Практикуму директорів загальноосвітніх навчальних закладів у бродецькому навчально-виховному комплексі ! Тема семінару: Тема семінару


Далі зазначають присутніх. У протоколі засідання постійно діючого колегіального органу спочатку фіксують присутніх постійних членів (за алфавітом), а потім - запрошених (із зазначенням їхніх посад)Сторінка5/5
Дата конвертації29.05.2016
Розмір446 b.
#817
ТипПрактикум
1   2   3   4   5

Далі зазначають присутніх. У протоколі засідання постійно діючого колегіального органу спочатку фіксують присутніх постійних членів (за алфавітом), а потім - запрошених (із зазначенням їхніх посад).У протоколі розширених засідань і зборів, де присутніх багато, склад їх зазначають кількісно, а список із прізвищами додають до протоколу, про що роблять відповідний запис, наприклад: Присутні: 97 осіб (список додається).

 • У протоколі розширених засідань і зборів, де присутніх багато, склад їх зазначають кількісно, а список із прізвищами додають до протоколу, про що роблять відповідний запис, наприклад: Присутні: 97 осіб (список додається).

 • У протоколах зборів, конференцій, де для ухвалення рішень потрібен певний кворум, зазначають, скільки мало бути присутніх і скільки було (чи відсутніх). Наприклад, у протоколах зборів пишуть «На обліку в профспілковій організації -92 особи, присутніх -85, відсутніх - 7, із них 4-у відрядженні; 3 - з невідомої причини».Далі наводять порядок денний: зазначають питання, винесені на розгляд колегіального органу, й прізвища доповідачів або тих, хто готував дані питання. Кожне питання нумерують.

 • Далі наводять порядок денний: зазначають питання, винесені на розгляд колегіального органу, й прізвища доповідачів або тих, хто готував дані питання. Кожне питання нумерують.

 • Основну частину тексту протоколу поділяють на розділи, що відповідають пунь там порядку денного. В кожному з розділів є такі підрозділи: «СЛУХАЛИ): «ВИСТУПИЛИ», «УХВАЛИЛИ» («ПОСТАНОВИЛИ», «ВИРІШИЛИ»). Словом «СЛУХАЛИ» починають кожний розділ. Його пишуть великими літерами в одному рядку з номером питання порядку денного.«СЛУХАЛИ» починають кожний розділ. Його пишуть великими літерами в одному рядку з номером питання порядку денного

 • «СЛУХАЛИ» починають кожний розділ. Його пишуть великими літерами в одному рядку з номером питання порядку денного

 • Прізвища й ініціали доповідача та тих, хто брав участь в обговоренні, зазначають з абзацу (після прізвища з ініціалами ставлять тире).

 • Текст виступу (не в лапках) починають з великої літери (якщо тексти або тезі доповідей чи виступів додаються окремо, то після прізвища з ініціалами ставляті тире й роблять запис: «Текст доповіді (виступу) додається»). Після кожного виступу записують запитання й відповіді на них у порядку надходження (якщо є).Ухвали, що містять кілька питань, поділяють на пункти й підпункти, котрі нумерують арабськими цифрами.

 • Ухвали, що містять кілька питань, поділяють на пункти й підпункти, котрі нумерують арабськими цифрами.

 • Ухвала, як і всі розпорядчі документи, має бути конкретною (кому, що виконати, до якого числа тощо).

 • Ухвала приймається після обговорення кожного питання порядку денного.

 • Книга протоколів ведеться за календарним роком і зберігається 25 років.Опрацюємо, для прикладу, ухвали до такого порядку денного засідання методичного об”єднання:

 • Опрацюємо, для прикладу, ухвали до такого порядку денного засідання методичного об”єднання:

 • 1. Рекомендації МОН України щодо вивчення історії у … навчальному році (групи 1,3,5).

 • 2. Впровадження інтерактивного навчання – шлях до підвищення якості освіти учнів (групи2,4,6).Є кілька перевірених практикою способів, які рекомендують менеджери:

 • Є кілька перевірених практикою способів, які рекомендують менеджери:

 • Закінчуючи збори, підбийте підсумки щодо того, що необхідно зробити, розподіліть обов'язки, уточніть терміни.

 • Встановіть нормативи часу для виконавця, який повинен розпочати роботу вже наступного дня.

 • Прийняття рішень зафіксуйте у протоколі зборів.

 • Через кілька днів відправте нагадування, написане від руки. Воно нагадає виконавцю, що для вас виключно важливі ті рішення, які були прийняті на засіданні методичної ланки. • Якщо якась робота не виконується, запитайте, чи не можете чимось допомогти.

 • Це ефективніше, ніж нагадати, що вже пора «ворушитися». Пропозиція про допомогу швидше за все буде відхилена, але вона підштовхне співробітника до дії.

 • У порядку денному засідання повинен бути пункт про виконання попередніх рішень .

 • Обговоріть стан його виконання.

 • Доцільно відзначити:

 • * виконано вчасно і якісно;

 • * виконано частково;

 • * виконано з запізненням після нагадувань;

 • * не виконано взагалі тощо. • Доповідь - оформлений письмово, але призначений для усного повідомлення виклад суті проблеми обговорення

 • І. Підготовка доповіді

 • Перший крок при підготовці доповіді - визначення її мети.

 • Мета конкретизусться в залежності від ситуації і складає основу для підготовки виступу, формулювання ідей та головних тез промови.

 • При підготовці виступу обов'язково слід скласти "портрет" майбутньої аудиторії, який включає в себе:

 • мотиви, які спонукають слухати доповідь;

 • готовність до сприйняття промови (рівень обізнаності, професійна підготовка, зацікавленість в проблемі);

 • емоційний настрій слухачів.Підбір необхідного матеріалу, програмування змісту промови.

 • Підбір необхідного матеріалу, програмування змісту промови.

 • Складання плану доповіді, побудова матеріалу в строгій логічній послідовності.

 • Літературна обробка тексту, підбір порівнянь, епітетів і т. п.

 • Написання остаточного тексту доповіді.

 • Репетиція публічного виступу, запам'ятовування основних положень доповіді.II. Початок доповіді

 • II. Початок доповіді

 • На початку доповіді слід забезпечити контакт з аудиторією, оволодіти увагою слухачів, збудити в них інтерес до теми повідомлення і завоювати довіру.III. Виклад тексту доповіді

 • III. Виклад тексту доповіді

 • Доповідь передає зміст пропозиції виступаючого. Тому від того, наскільки якісно здійснена підготовка тексту, залежить розуміння аудиторією сутнісного змісту доповіді.

 • Важливо вміло слідкувати за станом і реакцією слухачів, не допускаючи перевтоми аудиторії.Для забезпечення постійного контакту з аудиторією і створення позитивного ставлення до змісту доповіді необхідно:

 • Для забезпечення постійного контакту з аудиторією і створення позитивного ставлення до змісту доповіді необхідно:

 • частіше дивитися на кожного із слухачів;

 • не дивитись у вікно, в стелю чи підлогу, сконцентруватися на аудиторії;

 • не читати свої записи, а передавати головний зміст своїми словами;

 • змінювати темп і тональність мови;

 • стояти зручно, не рухатися понад міру, не захоплюватися жестикуляцією;

 • до записів заглядати відкрито, але не демонстративно;

 • не навалюватися на стіл чи кафедру, біля яких стоїте.IV. Підведення підсумку

 • IV. Підведення підсумку

 • Завершальна частина доповіді має на меті концентрацію уваги аудиторії на головній думці з використанням власного досвіду, а також узагальнення висловленого.

 • При цьому доцільно:

 • коротко повторити основні положення доповіді;

 • закликати до дії;

 • зробити слухачам вдалий комплімент;

 • викликати сміх аудиторії;

 • процитувати авторитетну особу;

 • навести найбільш яскравий аргумент.Вимоги до співдоповіді (виступу)

 • Вимоги до співдоповіді (виступу)Які труднощі, проблеми виникають у Вас під час організації та проведеня методичної роботи ?

 • Які труднощі, проблеми виникають у Вас під час організації та проведеня методичної роботи ?

 • (Мікрофон) • Хто, на Вашу думку, зміг би допомогти вирішити названі Вами недоліки, проблеми ?

 • Які шляхи покращення методичної роботи у своєму закладі роботи вбачаєте Ви ?

 • (Мікрофон)З яких питань організації та проведення методичної роботи Ви б хотіли отримати методичну допомогу від методистів районного методичного кабінету ?

 • З яких питань організації та проведення методичної роботи Ви б хотіли отримати методичну допомогу від методистів районного методичного кабінету ?

 • (Мікрофон)Як Ви оцінюєте організацію та проведення внутрішньошкільної методичної роботи у Вашому загальноосвітньому навчальному закладі (низькоефективна, ефективна, високоефективна) ?

 • Як Ви оцінюєте організацію та проведення внутрішньошкільної методичної роботи у Вашому загальноосвітньому навчальному закладі (низькоефективна, ефективна, високоефективна) ?

 • (Мікрофон)Як Ви оцінюєте методичну допомогу,

 • Як Ви оцінюєте методичну допомогу,

 • яка надається районним методичним кабінетом з питань організації та проведення внутрішньошкільної методичної роботи (недостатня, достатня; низькопрофесійна, достатньопрофесійна, високопрофесійна)?

 • (Мікрофон) • Підсумок семінару

 • Ваші зауваження, побажання щодо проведення семінару.

 • О.А.Захаренко “Спішіть робити добро”Заслухавши та опрацювавши питання “Управління професійним зростанням педагогічних кадрів в умовах реформування школи шляхом удосконалення науково-методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі” учасники семінару- практикуму рекомендують:

 • Заслухавши та опрацювавши питання “Управління професійним зростанням педагогічних кадрів в умовах реформування школи шляхом удосконалення науково-методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі” учасники семінару- практикуму рекомендують:

 • 1.Внутрішньошкільну методичну роботу у навчальних закладах проводити відповідно до “Рекомендацій щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі безперервної післядипломної педагогічної освіти” (Лист МОН України № 1/9-318 від 03.07.2002)

 • 2.На семінарі-практикумі директорів загальноосвітніх навчальних закладів району у 2010-2011 н.р. презентувати організацію та проведення методичної роботи у Катеринопільській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, Петраківському НВК, Ступичненській ЗОШ.1.Виставка передового педагогічного досвіду…

 • 1.Виставка передового педагогічного досвіду…

 • 2.19 березня 2010 року відбудеться МО вчителів географії у Лисичобалківському НВК. Від”їзд від відділу освіти о 8.30 год.

 • 3.26 березня 2010 року відбудеться МО вчителів початкових класів у Катеринопільській ЗОШ № 1 о 9.00 год.

 • 4.“Творчий портрет” вчителя вищої категорії, вчителя з званням ”Старший вчитель”, “Вчитель-методист”.

 • 5.Портфоліо вчителя.

 • 6.Інформаційно-методичний бюлетень відділу освіти “Педагогічний вісник”.

 • 7.Виконавча дисципліна.Пропонуємо Вам дев'ять запитань, які, можливо, здадуться далекими від службових справ. Підберіть із трьох варіантів відповідей найбільш вдалий. У підсумку Ви оціните свої успіхи в професійній діяльності.

 • Пропонуємо Вам дев'ять запитань, які, можливо, здадуться далекими від службових справ. Підберіть із трьох варіантів відповідей найбільш вдалий. У підсумку Ви оціните свої успіхи в професійній діяльності.№ а б в

 • № а б в

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 91.Завтра ти повинен виїхати у відпустку, а треба ще зібратися й зробити масу справ. Несподівано начальник відділу освіти М.В.Ткаченко доручає тобі термінову роботу. Як ти поступиш?

 • 1.Завтра ти повинен виїхати у відпустку, а треба ще зібратися й зробити масу справ. Несподівано начальник відділу освіти М.В.Ткаченко доручає тобі термінову роботу. Як ти поступиш?

 • а) сядеш і працюватимеш безперервно, аби тільки закінчити в строк і виїхати зі спокійною душею;

 • б) відкладеш від'їзд на кілька днів;

 • в) «повстанеш» і категорично вимагатимеш, щоб робота була передана комусь іншому.2.На лотку перед універмагом почався продаж модного й недорогого одягу. Чи зважишся ти на покупку «з ходу»?

 • 2.На лотку перед універмагом почався продаж модного й недорогого одягу. Чи зважишся ти на покупку «з ходу»?

 • а)так, така нагода трапляється не щодня;

 • б) ні, тому що обнова може не підійти, а приміряти ніде;

 • в) так, за умови, що можлива заміна. • 3.У великій компанії ти зустрів людину, яка тебе чимось зацікавила. Як ти поступиш?

 • а) відразу знайдеш привід, щоб з нею заговорити;

 • б) будеш чекати нагоди, щоб бути їй представленим;

 • в) не зробиш ніяких спроб.4.На вакансію, що з'явилася, із більшим заробітком, ніж у тебе, претендуєш не тільки ти, але ще двоє твоїх колег по роботі . Як ти поступишу цій ситуації?

 • 4.На вакансію, що з'явилася, із більшим заробітком, ніж у тебе, претендуєш не тільки ти, але ще двоє твоїх колег по роботі . Як ти поступишу цій ситуації?

 • а) будеш спокійно продовжувати працювати, вважаючи, що твої ділові якості не вимагають реклами;

 • б) поставишся до всього байдуже;

 • в) зробиш усе, щоб довести навколишнім, що ти найкращий з усіх претендентів.5.Твій чоловік любить класичну музику, а ти - легку. Як примирити ці настільки різні смаки?

 • 5.Твій чоловік любить класичну музику, а ти - легку. Як примирити ці настільки різні смаки?

 • а) спробуєш сама полюбити класичну музику;

 • б) будеш купувати диски з легкою музикою й намагатися «перевиховати» чоловіка;

 • в) дасиш чоловікові спокій.6.Міліція шукає свідків вуличної події, що сталася у твоїй присутності. Чи готовий ти повідомити про це і стати свідком?

 • 6.Міліція шукає свідків вуличної події, що сталася у твоїй присутності. Чи готовий ти повідомити про це і стати свідком?

 • а) звичайно, інакше й бути не може;

 • б) ні, тому що ти не любиш уплутуватися в які б то не було «історії»; в) ні, тому що ти не впевнений, що точно знаєш, що відбулося.7.Ти дуже поспішаєш, але на стоянці таксі довга черга. Як ти поступиш у цій ситуації?

 • 7.Ти дуже поспішаєш, але на стоянці таксі довга черга. Як ти поступиш у цій ситуації?

 • а) незважаючи на протести людей у черзі, постараєшся сісти в першу машину, що під'їхала, і попросиш таксиста швидше від'їхати, пообіцявши «віддячити»; б) будеш нервувати, але стояти в черзі й чекати;

 • в) попросиш людей пропустити тебе вперед, по­ яснивши причину.8.Ти виграв у лотерею велику суму грошей.

 • 8.Ти виграв у лотерею велику суму грошей.

 • Як ними розпорядишся?

 • а) почнеш із насолодою витрачати гроші на речі, які давно хотілося купити, але не буломожливості;

 • б) на сімейній раді вирішиш, як учинити з виграшем;

 • в) частину грошей покладеш у банк, а іншу частину витратиш за своїм розсудом.9.Ти з кимось зіштовхнувся на вулиці. Як ти поступиш ?

 • 9.Ти з кимось зіштовхнувся на вулиці. Як ти поступиш ?

 • а) крижаним тоном вибачишся;

 • б) кинеш гострий «комплімент» зустрічному;

 • в) «буває», скажеш сам собі, й мовчки підеш далі.До 9 балів (включно). Ти не думаєш «про кар'єру». За характером ти людина поступлива, сором'язлива, намагаєшся не звертати на себе увагу. Успіхи й слава інших не викликають у тебе заздрості, ти давно змирився зі своєю непомітною роллю. Не варто, однак, хвилюватися через таку характеристику. Адже головне в тім, щоб ці якості не породили лінощів душі, не призвели до байдужого споглядання життя замість активної участі в ньому.

 • До 9 балів (включно). Ти не думаєш «про кар'єру». За характером ти людина поступлива, сором'язлива, намагаєшся не звертати на себе увагу. Успіхи й слава інших не викликають у тебе заздрості, ти давно змирився зі своєю непомітною роллю. Не варто, однак, хвилюватися через таку характеристику. Адже головне в тім, щоб ці якості не породили лінощів душі, не призвели до байдужого споглядання життя замість активної участі в ньому.Від 10 до 15 балів. Час від часу тобі хочеться помріяти про успіхи на роботі. Твої скромні успіхи на роботі тебе не засмучують. «Кожному своє», — говориш ти. Однак буває, що й дорікнеш собі в млявості, позаздриш досягненням колег. Але в цілому це ненадовго виводить тебе з рівноваги.

 • Від 10 до 15 балів. Час від часу тобі хочеться помріяти про успіхи на роботі. Твої скромні успіхи на роботі тебе не засмучують. «Кожному своє», — говориш ти. Однак буває, що й дорікнеш собі в млявості, позаздриш досягненням колег. Але в цілому це ненадовго виводить тебе з рівноваги.Від 16 до 23 балів. Ти не ставишся до службових обов'язків як до важкої ноші. Робота приносить тобі задоволення, вона для тебе є усвідомленою необхідністю, а успіхи в роботі стали важливою життєвою метою. Незважаючи на це, тобі не властиві якості кар'єриста. Ні, ти не вважаєш, що для досягнення поставленої мети всі засоби гарні. Ти непоганий дипломат і у важких ситуаціях умієш поводитися гнучко й тактовно. Швидше за все, тобі вдасться тверезо й розумно поєднувати службові інтереси з особистим життям.

 • Від 16 до 23 балів. Ти не ставишся до службових обов'язків як до важкої ноші. Робота приносить тобі задоволення, вона для тебе є усвідомленою необхідністю, а успіхи в роботі стали важливою життєвою метою. Незважаючи на це, тобі не властиві якості кар'єриста. Ні, ти не вважаєш, що для досягнення поставленої мети всі засоби гарні. Ти непоганий дипломат і у важких ситуаціях умієш поводитися гнучко й тактовно. Швидше за все, тобі вдасться тверезо й розумно поєднувати службові інтереси з особистим життям.Понад 24 бали. Схоже, що ти належиш до честолюбних оптимістів, до гарних організаторів, які прекрасно знають, чого хочуть і чого повинні досягти. Ти маєш достатню силу волі й наполегливіший від інших. Але щоб успіх був повним, потрібні ще й інші якості: зібраність, широкий кругозір, об'єктивність, стриманість. І не в останню чергу — уміння працювати з людьми, знаходити з ними спільну мову. Чи володієш ти всім цим? І ще порада: побоюйся самозакоханості, не вір у свою непогрішність. Не забувай і про те, що життя має багато інших привабливих боків.

 • Понад 24 бали. Схоже, що ти належиш до честолюбних оптимістів, до гарних організаторів, які прекрасно знають, чого хочуть і чого повинні досягти. Ти маєш достатню силу волі й наполегливіший від інших. Але щоб успіх був повним, потрібні ще й інші якості: зібраність, широкий кругозір, об'єктивність, стриманість. І не в останню чергу — уміння працювати з людьми, знаходити з ними спільну мову. Чи володієш ти всім цим? І ще порада: побоюйся самозакоханості, не вір у свою непогрішність. Не забувай і про те, що життя має багато інших привабливих боків.ДЯКУЄМО

 • ДЯКУЄМО

 • ЗА УЧАСТЬ У СЕМІНАРІ !

 • Бажаємо успіхів в організації та проведенні методичної роботи у своєму навчально-виховному закладі !Каталог: Inform -> Metod rob -> Prezentacija
Prezentacija -> Причому особистості, здатної до
Prezentacija -> Запропонований матеріал дасть можливість заступникам директорів шкіл творчо використати рекомендації при визначенні змісту та виборі дієвих форм методичної роботи з вчителями-початківцями
Prezentacija -> Щиро вітаємо
Prezentacija -> Внутрішньошкільний контроль
Prezentacija -> Положення про кредитно-модульну систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників Черкаської області кмс це
Prezentacija -> Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009р. №1121.) Основні завдання групи продовженого дня
Prezentacija -> Навчально-практичний семінар психологів, соціальних педагогів
Prezentacija -> Гуманна педагогіка – шлях до душі дитини Зігріті учительською любов’ю
Prezentacija -> Контрольно – аналітична діяльність знвр з питань профільного навчання та профорієнтації
Prezentacija -> Компетентнісний підхід у навчально-виховному процесі початкової школи


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка