Положення про кредитно-модульну систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників Черкаської області кмс цеДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
ТипПоложення


Кредитно-модульна система неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників (КМС) “Систематичне підвищення кваліфікації є безпосереднім службовим обов’язком кожного педагогічного працівника” п.1.2. Положення про кредитно-модульну систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників Черкаської області


КМС – це:

 • Інноваційна форма системного сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників протягом усього професійного життя

 • Включає:

 • самоосвітню діяльність педагога

 • участь у різних формах навчально-методичної та

 • науково - методичної роботиМета КМС:

 • Створення умов для індивідуальної траєкторії професійного зростання педагогів відповідно до фахових уподобань та рівня компетентностіКМС базується на ідеї:

 • конструювання кожним педагогом індивідуально-особистісної траєкторії професійного розвитку (план самоосвіти)

 • оволодіння системою засобів, методів, механізмів самовдосконалення та самореалізацї особистості

 • накопичення кредитів (балів) для чергової/позачергової атестаціїОсновні поняття КМС

 • Кредитно-модульна система неперервного підвищення кваліфікації – система, яка грунтується на поєднанні модульних технологій та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів)

 • Модуль – завершена частина освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації, який складається із декількох змістових модулів

 • Змістовий модуль – фрагмент основного модуля, тематично і змістовно завершена його складова; тематика визначається кваліфікаційними вимогами до професійної діяльності педагога та сучасними вимогами до змісту і якості освіти

 • Заліковий кредит – відносна одиниця виміру результатів підвищення кваліфікації, одержаних під час вивчення модуля в цілому або окремо взятого змістового модуляОрганізаційна модель КМС

 • Модель розрахована на 5 років: 648 годин (18 кредитів)

 • З них:

 • курси підвищення кваліфікації – 144 години (4 кредити);

 • різні види підвищення кваліфікації у рік навчання на

 • курсах – 72 години (2 кредити);

 • різні види підвищення кваліфікації на решту 4 роки –

 • 432 години (по 108 годин – 3 кредити на рік)

 • !!! 1 кредит становить 36 годин

 • !!! Кількість кредитів за модуль: загальний обсяг годин на вивчення модуля ділиться на ціну кредиту (з округленням до 0,5 кредиту)Рівень активності педагога

 • Достатній (на підтвердження кваліфікаційної категорії): 648 годин за 5 років

 • Високий (на встановлення наступної/вищої кваліфікаційної категорії, звання): більше 1000 годин за 5 роківМодулі освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації

 • Суспільно-гуманітарний

 • Психолого-педагогічний

 • Професійно-фаховий

 • !!! “... педагогічний працівник має планувати різноманітні види діяльності ... за усіма трьома модулями”

 • п. 3.3. Положення про кредитно-модульну

 • систему неперервного підвищення кваліфікації

 • педагогічних працівників

 • Черкаської областіВиди підвищення кваліфікації за модулями

 • Курси підвищення кваліфікації

 • Навчальні семінари і тренінги

 • Інтернет – заходи

 • Дистанційна освіта

 • Виконання індивідуальних творчих завдань

 • Участь у різних видах методичної роботи (МО, ТГ, круглі столи“, творчі лабораторії, майстерні тощо)

 • Здійснення інноваційної діяльності (впровадження педагогічних інновацій, апробація нових навчальних програм, підручників, посібників, дослідно-експериментальна робота)

 • Написання власних творчих робіт, міні-підручників тощоЩорічне навантаження у кредитах

 • Підраховується діленням загального обсягу годин на ціну кредиту

 • (36 годин)

 • Навчання на курсах підвищення кваліфікації – кількість годин

 • вказується у свідоцтві (посвідченні, сертифікаті)

 • Участь у проблемно-тематичних навчальних семінарах і тренінгах – кількість годин вказується у свідоцтві (посвідченні, сертифікаті)

 • Участь у роботі всеукраїнських, обласних конференцій, семінарів – до 6 годин за один день

 • Участь в Інтернет - заходах – 2 години за захід

 • Підготовка тез виступів – 10 годин на одну роботуЩорічне навантаження у кредитах

 • Виконання індивідуальних творчих курсових та післякурсових завдань, написання статей – 50 годин за 1 друкований аркуш – якщо матеріали авторські;

 • 10 годин за 1 друкований аркуш – якщо матеріали реферативні

 • Участь у різних формах методичної роботи – від 2 до 6 годин на одне засідання

 • Участь у дистанційних формах методичної роботи – 30 годин на рік

 • Навчання на дистанційних курсах, спецкурсах, спецсемінарах – кількість годин вказується у довідці, сертифікаті, посвідченніЩорічне навантаження у кредитах

 • Розробка та проведення відкритих заходів з проблеми дослідження на рівні навчального закладу, району, області – 20 годин за один захід

 • Проведення методичних та предметних тижнів, декад, місячників – фактична кількість годин, витрачених на підготовку заходів відповідно до плану, та узгоджених із адміністрацією навчального закладу

 • Самоосвітня діяльність з подальшим виступом на педраді, МО, семінарі – 20 годин на рік

 • Здійснення апробації, науково-дослідної та дослідно-експериментальної роботи – 30 годин на рікЩорічне навантаження у кредитах

 • Науковий звіт з проблеми дослідження (реферат, доповідь, стаття, монографія, інші види наукової роботи) – 50 годин за 1 друкований аркуш (авторські);

 • 10 годин за 1 друкований аркуш (реферативні)

 • Узагальнення власного досвіду реалізації проблеми, систематизація і опис методичних прийомів, використання форм і методів роботи – 30 годин на рік

 • Участь у розробці навчальних програм, проектів на основі сучасних освітніх технологій – 20 годин на рік

 • Підготовка до друку та видання навчальних, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, бюлетенів з програми дослідження – 50 годин за 1 друкований аркушЩорічне навантаження у кредитах

 • Розробка інформаційних ресурсів, у т.ч. комп’ютерних презентацій результатів дослідження проблемної теми для впровадження в досвід роботи інших педагогів – 10 годин за 1 розробку

 • Розробка дидактичних матеріалів до уроків, тестів, виготовлення наочності – до 20 годин на рік (за погодження з адміністрацією школи)

 • Здійснення наставництва та стажування, керівництво МО, ТГ тощо – 20 годин на рік

 • Створення та супровід освітніх ВЕБ - проектів, сайтів – 36 годинЩорічне навантаження у кредитах

 • Організація та проведення навчання педагогічних працівників з використанням інноваційних технологій – відповідно до плану роботи

 • Участь в освітянських виставках, інноваційних освітніх проектах – 10 годин на рівні району; по 20 годин – на рівні області, країни

 • Участь у конкурсах професійної майстерності – 20 годин на рівні району; по 50 годин – на рівні області, країни

 • Підготовка переможців олімпіад, турнірів, конкурсів, інших видів змагань – 20 годин на рівні району; по 50 годин на рівні області, країниЩорічне навантаження у кредитах

 • Підготовка та проведення психолого-педагогічної роботи з батьками вихованців – до 20 годин на рік (погодження з адміністрацією навчального закладу)

 • Участь у суспільно-корисних, творчо-мистецьких заходах – відповідно до плану роботи

 • !!! На певні види діяльності педагогічний працівник протягом року витрачає значно більше часу, проте це відповідає його функціональним обов’язкам

 • !!! 1 аркуш дорівнює 24 друкованим сторінкам А4, кегль 14, інтервал 1,5Облік результатів підвищення кваліфікації

 • Посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації

 • Індивідуальна методична картка

 • Професійне портфоліоІндивідуальна методична картка

 • ПІБ педагогічного працівника

 • Загальний стаж роботи

 • Стаж педагогічної діяльності

 • Відомості про фахову освіту

 • Дата попередньої атестації

 • Кваліфікаційна категорія

 • Педагогічне звання

 • Нагороди та відзнаки

 • Облік участі у різних формах неперервного підвищення кваліфікації (таблиця)

Професійне портфоліо - це

 • збірка систематизованих та узагальнених матеріалів, документів, інших свідоцтв про підвищення професійної майстерності, творчі роботи, опис основних напрямів і форм його навчальної, методичної, інноваційної та творчої діяльностіФункції методичних служб

 • Виявлення рівня компетентності педагога та допомога у визначенні напрямів професійного вдосконалення

 • Організація різноманітних форм методичної роботи відповідно до освітніх потреб та рівня професійної компетентності педагогів

 • Оновлення змістових модулів підвищення професійної майстерності педагогічних працівників у відповідності до вимог модернізації освіти

 • Особистісно орієнтована методична підтримка самоосвітньої діяльності педагогів

 • Організаційна підтримка дистанційного навчання педагогічних працівників

 • Організаційний та науково-методичний супровід науково-дослідної та дослідно-експериментальної роботи

 • Здійснення аналізу результативності курсової підготовки педагогів та їх участі у різних формах підвищення кваліфікації

 • Стимулювання діяльності педагогічних працівників щодо підвищення рівня професійної компетентностіКаталог: Inform -> Metod rob -> Prezentacija
Prezentacija -> Причому особистості, здатної до
Prezentacija -> Запропонований матеріал дасть можливість заступникам директорів шкіл творчо використати рекомендації при визначенні змісту та виборі дієвих форм методичної роботи з вчителями-початківцями
Prezentacija -> Практикуму директорів загальноосвітніх навчальних закладів у бродецькому навчально-виховному комплексі ! Тема семінару: Тема семінару
Prezentacija -> Щиро вітаємо
Prezentacija -> Внутрішньошкільний контроль
Prezentacija -> Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009р. №1121.) Основні завдання групи продовженого дня
Prezentacija -> Навчально-практичний семінар психологів, соціальних педагогів
Prezentacija -> Гуманна педагогіка – шлях до душі дитини Зігріті учительською любов’ю
Prezentacija -> Контрольно – аналітична діяльність знвр з питань профільного навчання та профорієнтації
Prezentacija -> Компетентнісний підхід у навчально-виховному процесі початкової школи


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка