Порядок денний: порядок деннийДата конвертації28.05.2016
Розмір445 b.ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • 1. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі

 • Доповідь директора школи М.Ю. Роман

 • Співдоповідач Л.І.Вейбер

 • 2. Дотримування критеріїв оцінювання в навчально-виховному процесі

 • Заступник директора з НВР В.В. Терпай

 • 3. Про підсумки навчання у першій чверті першого семестру

 • Звітування класоводів та класних керівників

 • 4. Різне • МАЙБУТНЄ БУДЬ-

 • ЯКОЇ ДЕРЖАВИ

 • ВИЗНАЧАЄТЬСЯ

 • СИСТЕМОЮ ОСВІТИ,

 • ЯКА В НІЙ ІСНУЄ! • Найбільше значення має не те,

 • що учень використовує новітні технології,

 • а те, як це використання сприяє

 • підвищенню рівня його освіченості.

 • С.Ерманн • Учитель для школи — це те ж саме, що сонце для всесвіту. Він джерело тієї сили, яка надає руху всій машині. Остання заіржавіє у мертвому заціпенінні, якщо він не зуміє вдихнути в неї життя і рух... (А. Дістєрвег)Наш час - це епоха постійних змін у технологіях, зокрема освітніх, а використання персонального комп’ютера є стрижнем інформаційних технологій навчання та виховання

 • Наш час - це епоха постійних змін у технологіях, зокрема освітніх, а використання персонального комп’ютера є стрижнем інформаційних технологій навчання та виховання • Інформаційно-комунікаційні технології навчання (ІКТ) - це сукупність методів і технічних засобів реалізації інформаційних технологій на основі комп’ютерних мереж і засобів забезпечення ефективного процесу навчання.

 • Впровадження в практику роботи з учнями ІКТ, дає змогу зацікавити учнів самостійним пошуком різних джерел інформації, розвивати їх творчі здібності, критичне мислення, вміння аргументовано, розлого й образно висловлювати свої думки, судження, оцінки. Адже у сучасному інформаційному просторі дана технологія є актуальною. Ця ідея допомагає підняти на новий рівень освоєння навчального матеріалу.Вчитель має готувати людину, органічно адаптовану до життя у світі багатоманітних зв'язків - від контактів із найближчим оточенням до глобальних зв'язків. Середовище електронного навчання – це освітній простір, у якому відбувається формування якостей і вмінь необхідних сучасній людині ХХІ століття, таких, як медіаграмотність, критичне мислення, здатність до рішення творчих завдань, уміння мислити глобально, готовність працювати в команді й громадянська свідомість. Знання й уміння ХХІ століття сприяють формуванню в учнів самостійності й розвитку в них громадянських, професійних і лідерських якостей.

 • Вчитель має готувати людину, органічно адаптовану до життя у світі багатоманітних зв'язків - від контактів із найближчим оточенням до глобальних зв'язків. Середовище електронного навчання – це освітній простір, у якому відбувається формування якостей і вмінь необхідних сучасній людині ХХІ століття, таких, як медіаграмотність, критичне мислення, здатність до рішення творчих завдань, уміння мислити глобально, готовність працювати в команді й громадянська свідомість. Знання й уміння ХХІ століття сприяють формуванню в учнів самостійності й розвитку в них громадянських, професійних і лідерських якостей."Інформаційні технології" – це технології, що тією чи іншою мірою реалізують інформаційні процеси: збирання, накопичення, зберігання, передавання, опрацювання та представлення (відображення) інформації. За словником, «інформаційна технологія – сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують швидкий пошук інформації, доступ до джерел інформації».

 • "Інформаційні технології" – це технології, що тією чи іншою мірою реалізують інформаційні процеси: збирання, накопичення, зберігання, передавання, опрацювання та представлення (відображення) інформації. За словником, «інформаційна технологія – сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують швидкий пошук інформації, доступ до джерел інформації».Діти, які залишені дорослими один на один з комп’ютером, часто обирають лише одну сторону спілкування з ним – розважальну – ігри, фільми, музика. Всім відомо, яким «виховним» змістом заповнена переважна більшість такої продукції. Заборона тут не дасть позитивного результату, тому завдання вихователя полягає в спрямуванні діяльності учня на отримання корисної інформації з метою формування всебічно розвиненої особистості. Тут доцільним буде підбір матеріалів до захоплення дітьми комп’ютерними ігркласних годин, диспутів, написання повідомлень на визначені теми, створення комп’ютерних презентацій, фотогалерей тощо. Адже причиною надмірного захоплення іграми не завжди є їх розбещеність, а часто дитина просто не знає альтернативи такому захопленню.

 • Діти, які залишені дорослими один на один з комп’ютером, часто обирають лише одну сторону спілкування з ним – розважальну – ігри, фільми, музика. Всім відомо, яким «виховним» змістом заповнена переважна більшість такої продукції. Заборона тут не дасть позитивного результату, тому завдання вихователя полягає в спрямуванні діяльності учня на отримання корисної інформації з метою формування всебічно розвиненої особистості. Тут доцільним буде підбір матеріалів до захоплення дітьми комп’ютерними ігркласних годин, диспутів, написання повідомлень на визначені теми, створення комп’ютерних презентацій, фотогалерей тощо. Адже причиною надмірного захоплення іграми не завжди є їх розбещеність, а часто дитина просто не знає альтернативи такому захопленню.ІКТ – потреба сучасної дитини. Спостерігаючи за дітьми, навіть зовсім маленькими, ми часто відмічаємо, як швидко вони освоюють сучасну техніку – без жодних інструкцій, неначе вже народилися зі знаннями, як поводитися з комп’ютером чи мобільним телефоном. Для них це - природно, як природно розвиватися, пізнавати світ.

 • ІКТ – потреба сучасної дитини. Спостерігаючи за дітьми, навіть зовсім маленькими, ми часто відмічаємо, як швидко вони освоюють сучасну техніку – без жодних інструкцій, неначе вже народилися зі знаннями, як поводитися з комп’ютером чи мобільним телефоном. Для них це - природно, як природно розвиватися, пізнавати світ.

 • Важливу роль у зазначених процесах відіграє професійна майстерність вчителя, його особиста фахова підготовка, вміння користуватися комп’ютером.

 • Вчителі-предметники надають перевагу впровадженню таких технологій: мультимедіа (проекти, презентації); ППЗ (електронні підручники); окремі типи файлів (зображення, відео-, аудіо-, анімації).“Педагог має подбати про те, щоб якомога більше органів чуття – око, вухо, голос, чуття мускульних рухів і, навіть, якщо можливо нюх та смак, взяли участь в акті запам’ятовування... За такого дружного сприяння всіх органів в акті засвоєння ви переможете найлінивішу пам’ять”, - говорив видатний педегог К.Ушинський. Саме це і забезпечує використання ІКТ у навчально-виховному процесі.

 • “Педагог має подбати про те, щоб якомога більше органів чуття – око, вухо, голос, чуття мускульних рухів і, навіть, якщо можливо нюх та смак, взяли участь в акті запам’ятовування... За такого дружного сприяння всіх органів в акті засвоєння ви переможете найлінивішу пам’ять”, - говорив видатний педегог К.Ушинський. Саме це і забезпечує використання ІКТ у навчально-виховному процесі.Проектні технології мають ряд переваг

 • Проектні технології мають ряд переваг

 • учні діють не шаблонно, а знаходять власний шлях розв’язання поставленої задачі,

 • вчаться користуватись різними джерелами інформації,

 • переробляти її та відбирати найголовніше. • Електронні підручники мають ряд переваг перед традиційними:

 • Дають можливість продемонструвати процеси, явища, події;

 • • На будь якому етапі виховного заходу можна легко повернутися до попереднього моменту, повторити певний епізод;

 • • Більшість електронних підручників містять іменні покажчики та словники;

 • • Яскраві образи без надмірних зусиль надовго запам’ятовуються;

 • • Використання електронних книг дає можливість синтезувати вербальну, візуальну, звукову та рухову інформацію, поєднувати абстрактно-логічні та предметно-образні форми наочності.Електронні підручники мають ряд переваг перед традиційними: дають можливість продемонструвати процеси, явища, події; на будь якому етапі уроку можна легко повернутися до попереднього моменту (уроку), повторити певний епізод; більшість ППЗ містять іменні покажчики та словники; яскраві образи без надмірних зусиль надовго запам’ятовуються; використання ППЗ дає можливість синтезувати вербальну, візуальну, звукову та рухову інформацію, поєднувати абстрактно-логічні та предметно-образні форми наочності, підвищувати мотивацію навчання за рахунок єдності пізнання та розваги, емоційності та образності форми викладу навчального матеріалу.

 • Електронні підручники мають ряд переваг перед традиційними: дають можливість продемонструвати процеси, явища, події; на будь якому етапі уроку можна легко повернутися до попереднього моменту (уроку), повторити певний епізод; більшість ППЗ містять іменні покажчики та словники; яскраві образи без надмірних зусиль надовго запам’ятовуються; використання ППЗ дає можливість синтезувати вербальну, візуальну, звукову та рухову інформацію, поєднувати абстрактно-логічні та предметно-образні форми наочності, підвищувати мотивацію навчання за рахунок єдності пізнання та розваги, емоційності та образності форми викладу навчального матеріалу. • Можливості використання мережі Інтернет на уроках полягають в наступному: вільний пошук Інтернет-ресурсів по заданій темі; вивчення конкретного Інтернет-ресурсу по методичним вказівкам вчителя; використання Інтернет-ресурсу в якості дидактичного засобу на уроці; пошук інформації в Інтернеті може супроводжувати такі види навчальної роботи, як: написання рефератів, збір матеріалу по темі, ілюстрування своїх текстів матеріалами з Інтернету.Використання мультимедійних технологій

 • Використання мультимедійних технологій

 • підвищує ефективність засвоєння матеріалу,

 • інтенсифікує процес навчання,

 • стимулює інтерес учнів як до знань, так і до процесу їх отримання.

 • дає можливість відтворити за короткий час значний за обсягом матеріал;

 • викликати в учнів нові образи;

 • поглибити здобуті знання.

 • викликає інтерес до предмету • - застаріла техніка,

 • - відсутність стаціонарного обладнання в кабінетах,

 • - відсутність спеціально обладнаного кабінету (мультимедійного класу),

 • - недостатнє володіння педагогами новими програмами, небажання застосовувати ІКТ-технології,

 • - нестача фінансів на придбання техніки,

 • - недостатня забезпеченість школи ІК технічними засобами,

 • - недостатня забезпеченість електронними посібниками,

 • - відсутність у більшості учнів вдома комп’ютерівУсі перелічені перешкоди на шляху застосування ІКТ, звичайно, мають місце, але вже доведено часом, якщо людина сама не прагне долати перешкоди, то вони самі собою зненацька не зникають. Тому не варто сподіватися, що життя буде створювати усі умови для так званої «безпроблемної» роботи, коли усі проблемні питання кимось будуть вирішуватися. І не треба забувати, що одним із головних критеріїв оцінювання навчального закладу батьками, перевіряючими є компетентний педагог, що не тільки володіє питаннями педагогіки та психології, а втілює в свою практичну діяльність прогресивні технології, в тому числі й ІКТ-технології

 • Усі перелічені перешкоди на шляху застосування ІКТ, звичайно, мають місце, але вже доведено часом, якщо людина сама не прагне долати перешкоди, то вони самі собою зненацька не зникають. Тому не варто сподіватися, що життя буде створювати усі умови для так званої «безпроблемної» роботи, коли усі проблемні питання кимось будуть вирішуватися. І не треба забувати, що одним із головних критеріїв оцінювання навчального закладу батьками, перевіряючими є компетентний педагог, що не тільки володіє питаннями педагогіки та психології, а втілює в свою практичну діяльність прогресивні технології, в тому числі й ІКТ-технологіїВолодіння учителем комп’ютерною грамотністю – веління часу.

 • Володіння учителем комп’ютерною грамотністю – веління часу.

 • Адже відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами і доповненнями (наказ МОН №1473 від 20.12.2011року)

 • присвоєння всіх кваліфікаційних категорій «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії» передбачає використання учителями інформаційно - комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально – виховному процесі. Переорієнтація мислення сучасного педагога на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність вчителя використовувати ІКТ як допоміжний навчальний ресурс набуває особливого значення.ВИСНОВКИ

 • ВИСНОВКИ

 • Отже, нині комп’ютерні технології набули широкого використання у педагогічній діяльності. Застосування новітніх інформаційних технологій в навчальному процесі зумовлено з одного боку, необхідністю підготувати учня до його майбутнього робочого місця, а з іншого – необхідністю більш ефективної передачі знань, що має на меті підвищення рівня якості інформаційної компетентності та компетенції майбутнього працівника.Сьогодні затребувані ті вчителі-предметники, які володіють педагогічною технологією та крокують в ногу з сучасністю.

 • Сьогодні затребувані ті вчителі-предметники, які володіють педагогічною технологією та крокують в ногу з сучасністю.

 • Як говорив А.Дістєрвег : «…Учитель повинен свідомо йти в ногу з сучасністю, пройматися і надихатися силами, що пробудилися в ній…».

 • Отже, сучасний учитель - це творча особистість. Він повинен бути активним, комунікабельним, динамічним, працездатним, вольовим, впевненим у собі, толерантним, висококомпетентним.

 • Тож, шановні вчителі, крокуймо в ногу з часом, будьмо професійно компетентними, бо саме від нас залежить майбутнє наших дітей, майбутнє держави.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Гергель Ольга Василівна «Досвід використання ІКТ та можливостей мережі Інтернет у вихованні дітей та учнівської молоді».

 • 2. Котко Ольга Миколаївна «Досвід використання ІКТ та можливостей мережі Інтернет у вихованні дітей та учнівської молоді».

 • 3. Сухомлинський В.О. Вибрані твори в п`яти томах. –К.: Радянська школа, –1977. –Т.4. –С.49-50

 • 4. Цьопкало Каріна «Сучасний вчитель. Який він?» http://wiki.ciit.zp.ua/index.php/«Сучасний_учитель._Який_він»

 • 5. Яким має бути вчитель XXI ст.?

 • http://www.osvitata.com/osvita-ta-kultura/yakim-miy-buti-vchitel-xxi-st.html

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка