Постанова кабінету міністрів УкраїниДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.
#1447
ТипПостановаПостанова кабінету міністрів України

 • Постанова кабінету міністрів України

 • від 11 травня 2006 року № 614

 • “Про затвердження Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади”

 • Мета і завдання Програми

 • Мета Програми полягає у підвищенні результативності та ефективності діяльності органів виконавчої влади.

 • Завданням Програми є запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2009. (наказ Держспоживстандарту України від 22 червня 2009 р. № 225 з 2009–09–01 на заміну ДСТУ ISO 9001–2001) • затверджено основні засади створення та запровадження системи управління якістю в органах державної податкової служби України:

 • Основи державної політики щодо створення системи управління якістю.

 • Принципи створення та запровадження системи управління якістю.

 • Базовий план створення, запровадження та розвитку системи. управління якістю в органах державної податкової служби України.

 • Фінансування створення системи управління якістю.

 • Очікувані результати запровадження.ISO – світова Федерація національних органів по стандартизації, що об’єднує майже 100 країн-учасників. З 2004 року Україна також входить до ISO.

 • ISO – світова Федерація національних органів по стандартизації, що об’єднує майже 100 країн-учасників. З 2004 року Україна також входить до ISO.

 • Система управління якістю відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2000 ефективно функціонує в органах державного управління більшості країн ЄС.

 • В Японії система управління якістю запроваджена майже у 90% муніципальних органів.Головною метою використання стандарту

 • Головною метою використання стандарту

 • ISO 9001 є:

 • надання споживачам впевненості у тому, що організація здатна стабільно задовільняти їх вимоги;

 • надання керівництву організації впевненості у тому, що вона здатна стабільно задовільняти вимоги споживачів;

 • надання працівникам організації впевненості у тому, що вони чітко, якісно та в повному обсязі виконують свої обов’язки та поставлені завдання.Область поширення стандарту ISO 9001:

 • Область поширення стандарту ISO 9001:

 • довго - та короткотермінове планування (включаючи розробку політики та встановлення цілей);

 • дослідження потреб споживачів та взаємодія з ними;

 • розробка нових та удосконалення існуючих послуг;

 • закупівлі послуг та продукції;

 • надання послуг (включаючи перевірку їх якості);

 • управління персоналом;

 • управління інфраструктурою;

 • управління інформаційними ресурсами, документацією та даними;

 • контроль, аналіз та удосконалення діяльності.Переваги використання стандарту ISO 9001:

 • Переваги використання стандарту ISO 9001:

 • чітке визначення послуг, які надаються, та вимог до їх якості;

 • чітке визначення та документування процесів діяльності;

 • чіткий розподіл завдань та відповідальності;

 • визначення процесу взаємодії між підрозділами;

 • впровадження підходів до управління, апробованих у світовій практиці;

 • можливість контролю та управління змінами.

 • Результати використання стандарту ISO 9001:

 • більш ефективний контроль та управління;

 • зменшення кількості помилок;

 • підвищення задоволеності споживачів;

 • зменшення неефективних витрат (в т. ч. витрат часу);

 • покращання іміджу організації;

 • підвищення задоволеності персоналу.Пріорітетні напрями політики держави щодо створення системи управління якістю

 • Пріорітетні напрями політики держави щодо створення системи управління якістю

 • визначення порядку координації діяльності органів виконавчої влади щодо запровадження системи управління якістю;

 • інформаційно-методичне забезпечення запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади;

 • організація навчання керівників та фахівців органів виконавчої влади з питань запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю;

 • контроль за запровадженням та ефективністю подальшого функціонування системи управління якістю в органах виконавчої влади.Шляхи виконання Програми

 • Шляхи виконання Програми

 • Етап перший – запровадження системи управління якістю в центральних апаратах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, апаратах Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

 • Етап другий – запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю в територіальних органах міністерств та інших центральних органах виконавчої влади, міністерствах та республіканських комітетах Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а також районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністраціях.Базовий план створення системи управління якістю в органах ДПС України

 • Базовий план створення системи управління якістю в органах ДПС України

 • Початковий етап

 •  Організаційне забезпечення та розподіл відповідальності.

 • Навчання та мотивація персоналу при створенні та запровадженні системи управління якістю.

 • Визначення переліку послуг органів державної податкової служби України та категорій споживачів цих послуг

 • Перший етап. Вивчення, аналіз та прийняття рішень

 • Проведення базового обстеження діяльності органів державної податкової служби України.

 • Інформування персоналу під час обстежень.

 • Прийняття рішення за результатами обстеження.

 • Визначення структури процесів.

 • Визначення відповідальності за процеси.

 • Визначення обсягу та структури документації системи управління якістю.

 • Другий етап. Розробка документації

 • Організаційне забезпечення розробки і розподіл відповідальності.

 • Розробка документованих описів процесів системи управління

 • Розробка інструкцій, які конкретизують порядок виконання процесів.

 • Презентація документів системи управління якістю.

 • Перегляд положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій.Базовий план запровадження та розвитку системи управління якістю в органах ДПСУ

 • Базовий план запровадження та розвитку системи управління якістю в органах ДПСУ

 • Організація запровадження

 • шляхом видання відповідного наказу про запровадження та затвердження такої документації.

 • Планування та проведення внутрішніх аудитів

 • з метою визначення відповідності діяльності структурних підрозділів органів державної податкової служби України розробленій документації та вимогам стандарту.

 • Оперативне коригування документів

 • під час внутрішніх аудитів може виникнути необхідність доопрацювати та внести зміни у документах системи управління якістю.

 • Організація моніторингу діяльності в рамках системи управління якістю

 •  Проведення аналізу системи управління якістю керівництвом Державної податкової адміністрації України

 • Подальший розвиток системи управління якістю в органах ДПСУ

 • Після запровадження документації системи управління якістю необхідно забезпечити механізми її постійного аналізу та удосконалення:

 •   Зміни системи управління якістю при зміні вимог законодавчих та нормативно-правових актів щодо діяльності органів державної податкової служби України.

 •  Зміни системи управління якістю при виявленні невідповідностей чи проблем у діяльності органів державної податкової служби України.

 • Удосконалення системи управління якістю у рамках певного циклу.

 •  Ініціювання перегляду нормативних документів, що регламентують діяльність органів державної податкової служби України. На цьому етапі створюється механізм внесення необхідних змін до певних документів (насамперед - положень) та підготовки відповідних обґрунтувань для керівництва Державної податкової адміністрації України.Основним документом системи управління якістю є Настанова з якості, яка включає:

 • Основним документом системи управління якістю є Настанова з якості, яка включає:

 • посилання на нормативні документи, які регулюють діяльність ОВВ;

 • політику ОВВ;

 • перелік послуг, що надаються ОВВ, категорії споживачів цих послуг;

 • організаційну структуру ОВВ;

 • структуру процесів ОВВ, їх послідовність та взаємозв’язок;

 • коротка інформація про порядок виконання процесів. • Процес – це послідовність узгоджених дій, що перетворюють певні входи (інформаційні або матеріальні) на відповідні виходи.

 • Може бути представлений у вигляді блок-схеми з відповідними поясненнями до кроків.

В ОВВ можуть бути виділені такі процеси

 • В ОВВ можуть бути виділені такі процесиДля кожного процесу повинні бути визначені:

 • Для кожного процесу повинні бути визначені:

 • відповідальність за його виконання та досягнення визначених результатів;

 • взаємозв’язок процесу з організаційною структурою ОВВ, структурні підрозділи, що залучені до виконання процесу та їх взаємодію;

 • порядок виконання діяльності в рамках процесу;

 • взаємодія з іншими процесами та/або споживачами й іншими зовнішніми організаціями (узгоджені входи та виходи);

 • показники ефективності на моніторингу виконання процесупідвищення результативності та ефективності державного управління, зокрема в результаті зменшення необґрунтованих витрат, в тому числі витрат часу;

 • підвищення результативності та ефективності державного управління, зокрема в результаті зменшення необґрунтованих витрат, в тому числі витрат часу;

 • врахування в діяльності органів виконавчої влади потреби споживачів у конкретних послугах та забезпечити належну якість їх надання;

 • здійснення чіткї регламентації діяльності посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави;

 • визначення переліку послуг, що надаються органами виконавчої влади;

 • забезпечення прозорості прийняття управлінських рішень та підвищення їх якості;

 • забезпечення формування позитивного міжнародного іміджу України.В органах Державної податкової служби України завершено перший етап Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади – впроваджено систему управління якістю на рівні центрального апарату.

 • В органах Державної податкової служби України завершено перший етап Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади – впроваджено систему управління якістю на рівні центрального апарату.

 • На підставі проведення органом сертифікації ТОВ МЦЯ „ПРИРОСТ” сертифікаційного аудиту ДПА України видано Сертифікат на систему управління якістю, яким посвідчується, що система управління якістю стосовно надання послуг державного управління загального характеру, що здійснює Державна податкова адміністрація України згідно з чинними в Україні документами, відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2009.З прийняттям Верховною Радою України Податкового Кодексу у 2011 році буде здійснено коригування документів, що регламентують функціонування СУЯв ДПА України. Зокрема, буде внесено зміни до затверджених методик надання послуг з метою врахування змін нового податкового законодавства.

 • З прийняттям Верховною Радою України Податкового Кодексу у 2011 році буде здійснено коригування документів, що регламентують функціонування СУЯв ДПА України. Зокрема, буде внесено зміни до затверджених методик надання послуг з метою врахування змін нового податкового законодавства.

 • З 1 січня 2011 року в органах ДПС розпочато виконання другого етапу запровадження системи управління якістю, визначеного Програмою запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 року № 614 „Про затвердження Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади” зі змінами та доповненнями, а саме: впровадження системи управління якістю у державних податкових інспекціях.Каталог: Kursi 2013 -> 8 SQL -> sqldk
sqldk -> Проходження державної служби. Правовий статус державного службовця мета: Розкрити сутність та особливості державної служби в Україні
sqldk -> Загальна модель організаційної структури
sqldk -> Технології підтримки прийняття рішень у діяльності органів дпс україни
sqldk -> Європейська інтеграція та економічний І соціальний розвиток україни мета
sqldk -> Українська ділова мова в державних установах мета: Удосконалення мовної компетенції працівників державної податкової служби
sqldk -> Проект модернізації державної податкової служби


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка