦЗ

 • створюються для здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період у відповідному регіоні.

 • Територіальна підсистема ЄДС ЦЗ Кіровоградської області складається із постійно діючих місцевих ланок, що утворюються:

 • у мм. Кіровограді, Знам’янці, Олександрії та Світловодську - відповідними міськими радами;

 • у районах - державними адміністраціями.

 • Безпосереднє керівництво діяльністю територіальної підсистеми здійснюється головою Кіровоградської ОДА.

Сили цивільного захисту ланок територіальних підсистем ЄДС ЦЗ Кіровоградської області (витримки)Постійно діючі органи управління цивільного захисту

 • на місцевому рівні – районні держадміністрації, виконавчі органи міських рад, підрозділи з питань цивільного захисту, які утворюються у їх складі, виконавчі органи селищних та сільських рад, підрозділи територіальних органів ДСНС;

 • на об’єктовому рівні - керівні органи підприємств, установ та організацій, а також підрозділи (посадові особи) з питань цивільного захисту, які утворюються (призначаються) такими органами відповідно до законодавства.Координаційні органи

 • на загальнодержавному рівні - Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

 • на регіональному рівні - комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій областей;

 • на місцевому рівні - комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій районів, міст, районів у містах, селищ;

 • на об’єктовому рівні - комісії з питань надзвичайних ситуацій підприємств, установ та організацій.Режими функціонування ЄДС ЦЗ

 • повсякденного функціонування;

 • підвищеної готовності;

 • надзвичайної ситуації;

 • надзвичайного стану.У режимі підвищеної готовності райдержадміністрації:

 • приводять у стан підвищеної готовності до дій наявні сили і засоби ЦЗ ланок територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, уточнюють плани реагування на випадок виникнення НС, плани ЦЗ;

 • посилюють роботу, пов’язану з веденням спостереження та здійсненням контролю за станом довкілля і прилеглої території, виявляють погіршення обстановки безпосередньо в районі загрози виникнення НС;

 • здійснюють заходи щодо запобігання виникненню НС;

 • разом з територіальними підрозділами управління ДСНС України в області організовують перевірки та проводять роботу щодо підвищення готовності до застосування за призначенням захисних споруд ЦЗ;

 • забезпечують доведення до населення через засоби масової інформації оперативної та достовірної інформації про обстановку, яка може виникнути, та порядок поведінки і необхідні заходи безпеки.Повноваження голів районних, селищних, сільських рад у сфері цивільного захистуПовноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад (відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»):

Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту (ст.19 Кодексу цивільного захисту України):

 • - забезпечення цивільного захисту на відповідній території;

 • - забезпечення виконання завдань створеними ними ланками територіальних підсистем;

 • забезпечення реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки на суб’єктах господарювання, що належать до сфери їх управління, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії;

 • розроблення та забезпечення реалізації програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки;- керівництво створеними ними аварійно-рятувальними службами, формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, місцевою та добровільною пожежною охороною, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням;

 • - керівництво створеними ними аварійно-рятувальними службами, формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, місцевою та добровільною пожежною охороною, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням;

 • - створення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, та підтримання у постійній готовності місцевої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування;- забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

 • - забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

 • - організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відповідній території міст, селищ та сіл, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій;

 • - організація та керівництво проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

 • - організація та здійснення евакуації населення, майна у безпечні райони, їх розміщення та життєзабезпечення населення;- контроль за станом навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією;

 • - контроль за станом навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією;

 • - розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання в особливий період, що належать до сфери їх управління;

 • створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

 • завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах спостереження суб’єктів господарювання радіаційної небезпеки I і II категорій, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;- організація та забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій;

 • - організація та забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій;

 • - забезпечення складення довідок про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації, списків (реєстрів) постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, відповідно до яких надається матеріальна допомога, списків загиблих осіб на підставі їх ідентифікації;

 • - забезпечення соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, зокрема виплати матеріальної допомоги;- створення у містах комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій - спеціальних комісій з їх ліквідації (за потреби), забезпечення їх функціонування;

 • - створення у містах комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій - спеціальних комісій з їх ліквідації (за потреби), забезпечення їх функціонування;

 • - забезпечення навчання з питань цивільного захисту посадових осіб органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання комунальної власності, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

 • - організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;

 • - визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту;- планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення;

 • - планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення;

 • - прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності у разі банкрутства (ліквідації) суб’єкта господарювання, на балансі якого вона перебуває, та безхазяйних захисних споруд;

 • - організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту;

 • - здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту;

Основні відомості про захисні споруди цивільного захисту:

 • Сховище - герметична споруда для захисту людей, в якій протягом певного часу створюються умови, що виключають вплив на них небезпечних факторів, які виникають внаслідок надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) дій та терористичних актів.

 • Протирадіаційне укриття - негерметична споруда для захисту людей, в якій створюються умови, що виключають вплив на них іонізуючого опромінення у разі радіоактивного забруднення місцевості.Захисні споруди цивільного захистуТипова схема сховищаДокументація у споруді:

 • паспорт сховища (протирадіаційного укриття);

 • журнал перевірки стану захисної споруди;

 • правила утримання і табель оснащення;

 • плани зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж з наведеними пристроями, що відключають їх;

 • план захисної споруди з указаними місцями розміщення людей і шляхів евакуації;

 • інструкції з експлуатації фільтровентиляційного та іншого обладнання;

 • правила користування приладами.Основні вимоги стосовно утримання ЗС ЦЗ

 • Утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до використання за призначенням здійснюється суб’єктами господарювання, на балансі яких вони перебувають (у тому числі споруд, що не увійшли до їх статутних капіталів у процесі приватизації (корпоратизації), за рахунок власних коштів.Для забезпечення утримання захисних споруд в організаціях і на об'єктах призначаються посадові особи, обов'язком яких є облік, організація утримання та забезпечення готовності цих захисних споруд до укриття людей при виникненні надзвичайних ситуацій.

 • Для забезпечення утримання захисних споруд в організаціях і на об'єктах призначаються посадові особи, обов'язком яких є облік, організація утримання та забезпечення готовності цих захисних споруд до укриття людей при виникненні надзвичайних ситуацій.

 • Для обслуговування захисних споруд у мирний час створюються формування з обслуговування захисних споруд.Захаращення входів не допускається!

 • Захаращення входів не допускається!Основні вимоги стосовно утримання ЗС ЦЗ

 • Наказ МНС України «Про затвердження Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час» від 09.10.2006 №653.Основні вимоги стосовно утримання ЗС ЦЗОбов’язки та повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення пожежної безпекиПовноваження місцевих державних адміністрацій щодо забезпечення пожежної безпеки (Ст.19 Кодексу цивільного захисту України):

 • розроблення та забезпечення реалізації регіональних, місцевих програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на забезпечення пожежної безпеки.

 • керівництво створеними місцевою та добровільною пожежною охороною, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням.

 • забезпечення навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб місцевих державних адміністрацій, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

 • розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління.Повноваження органів місцевого самоврядування щодо забезпечення пожежної безпеки (Ст.19 Кодексу цивільного захисту України):

 • забезпечення реалізації вимог пожежної безпеки на суб’єктах господарювання, що належать до сфери їх управління, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії;

 • розроблення та забезпечення реалізації програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на забезпечення пожежної безпеки;

 • керівництво створеними місцевою та добровільною пожежною охороною, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням;

 • забезпечення навчання з питань цивільного захисту посадових осіб органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання комунальної власності, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

 • реалізація заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки суб’єктів господарювання комунальної форми власності.Повноваження місцевих державних адміністрацій (Ст.19 Кодексу цивільного захисту України):

 • Розроблення та забезпечення реалізації регіональних, місцевих програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на забезпечення пожежної безпеки.

 • Рішенням Кіровоградської обласної ради від 25.12.2015р. №13 затверджено обласну програму цивільного захисту Кіровоградської області на 2016-2020 роки. Пунктом 3 даного рішення райдержадміністраціям та міськвиконкомам рекомендовано розробити відповідні програми цивільного захисту, з урахуванням у них заходів обласної програми, та в установленому порядку подати їх на затвердження районним (міським) радам.Основними напрямками діяльності та заходами обласної програми цивільного захисту Кіровоградської області на 2016-2020 роки в частині забезпечення пожежної безпеки є:

 • Обладнання будівель (приміщень) закладів освіти, культури, охорони здоров'я та установ соціального захисту населення системами протипожежного захисту (здійснення їх технічного обслуговування та пожежного спостерігання).

 • Підвищення вогнестійкості будівель (приміщень) закладів освіти, культури, охорони здоров'я та установ соціального захисту населення шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами.

 • Монтаж (ревізія) пристроїв захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів на будівлях закладів освіти, культури, охорони здоров'я та установ соціального захисту населення.

 • Забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони.

 • Удосконалення стану пожежних гідрантів, водоймищ та водонапірних веж населених пунктів області.

 • Приведення у робочий стан систем протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості, забезпечення їх належного функціонування.

 • Догляд за охоронними зонами повітряних електромереж, газових мереж, улаштування та догляд за мінералізованими смугами в лісах.Керівництво створеними місцевою та добровільною пожежною охороною, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням.

 • Згідно зі статтею 62 Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI (зі змінами) у селах, селищах, де немає пожежно-рятувальних підрозділів, утворюються підрозділи місцевої пожежної охорони.

 • Обласні державні адміністрації за участю територіальних органів ДСНС України повинні:

 • під час складання проектів місцевих бюджетів та відповідних програм економічного і соціального розвитку передбачати кошти на створення та функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони;

 • визначити відповідальних за створення і функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони (один із заступників голови місцевої державної адміністрації);організовувати належну діяльність пожежних команд, які перебувають у підпорядкуванні сільськогосподарських підприємств, у тому числі ремонт пожежної техніки, забезпечення її пально-мастильними матеріалами, засобами зв'язку та цілодобове чергування.

 • організовувати належну діяльність пожежних команд, які перебувають у підпорядкуванні сільськогосподарських підприємств, у тому числі ремонт пожежної техніки, забезпечення її пально-мастильними матеріалами, засобами зв'язку та цілодобове чергування.

 • Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності підрозділів МПО здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.

 • Державними будівельними нормами «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» (ДБН 360-92** (зі змінами) визначено, що радіус обслуговування пожежних депо треба приймати 3 км по дорогах загального користування.Забезпечення навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб місцевих державних адміністрацій, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

 • Відповідно до статті 91 Кодексу цивільного захисту, постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 № 819 "Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту" особи керівного складу та фахівці органів виконавчої влади, суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, у перший рік призначення на посаду і періодично один раз на три – п'ять років зобов'язані проходити функціональне навчання (навчання з питань цивільного захисту на базі навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності).Крім того, згідно зі статтею 40 Кодексу цивільного захисту України, всі посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки (навчання з пожежної безпеки на базі установ та організацій, які мають відповідну програму навчання, узгоджену ДСНС України).

 • Крім того, згідно зі статтею 40 Кодексу цивільного захисту України, всі посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки (навчання з пожежної безпеки на базі установ та організацій, які мають відповідну програму навчання, узгоджену ДСНС України).

 • У відповідності до статті 39, 42 Кодексу цивільного захисту України та постанови Кабінету Міністрів України від 23.06.2013 № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» організація навчання діям у надзвичайних ситуаціях непрацюючого населення покладається на місцеві державні адміністрації. Крім того, непрацююче населення має право отримувати від органів місцевого самоврядування наочну інформацію, відомості про надзвичайні ситуації, у зоні яких або у зоні можливого ураження від яких може опинитися місце проживання непрацюючих громадян.

 • Навчання непрацюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях здійснюється шляхом проведення інформаційно-просвітницької роботи за місцем проживання та самостійного вивчення загальної програми навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях та інших інформаційно-довідкових матеріалів з питань цивільного захисту, правил пожежної безпеки у побуті та громадських місцях.Розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління.

 • На підставі основних напрямків діяльності, зазначених у районних (міських) програмах цивільного на 2016-2020 роки пропонується організовувати розробку та забезпечити виконання планів усунення протипожежних недоліків по об’єктах відомчих організацій, які входять до сфери управління райдержадміністрацій (міськвиконкомів), у тому числі об’єкти освіти, охорони здоров’я, культури та соціального захисту населення.Повноваження органів місцевого самоврядування:

 • забезпечення реалізації вимог пожежної безпеки на суб’єктах господарювання, що належать до сфери їх управління, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії;

 • розроблення та забезпечення реалізації програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на забезпечення пожежної безпеки;

 • реалізація заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки суб’єктів господарювання комунальної форми власності.Керівництво створеними місцевою та добровільною пожежною охороною, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням.

 • Згідно зі статтею 62 Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-VI (зі змінами) у селах, селищах, де немає пожежно-рятувальних підрозділів, утворюються підрозділи місцевої пожежної охорони.

 • Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності підрозділів МПО здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.

 • У відповідності до статей 33 та 38 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" до делегованих повноважень органів місцевого самоврядування належить вжиття необхідних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій щодо забезпечення врятування життя людей, захисту їх здоров'я, збереження матеріальних цінностей, а також ліквідація наслідків надзвичайних подій.

 • Державними будівельними нормами «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» (ДБН 360-92** (зі змінами) визначено, що радіус обслуговування пожежних депо треба приймати 3 км по дорогах загального користування.Загальні вимоги до підрозділу МПО:

 • МПО з питань організації несення служби, гасіння пожеж, експлуатації пожежної техніки та пожежно-технічного обладнання керується нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність державної пожежної охорони. Таким чином місцева пожежна команда повинна бути повноцінним підрозділом пожежної охорони, який здатний виконувати дії за призначенням.

 • Як наслідок підрозділ МПО повинен бути:

 • розташований у будівлі, де наявні приміщення для розміщення як техніки так і особового складу (з відповідними соціально-побутовими умовами);

 • забезпечений пожежною автоцистерною (або пристосованою технікою) та резервним автомобілем;

 • укомплектований необхідним пожежно-технічним озброєнням та обладнанням;

 • забезпечений відповідним бойовим одягом та спорядження для особового складу.Крім того, водії та пожежні до початку виконання своїх обов’язків (заступання на чергування) повинні пройти відповідне навчання (первинну підготовку) у навчальних закладах ДСНС України. Особовий склад підрозділів МПО повинен бути застрахований на випадок нещасних випадків (обов’язковий вид страхування, передбачений Законом України «Про страхування»).

 • Крім того, водії та пожежні до початку виконання своїх обов’язків (заступання на чергування) повинні пройти відповідне навчання (первинну підготовку) у навчальних закладах ДСНС України. Особовий склад підрозділів МПО повинен бути застрахований на випадок нещасних випадків (обов’язковий вид страхування, передбачений Законом України «Про страхування»).

 • Мінімальний рекомендований штат місцевої пожежної команди – 17 осіб (начальник підрозділу – 1, начальник караулу – 4, водій – 4, пожежний – 8).

 • Не у всіх населених пунктах (здебільшого із незначною кількістю населення) створення підрозділу МПО може бути доцільним. У таких випадках, як варіантом виходу із ситуації, яка склалась, може бути створення підрозділу добровільної пожежної охорони, порядок функціонування якої затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року №564. Окремо зупинимось на тому, що це за вид пожежної охорони.Добровільна пожежна охорона створюється з метою проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння.

 • Добровільна пожежна охорона створюється з метою проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння.

 • Для забезпечення функціонування добровільної пожежної охорони утворюються пожежно-рятувальні підрозділи за рішенням органу місцевого самоврядування – з числа жителів відповідного населеного пункту.

 • Основними завданнями пожежно-рятувальних підрозділів добровільної пожежної охорони є забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків на них, гасіння пожеж, рятування людей, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій.Пожежно-рятувальні підрозділи добровільної пожежної охорони утворюються як:

 • пожежна дружина – підрозділ, забезпечений пожежними мотопомпами та/або первинними засобами для гасіння пожеж;

 • пожежна команда – підрозділ, забезпечений пожежними автомобілями або іншою необхідною технікою для гасіння пожеж.

 • Пожежні команди поділяються на такі категорії:

 • першої категорії, що забезпечують цілодобове чергування диспетчерів, водіїв пожежних машин та караульних у пожежних депо;

 • другої категорії, що забезпечують цілодобове чергування диспетчерів та водіїв пожежних машин з перебуванням інших караульних за місцем роботи (навчання) або місцем проживання;Пожежно-рятувальні підрозділи добровільної пожежної охорони утворюються як:

 • третьої категорії, що забезпечують цілодобове чергування диспетчерів з перебуванням інших караульних (у тому числі водіїв пожежних машин) за місцем роботи (навчання) або місцем проживання.

 • Таким чином, у разі недоцільності створення у населеному пункті підрозділу МПО, орган місцевого самоврядування має можливість прийняти рішення про створення пожежної команди другої або третьої категорії.Вимоги стосовно здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціяхКерівникам місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування з метою забезпечення навчання з питань цивільного захисту посадових осіб місцевих державних адміністрацій та суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, посадових осіб органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання комунальної власності, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях рекомендується:

 • Витримки з наказу ДСНС України від 19.02.16 №83

 • “Про затвердження Організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях”1) забезпечити організацію та проведення заходів з підготовки:

 • органів управління територіальної підсистеми та підпорядкованих їм сил цивільного захисту з урахуванням вимог Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 №443, плану основних заходів цивільного захисту України на рік, річного плану відповідних територіальних підсистем;

 • територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту відповідно до вимог Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 №469;територіальних формувань цивільного захисту відповідно до вимог Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 №787;

 • територіальних формувань цивільного захисту відповідно до вимог Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 №787;

 • функціонального навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області;2) організувати контроль здійснення практичної підготовки під час проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління, згідно з вимогами Порядку організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11.09.2014 №934, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2014 р. за №1200/25977;

 • 2) організувати контроль здійснення практичної підготовки під час проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління, згідно з вимогами Порядку організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11.09.2014 №934, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2014 р. за №1200/25977;

 • 3) передбачити у період проведення в адміністративно-територіальних одиницях командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту проведення суб'єктами господарювання не менше як 30 відсотків запланованої у поточному році кількості комплексних об'єктових навчань з питань цивільного захисту;4) скласти та в установлений термін подати заявки на функціональне навчання за державним замовленням на підставі потреби у навчанні, використовуючи результати обліку осіб на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, які зобов'язані проходити функціональне навчання, та забезпечити періодичність проходження функціонального навчання окремих категорій осіб, зазначену у додатку 1 до Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 №819;

 • 4) скласти та в установлений термін подати заявки на функціональне навчання за державним замовленням на підставі потреби у навчанні, використовуючи результати обліку осіб на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, які зобов'язані проходити функціональне навчання, та забезпечити періодичність проходження функціонального навчання окремих категорій осіб, зазначену у додатку 1 до Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 №819;

 • 5) затвердити організаційно-методичні вказівки щодо навчання працівників і непрацюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях та організовувати контроль за їх виконанням;6) забезпечити:

 • інформування населення про надзвичайні ситуації, у зоні яких або у зоні можливого ураження від яких може опинитися місце проживання громадян, а також про способи захисту від впливу небезпечних факторів, викликаних такими ситуаціями;

 • підготовку та видання навчальних, навчально-наочних посібників, розповсюдження інформаційних матеріалів, буклетів, пам’яток тощо;

 • діяльність консультаційних пунктів при місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, особливо в частині створення умов для оволодіння громадянами навичками користування найбільш поширеними засобами захисту і надання першої само- та взаємодопомоги;

 • запровадження постійних рубрик у засобах масової інформації, зокрема друкованих, а також за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, аудіовізуальних та інтерактивних засобів та соціальної реклами;

 • подання звітності з питань навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях відповідно до Примірного табеля термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту, затвердженого наказом ДСНС України від 11.10.2014 №578.За додатковою інформацією звертайтеся до працівників НМЦ ЦЗ та БЖД Кіровоградської області

 • За додатковою інформацією звертайтеся до працівників НМЦ ЦЗ та БЖД Кіровоградської області

 • м. Кіровоград вул. Кавалерійська (колишня Орджонікідзе), 13

 • Телефон: 8-0522-242692

 • Сайт: nmckr.org.uaКаталог: files -> 2016
2016 -> Актуальність проблеми: Недостатній розвиток читацьких умінь
2016 -> Розробили І створили українські активісти за активної підтримки it-бізнесу, влади І міжнародних експертів. Розробили І створили
2016 -> Розробили І створили українські активісти за активної підтримки it-бізнесу, влади І міжнародних експертів. Розробили І створили
2016 -> Наказ мон від 27. 07. 2016 №889 “Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти
2016 -> Закону «Про громадські об'єднання»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка