Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. №976 "Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади". Внутрішньовідомчі розпорядчі документи: накази, дорученняДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.
ТипПостанова


Сприяння проведенню

 • Сприяння проведенню

 • громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р.

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р.

 • № 976 “Про затвердження Порядку сприяння проведенню

 • громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади”.

 • Внутрішньовідомчі розпорядчі документи: накази, доручення,

 • розпорядження.1. Інститути громадянського суспільства:

 • 1. Інститути громадянського суспільства:

 • 1) громадські обʼєднання;

 • 2) професійні спілки та їх обʼєднання;

 • 3) творчі спілки;

 • 4) організації роботодавців та їх обʼєднання;

 • 5) благодійні організації;

 • 6) релігійні організації;

 • 7) органи самоорганізації населення;

 • 8) недержавні засоби масової інформації;

 • 9) інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до

 • законодавства.

 • 2. Громадська рада, утворена при органі виконавчої влади може проводити громадську експертизу діяльності органу, при якому вона утворена.Орган виконавчої влади сприяє інституту громадянського суспільства у проведенні громадської експертизи у разі надходження від нього письмового запиту, який повинен містити:

 • Орган виконавчої влади сприяє інституту громадянського суспільства у проведенні громадської експертизи у разі надходження від нього письмового запиту, який повинен містити:

 • - найменування інституту громадянського суспільства;

 • - відомості про його легалізацію, місцезнаходження та електронну адресу (за наявності);

 • - предмет і мету громадської експертизи;

 • - перелік документів та інших матеріалів, необхідних для проведення громадської експертизи;

 • - адресу, за якою повинна надсилатися відповідь на запит, або прізвище, ім'я та по батькові особи, уповноваженої одержати таку відповідь, її контактний телефон і електронну адресу (за наявності).- предмет і мету громадської експертизи;

 • - предмет і мету громадської експертизи;

 • - перелік документів та інших матеріалів, необхідних для проведення громадської експертизи;

 • - адресу, за якою повинна надсилатися відповідь на запит, або прізвище, ім'я та по батькові особи, уповноваженої одержати таку відповідь, її контактний телефон і електронну адресу (за наявності);

 • - копію протоколу засідання, на якому було прийнято рішення про проведення громадської експертизи. • День надходження письмового запиту є датою початку проведення громадської експертизи. • Орган виконавчої влади після надходження письмового запиту щодо проведення громадської експертизи видає у тижневий строк наказ (розпорядження) про проведення такої експертизи.1. Прізвище, ім'я, по батькові та посада особи (осіб), відповідальної (відповідальних) за забезпечення взаємодії з інститутом громадянського суспільства, громадською радою під час проведення громадської експертизи.

 • 1. Прізвище, ім'я, по батькові та посада особи (осіб), відповідальної (відповідальних) за забезпечення взаємодії з інститутом громадянського суспільства, громадською радою під час проведення громадської експертизи.

 • 2. Рішення про утворення (у разі потреби) робочої групи для підготовки необхідних матеріалів із залученням представників інституту громадянського суспільства, громадської ради, що ініціювали проведення громадської експертизи.

 • 3. Перелік заходів, що здійснюватимуться з метою підготовки матеріалів, які надаватимуться інституту громадянського суспільства, громадській раді.

 • 4. Завдання щодо розміщення на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади інформації про надходження запиту щодо проведення громадської експертизи, тексту наказу (розпорядження) про проведення громадської експертизи та заходи, здійснені з метою сприяння її проведенню. • Інформація про надходження запиту щодо проведення громадської експертизи, текст наказу (розпорядження) та заходи, здійснені органом виконавчої влади з метою сприяння її проведенню, у тижневий строк розміщується на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади.Орган виконавчої влади подає інституту громадянського суспільства, громадській раді матеріали або завірені в установленому порядку їх копії чи надсилає їх в електронній формі протягом п’яти робочих днів з моменту видання наказу (розпорядження) про проведення громадської експертизи.

 • Орган виконавчої влади подає інституту громадянського суспільства, громадській раді матеріали або завірені в установленому порядку їх копії чи надсилає їх в електронній формі протягом п’яти робочих днів з моменту видання наказу (розпорядження) про проведення громадської експертизи.

 • У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк надання матеріалів може бути продовжено до 20 робочих днів. • Орган виконавчої влади подає інституту громадянського суспільства необхідні матеріали або завірені в установленому порядку їх копії з урахуванням вимог, визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації».У проведенні громадської експертизи може бути відмовлено у разі, коли:

 • У проведенні громадської експертизи може бути відмовлено у разі, коли:

 • - її предмет та мета суперечать законодавству, виходять за межі компетенції відповідного органу виконавчої влади;

 • - запит щодо проведення громадської експертизи не відповідає вимогам, визначеним пунктом 3 Порядку.

 • У такому разі орган виконавчої влади у тижневий строк після надходження запиту повідомляє інституту громадянського суспільства, громадській раді про відмову у проведенні громадської експертизи з чітким обґрунтуванням і зазначенням підстав для відмови. • Не допускається проведення громадської експертизи, якщо посадові особи органу виконавчої влади чи їх близькі родичі є засновниками або входять до керівних органів відповідного інституту громадянського суспільства, громадської ради.Експертні пропозиції, підготовлені за результатами громадської експертизи ініціатором громадської експертизи, подаються органу виконавчої влади у письмовій та електронній формі із зазначенням:

 • Експертні пропозиції, підготовлені за результатами громадської експертизи ініціатором громадської експертизи, подаються органу виконавчої влади у письмовій та електронній формі із зазначенням:

 • - інформації про ініціатора громадської експертизи; предмета і мети громадської експертизи; відомостей про експертів, які проводили громадську експертизу;

 • - відомостей про проведення засідання робочої групи з підготовки матеріалів для проведення громадської експертизи (у разі утворення);

 • - обґрунтованої оцінки діяльності органу виконавчої влади та ефективності прийняття і виконання ним рішень, програм, реалізації владних повноважень;

 • - пропозицій щодо розв’язання суспільно значущих проблем та підвищення ефективності діяльності органу виконавчої влади.

 • Експертні пропозиції повинні стосуватися повноважень органу виконавчої влади та містити чіткі рекомендації і заходи з їх впровадження. • У разі коли ініціатор громадської експертизи не подав експертні пропозиції у тримісячний строк від початку проведення громадської експертизи, експертиза вважається такою, що не відбулася.Орган виконавчої влади після надходження експертних пропозицій:

 • Орган виконавчої влади після надходження експертних пропозицій:

 • 1) розміщує їх у тижневий строк на власному офіційному веб-сайті;

 • 2) розглядає їх на найближчому засіданні колегії за участю представників ініціатора громадської експертизи.

 • У разі коли колегію не утворено, експертні пропозиції у двотижневий строк розглядає керівник органу виконавчої влади за участю представників ініціатора громадської експертизи. • 3) розробляє і затверджує за результатами розгляду експертних пропозицій заходи, спрямовані на їх реалізацію.

 • Експертні пропозиції враховуються органом виконавчої влади під час підготовки програм соціально-економічного розвитку, державних цільових та регіональних програм, формування бюджетів відповідного рівня, вирішення питань поточної діяльності. • 4) у десятиденний строк подає ініціатору громадської експертизи, письмову відповідь про результати розгляду експертних пропозицій та заходи, спрямовані на їх реалізацію;

 • 5) одночасно розміщує відповідну інформацію у засобах масової інформації та на власному офіційному веб-сайті;6) надсилає в письмовій та електронній формі Секретаріату Кабінету Міністрів України для розміщення на урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада»:

 • 6) надсилає в письмовій та електронній формі Секретаріату Кабінету Міністрів України для розміщення на урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада»:

 • - інформацію про найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, поштову адресу, контактні дані ініціатора громадської експертизи, предмет та строки її проведення;

 • - експертні пропозиції, подані за результатами проведеної громадської експертизи;

 • - затверджені органом виконавчої влади заходи для реалізації експертних пропозицій;

 • - відповідь ініціатору громадської експертизи про результати розгляду експертних пропозицій та заходи для їх реалізації.Секретаріат Кабінету Міністрів України супроводжує Реєстр громадських експертиз діяльності органів виконавчої влади на урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада”

 • Секретаріат Кабінету Міністрів України супроводжує Реєстр громадських експертиз діяльності органів виконавчої влади на урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада”

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка