Пошук ефективних шляхів організації домашньої роботи з іноземної мови в початкових класахДата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.


ПОШУК ЕФЕКТИВНИХ ШЛЯХІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

 • Казачінер Олена Семенівна

 • аспірантка кафедри теорії та методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету

 • ім. Г.С.Сковороди


Головним завданням

 • Головним завданням

 • початкової ланки

 • сучасної загальноосвітньої школи

 • є забезпечення умов

 • для інтелектуального,

 • соціального, морального,

 • фізичного розвитку і саморозвитку

 • кожного учня,

 • що реалізуються через оновлення

 • змісту навчальних програм,

 • методики проведення уроку,

 • форм організації

 • навчально-виховного процесу,

 • в тому числі

 • й організації

 • домашньої самостійної роботи.Якщо не налагоджувати

 • Якщо не налагоджувати

 • ефективну організацію

 • домашньої роботи

 • молодших школярів,

 • зокрема,

 • під час вивчення

 • іноземної мови,

 • учні втрачають

 • інтерес до предмета

 • і, як наслідок,

 • зовсім перестають

 • виконувати

 • домашні завдання.Зміст поняття домашньої навчальної роботи учнів та домашніх завдань:

 • самостійне виконання учнями навчальних завдань після уроків, які діти виконують не тільки вдома, а й у школі, зокрема в групах продовженого дня (Н.П. Волкова);

 • форма організації навчання, самостійна, поза уроками робота учнів з виконання навчальних завдань, яка включає вивчення навчального матеріалу, що пояснювався на уроці, самостійне вивчення нового матеріалу, самостійні спостереження, проведення дослідів, виготовлення наочних посібників, написання творчих робіт тощо; домашні завдання визначаються як складова частина навчального процесу, яка полягає у виконанні учнями за завданням учителя самостійної навчальної і практичної роботи після уроків, ця робота тісно пов’язується з уроками, доповнює їх, сприяє більш міцному і свідомому засвоєнню знань, умінь і навичок (С.У.Гончаренко);

 • форма організації самостійного, індивідуального вивчення школярами навчального матеріалу в позаурочний час (А.М.Алексюк, С.П.Баранов);

 • важлива частина навчального процесу, яка тісно пов’язана з уроками і виступає їх продовженням (М.Р.Львов);

 • самостійне виконання завдань вчителя на повторення і більш глибоке засвоєння матеріалу, що вивчається, і його застосування на практиці, розвиток творчих здібностей і удосконалення навчальних умінь і навичок (І.Ф.Харламов).Домашня робота виконує наступні дидактичні функції:

 • розширення, поглиблення і закріплення знань, умінь, отриманих під час уроків;

 • формування умінь і навичок самостійної навчальної діяльності;

 • розвиток самостійності мислення, індивідуальних нахилів і здібностей учнів.Контрольно-дослідне завдання «Моє ставлення до домашньої навчальної роботи з іноземної (англійської) мови»

 • Мета: встановлення наявних труднощів учнів під час виконання ними домашньої роботи

 • та окреслення шляхів їх подолання

 • на основі отриманих даних.Познач твердження, які відповідають твоєму ставленню до виконання домашньої роботи з іноземної мови.

 • 1. Коли треба сідати виконувати домашнє завдання з іноземної мови, ти...

 • а) сідаєш тільки тоді, коли хтось із дорослих нагадає про це багато разів,

 • тобі у цей час хочеться погратися;

 • б) сідаєш майже одразу;

 • в) одразу сідаєш та швидко, ні на що не відволікаючись, виконуєш домашнє завдання

 • з іноземної мови.

 • 2. До кого зазвичай ти звертаєшся по допомогу, якщо ти щось не зрозумів під час виконання

 • домашнього завдання з іноземної мови?

 • а) до батьків;

 • б) до вчителя або телефонуєш однокласникам;

 • в) ні до кого, тобі усе зазвичай зрозуміло, виконуєш домашнє завдання з іноземної мови самостійно.

 • 3. Чи завжди зрозуміло пояснює тобі вчитель, як виконувати домашнє завдання

 • з іноземної мови?

 • а) ні, не завжди, ти постійно перепитуєш учителя;

 • б) здебільшого зрозуміло, лише іноді виникають питання;

 • в) так, завжди зрозуміло.

 • 4. Чи є домашнє завдання з іноземної мови цікавим для тебе,

 • чи виникає бажання одразу його виконати?

 • а) ні, домашнє завдання з іноземної мови нецікаве;

 • б) іноді буває досить цікавим;

 • в) так, домашнє завдання з іноземної мови є завжди цікавим.

 • 5. Скільки приблизно часу ти витрачаєш на виконання домашнього завдання з іноземної мови?

 • а) дуже багато (більше 2-х годин);

 • б) від 1 до 2-х годин;

 • в) від 30 хвилин до 1 години.Обробка результатів

 • Більшість відповідей «а» – у тебе значні труднощі під час підготовки домашнього завдання з іноземної мови. Тобі слід, по-перше, дотримуватися режиму дня, організувати чергування навчання та відпочинку, по-друге, уважно слухати пояснення вчителя на уроці та, по-третє, якщо виникли труднощі, не залишати нерозв’язані питання без уваги, а одразу звертатися по допомогу до вчителя.

 • Більшість відповідей «б» – якщо виникають труднощі під час виконання домашнього завдання з іноземної мови, ти намагаєшся їх подолати, і правильно робиш! Але, все ж, порадимо тобі також не залишати нерозв’язані питання без уваги, а одразу звертатися по допомогу до вчителя.

 • Більшість відповідей «в» – вітаємо тебе! У тебе добре організований режим дня, ти – цілеспрямована дитина. Якщо ти будеш так, як і зараз, слухати на уроках пояснення вчителя, вчасно та швидко виконувати домашнє завдання, то твої знання з іноземної мови будуть на високому рівні.Результати дослідного завдання «Твоє ставлення до виконання домашньої роботи з іноземної мови» (у %) до проведення експериментуРезультати дослідного завдання «Твоє ставлення до виконання домашньої роботи з іноземної мови» (у %) після проведення експериментуПід час обробки анкет нами було встановлено, що до експерименту найбільш часто варіанти відповіді «а» зустрічалися під час відповіді на запитання 2 («До кого зазвичай ти звертаєшся по допомогу, якщо ти щось не зрозумів під час виконання домашнього завдання з іноземної мови?») та 4 («Чи є домашнє завдання з іноземної мови цікавим для тебе, чи виникає бажання одразу його виконати?»)

 • Під час обробки анкет нами було встановлено, що до експерименту найбільш часто варіанти відповіді «а» зустрічалися під час відповіді на запитання 2 («До кого зазвичай ти звертаєшся по допомогу, якщо ти щось не зрозумів під час виконання домашнього завдання з іноземної мови?») та 4 («Чи є домашнє завдання з іноземної мови цікавим для тебе, чи виникає бажання одразу його виконати?»)

 • Це означає, що під час виникнення труднощів у домашній роботі учні звертаються не до вчителя,

 • а до батьків, які, на жаль, не завжди компетентно можуть надати дітям допомогу. Крім того, 22% школярів відзначали, що домашнє завдання з іноземної (англійської) мови є нецікавим, що свідчить про задовільний рівень уміння вчителів диференціювати та урізноманітнювати зміст домашньої самостійної роботи.Після проведення експерименту учні

 • Після проведення експерименту учні

 • почали більш відповідально

 • та організовано ставитися

 • до виконання домашньої роботи;

 • ті з них, які мають труднощі,

 • частіше почали

 • звертатися по допомогу

 • до вчителів та однокласників,

 • а педагоги, зі свого боку, добирали

 • різноманітні форми домашніх завдань,

 • добирали диференційовані вправи

 • для учнів із різними рівнями

 • навчальних досягнень.Запитання та завдання по темі «Домашня навчальна робота молодших школярів з іноземної мови»

 • 1. Домашня навчальна робота – це...

 • а) один із видів самостійної роботи учнів, яка проводиться за завданням учителя із застосуванням навчальних матеріалів та приладів;

 • б) організована на добровільних засадах діяльність учнів, спрямована на розширення й поглиблення їхніх знань, умінь і навичок, розвиток самостійності, творчих здібностей, інтересу до її вивчення;

 • в) форма організації навчання, самостійна, поза уроками робота учнів з виконання навчальних завдань.

 • 2. Серед правил щодо організації домашніх завдань в початковій школі

 • визначте таке, що не відповідає дійсності.

 • а) в 1-му класі домашні завдання не задаються;

 • б) домашню роботу молодшим школярам потрібно давати систематично;

 • в) немає необхідності зв’язку домашньої роботи з життєвим досвідом дитини.

 • 3. Домашня робота сприяє...

 • а) формуванню відповідальності, навичок самостійної діяльності;

 • б) забезпеченню психологічного комфорту учнів;

 • в) поліпшенню стосунків з однокласниками.4. Серед поданих видів домашньої навчальної роботи

 • 4. Серед поданих видів домашньої навчальної роботи

 • виберіть той, який відноситься до репродуктивних.

 • а) виготовлення посібників;

 • б) робота з підручником;

 • в) читання додаткової літератури.

 • 5. Серед поданих видів домашньої навчальної роботи виберіть той, який відноситься до творчих.

 • а) підготовка доповідей та повідомлень;

 • б) виконання вправ;

 • в) робота з підручником.

 • 6. Добір завдань для домашньої роботи, інструктаж

 • щодо їх виконання учитель продумує завчасно

 • і фіксує...

 • а) на дошці;

 • б) в поурочному плані-конспекті уроку;

 • в) в електронному вигляді, у пам’яті комп’ютера.7. Одним із найважливіших факторів успішної

 • 7. Одним із найважливіших факторів успішної

 • домашньої навчальної праці учня є...

 • а) налагодження співпраці з батьками учнів;

 • б) надання права учням вибирати серед різних запропонованих варіантів (рівнів) завдання як для індивідуального виконання, так і для роботи в парах чи невеликих групах;

 • в) володіння раціональними прийомами розумової праці.

 • 8. У 2-4 класах обсяг навчального матеріалу для домашніх робіт орієнтовно повинен становити ... обсягу, виконаного на уроці.

 • а) 0,5;

 • б) 0,3;

 • в) 0,25.

 • 9. Для учнів 2 класу витрати часу під час виконання домашньої роботи мають становити:

 • а) 40 хвилин;

 • б) 1 год. 30 хвилин;

 • в) 30 хвилин.10. Для учнів 3 класу витрати часу під час виконання

 • 10. Для учнів 3 класу витрати часу під час виконання

 • домашньої роботи мають становити:

 • а) 1 год. 30 хвилин;

 • б) 1 год. 10 хвилин;

 • в) 40 хвилин.

 • 11. Для учнів 4 класу витрати часу під час виконання

 • домашньої роботи мають становити:

 • а) 40 хвилин;

 • б) 1 год. 30 хвилин;

 • в) 2 год. 30 хвилин.

 • 12. У випадках, коли виявиться, що домашнє завдання

 • складне для учня, слід...

 • а) терміново змінити його на більш легке;

 • б) присоромити учня та дати йому додаткове завдання;

 • в) з’ясувати, в чому полягає утруднення і допомогти

 • його подолати.Обробка результатів

 • 1-4 бали — рівень знань щодо поняття домашньої роботи як форми організації навчання в школі є низьким

 • 5-8 балів — рівень знань щодо поняття домашньої роботи як форми організації навчання в школі є середнім

 • 9-12 балів — рівень знань щодо поняття домашньої роботи як форми організації навчання в школі є високимРезультати анкетування, які демонструють рівень знань студентів 2-4 курсів по темі «Домашня навчальна робота молодших школярів з іноземної мови» факультету початкового навчання ХНПУ ім. Г.С.Сковороди (у %)Основні труднощі, яких зазнали студенти під час виконання тестових завдань:

 • Труднощі у визначенні сутності поняття домашньої роботи;

 • Уміння визначити обсяг домашньої роботи для кожного класу;

 • Уміння визначати репродуктивні та творчі види домашніх завдань.Алгоритм ефективної організації домашньої роботи молодших школярів у процесі вивчення ними іноземної мови

 • складається з наступних взаємопов’язаних етапів:

 • 1) реалізація вчителем нормативно-правового

 • забезпечення організації домашніх завдань;

 • 2) забезпечення зв’язку домашньої

 • та класної роботи;

 • 3) здійснення вчителем обов’язкового інструктажу щодо виконання домашніх завдань;4) дотримання принципу

 • 4) дотримання принципу

 • систематичності та послідовності,

 • зв’язку домашньої навчальної роботи

 • з життєвим досвідом дитини;

 • 5) передбачення вчителем можливих труднощів школярів щодо виконання домашньої роботи, що, у свою чергу, повинно складатися зі з’ясування та ліквідації причин труднощів школярів, наприклад, відсутності прийомів раціональної організації праці, диференціації домашніх завдань (репродуктивних, конструктивних та творчих) у залежності від підготовки учнів, їх індивідуальних особливостей сприйняття, пам’яті, мислення, здійснення різних способів диференціювання домашньої навчальної роботи: за змістом; за формою; за джерелом; за часом;

 • 6) а також налагодження співпраці з батьками учнів: проведення консультацій щодо надання необхідної допомоги різним типам слабковстигаючих та обдарованих учнів; участь у батьківських зборах тощо.Увесь розроблений нами алгоритм

 • Увесь розроблений нами алгоритм

 • передбачає кінцевий результат –

 • ефективну організацію

 • домашньої роботи молодших школярів

 • у процесі вивчення іноземної мови,

 • яка забезпечувала б

 • більш високу

 • результативність навчання,

 • розвиток пізнавального інтересу

 • та здібностей учнів.

 • Даний результат

 • має насамперед забезпечуватися

 • реалізацією вчителем

 • нормативно-правового забезпечення

 • організації домашніх завдань,

 • без чого він не може існувати.Дякую за увагу!

 • Дякую за увагу!Каталог: attachments
attachments -> Робота з епіграфом
attachments -> Водичка, водяний, підводний водичка, водяний, підводний
attachments -> Поглибити і узагальнити знання учнів про додаток; формувати вміння ставити запитання до другорядних членів речення, визначати способи вираження додатку
attachments -> Поглибити знання учнів про другорядні члени речення; формувати навички розпізнавання їх у реченні, дати поняття про поширені і непоширені речення
attachments -> Рід невідмінюваних іменників визначається так
attachments -> 1. Дано одне речення. Скласти програму, яка визначає з якої букви починається друге слово в реченні
attachments -> 1. Роль козацтва в захисті південних кордонів українських земель
attachments -> Урок до нас прийшов за розкладом сьогодні


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка