Положення про право власності. Види цивільно-правових договорів. Спадкове право. Основні терміни І поняття цивільне право



Дата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.
#2979
ТипПоложення


Основи цивільного права


ПЛАН

 • Відносини, які регулюються цивільним правом.

 • Поняття і загальна характеристика цивільної правоздатності і цивільної дієздатності.

 • Поняття юридичної особи.

 • Особисті немайнові права фізичної особи.

 • Загальні положення про право власності.

 • Види цивільно-правових договорів.

 • Спадкове право.



ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ



Цивільне право – це галузь права, що регулює майнові та особисті немайнові відносини, за участю фізичних осіб, юридичних осіб та інших соціальних утворень на засадах юридичної рівності сторін.



Джерела цивільного права

 • Центральне місце в системі цивільного законодавства належить Цивільному кодексу України, який прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р.

 • Кодекс складається із шести книг



 • Цивільно-правові відносини

 • це врегульовані нормами цивільного права майнові та особисті немайнові відносини, засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності учасників.





Цивільні правовідносини є майнові та немайнові

 • Майнові відносини – це конкретні вольові економічні відносини, що складаються між суб’єктами з приводу належності, набуття, володіння, користування і розпорядження майном.



Немайнові відносини

 • Особисті немайнові відносини - виникають на підставі здійснення особистих немайнових прав, зокрема:

 • - право на життя,

 • - право на охорону здоров’я, право на безпечне для життя довкілля,

 • - право на повагу до людської гідності,

 • - право на свободу літературної, художньої, наукової творчості.



Об’єктами цивільних правовідносин виступають

 • матеріальні блага

 • нематеріальні блага

 • ( речі, дії, в тому числі послуги; результати духовної та інтелектуальної творчості; особисті немайнові блага – честь, гідність, ім’я, життя, здоров’я).



Суб’єктами цивільних правовідносин виступають

 • фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства

 • юридичні особи - державні та приватні підприємства, організації та установи



Цивільна правоздатність

 • це здатність мати цивільні права та обов’язки, цивільну правоздатність мають усі фізичні та юридичні особи.





Цивільна дієздатність

 • Це здатність суб'єкта своїми діями набувати цивільні права і створювати для себе цивільні обов'язки.

 • Створивши для себе цивільні обов’язки, потрібно самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.



Обсяги цивільної дієздатності



Юридична особа

 • Це організація створена і зареєстрована у встановленому законом порядку, яка має відокремлене майно може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді.



Розподіл юридичних осіб за характером діяльності

 • Підприємства, що виробляють продукцію;

 • Установи, які надають послуги населенню;

 • Колективні сільськогосподарські підприємства;

 • Комерційні та інші організації – торгівлі, харчування, будівництва.



Види юридичних осіб за характером власності

 • Державні;

 • Комунальні;

 • Колективні;

 • Орендні;

 • Акціонерні;

 • Спільні;

 • Приватні;

 • Сімейні;

 • Релігійні.



Сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що виникають у результаті присвоєння матеріальних благ громадянами, юридичними особами та державою, які надають рівні права та обов’язки з володіння, користування і розпорядження майном.

 • Сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що виникають у результаті присвоєння матеріальних благ громадянами, юридичними особами та державою, які надають рівні права та обов’язки з володіння, користування і розпорядження майном.





Приватна власність

 • Фізичні особи можуть бути власниками будь-якого майна за винятком окремих видів майна, які відповідно до закону не можуть їм належати. Склад, кількість та вартість майна, яке може бути у власності фізичних та юридичних осіб, не є обмеженим. Законом може бути встановлено обмеження розміру земельної ділянки, яка може бути у власності фізичної та юридичної особи.



Державна власність

 • Комунальна власність – майно, у тому числі грошові кошти, які належать територіальній громаді.

 • Загальнодержавна власність -майно, у тому числі грошові кошти які належать державі Україна. Від імені держави України право власності здійснюють органи державної влади.



Інтелектуальна власність – право особи на результати інтелектуальної, творчої діяльності,

 • Інтелектуальна власність – право особи на результати інтелектуальної, творчої діяльності,

 • або на інший об'єкт права інтелектуальної власності.



Зміст права власності

 • Зміст права власності становить володіння, користування та розпорядження майном.

 • Володіння – фактичне утримання майна.

 • Користування – отримання від речей їх корисних якостей.

 • Розпорядження – вирішення юридичної долі речей (продаж, обмін, дарування, знищення).



Право власності припиняється у разі:

 • відчуження власником свого майна;

 • відмови власника від права власності;

 • припинення права власності на майно , яке за законом не може належати цій особі;

 • знищення майна;

 • викупу пам'яток історій та культури;

 • викупи земельної ділянки у зв’язку із суспільною необхідністю;

 • викупу нерухомого майна у зв’язку з суспільною необхідністю земельної ділянки, на якій вона розміщена;

 • реквізиції;

 • конфіскації;

 • припинення юридичної особи чи смерті власника.



Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

 • Договори бувають:

 • односторонні,

 • двосторонні,

 • багатосторонні.



Система цивільних договорів



Види договорів

 • Новим Цивільним кодексом України передбаченні такі види договорів:

 • договір купівлі-продажу,

 • дарування,

 • поставки,

 • довічного утримання,

 • майнового найму,

 • найму житлового приміщення,

 • позики,

 • ренти,

 • міни.



Спадкове право – сукупність цивільно-правових норм, що встановлюють порядок переходу прав та обов'язків померлої особи за правом спадкування.

 • Спадщина складається з прав та обов'язків спадкодавця, тобто до складу спадщини входять і його борги (невиконані зобов'язання, неоплачені кредити тощо).

 • Підставою виникнення спадкових відносин є смерть громадянина або оголошення його померлим судом.



Спадкодавець - власник, після смерті якого залишилось майно.

 • Спадкодавець - власник, після смерті якого залишилось майно.

 • Спадкоємець - особи, до яких це майно переходить після смерті його власника.

 • Спадкове майно, або спадщиною - майно, що залишилось після смерті його власника.



Підстави спадкування



Спадкоємці за законом призиваються до спадщини в порядку черги.

 • До першої черги належать:

 • діти (в тому числі усиновлені);

 • дружина та батьки померлого;

 • дитина померлого, яка народилася після його смерті;

 • онуки і правнуки.

 • До другої черги належать:

 • брати і сестри померлого;

 • дід та бабка померлого.

 • Окрім цього, до гурту спадкоємців за законом належать утриманці, тобто непрацездатні особи, що перебували на утриманні померлого не менше одного року до його смерті



Від спадщини усуваються особи

 • навмисно позбавили життя спадкодавця чи кого-не-будь із спадкоємців або вчинили замах на їхнє життя;

 • батьки після дітей, відносно яких вони позбавлені батьківських прав і не були поновлені в цих правах на момент відкриття спадщини;

 • батьки й повнолітні діти, котрі злісно ухилялися від виконання покладених на них відповідно до закону обов'язків з утримання спадкодавця, якщо ці обставини підтверджено в судовому порядку.



Каталог: data -> kafedra -> internal -> medprav -> presentations
presentations -> Предмет правового регулювання
presentations -> Основні теорії виникнення держави і права. Основні теорії виникнення держави і права
presentations -> Загальна структура і класифікація прав людини у сфері охорони здоров'я. Права людини й окремих груп населення у сфері охорони здоров'я
presentations -> Юридична відповідальність у сфері охорони здоров'я. План Загальна характеристика юридичної відповідальності у сфері охорони здоров’я
presentations -> Судово-фармацевтична характеристика правопорушень у сфері охорони здоров’я система прав людини у сфері охорони здоров’я
presentations -> Основні теорії виникнення держави і права. Основні теорії виникнення держави і права


Поділіться з Вашими друзьями:




База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка