Практикуму директорів загальноосвітніх навчальних закладів у бродецькому навчально-виховному комплексі ! Тема семінару: Тема семінаруСторінка1/5
Дата конвертації29.05.2016
Розмір446 b.
ТипПрактикум
  1   2   3   4   5


ВІТАЄМО УЧАСНИКІВ СЕМІНАРУ-ПРАКТИКУМУ ДИРЕКТОРІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У БРОДЕЦЬКОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ !

 • ВІТАЄМО УЧАСНИКІВ СЕМІНАРУ-ПРАКТИКУМУ ДИРЕКТОРІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У БРОДЕЦЬКОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ !


Тема семінару:

 • Тема семінару:

 • Управління професійним зростанням педагогічних кадрів в умовах реформування школи шляхом удосконалення науково-методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі.Мета семінару:

 • Мета семінару:

 • Удосконалювати особливості організації внутрішньошкільної методичної роботи як найбільш суттєвого чинника формування творчого вчителя.Очікуваний результат:

 • Очікуваний результат:

 • Вміння адміністрації загальноосвітнього навчального закладу створити оптимальні умови для розвитку творчості вчителя шляхом удосконалення науково-методичної роботиФорма проведення семінару –

 • Форма проведення семінару –

 • інтерактивний діалог, побудований на роботі у малих та великій групах з використанням наукового матеріалу та досвіду роботи учасників семінару • 1.Розгляд основного питання – 150 хв.

 • 2.Робота в групах:

 • - підготовка до виступу - до 3 хв.

 • - виступ – до 2 хв.

 • 3.Інші питання – 15 хв.

 • 4. Роботу закінчити о 12.30 год.Правила роботи під час семінару:

 • Правила роботи під час семінару:

 • Дотримуватися регламенту.

 • Слухати і бути почутим.

 • Бути активним.

 • Говорити тільки за темою.

 • Говорити тільки лаконічно.

 • Не критикувати інших: кожен має право на власну думку.

 • Бути відвертим та самокритичним.Проблема розвитку творчості педагога є надзвичайно актуальною. Як створити умови для творчості, як допомогти вчителю в творчій діяльності - ось у чому полягають головні завдання сьогоднішнього семінару, який є продовженням семінару директорів загальноосвітніх навчальних закладів району, який відбувся у жовтні місяці 2009 року у районній бібліотеці під рубрикою

 • Проблема розвитку творчості педагога є надзвичайно актуальною. Як створити умови для творчості, як допомогти вчителю в творчій діяльності - ось у чому полягають головні завдання сьогоднішнього семінару, який є продовженням семінару директорів загальноосвітніх навчальних закладів району, який відбувся у жовтні місяці 2009 року у районній бібліотеці під рубрикою

 • “ПЛЕКАЄМО ТВОРЧОГО ВЧИТЕЛЯ”Новий зміст освіти, освоєння нових навчальних програм, створення авторських програм, підручників, введення нових навчальних дисциплін, пошук оригінальних методів викладання – все це вимагає від учителя творчої діяльності.

 • Новий зміст освіти, освоєння нових навчальних програм, створення авторських програм, підручників, введення нових навчальних дисциплін, пошук оригінальних методів викладання – все це вимагає від учителя творчої діяльності. • ПЛЕКАЄМО ТВОРЧОГО ВЧИТЕЛЯ

 • Під час проведення семінару ми дійшли до висновку, що ГОЛОВНИМ ПОКАЗНИКОМ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА є наяність педагогічних знахідок, власних ідей, які надалі створюють систему педагогічної майстерності вчителя, його педагогічного досвіду, який, як підсумок, стає головним показником творчості вчителя. • ПЛЕКАЄМО ТВОРЧОГО ВЧИТЕЛЯ

 • Нами було доведено, що у педагогічній діяльності творчість учителя займає особливе місце. Адже тільки нестандартне, творче ставлення до своїх професіональних обо”язків може дати позитивні результати, тобто творчість учителя залежить від його теоретичного рівня , педагогічної майстерності та методичної компетентності. • ПЛЕКАЄМО ТВОРЧОГО ВЧИТЕЛЯ

 • Науковці стверджують, що творчість -

 • це 10% бажання вчителя працювати творчо,

 • а 90% - це його праця.Нагадаємо, що ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯ являється:

 • Нагадаємо, що ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯ являється:

 • Накопичення власного досвіду у використанні традиційних форм і методів навчання (перехід із кількості у якість).

 • Проведення власних творчих досліджень, експерементів.

 • Психологічна готовність до можливих помилок і виправлення їх. • ПЛЕКАЄМО ТВОРЧОГО ВЧИТЕЛЯ

 • К. Д. Ушинський говорив, що “Вчитель як фахівець живе доти, поки вчиться” і цьому навчанні йому повинна сприяти внутрішньошкільна методична робота. • РОБОТА В ГРУПАХ

 • Продовжіть твердження, що

 • “Методична робота – це …”

 • Виступають групи – 1,3,5.Методична робота — це система заходів, яка включає в себе проведення:

 • Методична робота — це система заходів, яка включає в себе проведення:

 • 1. Організаційної роботи.

 • 2. Діагностичної роботи.

 • 3. Здійснення плануваня.

 • 4. Практичної роботи.

 • 5. Контролюючої роботи.

 • 6. Аналітично-інформаційної роботи. • ОТЖЕ, НАШІ ВИСНОВКИ:

 • 1. Методична робота — це система цілого ряду методичних, психолого-педагогічних, адміністративних заходів, спрямованих на удосконалення майстерності педагогічних працівників.

 • 2.Тільки успішна практична реалізація заходів цієї системи забезпечує успіх.

 • 3. Заснована методична робота на досягненнях науки та передового педагогічного досвіду з метою удосконалення професійної компетентності, розвитку творчості педагогічних працівників спрямованої на підвищення якості навчально-виховного процесу.Розвиток цілісної системи методичної роботи у ЗНЗ з метою підвищення її ефективності повинен здійснюватися відповідно до ряду важливих вимог, принципів.

 • Розвиток цілісної системи методичної роботи у ЗНЗ з метою підвищення її ефективності повинен здійснюватися відповідно до ряду важливих вимог, принципів. • ЯКІ ВИМОГИ СТАВЛЯТЬСЯ ДО МЕТОДИЧНОЇ

 • РОБОТИ ? (Робота в групах)

 • 1.Відповідність системи внутрішньошкільної методичної роботи вимогам сучасному соціальному замовленню суспільства, держави (група 1).

 • 2. Науковість методичної роботи (група 2).

 • 3. Системність методичної роботи (група 3).

 • 4. Систематичність,послідовність, безперервність,масовість (гр.4).

 • 5. Творчий характер методичної роботи, максимальна активізація творчої діяльності педагогів (група 5).

 • 6.Створення сприятливих умов для ефективної методичної роботи, творчих пошуків педагогів (група 6).1.Відповідність системи внутрішньошкільної методичної роботи школи вимогам сучасному соціальному замовленню суспільства, держави (група 1).

 • 1.Відповідність системи внутрішньошкільної методичної роботи школи вимогам сучасному соціальному замовленню суспільства, держави (група 1).1.Відповідність системи внутрішньошкільної

 • 1.Відповідність системи внутрішньошкільної

 • методичної роботи школи сучасному

 • соціальному замовленню суспільства, держави

 • (група 1)

 • Ці вимоги орієнтують організаторів методичної роботи на виконання вимог держави до розбудови української національної школи відповідно до чинного законодавства України про освіту. • 2. Науковість методичної роботи (група 2) • 2. Науковість методичної роботи (група 2)

 • Ця вимога орієнтує керівників методичної роботи на досягнення відповідності всієї системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів сучасним науковим досягненням, забезпечення високої інформаційної насиченості змісту науково-методичної роботи та її практичної спрямованості.3. Системність методичної

 • 3. Системність методичної

 • роботи (група 3)3. Системність методичної роботи (група 3)

 • 3. Системність методичної роботи (група 3)

 • Цей принцип вимагає підходу до

 • методичної роботи як до цілісної системи,

 • оптимальність якої залежить від єдності мети,

 • завдань, змісту, форм і методів роботи з

 • педагогами, від спрямованості на високі

 • кінцеві результати.4.Систематичність, послідовність, безперервність, масовість (група 4)

 • 4.Систематичність, послідовність, безперервність, масовість (група 4)4. Систематичність, послідовність, безперервність, масовість (група 4)

 • 4. Систематичність, послідовність, безперервність, масовість (група 4)

 • Ці принципи передбачають всебічне систематичне, послідовне, безперервне, масове охоплення вчителів різними формами методичної роботи.5.Творчий характер методичної роботи, максимальна активізація діяльності педагогів

 • 5.Творчий характер методичної роботи, максимальна активізація діяльності педагогів

 • (група 5)5.Творчий характер методичної роботи, максимальна активізація діяльності педагогів (група 5)

 • 5.Творчий характер методичної роботи, максимальна активізація діяльності педагогів (група 5)

 • Чітка визначеність методичної роботи, врахування особливостей кожного вчителя, кожного творчого вчителя, диференційований підхід до педагогів.6. Створення сприятливих умов для ефективної методичної роботи, творчих пошуків педагогів (група 6)

 • 6. Створення сприятливих умов для ефективної методичної роботи, творчих пошуків педагогів (група 6)Управління процесами підвищення кваліфікації і неперервної освіти педагогічних працівників (курсова перепідготовка, атестація).

 • Управління процесами підвищення кваліфікації і неперервної освіти педагогічних працівників (курсова перепідготовка, атестація).

 • Ефективнодіюча система внутрішньошкільної методичної роботи.

 • Створення належних умов у методичному кабінеті для самоосвіти вчителів (інформаційно-методичне забезпечення).Висновок :

 • Висновок :

 • Практична реалізація у внутрішньошкільній методичній роботі названих вимог у комплексі приведе систему методичної роботи, творчу діяльність педагогічного колективу до оптимальних результатів. • Ваша точка зору

 • Від кого залежить ефективність організації та проведення методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі ?

 • Хто здійснює загальне керівництво методичною роботою у загальноосвітньому навчальному закладі ?

 • Виступають групи - 2, 4, 6 • Від педагогічної, адміністративної компетентності, бачення, бажання адміністрації навчального закладу в удосконаленні форм методичної роботи залежить і її ефективність.

 • Загальне керівництво методичною роботою здійснює директор загальноосвітнього навчального закладу, який створює необхідні умови для підвищення науково-методичного рівня і кваліфікації педагогічних працівників. • Хто організовує методичну роботу у загальноосвітньому навчальному закладі ?

 • Виступають групи - 1, 3, 52.Організовує методичну роботу у загальноосвітньому навчальному закладі заступник директора з навчально-виховної роботи, який опирається на голів методичних об'єднань, учителів вищої категорії, старших учителів, учителів-методистів.

 • 2.Організовує методичну роботу у загальноосвітньому навчальному закладі заступник директора з навчально-виховної роботи, який опирається на голів методичних об'єднань, учителів вищої категорії, старших учителів, учителів-методистів. • Які посадові обов”яки виконує директор загальноосвітнього навчального закладу при організації методичної роботи ?

 • Виступають групи -2,4,6 • 1. Визначає організаційну структуру методичної роботи.

 • 2. Формує провідні проблеми, над якими працюватиме

 • педагогічний колектив.

 • 3.Рекомендує голів методичних об'єднань.

 • 4.Погоджує плани роботи методичних ланок.

 • 5.Створює сприятливі умови для методичної роботи.

 • 6.Забезпечує участь працівників ЗНЗ у позашкільній

 • системі підвищення кваліфікації педпрацівників. • Які спільні заходи директора та заступника директора з НВР при організації та проведенні методичної роботи ?

 • Виступають групи – 1, 3, 51. Аналізують результати діагностування вчителів.

 • 1. Аналізують результати діагностування вчителів.

 • 2. Рекомендують, з урахуванням пропозицій тимчасової творчої групи, на розгляд педагогічної ради, інших засідань методичних ланок окремі важливі психолого-педагогічні питання.

 • 3. Ведуть роботу з вивчення і впровадження в практику досягнень педагогічної науки, передового прогресивного та перспективного педагогічного досвіду роботи своїх учителів.

 • 4. Допомагають в організації самоосвітньої праці вчителів, керують нею.

 • 5. Здійснюють внутрішкільний контроль за всіма підрозділами методичної роботи ЗНЗ .Які посадові обов”яки виконує заступник директора з НВР при організації методичної роботи ?

 • Які посадові обов”яки виконує заступник директора з НВР при організації методичної роботи ?

 • Виступають групи - 2, 4, 61.Проводить психолого-педагогічне діагностування учителів.

 • 1.Проводить психолого-педагогічне діагностування учителів.

 • 2.Відповідає за планування методичної роботи.

 • 3.Проводить корекцію планів роботи методичних об'єднань.

 • 4.Надають допомогу головам методичних ланок в організації їхньої роботи, координує їх діяльність.

 • 5.Інструктує, навчає методичний актив школи.

 • 6.Організовує роботу шкільного методичного кабінету.

 • 7.Разом з головами методичних ланок розробляє план методичних заходів, які є складовою річного плану роботи школи

 • 8.Протягом навчального року заступник виконує ряд інших загальнообов”язкових методичних обов”язків.Які функції виконує голова шкільного методичного об”єднання ?

 • Які функції виконує голова шкільного методичного об”єднання ?

 • Виступають групи - 1, 3, 5Вивчає та аналізує роботу шкільного методичного об'єднання, складає списки необхідної науково-методичної літератури, технічних засобів навчання.

 • Вивчає та аналізує роботу шкільного методичного об'єднання, складає списки необхідної науково-методичної літератури, технічних засобів навчання.

 • Створює банк даних (картотеку) педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій, знайомить з ними членів методичного об'єднання.

 • Створює аудіо- та відеотеку кращих освітянських доробок методичного об'єднанняЗНЗ.

 • Збирає зразки кращих письмових робіт, виконаних учнями навчального за­кладу.

 • Організовує пошукові дослідження в галузі розробки та впровадження методики, технологій навчання й виховання. • НАША ТОЧКА ЗОРУ

 • Методична робота у ЗНЗ планується і проводиться на діагностичній основі

 • Яку інформацію адміністрація ЗНЗ хоче отримати від проведення психолого-педагогічного діагностування педагогічних працівників ?

 • Виступають групи - 2, 4, 6Діагностування педпрацівників забезпечує:

 • Діагностування педпрацівників забезпечує:

 • 1.Знання проблем конкретного вчителя, прогалин у певних уміннях і навичках його педагогічної майстерності.

 • 2.Встановлення загальної картини: з яких питань учителі більш за все потребують методичної допомоги.

 • 3.Виявлення сигналів перспективного педагогічного досвіду у своїх педагогічних працівників.

 • 4.Діагностування, в основному, проводиться в кінці навчального року.АНКЕТА ДЛЯ САМОАНАЛІЗУ СВОГО ТВОРЧОГО РІВНЯ З МЕТОЮ ПОДАЛЬШОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ.

 • АНКЕТА ДЛЯ САМОАНАЛІЗУ СВОГО ТВОРЧОГО РІВНЯ З МЕТОЮ ПОДАЛЬШОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ.

 • Анкета визначення рівня теоретичних і практичних знань, умінь, необхідних в педагогічній діяльності.

 • Анкета визначення рівня самооцінки педагогічних працівників.

 • Анкета виявлення утруднень педагогічних працівників при організації методичної діяльності.

 • Анкета виявлення рівня методичної підготовки вчителя .

 • Анкета визначення рейтингу вчителя серед учнів.

 • Анкета “Погляд на себе з боку” та ін.

 • Пропонуємо Вам взяти їх у РМК для проведення об”єктивного діагностування педагогічних працівників .Методика плануваня методичної роботи на наступний навчальний рік буде розглянуто на наступному семінарі з адміністрацією загальноосвітніх навчальних закладів

 • Методика плануваня методичної роботи на наступний навчальний рік буде розглянуто на наступному семінарі з адміністрацією загальноосвітніх навчальних закладівМетодична робота з педагогічними працівниками в загальноосвітніх навчальних закладах реалізується як через традиційні (колективні та індивідуальні) так і нетрадиційні форми її організації.

 • Методична робота з педагогічними працівниками в загальноосвітніх навчальних закладах реалізується як через традиційні (колективні та індивідуальні) так і нетрадиційні форми її організації. • Поділимося досвідом

 • Колективні форми методичної роботи

 • Які форми колективної методичної

 • роботи ми впроваджуємо у нашому

 • освітньо-виховному закладі ?

 • Виступають групи - 1, 3, 5Колективні форми методичної роботи:

 • Колективні форми методичної роботи:

 • педагогічна рада;

 • методична рада;

 • методичні об'єднання;

 • постійно діючі проблемні семінари;

 • творчі групи;

 • майстер-класи;

 • педагогічні читання;

 • науково-практичні конференції;

 • психолого-педагогічні семінари;

 • педагогічні виставки;

 • конкурси тощо. • МЕТОДИЧНЕ ОБ”ЄДНАННЯ

 • Домінуючою серед колективних форм методичної роботи в школі є методичні об'єднання педагогічних працівників, які створюються за наявності не менше трьох спеціалістів одного фаху або одного професійного спрямування в межах певної спеціальності за територіальною ознакою (шкільні, районні). • МЕТОДИЧНЕ ОБ”ЄДНАННЯ

 • Члени методичних об'єднань відкритим голосуванням обирають (за рекомендацією директора) із досвідчених учителів терміном на 2 роки керівника (голову) методичного об”єднання.

 • Залежно від актуальності питань, що розглядаються, засідання методичних об”єднань можуть проводитися два або кілька раз на навчальний семестр (бажано під час канікул).Обов”язки голови методичного об'єднання

 • Обов”язки голови методичного об'єднання

 • Які обов”язки виконує голова методичного об”єднання ?

 • Виступають групи - 2, 4, 6Планує роботу методичного об'єднання на поточний навчальний рік.

 • Планує роботу методичного об'єднання на поточний навчальний рік.

 • Розподіляє методичні теми педагогічних працівників на поточний навчальний рік та організовує педагогічні читання на засіданнях методичного об'єднання.

 • Визначає функціональні обов'язки і ступінь відповідальності членів методичного об'єднання за їх виконання.

 • Відповідає за ведення документації шкільного методичного об'єднання (плани роботи, протоколи засідань, тексти виступів, розробки уроків, зразки наочності тощо).

 • Відвідує районні методичні об'єднання вчителів відповідної галузі знань.

 • Складає графік проведення методичних заходів з педагогічними працівниками.Вивчає та аналізує роботу шкільного методичного об'єднання, складає списки необхідної науково-методичної літератури, технічних засобів навчання.

 • Вивчає та аналізує роботу шкільного методичного об'єднання, складає списки необхідної науково-методичної літератури, технічних засобів навчання.

 • Створює банк даних (картотеку) педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій, знайомить з ними членів методичного об'єднання.

 • Створює аудіо- та відеотеку кращих освітянських доробок методичного об'єднанняЗНЗ.

 • Збирає зразки кращих письмових робіт, виконаних учнями навчального за­кладу.

 • Організовує пошукові дослідження в галузі розробки та впровадження методики, технологій навчання й виховання. • Бажаю поділитися досвідом

 • 1. Чи потрібно стимулювати роботу голови методичного об”єднання ?

 • 2. Як Ви, як адміністратор загальноосвітнього навчального закладу, стимулюєте роботу голови методичного об”єднання ?

 • (“Мікрофон”- виступають по два члени від

 • кожної групи) • Наша точка зору

 • На Вашу думку, від яких чинників залежить ефективність роботи педагогічної ради, методичного об”єднання, творчої групи тощо?

 • Виступають групи – 1,3,5Від компетентності, ефективної діяльності адміністрації щодо організації та проведення методичної роботи.

 • Від компетентності, ефективної діяльності адміністрації щодо організації та проведення методичної роботи.

 • Від компетентності, відповідальності, наприклад, голови МО за організацію та проведення методичної роботи.

 • Від якості проведення діагностування членів методичного об”єднання.

 • Від чіткості, системності планування роботи методичного об”єднання.

 • Від систематичного, послідовного виконання плану роботи МО.

 • Від внутрішньошкільного контролю адміністрації за роботою методичного об”єднання.

 • Від аналітично-інформаційної складової.Новинки в організації роботи методичних об”єднань

 • Новинки в організації роботи методичних об”єднань

 • Ефективність роботи методоб'єднання знижує розрив у рівнях методичної майстерності його членів і тому для удосконалення педагогічної майстерності після відвідування уроків у вчителів, аналізу роботи методичних об”єднань керівники ЗНЗ можуть рекомендовати для впровадження в роботу такі чотири динамічні методичні об'єднання за відповідними групами:І група. «МО вищої педагогічної майстерності» - вчителі, які прагнуть і можуть працювати творчо

 • І група. «МО вищої педагогічної майстерності» - вчителі, які прагнуть і можуть працювати творчо

 • Зміст роботи цього об'єднання — інформація про нові напрямки, задуми, що з'являються в педагогічній практиці, пропаганда нових педагогічних ідей, їх творчий розвиток, проведення відкритих уроків, виховних заходів, самоаналіз роботи тощо; • II група. «Школа вдосконалення майстерності» - вчителі, які бажають працювати творчо,але відчувають труднощі в роботі

 • Змістом роботи даної групи є:

 • 1.Аналіз, вивчення ускладнень у своїй роботі роботі.

 • 2.Організація самоосвіти таких вчителів;

 • 3.Проведення тренувальних практичних занять (відкриті

 • уроки, ділові ігри, семінари- практикуми тощо) з метою

 • набуття, удосконалення власного досвіду роботи,

 • визначення перспектив власного творчого росту.ІІІ група. «Школа становлення молодого вчителя»

 • ІІІ група. «Школа становлення молодого вчителя»

 • Основний зміст її роботи - вивчення методики проведення сучасного уроку, виховного заходу.ІУ група. «Школа створення позитивної мотивації до творчості» - вчителі, які працюють формально, не вміють і не бажають працювати творчо.

 • ІУ група. «Школа створення позитивної мотивації до творчості» - вчителі, які працюють формально, не вміють і не бажають працювати творчо.

 • Завдання роботи цієї групи - організація системи заходів стимулювання сумлінної праці, навчання вчителів технології сучасного уроку. • У системі методичної роботи виправдали себе

 • «Школи передового досвіду» (ШПД)

 • 1. Це одна з форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, поширення і впровадження кращого педагогічного досвіду, а також джерело формування педагогічної майстерності.

 • 2. Створюється вона за пропозицією педагогічної ради навчального закладу за погодженям районного методичного кабінету.

 • 3. Директор ЗНЗ призначає наказом по ЗНЗ керівником ШПД особу, досвід якої схвалений і рекомендований для впровадження на рівні школи, району, області.

 • 4. План роботи ШПД складається її керівником за допомогою адміністрації ЗНЗ, райметодкабінету, погоджується директором ЗНЗ та затверджується наказом по відділу освіти.

 • 5. Заняття ШПД проводяться з складом слухачів не менше одного разу на два місяці. Склад слухачів може змінюватися. • 1.Надаючи великого значення особистій участі керівників школи у підготовці й проведенні відкритих уроків, В.О.Сухомлинський говорив, що кількість їх протягом навчального року не повинна перевищувати 8-12.

 • 2.Без відкритого уроку, виховного заходу неможливо здійснити

 • поширення і впровадження передового педагогічного досвіду.

 • Цю думку підтверджував відомий російський учений і педагог М. І.

 • Пирогов: «Як же можна це довести інакше, як не запросивши

 • товаришів на свій урок і не переконавши на власному досвіді».

 • 3. У директорів ЗНЗ та їх заступників усі уроки мають бути завжди відкритими. • Ми так думаємо

 • З якою метою проводиться відкритий урок ?

 • Виступають групи - 2, 4, 6Відкритий урок у школі - загальноприйнятий методичний захід, який проводиться з метою:

 • Відкритий урок у школі - загальноприйнятий методичний захід, який проводиться з метою:

 • 1.Показу впровадження елементів прогресивного педагогічного досвіду.

 • 2.Пропаганди власних педагогічних надбань учителя з актуальних питань методики (наприклад, розвиток пізнавальної самостійності школярів). • Поради для адміністрації:

 • Проте слід пам'ятати, що не варто захоплюватись великою кількістю відкритих уроків. Інколи в школах встановлюється навіть обов'язковість і черговість відкритих уроків, незалежно від можливостей учителя.

 • Треба знати, що відкритий урок — добровільний крок учителя (крім серії відкритих уроків під час атестації і за підсумками стажування педагога). І якщо вчитель не погоджується давати такий урок, то ніхто його не може примусити.

 • Але переконати педагога в необхідності поділитися своїм досвідом і можна, і потрібно.Крім того, слід пам'ятати, що відкриті уроки не повинні проводитися стихійно. Вони мають створювати систему розв'язання провідних педагогічних проблем, над якими в даний час працює вчительський колектив.

 • Крім того, слід пам'ятати, що відкриті уроки не повинні проводитися стихійно. Вони мають створювати систему розв'язання провідних педагогічних проблем, над якими в даний час працює вчительський колектив.

 • Отже, підготовка відкритого уроку не дається «на відкуп» одному педагогові, а обмірковується, конструюється з участю керівників школи, голови методичного об'єднання.Як ми у своїй школі організовуємо підготовку до проведення відкритого уроку.

 • Як ми у своїй школі організовуємо підготовку до проведення відкритого уроку.

 • Виступають групи 1,3,5 • Технологія підготовки до проведення відкритого уроку:

 • Дата проведення відкритого уроку оголошується заздалегідь.

 • Обов'язково зазначається не лише тема и мета заняття, а й методична мета відвідування.

 • План відкритого уроку бажано вивісити в учительській, методичному кабінеті для загального ознайомлення.

 • Доцільно, щоб відкритий урок синхронно поєднувався з обговоренням доповідей на ту саму тему на засіданні методичного об'єднання.

 • Від глибини самоаналізу учителя, від педагогічного аналізу уроку учасниками відкритого уроку значною мірою залежить збагачення досвіду вчителя та доля поширення його серед інших учителів навчального закладу.Організація взаємовідвідування уроків, виховних заходів у нашому навчальному закладі проводиться слідуючим чином…

 • Організація взаємовідвідування уроків, виховних заходів у нашому навчальному закладі проводиться слідуючим чином…

 • Виступають групи 2.4.6Поради до взаємовідвідувань уроків, виховних заходів у системі методичної роботи

 • Поради до взаємовідвідувань уроків, виховних заходів у системі методичної роботи

 • Добре налагоджене взаємовідвідування сприяє перенесенню кращих методів роботи одного педагога до практики діяльності інших, надихає вчителя на пошук нових методів навчання, виховання, будить творчу ініціативу.

 • Порівняння власного досвіду з досвідом колег дає можливість критично оцінити різні варіанти досягнення мети.Форми організації взаємовідвідування уроків, виховних заходів

 • Форми організації взаємовідвідування уроків, виховних заходів

 • Одна з них - відвідування уроків колег із власної ініціативи. Таке відвідування принесе користь, якщо спостереження за навчально-виховним процесом буде проводитися за певною програмою.

 • Можна, звичайно, і під час випадкового, нецільового, відвідування уроку знайти для себе щось цікаве, необхідне, проте частина часу витрачається марно.

 • Значно корисніше, коли педагог із власної ініціативи застосовує цілеспрямоване, тематичне відвідування занять інших учителів у плані тієї проблеми, яка його цікавить. Це прискорює впровадження позитивного досвіду із заздалегідь визначеного питання.Форми організації взаємовідвідування уроків, виховних заходів

 • Форми організації взаємовідвідування уроків, виховних заходів

 • Відбувається взаємовідвідування уроків і за ініціативою керівників ЗНЗ, голови методичного об'єднання.

 • У цьому разі відвідування йде на користь за умови, якщо не нав'язується під тиском як обов'язкове.

 • Керівник школи рекомендує відвідування уроків, але в кожному випадку мотивує його.

 • Той, хто відвідує, має знати мету відвідування.

 • Адміністрація школи або голова методичного об'єднання спрямовують взаємовідвідування, виходячи з потреб удосконалення навчально-виховного процесу. • Організація взаємовідвідування уроків, виховних заходів

 • Важливо, щоб взаємовідвідування уроків не перетворилося на формальну справу або не набуло негативного забарвлення.

 • У багатьох ЗНЗ ведеться книга обліку взаємовідвідування уроків. Учителі не люблять, коли в такій книзі фіксуються, крім позитивних, і слабкі сторони уроку. Більш доцільною є форма фіксації вдалих знахідок. Спостерігачеві уроку варто лише декількома фразами дати оцінку цікавому факту.

 • Такі книги зберігаються в шкільному методичному кабінеті.

 • До речі, ведення книги взаємовідвідування не передбачено нормативними документами, тому не обов'язково вимагати від учителя її заповнення.При проведенні самоаналізу уроку учителем має бути враховане наступне:

 • При проведенні самоаналізу уроку учителем має бути враховане наступне:

 • 1.Мета уроку.

 • 2.Місце даного уроку в темі, розділі, як пов'язаний даний урок з попередніми, яка його роль у вивченні наступного матеріалу.

 • 3.Специфіка уроку та його тип.

 • 4.Чи раціонально був розподілений час на всі етапи уроку, чи логічним був перехід від одного етапу до іншого?

 • 5.Назвати та дати обгрунтування вибору методів навчання.

 • 6.Які форми навчання використовувались при вивченні нового матеріалу?

 • 7.Яка реальна характеристика навчальних можливостей учнів? • 8.Які особливості учнів були враховані при проведенні даного уроку?

 • 9.Чи була забезпечена висока працездатність учнів на уроці, яким чином?

 • 10.Як здійснювався контроль засвоєння знань, умінь і навичок?

 • 11.Як використовувався на уроці кабінет, які засоби навчання, з якою метою?

 • 12.Чи була забезпечена атмосфера доброзичливості та взаєморозуміння на уроці?

 • 13.Що планувалось на випадок непередбачуваної ситуації?

 • 14. Чи вдалося повністю реалізувати мету уроку? Якщо не вдалось, то чому?

 • Необхідно пам'ятати, що посилання на "недоліки" класу та рівень його підготовки є некоректними.Від глибини самоаналізу учителя, від педагогічного аналізу уроку адміністрацією значною мірою залежить збагачення досвіду вчителя та доля поширення його серед інших учителів навчального закладу.

 • Від глибини самоаналізу учителя, від педагогічного аналізу уроку адміністрацією значною мірою залежить збагачення досвіду вчителя та доля поширення його серед інших учителів навчального закладу.

 • ! Різні зразки аналізу уроку Ви можете відшукати у своїй електронній папці “Аналіз уроку”, яка пропонувалася вам для отримання районним методичним кабінетом. У кого такий матеріал відсутній – просимо взяти його у РМК. • Розвитку колективної творчості педагогів сприяють також і шкільні науково-практичні конференції, педагогічні читання.

 • До конференції, педагогічних читань готуються всі члени колективу, які вивчають літературу, задають доповідачам запитання, розпочинають дискусію. • Методичні оперативні наради • Методичні оперативні наради

 • Одна з дієвих колективних форм методичної роботи - методична оперативна нарада, яку варто проводити з усім педагогічним колективом раз на місяць (наприклад, кожного четвертого понеділка).

 • Готують її почергово шкільні методичні об'єднання під керівництвом заступника директора школи.

 • Мета методичних оперативних нарад — ознайомлення членів педагогічного колективу з елементами прогресивного, що з'являється в роботі даного педагогічного колективу, учительських колективів району, області, країни, з новими досягненнями світової педагогічної науки.Які питання порядку денного

 • Які питання порядку денного

 • розглядаються на засіданнях

 • методичної оперативної наради ? • Орієнтовна тематика методичних оперативних нарад:

 • Наприклад:

 • огляд методичної літератури для допомоги вчителям, які працюють за новими програмами чи підручниками (вересень);

 • нове в питаннях педагогіки, психології (огляд методичних журналів) (жовтень);

 • адреси передового досвіду вчителів-предметників (листопад)

 • психологічні основи уроку, схема аналізу та самоаналізу уроку (грудень)

 • адреси передового досвіду класних керівників (січень)огляд методичної періодичної преси (наприклад, “Умови оптимізації індивідуального підходу під час роботи із невстигаючими учнями”) (лютий);

 • огляд методичної періодичної преси (наприклад, “Умови оптимізації індивідуального підходу під час роботи із невстигаючими учнями”) (лютий);

 • джерела передового досвіду з …, наприклад,“Шляхи зниження навчального навантаження учнів” (березень);

 • огляд методичних матеріалів у Портфоліо вчителів (квітень);

 • аналіз нових надходжень до шкільної бібліотеки (травень);Творчі групи вчителів

 • Творчі групи вчителів

 • Технологію створення, роботи, впровадження напрацювань

 • творчої групи ми розглядали на семінарі директорів ЗНЗ у Єрківській

 • ЗОШ І-ІІІ ступенів, а тепер потрібно поділитися досвідом з

 • питання організації роботи творчих груп..

 • Творчу групу у нашому закладі організовано з метою …

 • Виступають групи 1,3,5Творчі групи вчителів

 • Творчі групи вчителів

 • * Завданням цих груп є розв'язання актуальних проблем навчально-виховного процесу (наприклад, особливості роботи за новою програмою, підручником, створення на уроці проблемних ситуацій, впровадження інноваційних технологій тощо), які є новими в педагогічній теорії і практиці.

 • * Одним словом, робота творчих груп носить випереджувальний характер.

 • * До їх складу входять теоретично підготовлені, досвідчені, творчі вчителі. • Існують три види творчих груп:

 • Одні працюють над впровадженням результатів наукових досліджень з відповідної науково-методичної проблеми, теми.

 • Другі - над вивченням і впровадженням уже відомого в регіоні кращого педагогічного досвіду.

 • Треті - над накопиченням власного педагогічного досвіду, певні елементи якого склалися в даній школі.

 • Адміністрація школи (директор або заступник) можуть безпосередньо очолити роботу творчої групи або спрямувати її, якщо керівником групи є хтось із найбільш досвідчених фахівців.Діяльність творчих груп

 • Діяльність творчих груп

 • Рекомендації, розроблені членами творчої групи, апробуються, коригуються під час здійснення навчально-виховного процесу .

 • Велике значення має поширення узагальненого досвіду.

 • Члени творчої групи виступають з лекціями, доповідями, повідомленнями, пропагують свої досягнення у пресі, демонструють застосування на практиці положень, рекомендацій, висновків науки з даної проблеми.

 • Інші вчителі школи, переконавшись у доцільності інновацій, зможуть швидше творчо використати їх у своїй практиці.

Індивідуальні форми методичної роботи

 • Індивідуальні форми методичної роботи

 • Які види індивідуальні форми методичної роботи ми впроваджуємо при здійсненні методичної роботи ?

 • Виступають групи 2,4,6Індивідуальні форми методичної роботи

 • Індивідуальні форми методичної роботи

 • Використовуються вони для задоволення особистих потреб і конкретних запитів педагогічних працівників.

 • Їх вибір залежить від рівня освіти, професійної компетентності, індивідуальних можливостей та інших характеристик педагогічних працівників.

 • Індивідуальні форми методичної роботи:

 • наставництво;

 • консультації;

 • співбесіди:

 • стажування;

 • самоосвіта;Індивідуальна методична допомога педагогічним працівникам загальноосвітнього закладу включає:

 • Індивідуальна методична допомога педагогічним працівникам загальноосвітнього закладу включає:

 • системне вивчення та аналіз роботи вчителів-предметників, класних керівників;

 • надання допомоги вчителям у виборі форм та методів навчання і виховання учнів, у вдосконаленні методики проведення навчальних занять і позакласних заходів;

 • персональне проведення відкритих уроків, інших заходів, індивідуальних і групових консультацій, розробку методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів;

 • виявлення, вивчення та узагальнення передового досвіду роботи педпрацівників;

 • надання допомоги в самоосвіті, підготовці доповідей та виступів на конференціях, педагогічних читаннях, запровадженні у навчально-виховний процес результатів наукових досліджень інноваційних технологій;Самоосвітня діяльність учителя

 • Самоосвітня діяльність учителя

 • Як Ви організовуєте самоосвітню діяльність учителя у Вашому загальноосвітньому навчальному закладі ?

 • Виступають групи 1,3,5 • Самоосвітня діяльність учителя

 • Важливою формою підвищення наукового, фахового та методичного рівня вчителя є самоосвіта.

 • У процесі самоосвіти він вивчає нову літературу з педагогіки, психології, методики викладання навчальної дисципліни, матеріали передового педагогічного досвіду, знайомиться з педагогічними та методичними журналами, збірниками.

 • Одним із видів самостійної діяльності вчителя є робота над методичною темою, яка повинна відповідати тій проблемі, над якою працює ЗНЗ.

 • Результати роботи вчитель оформляє як реферат чи доповідь, з якими виступає на засіданні методичного об'єднання (творчої групи) або на науково-практичній конференції один раз за навчальний рік.

 • ПЛАНУВАННЯ самоосвітньої роботи (виконувати чи ні ?)Нетрадиційні форми організації методичної роботи:

 • Нетрадиційні форми організації методичної роботи:

 • ярмарки педагогічної творчості;

 • фестивалі педагогічних ідей і знахідок;

 • методичні фестивалі, ринги, аукціони;

 • панорами методичних новинок;

 • клуби творчих педагогів;

 • творчі портрети;

 • авторські школи педагогів;

 • ділові ігри тощо. • Методичний ринг — форма методичної роботи, яка сприяє вдосконаленню знань учителів, дає можливість виявити ерудицію.

 • Методичний ринг може проводитися, коли виникають суперечки чи діаметрально протилежні думки.

 • Готуються опоненти, групи підтримки.Методичний міст — різновид дискусії. Для участі в цій формі роботи залучаються вчителі різних навчальних предметів, керівники методичних об'єднань, батьки, учні.

 • Методичний міст — різновид дискусії. Для участі в цій формі роботи залучаються вчителі різних навчальних предметів, керівники методичних об'єднань, батьки, учні.

 • Роль ведучого виконує заступник директора школи.Педагогічний КВК проводиться за відомим традиційним сценарієм і передбачає зустріч команд педагогів. Така форма методичної роботи значно активізує всі форми: масові, групові, індивідуальні, особливо в підготовчий період.

 • Педагогічний КВК проводиться за відомим традиційним сценарієм і передбачає зустріч команд педагогів. Така форма методичної роботи значно активізує всі форми: масові, групові, індивідуальні, особливо в підготовчий період.Створення чіткої, керованої, гнучкої системи впровадження у практику досягнень науки та передового педагогічного досвіду є основним завданням як методичної служби, так і керівників навчальних закладів.

 • Створення чіткої, керованої, гнучкої системи впровадження у практику досягнень науки та передового педагогічного досвіду є основним завданням як методичної служби, так і керівників навчальних закладів.

 • Методичні матеріали як на паперових так і електронних носіях, щодо вивчення ППД, були роздані районним методичним кабінетом у кожний ЗНЗ, проводились відповідні семінарські заняття з директорами, заступниками директорів, але аналіз роботи з цього питання свідчить про досить незначні бажання адміністрацій ЗНЗ вивчати ППД у своїх колег, тобто є проблеми.Як ми вивчаємо перспективний педагогічний досвід у нашому загальноосвітньому навчальному закладі ?

 • Як ми вивчаємо перспективний педагогічний досвід у нашому загальноосвітньому навчальному закладі ?

 • Виступають групи 2,4,6Для перспективного педагогічного досвіду характерною є новизна, яка виокремлює його з маси позитивної діяльності педагогів.

 • Для перспективного педагогічного досвіду характерною є новизна, яка виокремлює його з маси позитивної діяльності педагогів.

 • Досвід можна вважати перспективним лише за умови, що він забезпечує високі результати навчально-виховної діяльності вчителя, які мають бути не випадковими, а наслідком застосування продуманої системи навчання й виховання.

 • Важливим його показником є стабільність. Це означає, що результативність навчання і виховання мають бути перевірені часом.

 • Перспективність педагогічного досвіду передбачає, що він «працює» й у практичній діяльності інших педагогів, що його можна поширювати й втілювати у життя.Серед причин, які гальмують процес вивчення,узагальнення, впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду слід відзначити:

 • Серед причин, які гальмують процес вивчення,узагальнення, впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду слід відзначити:

 • негативне ставлення частини педагогів до засвоєння й застосування нових педагогічних ідей, наукових рекомендацій, відсутність власних педагогічних ідей;

 • відсутність у діяльності методичних служб чіткої системи організації роботи з впровадження наукових досягнень у практику шкіл;

 • відсутність цілеспрямованого управління цим процесом з боку адміністрації закладу;ШКОЛА МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ

 • ШКОЛА МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ

 • Успішна педагогічна діяльність молодого вчителя залежить не тільки від його професійної підготовки і особливих якостей, а й від того, у який колектив він потрапить, які умови праці й побуту йому створять, яку нададуть методичну допомогу, як стимулюватимуть його ініціативність і творче начало.

 • Випускники педагогічних ВНЗ здебільшого мають непогану фахову підготовку, але їм бракує знань і досвіду в питаннях методичної підготовки, діяльності учнівського колективу, ведення шкільної документації, роботи з батьками.Професійне становлення та зростання молодого вчителя можна умовно поділити на три етапи адаптації:

 • Професійне становлення та зростання молодого вчителя можна умовно поділити на три етапи адаптації:

 • Перший етап — ознайомлення молодого вчителя з вимогами до професії, його включення в самостійну професійну діяльність, зіставлення рівня готовності до роботи з вимогами навчально-виховного закладу.

 • Другий етап — процес подолання труднощів у навчальній діяльності та початок формування майстерності молодого вчителя.

 • Третій етап — етап високої адаптованості, яка склалася як результат ефективної діяльності вчителя на попередньому етапі. Молодий вчитель характеризується високим рівнем самостійності, творчим підходом до навчальної діяльності.Професійне становлення та зростання молодого вчителя

 • Професійне становлення та зростання молодого вчителя

 • Стажуванню необхідно приділити особливу увагу, адже багато залежить від того, хто буде поруч із молодим учителем, стане його наставником, підтримає його, допоможе знайти правильне рішення у складних ситуаціях, повірити у власні сили.

 • Наставництво дає можливість управляти процесом професійного становлення молодого педагога, допомагає досвідченому вчителю працювати з молодими спеціалістами у тісному контакті, за якого передача останнім знань, умінь і навичок, розвиток їхніх професійних здібностей, набуття педагогічної майстерності є найбільш ефективною.Яким чином організовується стажування молодих спеціалістів у загальноосвітніх навчальних закладах?

 • Яким чином організовується стажування молодих спеціалістів у загальноосвітніх навчальних закладах?

 • Провідна роль у забезпеченні стажування молодих спеціалістів належить адміністрації шкіл.

 • Відповідальність за його проведення покладається на директора чи його заступника з навчально-виховної роботи.

 • Безпосереднім керівником стажування молодого спеціаліста є учитель-наставник.Директор із числа найкращих учителів призначає наставника (враховуються побажання досвідченого вчителя й початківця), який є безпосереднім керівником стажування.

 • Директор із числа найкращих учителів призначає наставника (враховуються побажання досвідченого вчителя й початківця), який є безпосереднім керівником стажування.

 • Розробляється пам'ятка для наставника і стажиста.

 • На основі діагностування молодого вчителя наставник розробляє спільно зі стажистом індивідуальний план роботи на 3 роки і подає його на затвердження директору чи заступнику директора.

 • Затверджується індивідуальний план стажування молодого спеціаліста з урахуванням методичної теми, над якою працює школа. • Під час складання розкладу уроків враховується необхідність взаємовідвідування уроків стажистом і його наставником.

 • Адміністрацією здійснюється внутрішньошкільний контроль за діяльністю наставника і стажиста та управління нею.

 • Підсумки стажування молодого спеціаліста підбиваються щорічно. • Основні методи роботи, які використовують наставники:

 • Бесіда з молодими спеціалістами за конкретними розділами педагогіки з питань наукового змісту предмета, методики викладання.

 • Обмін думками щодо змісту нових здобутків психолого-педагогічної науки, педагогічної практики.

 • Спільне моделювання системи уроків з теми або окремого уроку, виховного заходу.

 • Випереджувальне проведення уроків для молодого колеги.

 • Консультування молодого вчителя щодо організації навчально-виховного процесу.

 • Спільна підготовка з питань добору дидактичного матеріалу.

 • Відвідування уроків, позакласних занять із подальшим детальним їх аналізом тощоСпостереження, опитування вчителів, вивчення досвіду молодих спеціалістів дозволяють зробити висновок, що в учителів-початківців більшість труднощів носить емоційно-комунікативний характер, серед яких можна виділити такі:

 • Спостереження, опитування вчителів, вивчення досвіду молодих спеціалістів дозволяють зробити висновок, що в учителів-початківців більшість труднощів носить емоційно-комунікативний характер, серед яких можна виділити такі:

 • - Адаптація до педагогічної діяльності.

 • - Проблема першого знайомства з педколективом, класом.

 • - Вивчення колективу класу (в умовах незнання методів виховання чи невміння їх застосовувати).

 • Організація контакту з класом.

 • Вибір правильного тону і стилю взаємостосунків.

 • Управління своєю поведінкою у школі в різних ситуаціях. Уміння звертатися до дітей у ході педагогічної діяльності.

 • Майстерне володіння словом.

 • Органічне поєднання дій та спілкування з дітьми.

 • Уміння спілкуватися в різноманітних ситуаціях (на перерві, під час роботи гуртків, проведення батьківських зборів тощо).Уміння діяти оперативно, гнучко.

 • Уміння діяти оперативно, гнучко.

 • Уміння орієнтуватися в психо­огічній атмосфері, настроях дітей.

 • Здатність захоплювати дітей навчальним матеріалом.

 • Уміння швидко й емоційно пе­реключатися в потрібних ситуаціях.

 • Мімічна, пластична виразливість і привабливість.

 • Уміння вирішувати завдання творчого характеру.

 • Педагогічна спостережливість та проникливість.

 • Професійне педагогічне мислення.

 • Уміння грати з учнями.

 • Наявність здібностей до подолання внутрішньої тривоги (роздратованості), негативних установок на окремих учнів.

 • Уміння правильно спланувати власний робочий час.

 • Уміння адекватно виявляти та передавати педагогічне відчуття (гніву, радості, подиву, захоплення).

 • Уміння прогнозувати.

 • Уміння працювати в ситуації емоційного напруження. • У шкільному методичному кабінеті мають бути такі матеріали:

 • /. Нормативно-правові документи:

 • Конституція України, законодавство про освіту, урядові документи з питань освіти, рішення колегій, накази та інші інструктивно-нормативні документи Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти;

 • керівні документи з питань педагогіки та психології;

 • положення та інструктивні матеріали з питань організації методичної роботи;

 • інформаційні збірники Міністерства освіти і науки України. • 2. Шкільні нормативно-правові документи:

 • наказ про організацію методичні роботи в поточному навчальною році;

 • навчальний план школи;

 • перспективний, річний план роботи школи;

 • циклограма внутрішкільного контролю навчального процесу;

 • навчальні програми;

 • графіки контрольних, практичних, лабораторних, залікови робіт;

 • розклад навчальних занять, індивідуальних занять, занять з учнями вдома;

 • документація з підвищення кваліфікації педагогів (курсова перепідготовка, атестація педагогічних працівників);

 • матеріали роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою;

 • результати діагностики педагогічного колективу (анкетування, діагностика рівня професійних ускладнень тощо);

 • школа молодого вчителя;

 • систематизовані інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки України, методичних органів на місцях.3.Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного прооцесу:

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка