Поняття і основні ознаки держави. Поняття і основні ознаки державиДата конвертації27.05.2016
Розмір445 b.


Поняття і основні ознаки держави.

 • Поняття і основні ознаки держави.

 • Суверенітет держави: поняття, ознаки, гарантії.

 • Функції держави: поняття, види та підстави класифікації.

 • Поняття і види влади.

 • Органи державної влади.


земного бога;

 • земного бога;

 • організоване насильство;

 • юридичну особу, що репрезентує суспільство;

 • інформаційну систему;

 • організацію загальних справ.народ – сукупність індивідів, що об’єднані правовим зв’язком з державою;

 • народ – сукупність індивідів, що об’єднані правовим зв’язком з державою;

 • територіячастина земної кулі, з якою історично пов’язаний державний народ, яка має межі, визнані міжнародним співтовариством;

 • публічна організована влада, що не збігається з суспільством, стоїть над ним і здійснює управління загальнозначущими для народу справами;

 • система збору фінансових коштів;

 • право – система загальнообов’язкових правил поведінки;

 • суверенітет – самостійність та незалежність держави у внутрішніх та зовнішніх справах;

 • наявність зовнішніх атрибутів (символів).Держава – це суверенна політична організація суспільства, що має владні повноваження з управління територіально–організованим населенням з метою здійснення загальносоціальних справ.

 • Держава – це суверенна політична організація суспільства, що має владні повноваження з управління територіально–організованим населенням з метою здійснення загальносоціальних справ.Країна

 • Країна

 • 1) в правовій літературі - територія, що має певні кордони, користується державним суверенітетом або перебуває під владою іншої держави;

 • 2) у фізичній географії – це велика територія, виділена за географічним положенням, рельєфом, природними умовами та ресурсами.Суверенітет держави є визначальною невід’ємною якістю держави, що відображає її верховенство на своїй території та самостійність (незалежність) у міжнародних відносинах

 • Суверенітет держави є визначальною невід’ємною якістю держави, що відображає її верховенство на своїй території та самостійність (незалежність) у міжнародних відносинахволевиявлення народу, який бажає мати власну державу і прагне її незалежності;

 • волевиявлення народу, який бажає мати власну державу і прагне її незалежності;

 • економічна незалежність держави;

 • обороноздатність держави, в тому числі її військова могутність;

 • міжнародне визнання суверенітету держави.

1) економічна;

 • 1) економічна;

 • 2) функція захисту прав та свобод людини і громадянина;

 • 3) соціальна функція;

 • 4) функція фінансового контролю;

 • 5) функція охорони правопорядку;

 • 6) природоохоронна, або інакше – екологічна функція;

 • 7) культурна (духовна) функція;

 • 8) інформаційна функція.1) функція забезпечення безпеки держави (захист країни від нападу ззовні, захист загальнонаціональних інтересів від деструктивних дій усередині країни);

 • 1) функція забезпечення безпеки держави (захист країни від нападу ззовні, захист загальнонаціональних інтересів від деструктивних дій усередині країни);

 • 2) функція міжнародного співробітництва (співробітництво в політичній, економічній, культурній і спортивній галузях, участь у забезпеченні світового правопорядку, допомога населенню інших держав, які опинились в умовах стихійного, соціального лиха або техногенної катастрофи).1) нормотворча – полягає у виданні загальнообов’язкових нормативно–правових актів. Наприклад, для реалізації екологічної функції держави потрібні нормативно–правові акти, які визначають порядок охорони, раціонального використання й поновлення природних ресурсів, встановлюють санкції за заподіяння шкоди природі;

 • 1) нормотворча – полягає у виданні загальнообов’язкових нормативно–правових актів. Наприклад, для реалізації екологічної функції держави потрібні нормативно–правові акти, які визначають порядок охорони, раціонального використання й поновлення природних ресурсів, встановлюють санкції за заподіяння шкоди природі;

 • 2) виконавча – полягає у повсякденній реалізації органами виконавчої влади вказівок законів. Наприклад, екологічна функція держави здійснюється шляхом спорудження природоохоронних об’єктів, створення заповідників та інших об’єктів природно–заповідного фонду, фінансування наукових досліджень у галузі екології;3) судова – судові органи беруть участь у реалізації функцій держави шляхом здійснення правосуддя. Наприклад, суди виносять рішення з приводу порушення екологічних прав громадян, вироки у справах про злочини проти навколишнього середовища;

 • 3) судова – судові органи беруть участь у реалізації функцій держави шляхом здійснення правосуддя. Наприклад, суди виносять рішення з приводу порушення екологічних прав громадян, вироки у справах про злочини проти навколишнього середовища;

 • 4) контрольно–наглядова – контрольно–наглядові органи держави (прокуратура, антимонопольні органи, органи галузевого нагляду) наглядають за точним і однаковим виконанням законів. Наприклад, органи геологічного нагляду здійснюють контроль щодо проведення геолого–розвідницьких робіт, дотримання відповідних нормативів і стандартів.1) правові форми здійснення функцій держави – всі види діяльності державних органів, пов’язані з виданням правових актів (законів і підзаконних актів, актів застосування права – наказів, вироків і рішень судів, постанов слідчих тощо);

 • 1) правові форми здійснення функцій держави – всі види діяльності державних органів, пов’язані з виданням правових актів (законів і підзаконних актів, актів застосування права – наказів, вироків і рішень судів, постанов слідчих тощо);

 • 2) організаційні форми здійснення функцій держави – поточна технічна, господарська, статистична діяльність, спрямовані на вирішення певних завдань. НаприкладВлада – явище соціальне. Соціальна влада присутня скрізь, де є усталені об'єднання людей.

 • Влада – явище соціальне. Соціальна влада присутня скрізь, де є усталені об'єднання людей.

 • У широкому значенні влада – завжди вольові відносини.

 • Основними компонентами влади є її суб'єкт, об'єкт, засоби (ресурси) і процес, що призводить до руху всі її елементи.

 • Влада означає відносини залежності між людьми: з одного боку, нав'язування волі, з іншого - підкорення їй.Соціальна влада — здатність та можливість індивіда або колективу впливати на волю, поведінку й діяльність людей за допомогою різноманітних засобів (авторитету, переконання, насильства, примусу тощо).

 • Соціальна влада — здатність та можливість індивіда або колективу впливати на волю, поведінку й діяльність людей за допомогою різноманітних засобів (авторитету, переконання, насильства, примусу тощо).Політична влада — це особливий вид соціальної влади, за допомогою якої реалізуються життєво важливі інтереси впливових соціальних груп.

 • Політична влада — це особливий вид соціальної влади, за допомогою якої реалізуються життєво важливі інтереси впливових соціальних груп.

 • Державна влада - управління суспільством, яке здійснюється органами держави в межах їхньої компетенції.публічність - виступає від імені всього суспільства (народу), має «публічну» основу своєї діяльності (казенне майно, власні прибутки, податки);

 • публічність - виступає від імені всього суспільства (народу), має «публічну» основу своєї діяльності (казенне майно, власні прибутки, податки);

 • верховенство - юридично уособлює загально-обов'язкову волю всього суспільства, має у своєму розпорядженні монопольне право видавати закони і спиратися на апарат примусу як на один із засобів дотримання законів та інших правових актів;

 • універсальність - поширює владні рішення, які є загальнообов'язковими для всіх колективних та індивідуальних суб'єктів, на все суспільство;суверенність - відділена від інших видів влади усередині країни (від партійної, церковної та ін.). Вона незалежна від них і має виключне монопольне становище у сфері державних справ;

 • суверенність - відділена від інших видів влади усередині країни (від партійної, церковної та ін.). Вона незалежна від них і має виключне монопольне становище у сфері державних справ;

 • легітимність - юридичне обґрунтування і визнання народом країни, а також світовою спільнотою. Наприклад, представницькі органи набувають легітимності в результаті проведення виборів, передбачених і регламентованих законом. Нелегітимна влада вважається узурпаторською.

Органи законодавчої влади – це державні органи, діяльність яких полягає в прийнятті, зміні або скасуванні законів.

 • Органи законодавчої влади – це державні органи, діяльність яких полягає в прийнятті, зміні або скасуванні законів.

 • Органи виконавчої влади – це державні органи, які здійснюють виконавчо-розпорядчу діяльність на підставі законів та інших актів законодавчої влади.Каталог: uploads -> ppt
ppt -> 1. Вступ. Дві версії війни…
ppt -> Епіграф: «Не питай, що може зробити для тебе держава, а запитай себе, що ти можеш зробити для неї.»
ppt -> “Постмодернізм – не фіксоване
ppt -> Мета Мета Ознайомитись з основними складовими поняттями з трудового права України
ppt -> “ Швидкісно-силова підготовка школярів та їх взаєморозвиток на уроці з легкої атлетики.”
ppt -> Мусульмаськое право називається шаріат. Мусульмаськое право називається шаріат
ppt -> Плацентарні звірі або Вищі звірі
ppt -> Атестація 23 листопада 2012 року
ppt -> Важливого значення набуває така якість педагога, як здатність до новаторства, а саме: до пошуку нових форм, методів та способів організації педагогічної взаємодії, яка відповідає новим освітнім тенденціям та інтересам вихованців


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка