Посаду директора неповними середніми та середніми школами було введено постановоюДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b. • Посаду директора неповними середніми та середніми школами

 • було введено постановою

 • РНК СРСР

 • від 15 травня 1934 року Про структуру початкової та середньої школи в СРСР”.Державний класифікатор професій України

 • Державний класифікатор професій України

 • (введений в дію наказом Держспоживстандарту України 28.07.2010 № 327 )

 • встановлює, що керівник ЗНЗ належить до групи «Керівники підприємств, установ та організацій» (код КП - 1210.1);

 • професійна назва його роботи відзначена як «Директор навчально-виховного закладу (середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, гімназії, інтернату)»

 • З 90-х років почали говорити про те, що директор НЗ має бути менеджером.

 • Дослідження свідчать, що найбільш успішними є ті школи, у яких директор є змістовним лідером.

 • За словами О. М.Мойсеєва,

 • образ успішного директора – це образ директора, який створює школу. • Директором ЗНЗ

 • може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше ніж

 • 3 роки, який успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти

 • у порядку, встановленому МОНУ

 • (Положення про загальноосвітній навчальний заклад)Сучасність вимагає від керівника бути

 • Сучасність вимагає від керівника бути

 • управлінцем-професіоналом

 • В психологічному словнику

 • поняття “професіоналізм” трактується як

 • інтегральна характеристика людини, що передбачає наявність високого рівня здійснення його професійної діяльності та життєву зрілість його особистості Професіоналізм

 • Професіоналізм

 • можна розглядати як вершину майстерності в професії, як творчу самореалізацію спеціаліста.

 • Це стан людини, який охоплює певний період її розвитку і характеризує, наскільки людина сформувалась як особистість, громадянин, спеціаліст своєї справи.І. Гришина виділяє акмеологічні особливості особистості керівника, які визначають рівень його професійної діяльності.

 • І. Гришина виділяє акмеологічні особливості особистості керівника, які визначають рівень його професійної діяльності.

 • До них відносяться:

 • 1) уміння створити ефективну управлінську команду;

 • 2) здатність бачити перспективи розвитку своєї діяльності та самому їх визначати; самостійність і винахідливість у прийнятті управлінського рішення;

 • 4) установку на розвиток організації, творчу активність

 • 3) швидке реагування на зміну ситуації, і здатність до нововведень;

 • 5) рішучість і динамічність у своїх вчинках і думках.Концептуальні навички

 • Концептуальні навички

 • Людські навички

 • Технічні навичкиЗдатність працювати самостійно без постійного керівництва.

 • Здатність працювати самостійно без постійного керівництва.

 • Здатність брати на себе відповідальність за власною ініціативою.

 • Здатність проявляти ініціативу.

 • Готовність помічати проблеми та шукати шляхи їх вирішення.

 • Уміння аналізувати нові ситуації

 • Здатність безконфліктно працювати з іншими людьми

 • Здатність опановувати нові знання за власною ініціативою

 • Уміння приймати рішення на основі правильних суджень

 • Дж. Равенкомплекс знаньКомпоненти професійної компетентності керівника навчального закладу (за Л.І.Даниленко і Л.М.Карамушкою

 • Компоненти професійної компетентності керівника навчального закладу (за Л.І.Даниленко і Л.М.КарамушкоюГ. Саліман і Дж. Батслер розрызняють поняття «компетентність» і «навички» та «уміння».

 • Г. Саліман і Дж. Батслер розрызняють поняття «компетентність» і «навички» та «уміння».

 • Навички, а також уміння і майстерність – це перш за все ряд можливостей, набутих у процесі навчання та розвитку.

 • Компетентність, навпаки, означає «абсолютну можливість» виконати конкретну роботу відповідно до встановлених стандартів.

 • Таким чином, компетентність включає поєднання умінь, навичок, знань та здібностей, які необхідні для успішного виконання конкретних ролей, пов’язаних з управлінською діяльністю та завданнями.Ключові особливості та здібності, які можна розвинути, щоб успішно виконувати роботу керівника

 • Ключові особливості та здібності, які можна розвинути, щоб успішно виконувати роботу керівникаОднак є компетентності, які є обов'язковими для всіх ролей:

 • Однак є компетентності, які є обов'язковими для всіх ролей:

 • ефективне спілкування

 • уміння делегувати функції

 • здатність раціонально використовувати час

 • уміння вести переговори

 • уміння управляти конфліктами

 • уміння діяти у відповідності зі своїми словами

Розуміння компетентності у відповідності з Національною рамкою кваліфікацій

 • Розуміння компетентності у відповідності з Національною рамкою кваліфікацій

  • здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості;
  • Компетентність є результатом
  • набуття компетенцій


Відповідно до Національної рамки кваліфікацій

 • Відповідно до Національної рамки кваліфікацій

 • у системі підвищення кваліфікації виділяють такі компетентності директора загальноосвітнього навчального закладу:

 • нормативно-правова компетентність

 • управлінська компетентність

 • психологічна компетентність

 • комунікативна компетентність

 • інформаційна компетентність

 • лідерська компетентністьНормативно-правова компетентність

 • Нормативно-правова компетентність

 • Здатність реалізовувати освітню політику навчального закладу відповідно до вимог і стандартів державної політики в сфері освіти.

 • Управлінська компетентність

 • Здатність ефективно здійснювати управлінську діяльність в умовах загальноосвітнього навчального закладу.

 • Психологічна компетентність

 • Здатність створювати сприятливий психологічний клімат у колективі, формувати атмосферу відданості справі, ініціативи та відповідальності.

 • Комунікативна компетентність

 • Здатність забезпечувати ефективні комунікації в колективі.

 • Інформаційна компетентність

 • Здатність ефективно працювати з інформацією.

 • Лідерська компетентність

 • Здатність вливати на людей і формувати команду своїх послідовників. • це комплексна характеристика управлінця-професіонала, яка включає і знання, і вміння, і психологічні характеристики, і певні особистісні якості. • П Р О Е К Т Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 рр.

 • 5.3.1. Перехід від адміністративно-розпорядчого управління навчальними закладами до системи освітнього менеджменту.

 • 5.3.2. Запровадження школоцентричного (school-based) менеджменту, перенесення «центру ваги» в процесі ухвалення рішень на операційний рівень (рівень школи).

 • 5.3.3. Запровадити наскрізне електронне урядування (e-management) за допомогою захищених і сертифікованих систем передачі даних на всіх рівнях освітньої системи: у 2015–2016 роках — запровадження на рівні МОН — обласні управління освіти, у 2017–2018 роках — 100 % шкіл, у 2019–2020 роках — 100 % усіх навчальних закладів.

 • 5.4.1. Перехід до призначення директорів шкіл на конкурсній основі за 5-річним контрактом. • Дякую за увагу!

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка