Поняття та зміст політико-територіальної організації публічної влади. Конституційні засади унітарного державного устрою в УкраїніДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.
ТипКодекс • Поняття та зміст політико-територіальної організації публічної влади.

 • Конституційні засади унітарного державного устрою в Україні.

 • Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні.

 • Предмет відання та повноваження органів місцевого самоврядування.

 • Гарантії місцевого самоврядування.Визначити конституційні засади територіальної організації публічної влади України, зокрема систему взаємовідносин між державною владою та місцевим самоврядуванням

 • Визначити конституційні засади територіальної організації публічної влади України, зокрема систему взаємовідносин між державною владою та місцевим самоврядуваннямАктуальні проблеми формування органів місцевого самоврядування в Україні. – Ужгород. – 1997. – С.9.

 • Актуальні проблеми формування органів місцевого самоврядування в Україні. – Ужгород. – 1997. – С.9.

 • Проміжний рівень управління в європейських державах: складність проти демократії? / За ред. Т. Ларсона, К. Номдена, Ф. Петітвіля. – К., 2003.

 • Ткачук А., Агранофф А., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід. – К: Заповіт, 1997.

 • Конституція Автономної Республіки Крим.

 • Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

 • Закон України „Про державні місцеві адміністрації” // ВВРУ. – 1999. - № 20 – 21. – Ст. 190.

 • Кодекс адміністративного судочинства України. – К., 2005.

 • Європейська Хартія про місцеве самоврядування. • Політико-територіальна організація публічної влади – це правовідносини між державою та територіальними колективами, заснованими на децентралізації і субсидіарності публічної влади з метою вирішення питань суспільного значення, заснованої на відповідальності її носіїв.визначення території і кордонів держави, територіального устрою країни;

 • визначення території і кордонів держави, територіального устрою країни;

 • Засади субсидіарності та ступінь децентралізації публічної влади та визначення статусу територіальних колективів;

 • розмежування компетенції між державою та її складовими частинами;

 • механізм зворотних зв’язків між державою та її складовими частинами, адміністративного і судового контролю за актами місцевих органів влади. • Визначення конституційного статусу територіальна громада → громада;

 • субрегіони;

 • регіони;

 • автономія

 • і) федерація;

 • іі) регіоналізм;

 • ііі) унітаризм.і) власні і делеговані повноваження;

 • і) власні і делеговані повноваження;

 • іі) позитивні (принцип ultra vires) і негативні повноваження;

 • ііі) делегування повноважень та засади делегування:

 • А. обсяг і предмет делегування;

 • Б. строки й адресати делегування;

 • В. контроль за здійсненням делегованих повноважень • Конституційні принципи унітаризму (1, 132):

 • і) суверенітет (єдність) публічної влади (ст. 1, 2);

 • іі) універсальний характер органів публічної влади (ст. 2);

 • ііі) єдність національної правової системи (ст. 5, 8); • iv) єдність і цілісність державної території;

 • v) поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади;

 • vi) збалансованість соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням їх різноманітності (когерентність);

 • vii) гарантованість місцевого самоврядування (ст. 7) • і) конституційний статус областей;

 • іі) конституційний статус районів, міст, районів у містах;

 • ііі) конституційний статус міста-столиці Києва та міста-героя Севастополь;

 • iv) територіальні утворення зі спеціальним статусом (судові, військові округи, вільні економічні зони, природоохоронні утворення, виборчі дільниці/округи). • і) конституційні засади самостійності місцевого самоврядування;

 • іі) принципи місцевого самоврядування в Україні;

 • ііі) система місцевого самоврядування в Україні; • і) верховенство права (ст. 8);

 • іі) законність управління (ч. 2 ст. 19);

 • ііі) субсидіарність (ст. 4 ЄХМС)

 • iv) вирівнювання розвитку громад і регіонів (когерентність) (ст. 8 ЄХМС);

 • v) непорушність конституційних основ місцевого самоврядування (ст. 143);

 • vi) гарантія місцевого самоврядування (ст. 7);

 • vii) судовий захист місцевого самоврядування. • і) рівні місцевого самоврядування:

  • А. громада як основа місцевого самоврядування в Україні;
  • Б. райони та області як проміжний рівень організації публічної влади;
 • іі) система органів місцевого самоврядування:

  • А. представницькі органи – ради громад, районні, обласні ради;
  • Б. виконавчі органи рад;
  • В. органи самоорганізації населення;
 • ііі) засади взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих держадміністраційі) функції і компетенція ОМС;

 • і) функції і компетенція ОМС;

 • іі) предмет відання ОМС;

 • ііі) повноваження ОМС • залучення населення до участі у вирішенні питань місцевого та загальнодержавного значення;

 • володіння, використання, а також управління комунальною власністю;

 • забезпечення комплексного соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території;

 • надання соціальних послуг населенню; забезпечення законності, громадської безпеки, правопорядку, охорона прав, свобод і законних інтересів громадян;

 • соціальний захист населення, сприяння працевлаштуванню громадян;

 • захист прав місцевого самоврядування. • і) презумпція законності і загальнообов’язковості актів органів місцевого самоврядування;

 • іі) рішення органів місцевого самоврядування;

 • ііі) розпорядження органів місцевого самоврядування;

 • iv) прості управлінські дії;

 • v) публічний (муніципальний) договір • і) власні і делеговані повноваження;

 • іі) обов’язкові та добровільні повноваження;

 • ііі) розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій. • а) непорушність конституційних повноважень органів місцевого самоврядування (ст. 7);

 • б) законність актів управління актів місцевого самоврядування;

 • в) статут громади та функціональна самостійність органів місцевого самоврядування;

 • г) адміністративний контроль у системі місцевого самоврядування;

 • д) судовий захист прав місцевого самоврядування. • застереження про закон;

 • принцип пропорційності;

 • принцип збереження сутнісного змісту основного права на МС;

 • принцип правової визначеності • 1) Виборність місцевих рад та сільського, селищного, міського голови;

 • 2) визнання правосуб'єктності територіальної громади як специфічного виду територіальної спільноти;

 • 3) функціональна, організаційна та фінансово-матеріальна самостійність МС;

 • 4) забезпечення безпосереднього волевиявлення жителів територіальної громади з питань місцевого значення. • право на самозахист (ч. 2 ст. 55 Конституції, ст. 77 Закону про МС, КАС);

 • правовий контроль за правовими актами органів місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 144 Конституції, ч. 10 ст. 59, ч. 2 ст. 77 Закону про МС);

 • адміністративний контроль за діями та рішеннями органів та посадових осіб місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 144 Конституції, ст. 76 Закону про МС, КАС). • Михайло Савчин,

 • д.ю.н., проф.

 • УжНУКаталог: jspui -> bitstream -> lib -> 529
529 -> 1. Поняття, сутність та види публічної влади. Загальна характеристика форми української державності
529 -> Поняття і зміст судової влади. Поняття і зміст судової влади
529 -> Сутність та зміст парламентаризму. Порядок формування Верховної Ради України, її органів і структурних підрозділів
529 -> Основні концепції прав людини. Покоління прав людини. Поняття сутності змісту основоположного права
529 -> Демократія і національний суверенітет. Основні інститути безпосередньої демократії
529 -> Закон про політичні партії №2365-ііі від 05. 04. 2001 р. Рішення ксу №2-рп/2007 у справі про утворення політичних партій
529 -> Європейські стандарти виборчого процесу. Принципи виборчого процесу
529 -> Концепція Президента як органу політичного арбітражу і народного представництва
529 -> Поняття та принципи конституційного судочинства Сторони та учасники конституційного судочинства


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка