Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» наказ Міністерства освіти і науки України від 20. 07. 2004 №601 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів»Дата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.
ТипПоложення“Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів”

 • “Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів”наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів»

 • наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів»

 • наказ Міністерства освіти і науки України від 14.12.2012 № 1423 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів»Закон України «Про загальну середню освіту»,

 • Закон України «Про загальну середню освіту»,

 • стаття 13. Форми навчання

 • Навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання, положення про які затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.Квокількість осіб, які мають вищу педагогічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем: магістр, спеціаліст;

 • Кво – кількість осіб, які мають вищу педагогічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем: магістр, спеціаліст;

 • К – чисельність педагогічних працівниківS - сумарна кількість годин усіх складових відповідних Типових навчальних планів;

 • S - сумарна кількість годин усіх складових відповідних Типових навчальних планів;

 • В, І - сумарна кількість годин відповідно варіативної та інваріантної складової робочого навчального плануструктура веб-сайту (системність, функціональність, зручність інтерфейсу);

 • структура веб-сайту (системність, функціональність, зручність інтерфейсу);

 • зміст веб-сайту (підбір матеріалу, інформативність, регулярність оновлення інформації, зрозумілість і чіткість інформації, грамотність, наявність фото- і відео- матеріалів, кількість відвідувань та завантажень);

 • дизайн веб-сайту (наявність заголовка, чіткість тексту, добір колірної палітри, наявність єдиного стилю оформлення всіх сторінок, відповідність та оптимальність використання графічних елементів змісту сторінки, елементи творчості).Кік – кількість педагогічних працівників, які використовують ІКТ для здійснення навчально-виховного процесу (за експертною оцінкою);

 • Кік – кількість педагогічних працівників, які використовують ІКТ для здійснення навчально-виховного процесу (за експертною оцінкою);

 • К – чисельність педагогічних працівниківРп – площа приміщень, задіяних для проведення навчальних занять (крім фізкультури та трудового навчання);

 • Рп – площа приміщень, задіяних для проведення навчальних занять (крім фізкультури та трудового навчання);

 • У – контингент учнівР – кількість учнів, які стали призерами І етапу МАН;

 • Р – кількість учнів, які стали призерами І етапу МАН;

 • О – кількість учнів, які стали призерами ІІ етапу МАН;

 • В – кількість учнів, які стали призерами ІІІ етапу МАН;

 • К – кількість учнів 8-11-х класів, які взяли участь в МАНУзмкількість учнів, які навчаються у другу зміну,

 • Узмкількість учнів, які навчаються у другу зміну,

 • У – контингент учнівУнп – кількість випускників 9-х класів, які не продовжують навчання для здобуття повної загальної середньої освіти;

 • Унп – кількість випускників 9-х класів, які не продовжують навчання для здобуття повної загальної середньої освіти;

 • Уод – чисельність випускників 9 класуУп – кількість пропущених уроків без поважних причин;

 • Уп – кількість пропущених уроків без поважних причин;

 • Узу – загальна кількість уроків, які повинні відвідати учні2.7. “Частка учнів, які скоїли правопорушення під час навчально-виховного процесу”;

 • 2.7. “Частка учнів, які скоїли правопорушення під час навчально-виховного процесу”;

 • 2.8. “Відвідування учнями навчальних занять ”;

 • 2.18. “Стан дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу ”;

 • 2.19. “Організація безкоштовного гарячого харчування: дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, учнів 1-4-х класів”;

 • 2.20. “Охоплення усіма видами харчування учнів 5-11 (12)-х класів”;

 • 4.2. “Виконання річного плану роботи ЗНЗ”1.1. “Загальний стан будівель та приміщень навчального закладу”;

 • 1.1. “Загальний стан будівель та приміщень навчального закладу”;

 • 1.6. “Забезпечення фаховими періодичними виданнями для різних напрямів організації навчально-виховного процесу, у тому числі для дітей”;

 • 2.14. “Організація методичної роботи ”;

 • 2.15. “Наявність та дієвість веб-сайту ЗНЗ”;

 • 2.17. “Організація інноваційної діяльності ЗНЗ”;

 • 2.21. “Організація виховної роботи в ЗНЗ”;

 • 2.22. “Оцінювання навчальних досягнень учнів”;

 • 2.24. “Забезпечення соціально-психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу”;

 • 3.8. “Педагогічні працівники-призери конкурсів фахової майстерності у сфері освіти ”;

 • 4.1. “Керівництво ЗНЗ”;

 • 4.3. “Діяльність педагогічної ради ”;

 • 4.4. “Формування органів громадського самоврядування ЗНЗ ”;

 • 4.5. “Створення позитивного іміджу ЗНЗ ”;

 • 4.6. “Стан роботи щодо усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попереднього заходу державного контролю (атестації, державного інспектування)”стан роботи методичних об’єднань, комісій;

 • стан роботи методичних об’єднань, комісій;

 • стан надання методичної допомоги молодим спеціалістам;

 • проведення на базі ЗНЗ семінарів різних рівнів, їх періодичність.Освітні інновації, що впроваджуються у навчально-виховний процес ЗНЗ

 • Освітні інновації, що впроваджуються у навчально-виховний процес ЗНЗ

 • 3.8. «Педагогічні працівники-призери конкурсів фахової майстерності у сфері освіти»

 • Результативність участі педагогічних працівників у конкурсах фахової майстерності в сфері освітиОцінка визначається за сумою балів по кожному питанню:

 • Оцінка визначається за сумою балів по кожному питанню:

 • дотримання критеріїв оцінювання результатів навчальних досягнень учнів – 0-4;

 • вмотивованість виставлення тематичних, семестрових, річних оцінок учням – 0-4;

 • відповідність оцінок виставлених в контрольних роботах оцінкам в класних журналах – 0-4.Оцінка визначається за сумою балів по кожному питанню:

 • Оцінка визначається за сумою балів по кожному питанню:

 • наявність психолога у ЗНЗ – 0-1;

 • наявність соціального педагога у ЗНЗ – 0-1;

 • відповідність кількості посад нормативам – 0-4;

 • дієвість і результативність роботи – 0-6Простежується системність контролю із зазначених питань, конкретність прийняття рішень – 12-10.

 • Простежується системність контролю із зазначених питань, конкретність прийняття рішень – 12-10.

 • Наявність незначних недоліків, що істотно не впливають на результати роботи – 7-9.

 • Наявність значних недоліків, що впливають на результати роботи – 4-6.

 • Наявність порушень вимог законодавства, бездіяльність – 0-3.освітній рівень директора ЗНЗ та його заступників;

 • освітній рівень директора ЗНЗ та його заступників;

 • стан роботи керівництва ЗНЗ щодо забезпечення контролю за виконанням навчальних планів і програм, результативністю знань учнів, дотримання вимог щодо охорони дитинства, підтримки ініціативи стосовно вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків педагогів, реалізації прав учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

 • видання директором ЗНЗ наказів і розпоряджень, контроль за їх виконанням;

 • книги записів наслідків внутрішнього контролю директора ЗНЗ та його заступників.

 • зміст звітів директора ЗНЗ перед трудовим колективом і громадоюсклад педагогічної ради;

 • склад педагогічної ради;

 • кількість засідань, що проводяться на рік;

 • тематика засідань;

 • рішення, що ухвалюються;

 • наявність наказів керівника на виконання рішень педагогічної ради;

 • стан контролю за виконанням рішень педагогічної радистан проведення загальних зборів (конференцій) колективу (плановість, періодичність, розгляд питань навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу, рішення);

 • стан проведення загальних зборів (конференцій) колективу (плановість, періодичність, розгляд питань навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу, рішення);

 • наявність рішень щодо створення ради закладу, піклувальної ради, учнівських та батьківських комітетів, методичних комісій, асоціацій тощо;- стан роботи: ради ЗНЗ, піклувальної ради, батьківські комітети (ради), органів учнівського самоврядуваннядинаміка скарг громадян щодо діяльності ЗНЗ, які надійшли до його керівництва, органів управління освітою, стан реагування на них, вжиття відповідних заходів;

 • динаміка скарг громадян щодо діяльності ЗНЗ, які надійшли до його керівництва, органів управління освітою, стан реагування на них, вжиття відповідних заходів;

 • стан висвітлення діяльності ЗНЗ у засобах масової інформації;

 • динаміка співвідношення кількості учнів, які навчаються у ЗНЗ, але проживають поза територією його обслуговування до загальної кількості учнів;

 • динаміка конкурсу на зарахування до ЗНЗ (для ліцеїв, гімназій, спеціалізованих шкіл, колегіумів)наявність плану заходів щодо усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, відповідність його акту за результатами атестації, державного інспектування: повнота, конкретність, реальність встановлення строків виконання та визначення відповідальних тощо;

 • наявність плану заходів щодо усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, відповідність його акту за результатами атестації, державного інспектування: повнота, конкретність, реальність встановлення строків виконання та визначення відповідальних тощо;

 • стан виконання вищезазначеного плану заходів“Про координацію заходів

 • “Про координацію заходів

 • щодо здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів”Постанови Кабінету Міністрів України

 • від 30.03.2011 № 311 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю)»,

 • від 08.10.2012 № 910 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»,

 • від 08.10.2012 № 911 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі позашкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»Напрями планових заходів контролю за діяльністю ЗНЗ:

 • державна атестація навчальних закладів;

 • ліцензійна експертиза навчальних закладів приватної форми власності (фізичних осіб – підприємців);

 • експертиза дотримання ліцензійних умов функціонування навчальних закладів приватної форми власності (фізичних осіб – підприємців);

 • інспектування загальноосвітніх навчальних закладів (експертиза організованого початку навчального року, експертиза організованого закінчення навчального року, вивчення стану ведення ділової документації навчального закладу)

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка