Практикуму директорів загальноосвітніх навчальних закладів у бродецькому навчально-виховному комплексі ! Тема семінару: Тема семінару


Усі накази нумеруються впродовж календарного року. Жодним нормативним документом кількість наказів не регламентованоСторінка3/5
Дата конвертації29.05.2016
Розмір446 b.
#817
ТипПрактикум
1   2   3   4   5

Усі накази нумеруються впродовж календарного року. Жодним нормативним документом кількість наказів не регламентовано.

 • У навчальних закладах накази записуються в книзі наказів з основної діяльності та книзі наказів з кадрових питань, які поаркушно нумерують, шнурують, скріплюють підписом і печаткою. • з кадрових питань: прийом на роботу, звільнення з посади, переміщення й переведення на посаду, заохочення, притягнення до дисциплі­нарної відповідальності;

  • з кадрових питань: прийом на роботу, звільнення з посади, переміщення й переведення на посаду, заохочення, притягнення до дисциплі­нарної відповідальності;

  • з питань основної діяльності: організація навчально-виховного процесу;

  • нормативні: затвердження робочого навчального плану, розподіл обов'язків між працівниками школи, «Про правила внутрішнього розпорядку» тощо;

  • про зарахування учнів до школи, вибуття їх зі школи, переведення з класу до класу.  • 1. Установчі — ті, що стосуються різних аспектів життя школи, наприклад, директор наказом визначає завдання колективу закладу чи групі педагогічних працівників щодо підготовки й проведення методичної роботи, предметних тижнів, свят, канікул, екскурсій тощо.

  • Установчі накази видаються й на виконання законодавчих і нормативних актів про освіту, рішень колегій, наказів управлінь освіти, розпоряджень владних структур.

  • Кількість установчих наказів визначити неможливо, їх видають залежно від ситуації, яка зумовлюється зовнішніми та внутрішніми факторами.  • Констатаційно-установчі накази.

  • Вони стосуються питань навчально-виховної роботи. Підставою для їх видання можуть бути:

  • результати перевірки стану відповідності викладання окремих предметів вимогам навчальних програм, організації роботи класних керівників, вихователів тощо;

  • позитивні й негативні аспекти оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-бальною системою;

  • результати державної підсумкової атестації;

  • результати проведення контрольних робіт, анкетування, тестування, діагностування учнів;  результати обговорення окремих особливо важливих питань життя школи на засіданні педагогічної ради, батьківського комітету, комітету громадської ради;

  • результати обговорення окремих особливо важливих питань життя школи на засіданні педагогічної ради, батьківського комітету, комітету громадської ради;

  • питання ведення шкільної документації;

  • періодичне узагальнення таких питань: виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державної національної програми «Освіта»'(«Україна XXI століття»), Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Концепції національного виховання, Статуту школи.  • У них узагальнюються підсумки вивчення досвіду роботи вчителів, груп учителів, методичних об'єднань, результати дослідницької та експериментальної роботи в школі.  • При підготовці тексту слід дотримуватися таких правил:

  • дотримуватися офіційно-ділового стилю;

  • наказ викладати від першої особи;

  • уживати прості речення;

  • виклад тексту має бути послідовним;

  • кожну нову думку викладати з абзацу;  з метою скорочення тексту можна вживати дієприслівникові звороти, за допомогою яких формулюють причини, які спричинили видання наказу («ураховуючи. ..»,« вважаючи...», «зваживши...», «керуючись...», «беручи до уваги...»);

  • з метою скорочення тексту можна вживати дієприслівникові звороти, за допомогою яких формулюють причини, які спричинили видання наказу («ураховуючи. ..»,« вважаючи...», «зваживши...», «керуючись...», «беручи до уваги...»);

  • уживати стійкі словосполучення, які виражають стандартні аспекти змісту («з метою вдосконалення та активізації...», «з метою надання практичної допомоги...», «згідно з планом роботи...»);  формулювання мають бути науково обгрунтованими, несуперечливими за змістом, грамотними, конкретними, законними (не суперечити законам і нормативним документам), своєчасними, чіткими, зрозумілими;

  • формулювання мають бути науково обгрунтованими, несуперечливими за змістом, грамотними, конкретними, законними (не суперечити законам і нормативним документам), своєчасними, чіткими, зрозумілими;

  • по можливості уникати неконкретних виразів: «підвищити», «підняти», «посилити», «активізувати», бо в таких випадках важко перевірити їх виконання;  кожний пункт має розпочинатися з дієслова в інфінітивній формі («Зарахувати», «Призначити», «Здійснити», «Наголосити», «Звільнити» та ін.);

  • кожний пункт має розпочинатися з дієслова в інфінітивній формі («Зарахувати», «Призначити», «Здійснити», «Наголосити», «Звільнити» та ін.);

  • якщо фактові надається значення більше, ніж особі, тоді вживається пасивна форма («Грубі порушення виявлено...»);

  • активна форма вживається для вказівки на ініціатора певної дії («...завідувачий кабінетом зобов'язаний...»).  Наказ може мати додатки, на які робляться посилання у відповідних пунктах тексту.

  1   2   3   4   5
  База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка