Потужний інструмент у підготовці країн до вступу до єс (для країн-кандидатів)Дата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.

Потужний інструмент у підготовці країн до вступу до ЄС (для країн-кандидатів) (діє з 1998 року, понад 2 тис. проектів)

 • Потужний інструмент у підготовці країн до вступу до ЄС (для країн-кандидатів) (діє з 1998 року, понад 2 тис. проектів)

 • Пріоритетна мета Twinning – сприяння впровадженню законодавства, стандартів і норм Європейського Союзу

 • Передбачає передачу “ноу-хау” та передової практики між державними органами країн-членів ЄС та їхніми українськими партнерами

 • Для України – інструмент інтеграції ключових секторів економіки (доступний з 2005 року)

 • Інструмент інституціонального розвитку і нова форма безпосереднього технічного співробітництва між органами влади держав - членів ЄС та України

 • Проекти Twinning реалізуються через систему державної служби в рамках співпраці двох аналогічних органів державної влади. Участь у них беруть державні службовці двох країн з метою досягнення обов’язкових результатів, визначених країною – бенефіціаром відповідно до національних пріоритетів розвитку та пріоритетів співпраці з ЄС

 • Проекти Twinning не є одностороннім наданням технічної допомоги країною-членом ЄС країні-бенефіціару. Це співпраця партнерів

 • Twinning не копіює систему країн-членів ЄС в країні-бенефіціарі, а адаптує стандарти ЄС до наявних умов таким чином, щоб вона ефективно функціонувала

Робочий план містить 33 проектів Twinning (проекти на стадії підготовки та реалізації):

 • Робочий план містить 33 проектів Twinning (проекти на стадії підготовки та реалізації):

 • 10 проектів Twinning у сферах регулювання ринку електроенергетики, цивільної авіації, норм та стандартів, конкурентної політики, акредитації, космічних технологій, державного внутрішнього фінансового контролю, транспорту (2 проекти) та внутрішніх справ – на стадії імплементації;

 • 6 проектів Twinning у сфері юстиції, регулювання ринку газу, державної служби, санітарних та фітосанітарних заходів, інвестиційної, монетарної політики – на етапі підготовки Twinning-контракту;

 • 8 проектів Twinning у сферах енергетики, митних справ, фінансового контролю, навколишнього середовища, адміністративного судочинства, статистики, державної служби та муніципальної інфраструктури – на етапі підготовки проектів технічних завдань (Twinning Fiches);

 • 3 проекти Twinning у соціальній сфері, сфері зайнятості та зовнішнього аудиту – на етапі підготовки технічних завдань для експертів рамкових контрактів.

 • 6 проектів знаходяться на етапі ідентифікаціїУ рамках Національної програми ЄІСП Європейським Союзом прийняте рішення щодо фінансування проекту “Twinning та технічна допомога, спрямована на підтримку впровадження Європейської політики” в розмірі 20 млн.євро

 • У рамках Національної програми ЄІСП Європейським Союзом прийняте рішення щодо фінансування проекту “Twinning та технічна допомога, спрямована на підтримку впровадження Європейської політики” в розмірі 20 млн.євро

 • Угода про фінансування проекту “Twinning та технічна допомога, спрямована на підтримку впровадження Європейської політики” разом із заявою від імені Уряду України підписана Міністром економіки України, Національним координатором з питань допомоги Європейського Союзу, 30.07.2008 року

здійснює спрямування та координацію діяльності з підготовки та реалізації програми Twinning в Україні через створення та функціонування Адміністративного офісу програми Twinning (Указ Президента України від 6 жовтня 2005 року № 1424 “Питання забезпечення впровадження програми Twinning в Україні”).

 • здійснює спрямування та координацію діяльності з підготовки та реалізації програми Twinning в Україні через створення та функціонування Адміністративного офісу програми Twinning (Указ Президента України від 6 жовтня 2005 року № 1424 “Питання забезпечення впровадження програми Twinning в Україні”).Керівництво ЄК з питань використання інструменту Twinning (2007)

 • Керівництво ЄК з питань використання інструменту Twinning (2007)

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.07 № 154 зі змінами „Про затвердження Порядку організації роботи з підготовки та реалізації проектів Twinning в Україні”

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2008 р. N 868 «Про внесення змін до Порядку організації роботи з підготовки та реалізації проектів Twinning в Україні»

 • Методичні рекомендації з використання інструменту Twinning в Україні (затверджені наказом Головдержслужби України від 01.07.2008 № 175)

 • Положення про здійснення моніторингу підготовки проектів Twinning в Україні (затверджене наказом Головдержслужби України від 11.07.2008 № 191, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.09.2008 за № 907/15598)проект Twinning (далі - проект) - проект технічної допомоги ЄС, який полягає в організації співпраці державного органу (установи) держави - члена ЄС (далі - держава-партнер) з відповідним державним органом (установою) України - бенефіціаром проекту з метою обміну досвідом та надання допомоги в питаннях державного управління та адаптації законодавства України до законодавства ЄС

 • проект Twinning (далі - проект) - проект технічної допомоги ЄС, який полягає в організації співпраці державного органу (установи) держави - члена ЄС (далі - держава-партнер) з відповідним державним органом (установою) України - бенефіціаром проекту з метою обміну досвідом та надання допомоги в питаннях державного управління та адаптації законодавства України до законодавства ЄС

 • (визначення понять згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2008 р. N 868 «Про внесення змін до Порядку організації роботи з підготовки та реалізації проектів Twinning в Україні»)Twinning-контракт (далі - контракт) - договір, що укладається у формі, визначеній Європейською Комісією, між державним органом (установою) держави-партнера та Європейською Комісією за погодженням з державним органом (установою) України - бенефіціаром проекту і Головдержслужбою. Обов'язковим додатком до контракту є робочий план, у якому визначаються обов'язкові результати реалізації проекту, заходи, що передбачається здійснити для їх досягнення, із зазначенням строку і критеріїв виконання, а також обов'язків учасників проекту;

 • Twinning-контракт (далі - контракт) - договір, що укладається у формі, визначеній Європейською Комісією, між державним органом (установою) держави-партнера та Європейською Комісією за погодженням з державним органом (установою) України - бенефіціаром проекту і Головдержслужбою. Обов'язковим додатком до контракту є робочий план, у якому визначаються обов'язкові результати реалізації проекту, заходи, що передбачається здійснити для їх досягнення, із зазначенням строку і критеріїв виконання, а також обов'язків учасників проекту;

 • технічне завдання - опис проекту, в якому визначаються обов'язкові результати, що повинні бути досягнуті в ході реалізації проекту.

 • (визначення понять згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2008 р. N 868 «Про внесення змін до Порядку організації роботи з підготовки та реалізації проектів Twinning в Україні»)Середня тривалість проекту – 1 – 2 роки

 • Середня тривалість проекту – 1 – 2 роки

 • Середній бюджет проекту – 1 – 2 млн. євро

 • Проекти Twinning мають характер гранту Європейської Комісії, реалізуються за встановленими нею процедурами та правилами.

 • Європейською Комісію фінансуються :

  • робота та перебування постійного технічного радника у країні-бенефіціарі
  • робота середньо- та короткострокових експертів
  • витрати на підготовку та менеджмент проекту
  • семінари, круглі столи, конференції (частково)
  • навчальні візити
  • робота державної установи країни-члена ЄС щодо реалізації проекту (на території держав-членів ЄС)
  • витрати на усний та письмовий переклад
  • витрати на аудит


Одним з основних вимог інструменту Twinning є спільна участь партнерів у реалізації проекту, що передбачає:

 • Одним з основних вимог інструменту Twinning є спільна участь партнерів у реалізації проекту, що передбачає:

  • спільну роботу: державний орган – бенефіціар проекту має забезпечити відповідні кадрові ресурси для успішної реалізації проекту
  • співфінансування:
   • надання постійному раднику проекту з дня його прибуття в Україну відповідного офісного приміщення, оснащеного меблями, комп'ютерною технікою з підключенням до Інтернет, засобами міжнародного телефонного (факсимільного) та електронного зв'язку, копіювальною технікою
   • надання для проведення тренінгів, семінарів, конференцій, інших заходів у рамках проекту приміщень, оснащених спеціальним обладнанням для презентацій та синхронного перекладу
   • конференцій, круглих столів, публікації тощо.
  • спільну відповідальність за реалізацію проекту, в тому числі впровадження результатів проекту після його завершення
 • Відповідальність за фінансування визначається контрактом. • Погодження проекту технічного завдання (Twinning Fiche) та проекту Twinning-контракту

 • Призначення керівника проекту від України, партнера постійного радника проекту

 • Утворення робочих груп з питань підготовки та реалізації проекту Twinning

 • Визначення працівників для реалізації проекту та розподіл обов'язків між ними

У сфері сприяння реформам міжрегіональна програма використовує інструмент — TAIEX

 • У сфері сприяння реформам міжрегіональна програма використовує інструмент — TAIEX

 • TAIEX чи технічна допомога й обмін інформацією — інструмент Генерального директорату з розширення Європейської Комісії.

 • TAIEX допомагає країнам у процесі наближення, застосування та реалізації законодавства ЄС.Головні завдання TAIEX:

 • Головні завдання TAIEX:

 • надання короткотермінової технічної допомоги і порад щодо впровадження законодавства ЄС в національне законодавство країн-бенефіціарів і щодо відповідного управління, імплементації та впровадження такого законодавства;

 • технічне навчання і попередня допомога партнерам і зацікавленим особам країн- бенефіціарів;

 • інформаційне посередництво, що передбачає збір інформації та її доступність;

 • надання інструментів баз даних для спрощення і моніторингу прогресу в наближенні та визначення потреб технічної допомоги.

 • Бенефіціарами допомоги TAIEX є як державні, так і приватні органи, які відіграють у країнах-бенефіціарах важливу роль у впровадженні, імплементації та реалізації законодавства ЄС.Головні цільові групи:

 • Головні цільові групи:

 • державні службовці, що працюють у державних органах на національному та субнаціональному рівнях, та місцеві органи влади;

 • судові та правозастосувальні органи;

 • члени парламентів та державні службовці, які працюють у парламентах та законодавчих радах;

 • професійні та комерційні асоціації, які представляють соціальних партнерів, а також представники торгових палат і асоціацій роботодавців;

 • перекладачі, редактори законодавчих текстів.

 • Україна, поряд з іншими партнерськими країнами, є країною-бенефіціаром TAIEX.

 • TAIEX не надає прямої підтримки окремим громадянам чи індивідуальним компаніям.Sigma — спільна ініціатива Європейського Союзу та Організації з економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), що, в основному, фінансується ЄС.

 • Sigma — спільна ініціатива Європейського Союзу та Організації з економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), що, в основному, фінансується ЄС.

 • У 1992 році ОЕСР та Програма Phare Європейської Комісії започаткували ініціативу Phare для підтримки п’яти Центрально- та Східноєвропейських держав у проведенні ними реформи державного управління. З того часу Sigma розширила свою підтримку на інші країни. Діяльність Sigma в Україні фінансується в межах окремих грантів від Швеції (SIDA) та Великобританії.

 • Підтримка Sigma містить оцінку прогресу реформ і визначення пріоритетів; оцінку процесу створення інституцій та правових рамок; схему полегшення отримання допомоги від ЄС та інших донорів, допомогу у розробці проектів та впровадженні планів дій.Прикладами міжрегіональної програми також може бути програма TEMPUS.

 • Прикладами міжрегіональної програми також може бути програма TEMPUS.

 • TEMPUS (Транс’європейська схема партнерства і мобільності для університетських навчань) — одна із програм Європейського Співтовариства, розроблена для надання допомоги соціальним і економічним перетворенням у партнерських країнах. Вона сприяє розвиткові системи вищої освіти шляхом максимально збалансованого співробітництва із партнерами з країн ЄС.

 • Програма TEMPUS сприяє міжлюдським контактам, міжнародній і регіональній співпраці, створенню мережі особистих та професійних контактів між академічними спільнотами ЄС і партнерських країн.Також в рамках нової ініціативи Східного Партнерства передбачається відповідна інституційна програма, яка дасть можливість на додачу до існуючих вже програм, таких як TWINNING і TAIEX, суттєво поліпшити інституційну спроможність країни інтегруватися до ЄС.

 • Також в рамках нової ініціативи Східного Партнерства передбачається відповідна інституційна програма, яка дасть можливість на додачу до існуючих вже програм, таких як TWINNING і TAIEX, суттєво поліпшити інституційну спроможність країни інтегруватися до ЄС.

 • Буде започатковано «Програму побудови інституцій», за якою експерти Євросоюзу визначатимуть слабкі місця кожної з країн «Східного партнерства» і допомагатимуть виправити ситуацію за допомогою тренінгів, надання обладнання та технічного сприяння.

Довідка:

 • Довідка:

 • програма «Східне партнерство» є спільною ініціативою Польщі та Швеції. Вперше програму було представлено в травні 2008 року. А в червні 2008 року цю ініціативу було підтримано на засіданні Європейської Ради (саміт глав держав і урядів країн-членів ЄС).

 • Східне Партнерство є шляхом посилення ЄПС і спрямоване на реалізацію найбільш амбітної програми інституційного будівництва (детальніше див.: Eastern Partnership - an ambitious project for 21st century European foreign policy, by European Commissioner for External Relations and European Neighbourhood Policy, Benita Ferrero-Waldner, 20 February 2009).

 • Програма «Східне партнерство» розпочала діяти (на саміті ЄС та східних партнерів 7 травня у Празі після інавгурації)Головними партнерами Східного Партнерства, як відзначила Рада ЄС, є шість країн – Україна, Грузія, Білорусь, Молдова, Азербайджан і Вірменія.

 • Головними партнерами Східного Партнерства, як відзначила Рада ЄС, є шість країн – Україна, Грузія, Білорусь, Молдова, Азербайджан і Вірменія.

 • Очікується, що до охоплених програмою шести країн можуть бути частково підключені Росія та Туреччина.

 • Росія і Туреччина матимуть можливість брати участь в дискусіях в рамках Східного Партнерства, долучатися до проектів, але саме партнерство їм запропоновано не буде.Запропоновано два виміри «Східного партнерства» – двосторонній розвиток відносин країни-партнера з ЄС та багатостороння взаємодія країн-партнерів між собою і з ЄС.

 • Запропоновано два виміри «Східного партнерства» – двосторонній розвиток відносин країни-партнера з ЄС та багатостороння взаємодія країн-партнерів між собою і з ЄС.

 • У двосторонньому вимірі пріоритети концентруються навколо чотирьох ключових аспектів:

 • нові посилені угоди між ЄС та країною-партнером мали б укладатися у формі угод про асоціацію,

 • передбачаються створення поглиблених зон вільної торгівлі,

 • лібералізація візового режиму з можливістю започаткування безвізового діалогу,

 • створення спеціальної програми допомоги для зміцнення адміністративної спроможності країн-партнерів.«Ми маємо ключову стратегічну зацікавленість в стабільності їхньої (країн Східної Європи) економіки та політичній стабільності» - Комісар з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер

 • «Ми маємо ключову стратегічну зацікавленість в стабільності їхньої (країн Східної Європи) економіки та політичній стабільності» - Комісар з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер

 • Очікуваний бюджет ініціативи – 600 млн.Євро“Східне партнерство» передбачає також детальний план встановлення зон вільної торгівлі й об’єднання їх до Економічної спільноти сусідів, а також полегшення візового режиму із відповідними державами та надання додаткового фінансування.

 • “Східне партнерство» передбачає також детальний план встановлення зон вільної торгівлі й об’єднання їх до Економічної спільноти сусідів, а також полегшення візового режиму із відповідними державами та надання додаткового фінансування.

 • На відміну від політики добросусідства, у рамках «Східного партнерства» відбуватимуться регулярні зустрічі політиків.

 • Східне Партнерство жодним чином не замінює функцій інших політик і програм Європейського Союзу в Східній Європі, а є новим форматом, який виведе політику ЄС на Сході на новий рівень та надасть йому нових можливостей для подальшого розвитку.Для України, яка вже розпочала переговорні процеси і по угоді про асоціацію, і по зоні вільної торгівлі, і по скасуванню безвізового режиму, і по приєднанню до Енергетичного Співтовариства, Східне Партнерство є можливістю зафіксувати в нових нормативно-правових рамках намічені й нові перспективи інтеграції до Європейського Союзу.

 • Для України, яка вже розпочала переговорні процеси і по угоді про асоціацію, і по зоні вільної торгівлі, і по скасуванню безвізового режиму, і по приєднанню до Енергетичного Співтовариства, Східне Партнерство є можливістю зафіксувати в нових нормативно-правових рамках намічені й нові перспективи інтеграції до Європейського Союзу.

 • Україна також має всі шанси стати провідною країною в Східному Партнерстві і, таким чином, закріпити за собою роль регіонального лідера під егідою ЄС.Важлива з погляду вдосконалення законодавчої системи та проведення адміністративної реформи ідея створення спеціальної програми допомоги для зміцнення адміністративної спроможності країн-партнерів.

 • Важлива з погляду вдосконалення законодавчої системи та проведення адміністративної реформи ідея створення спеціальної програми допомоги для зміцнення адміністративної спроможності країн-партнерів.

 • У цьому контексті можна не тільки скористатися досвідом європейських держав, а й отримати конкретну фінансову та експертну допомогу, забезпечити підготовку та перекваліфікацію відповідних українських фахівців тощо.Привабливими для України є окремі інноваційні елементи багатостороннього виміру «Східного партнерства», зокрема реалізація т.зв. ініціатив-флагманів за умови їх належного фінансування.

 • Привабливими для України є окремі інноваційні елементи багатостороннього виміру «Східного партнерства», зокрема реалізація т.зв. ініціатив-флагманів за умови їх належного фінансування.

 • Зокрема слід відзначити ініціативи-флагмани щодо створення інтегрованої системи управління кордонами, а також у сфері енергетики.

 • До слабких елементів ініціативи варто зарахувати два ключові елементи – незначне фінансування та відсутність європейської перспективи.КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

 • КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

 • Веб-сайт Відділу міжнародної технічної допомоги Європейської Комісії (Europe Aid Cooperation Office)

 • http://ec.europa.eu/europeaid/

 • Веб-сторінка, окрім новин та оголошень, містить форму пошуку відкритих конкурсів на проекти. Інформацію можна шукати по країні, програмі, регіоні і посиланню.

 • Також можна використати «швидкий пошук», де міститься інформація з останніми можливостями.

 • Веб-сайт Європейської Комісії про Європейську політику сусідства

 • http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

 • Веб-сайт, окрім останніх новин та інформації про Європейську політику сусідства, містить основні документи, що стосуються Інструменту європейського сусідства і партнерства, включаючи програмні документи по країнах (стратегічні документи та національні індикативні програми).

 • Веб-сайт Делегації Європейської Комісії в Україні

 • http://www.delukr.ec.europa.eu/home_uk.html

 • Містить інформацію, що стосується двосторонніх відносин між Україною та Європейським Союзом в рубриці «Україна-ЄС».

 • Розділ «Конкурси та гранти» містить оголошення із запрошеннями на подання проектів та вимоги щодо подання заявок та їх змісту. Проте, така інформація доступна лише англійською мовою.

 • Портал з фінансування ЄС

 • www.2007-2013.eu

 • Веб-сайт містить інформацію про фінансування Європейського Союзу в 2007-2013 роках, включаючи інформацію про Інструмент європейського сусідства і партнерства.

 • EU Funding for Environment, A Handbook for 2007-2013 programming period

 • http://assets.panda.org/downloads/eufundingforenvironmentweb.pdf

 • Посібник з фінансування Європейського Союзу з екологічних питань на 2007-2013 рр., підготовлений Всесвітнім фондом природи (WWF).

 • Seizing opportunities to support nature conservation and local development in the Carpathian Mountains

 • http://assets.panda.org/downloads/carpathianshandbook_funding_wwf_final.pdf

 • Посібник з фінансування в Карпатському регіоні, підготовлений Всесвітнім фондом

 • природи — Дунайсько-Карпатською програмою (WWF-DCP). Містить інформацію про окремі інструменти фінансування, включаючи для держав не-членів ЄС, зокрема про Інструмент європейського сусідства і партнерства.Програмування допомоги ЄС для країн ІЄСП

 • Програмування допомоги ЄС для країн ІЄСП

 • http://www.enpi-programming.eu/wcm/index.php

 • Веб-сторінка, створена для громадських організацій для інформування і обговорення питань процесу програмування допомоги, що надається в рамках Інструменту європейського сусідства і партнерства. Громадські організації запрошуються розміщувати свою інформацію щодо ІЄСП на цьому сайті.

 • Технічна допомога і обмін інформацією (TAIEX)

 • http://taiex.ec.europa.eu

 • Сайт містить інформацію про технічну допомога й обмін інформацією — інструмент Генерального директорату з розширення Європейської Комісії.

 • Національне координаційне бюро

 • http://www.ncu.kiev.ua/index/a77/b9/lua/dceu

 • Сайт Національного координаційного бюро, що працює в межах Міністерства економіки України, містить інформацію про технічну допомогу, що надається Україні Європейським Союзом та базу даних проектів.

 • Зовнішня допомога розвитку для України

 • http://www.oda-coordination.org.ua/ua/

 • Сайт ініціативи Координації офіційної допомоги розвитку для України містить документи донорів, інформацію про ініціативи та ін.

 • Програма транскордонного співробітництва Україна-Польща-Білорусь

 • http://www.interreg.gov.pl/20072013/instrument+sasiedztwa/pl-bl-uk

 • Основні пріоритети, розмір фінансування, документи (останній проект Програми, в тому числі і українською мовою) та контактна інформація.

 • Програма транскордонного співробітництва Молдова-Румунія-Україна

 • http://www.ro-ua-md.net/index.php?page=home&language=2

 • Веб-сторінка містить основні документи, перелік прийнятних учасників, проекти, контактну інформацію та ін. щодо Програми транскордонного співробітництва Молдова-Румунія-Україна

 • Програма Чорного моря

 • http://www.blacksea-cbc.net/index.php?page-home

 • Веб-сторінка містить останні новини, програму, проекти, оголошення, контактну інформацію та ін. щодо Програми Чорного моря.

Ми дуже просимо заповнити надані вам анкети.

  • Ми дуже просимо заповнити надані вам анкети.
  • ІНСТРУКЦІЯ УЧАСНИКАМ:
  • Кожен пункт анкети стосується того чи іншого важливого аспекту заходу, учасником якого Ви є.
  • Якщо Ви підтримуєте висловлення цілком (цілком згодні з ним), то у відповідній графі напішить оцінку 1, якщо просто згодні - напішить 2, згодні частково - 3, не згодні - 4, зовсім не згодні - 5.
  • Крім цього, у пунктах 6 і 7 коротко виділите, будь ласка, найважливіші з Вашого погляду моменти.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка