Поняття, зміст та місце продуктової політики в комплексі банківського маркетингуДата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.
#9232Поняття, зміст та місце продуктової політики в комплексі банківського маркетингу

 • Поняття, зміст та місце продуктової політики в комплексі банківського маркетингу

 • Поняття та особливості банківського продукту (послуги).

 • Аналіз та розвиток продуктового ряду банку.Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Фендорченко А.В. Маркетингу банку: Навч. посіб. / За ред. А.В. Нікітіна. - К.: КНЕУ, 2006. – 432 с.

 • Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Фендорченко А.В. Маркетингу банку: Навч. посіб. / За ред. А.В. Нікітіна. - К.: КНЕУ, 2006. – 432 с.

 • Лютий І. О. Банківський маркетинг : навч. посібник / І. О. Лютий, О. О. Солодка. – К. : Знання, 2006. – 395 с.

 • Маркетинг у банку : навчальний посібник / О. В. Дубовик, С. М. Бойко, М. А. Вознюк, Т. Д. Гірченко. – 2-ге вид. – К. : Алеута, 2007. – 275 с.

 • Романенко Л. Ф. Банківський маркетинг : підручник / Романенко Л. Ф. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 344 с.

 • Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство освіти і науки України, Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль: Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.Товарна політика (продуктова політика) банку

 • Товарна політика (продуктова політика) банку

 • означає вироблення управлінських рішень в банку щодо характеру, асортименту та обсягів реалізації продуктів з метою забезпечення потреб споживачів та одержання прибутків, виходячи з наявних ресурсів.

максимізація доходів бізнесів та банку, в цілому;

 • максимізація доходів бізнесів та банку, в цілому;

 • надання клієнтам права широкого вибору банківських продуктів та послуг;

 • модифікація банківського продукту чи послуги під цільового клієнта;

 • гнучкість та оновлення продуктового ряду;

 • реалізація та зміцнення конкурентних переваг банку.визначення ключових банківських продуктів,

 • визначення ключових банківських продуктів,

 • порядок зміни асортименту,

 • повноваження органів банку на прийняття відповідних рішень,

 • процедура розробки, погодження, затвердження та апробації продуктів,

 • методика визначення прибутковості продукту або послуги.На першому рівні розглядається лише задум продукту (тобто основна вигода клієнта в разі звернення до цього продукту).

 • На першому рівні розглядається лише задум продукту (тобто основна вигода клієнта в разі звернення до цього продукту).

 • Другий рівень банків­ського продукту розглядається в контексті реального втілення.

 • Третій рівень комплексу банківського продукту є винятковим і включає додаткові характеристики банківської установи в процесі обслуговування клієнтів (банківський продукт з підкріпленням).Банківська операція

 • Банківська операція

 • – це комплекс погоджених за цілями, місцем і часом дій банку, спрямованих на вирішення поставленої задачі з обслуговування клієнта.

Банківська послуга

 • Банківська послуга

 • це форма задоволення потреб (в кредиті, розрахунково-касовому обслуговуванні, гарантіях, купівлі-продажу та збереженні цінних паперів, іноземної валюти, дорогоцінних металів тощо)

 • споживачів-клієнтів банку, тобто технологічно взаємопов’язана сукупність банківських операцій, які реалізуються банком клієнтові на договірній основі та спрямовані на задоволення потреб клієнта в банківському обслуговуванні.Банківський продукт

 • Банківський продукт

 • це спосіб надання послуг клієнту банку, тобто комплекс взаємозалежних заходів банку (організаційних, інформаційних, юридичних), поєднаних єдиною технологією обслуговування клієнта, спрямованих на задоволення потреб клієнтів в окремих видах банківської діяльності.Продуктовий ряд банку

 • Продуктовий ряд банку

 • це сукупність банківських продуктів, які максимально відповідають попиту з боку визначених цільових аудиторій і при цьому мають здатність задовольняти запиту банку і клієнтаглибину ряду – кількість груп в кожній продуктовій лінії;

 • глибину ряду – кількість груп в кожній продуктовій лінії;

 • широту ряду – кількість продуктових ліній;

 • гармонійність ряду – ступінь взаємопов’язаності продуктів між собою;

 • насиченість ряду – загальна фактична кількість продуктів в ряді;

 • повноту ряду – ступінь покриття (задоволення) основних потреб клієнта банку продуктами ряду;

 • збалансованість ряду – співвідношення між споживчими якостями продуктів, цінами та каналами надходження.перший розряд - різновид продукту (активний, пасивний, комісійний);

 • перший розряд - різновид продукту (активний, пасивний, комісійний);

 • другий розряд - вид бізнесу (корпоративний, роздрібний, бан­ківський, інвестиційний, страховий тощо);

 • третій розряд (із двох цифр) - підвид продукту (наприклад, споживча позика, платіжна картка тощо).Нарощування асортименту здійснюється тоді, коли банк впроваджує на ринок новий асортиментний ряд банківських продуктів, яких раніше він не пропонував.

 • Нарощування асортименту здійснюється тоді, коли банк впроваджує на ринок новий асортиментний ряд банківських продуктів, яких раніше він не пропонував.

 • Насичення асортименту має місце тоді, коли банк у межах наявного асортиментного ряду банківських продуктів відокремлює певну модифікацію цього продукту, керуючись сегментарними особливостями цільового ринку, для якого здійснюється вдосконалення.

 • Розширення асортименту доцільно реалізовувати за умови, що це позначається на показниках ефективності діяльності банку або є напрямом реалізації стратегічної політики банку щодо залучення певної сегментної групи клієнтів.

 • Звуження асортиментних рядів здійснюється тоді, коли банк вилучає з асортиментної політики цілий асортиментний ряд банківських продуктів і в подальшому не пропонуватиме їх на ринку.

 • Звуження модифікацій продуктів має місце, коли банк у межах наявного асортиментного ряду банківських продуктів вилучає певну модифікацію цього продукту, керуючись зміною цільового ринку, для якого пропонувався даний продукт.Визначення поточних і перспективних потреб клієнтів, аналіз способів використання даних продуктів і споживча поведінка на відповідних ринках.

 • Визначення поточних і перспективних потреб клієнтів, аналіз способів використання даних продуктів і споживча поведінка на відповідних ринках.

 • Оцінка існуючих аналогів конкурентів за тими ж напрямками.

 • Критична оцінка продуктів банку з позиції клієнта.

 • Вирішення питань стосовно того, які продукти варто додати в продуктовий ряд, а які з нього виключити у зв’язку із зміною їхньої конкурентоспроможності;

 • Розробка нових чи удосконалених продуктів відповідних потребам.

 • Пробний маркетинг – перевірка продукту і маркетингової програми в реальних ринкових умовах.

 • Оцінка і перегляд всього продуктового ряду.Планування банківських послуг

 • Планування банківських послуг

 • це безперервний процес прийняття рішень за всіма аспектами розробки і надання банківських послуг.

 • Новий банківський продукт – це банківська послуга, що вперше пропонується на ринку, або є новою для банку при наданні її своїм клієнтам.Пошук і відбір ідей.

 • Пошук і відбір ідей.

 • Визначення економічної ефективності продажу нової послуги.

 • Розробка технології нової банківської послуги.

 • Встановлення стандарту якості банківської послуги.

 • Визначення маркетингових складових надання послуги.

 • Визначення ризиків нової послуги.

 • Випробування послуги.

 • Виведення нового послуги на ринок.

 • Моніторинг життєвого циклу нової послуги.Усвідомлення наявності нової послуги;

 • Усвідомлення наявності нової послуги;

 • Інтерес;

 • Оцінка;

 • Апробування;

 • Адаптація.

Каталог: images -> department -> banking -> discip -> marketing
marketing -> Цінова політика
marketing -> Маркетингове середовище – це середовище прямого впливу на суб'єкта підприємницької діяльності та її результати, але це й середовище постійних змін
marketing -> Жираф – это лошадь, выполненная
marketing -> Ринок – сукупність усіх потенційних споживачів, які потребують певних товарів тієї чи іншої галузі виробництва І мають можливість задовольнити свою потребу
marketing -> Термін «маркетинг» походить від злиття двох слів («market getting) оволодіння ринком
marketing -> Сутність та склад клієнтської бази банку
marketing -> Зміст та мета методу
marketing -> Як зв'язок між суб’єктами ринку. Даний підхід конкретизує мк в розрізі тісних зв’язків між контактними аудиторіями за допомогою реклами, pr, стимулювання збуту, пропаганди, особистих продажів, тощо
marketing -> Конкуренція – це об’єктивне явище еволюції кредитно-фінансової системи конкуренція – це об’єктивне явище еволюції кредитно-фінансової системи
marketing -> 1 Суть і значення збутової політики банків


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка