Послідовність аналітичного процесуДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b. • На сьогодні книгозбірні залишаються одним із найважливіших сегментів наукової комунікації й освіти, які не лише забезпечують широкий доступ до оперативної та повноцінної інформації, національних і зарубіжних ресурсів, різноманітних інформаційних баз даних, а й виконують функції наукових установ. • Специфіка інформаційно-аналітичних досліджень полягає в тому, що вони потребують пошуку й опрацювання не окремих документів, а вихідної інформації, яка відповідає інформаційним потребам і запитам користувачів із застосуванням сучасного аналітичного інструментарію.складання бібліографічного опису;

 • складання бібліографічного опису;

 • систематизація книжково-документного потоку;

 • каталогізація, індексування рукописів та друкованих видань;

 • класифікація документів на основі певних наукових систем;

 • анотування, реферування документних джерел;

 • бібліографічна евристика тощо.Послідовність аналітичного процесу:

 • Послідовність аналітичного процесу:

 • постановка завдання;

 • накопичення інформації;

 • систематизація й оброблення інформації;

 • оцінювання, інтерпретація даних;

 • узагальнення;

 • прогноз розвитку ситуації;

 • наочне представлення результатів проведеного аналізу з подальшим розповсюдженням інформації. • (2012–2014 рр.)

 • наук. керівник – канд. іст. наук,  старш. наук. співроб. О. В. Воскобойнікова-Гузєва.стислі теоретичні відомості про один із видів інформаційних документів – оглядовий.

 • стислі теоретичні відомості про один із видів інформаційних документів – оглядовий.

 • У виданні охарактеризовано оглядові документи, їхню структуру, основні етапи, загальну методику, технологічні процеси з їх укладання.

 • Проаналізовано види оглядів. Акцентовано увагу на особливостях підготовки бібліографічних, реферативних та аналітичних оглядів.У практичному посібнику висвітлено сутність аналітико-синтетичного опрацювання інформації,

 • У практичному посібнику висвітлено сутність аналітико-синтетичного опрацювання інформації,

 • охарактеризовано основні загальнонаукові методи, використовувані під час макро- й мікроаналітичного згортання інформації,

 • запропоновано визначення та здійснено класифікацію реферативних документів, описано теорію, методику й практику реферування. • Запропоновано концептуальні рішення щодо ієрархічної побудови й розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти й практики України та інформаційної інфраструктури ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Представлено можливість виконання цих рішень та реалізації відповідних процесів.Електронні інформаційно-аналітичні ресурси систематизовано за розділами:

 • Електронні інформаційно-аналітичні ресурси систематизовано за розділами:

 • «Аналітичні огляди»

 • «Аналітичні публікації»

 • «Моніторинг ЗМІ з питань освіти й науки»

 • «Результати наукової діяльності установ НАПН України»

 • «Тематичні реферативні огляди»

 • «Бібліографічні матеріали з актуальних питань педагогіки та психології».

Інформаційно-аналітичні матеріали цієї рубрики висвітлюють здобутки сучасних українських педагогів, узагальнюють інноваційний світовий педагогічний досвід, сприяють осмисленню науковою та освітянською спільнотою актуальності й важливості новаторського поступу, а також розширюють ІР із питань реформування та модернізації сучасної освіти.

 • Інформаційно-аналітичні матеріали цієї рубрики висвітлюють здобутки сучасних українських педагогів, узагальнюють інноваційний світовий педагогічний досвід, сприяють осмисленню науковою та освітянською спільнотою актуальності й важливості новаторського поступу, а також розширюють ІР із питань реформування та модернізації сучасної освіти.

 • Проект «Педагоги-новатори України» призначено для широкого кола фахівців, котрі цікавляться передовими здобутками національної педагогічної науки, освіти й практики.

(рубрику запроваджено з 2009 р., оприлюднено понад 100 аналітичних оглядів)

 • (рубрику запроваджено з 2009 р., оприлюднено понад 100 аналітичних оглядів)

 • Це аналіз публікацій освітніх ЗМІ, до якого вносять назву видання, його номер і дату, назву статті, посилання на електронний ресурс, безпосередньо аналітичний огляд.

 • Джерелами моніторингу ЗМІ є Інтернет, друковані загальнонаціональні та/або регіональні засоби масової інформації з питань освіти, культури, педагогічної науки.

 • Даний інформаційно-аналітичний ресурс дозволяє дистантним користувачам швидко отримати інформацію про відображення конкретної теми в системі соціальних комунікацій без ознайомлення з повними текстами статей, а також слугує основою для подальших статистичних та аналітичних досліджень.

(рубрику запроваджено із 2008 р.)

 • (рубрику запроваджено із 2008 р.)

 • Це інформаційно-аналітична рубрика веб-порталу ДНПБ України ім. В. О.Сухомлинського, де висвітлюються результати науково-інформаційної діяльності відділень академії та щорічні підсумки загальних зборів НАПН України.

 • Аналітичні огляди за даною тематикою

 • оприлюднюються щороку.(рубрику започатковано в 2010 р.)

 • (рубрику започатковано в 2010 р.)

 • Представлені тут статті та огляди висвітлюють проблемні аспекти реформування зарубіжної освітньої системи, зокрема Франції, Польщі, Туреччини, Казахстану, Німеччини, країн Балтії, Ізраїлю, Фінляндії тощо.

 • На сьогодні оприлюднено 17 оглядів.

 • Також ці дослідження опубліковано у віснику НАПН України «Педагогіка і психологія», що входить до переліку друкованих видань, затвердженого ВАК України.

Аналіз інформаційно-аналітичної діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як галузевого бібліотечного комплексу дає підстави констатувати, що реорганізація інформаційної функції книгозбірні скерувала розвиток бібліотечно-інформаційної системи на створення аналітичної продукції й послуг для задоволення фахових потреб споживачів.

 • Аналіз інформаційно-аналітичної діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як галузевого бібліотечного комплексу дає підстави констатувати, що реорганізація інформаційної функції книгозбірні скерувала розвиток бібліотечно-інформаційної системи на створення аналітичної продукції й послуг для задоволення фахових потреб споживачів.

 • Відповідно до цього, бібліотека зацікавлена в удосконаленні якості кадрового складу, що призвело до появи нового ядра бібліотечних фахівців – аналітиків.Інформаційно-аналітична продукція, передусім електронні інформаційно-аналітичні ресурси, які забезпечують доступ до оперативної інформації – це один із актуальних засобів для створення комфортного інформаційного середовища, що привабить у книгозбірню якісно нового читача.

 • Інформаційно-аналітична продукція, передусім електронні інформаційно-аналітичні ресурси, які забезпечують доступ до оперативної інформації – це один із актуальних засобів для створення комфортного інформаційного середовища, що привабить у книгозбірню якісно нового читача.заснування галузевого інформаційно-аналітичного періодичного видання з питань педагогіки, психології й освіти на платформі Open Journal System;

 • заснування галузевого інформаційно-аналітичного періодичного видання з питань педагогіки, психології й освіти на платформі Open Journal System;

 • забезпечення інформаційної взаємодії з інформаційно-аналітичними центрами в Україні;запровадження дистантного інформаційно-аналітичного обслуговування;

 • запровадження дистантного інформаційно-аналітичного обслуговування;

 • проведення бібліометричних і наукометричних досліджень щодо галузевих баз даних із сучасних проблем педагогіки, психології й освіти, що формуються ДНПБ України ім.В.О.Сухомлинського;

 • забезпечення організаційно-методичної підтримки розвитку інформаційно-аналітичної діяльності освітянських бібліотек.

Каталог: 7998


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка